Blog

save og kværne

Små maskiner (Save og slibemidler)

Små maskiner
 
Maskiner, der kørerelektrisk bor
 
Elektrisk bor,kan være udstyrforskellige hoveder til arbejde ellerkan bruges som efterdrivmotor til værktøjsmaskiner drugih arter. Faktisk er forskellen mellemøvelser med et arbejdende hoved og en morskinnen drevet af boret ihtden drivende motor er rent formel.Det væsentligste emne er dog økoøkonomisk rentabilitet, krævet prostor, hyppighed af brug. Motorde samme egenskaber som borettager lidt plads, men det er detprisen er høj. Derfor, hvis de matcher osmeno er ikke nødvendige begge dele muligtborefunktioner, det betaler sig merehar kun en motor - motorenelektriske boremaskiner og en række værktøjer og maskinne uden ordentligt selvmotor.
 
Så kan vi bruge, allerede i henhold tilbehov, enten en boremaskine som sådan, entenbor som en drivende del af værktøjetmaskiner.
 
Gennembrudssav (eller savrupara)
 
Stiksav (eller hulsav)er det første, der kunne kaldes »et værktøjpå en maskine uden drivmotor ",hvis vi tænker på opdeling af værktøjer generelthvad på håndværktøj og værktøjsmaskiner. Tudet er en enhed, der transformeresmotorens rotationsbevægelse skiftevisderefter går savens retlinede bevægelseigen ned.
 
Sav, 10 til 15 cm lang, historieskriger vi ind i dens lodrette guider.Ved at placere boret på et bræt ellertræplade og presning ovenfraså tænderne griber træet, kan viskåret træ op til 40 millimeter tykt,og metal op til 2-3 millimeter (hvis monvi gnider savbladet med mindre tændertil metal). Denne slags maskine er muligudstyr og metalpropper dertillader skæring parallelt medkanten af et bræt eller bræt. Ellers et gennembrudvi bruger saven til skæringcirkler (hvis de er større buer) hvilkebehandles senere finere af andre alahold. Den gennemtrængende sav tager ikke opstort rum, ikke dyrt, og let oguskadelig at bruge, doglidt langsom, især hvis vi klippermateriale af større tykkelse eller metal.
 
breakoutsav 
Rundsav
 
På den elektriske boremaskine kan vi prikkeljučiti og en lille cirkulær (cirkulær) testeru, velegnet til skæring af træbræt og planker (men kun i henhold til lovenlinje), plastplader,tynde plader af ikke-jernholdige metaller osv.Maskinen består af en disk, der bærercirkelsavkling, fast stativmed beskyttelsesovertræk og parallelryglæn, der tillader os atvi kører det hele parallelt medkanten af et bræt eller en planke.
 
Skærehastigheden er langt højere endmed en skiftevis sav, men den skalvi kan bruge det meget omhyggeligt.Hvis det håndteres klodset,det kan ske for at undslippe os frahænder (for at hoppe af objekter, dervi har brug for at skære) og alvorligt osblive såret. Det sker også med at briste, kælderhøre metalstykker (og ved siden af zašbeskyttelsesdæksel) som let kanskader.
 
Der er også såkaldte "Integrerede" save,dvs. bor-uafhængigt værktøj, og som harflere applikationer. Tak tilslæder, der ændrer hældningen,vi kan rapportere langsgående nedskæringer vedtværgående og endda skærer i en vinkel.Vi kan også placere en cirkelsavtil arbejdsbænken som tidligerefastgøres til det relevante metalen plade, der kan reguleres afdybde og hældning. Test på den mådera er mindre farligt, fordi emnet er detsom vi flytter. Eller mangelvarearbejdsboder, kan vi fastgøre den tilselve metalpladen ved hjælp af fireben, så det fungerer stadig somlige bordsav. Givet vekarakter fremskridt hastighed, cirkulære testera giver ydeevne så langtoverstiger behovet for husarbejde.
 
Forskellige testark kan monteresre, normalt af specielt stål, alleredei henhold til det materiale, der skal værenedskæringer. Her er nogle eksempler på de mest almindelige arksav:
-ark med medium serrations tilblødt og hårdt træ,
 
-Fin-tandede plader tilhårdt og blødt træ til krydsfiner,panel og plastmaterialer, til paneldækket med plast, bakelit, cellulosezu, plexiglas, ikke-jernholdige metaller osv.blade af denne art er særligt egnedetil skæring i den modsatte retning fraretningen af fibrene på træet.
 
- brede tænder ogforstærket med hårde metaller til skæringpresset hårdttræ og hårdttræglasforstærket plastfibre;
 
-disk til skæring af mursten, asbest,genstande af støbejern, keramike, sten og lignende.
 
rundsav 
Båndsav
 
Denne maskine er lavet af en maskine tilindustriel brug, især tiltømrerarbejde og snedkerarbejde. Det bestårer fra to eller flere spoler med større precs(over en halv meter til industriel brugmaskiner og meget mindre for amatørenbrug) med vandret placeringaksler på lejer, somstående over hinanden. En afremskiven drives af en elektric øvelser eller forudinstalleretmotor. En strimmel glider over hjulenesav med en lukket kretskredsnja. Ro placeres midt i maskinenmetalpladen, vi skubber overemne (normalt tavler) til tidenskæring. Hjulene er beskyttetlopclma, og den åbne del af saven erforkortet for sikkerhed, til nødvendighedikke et minimum. Maskiner af denne art, ganskemen fantastisk til en der ikke harværksted, oftest brugt af personerder bor i separate huse og oftebearbejd træ, f.eks. ved fremstillingopførelse af hegn fra Ietava, højrehælder gulve på loftet, gørskur til opbevaring af haveudstyr mv.Maskinen har faktisk en meget storydeevne og er specielt skræddersyettil langsskæring af brædder og bræddermere end to meter lang. Dette jobEn punkteringstest kan også udføresrom, syg rundsav fasttil et arbejdsbord eller endda i hånden, men villekrævede meget mere tid. Uweekend sav af denne slags movil også blive brugt til at skære træstammertræer til pejse eller ovne - mere arbejde,men hvilke andre save ikke kanat gøre.
 
For nylig er mindre til salgmodeller, med en båndsav lillebredde, som de kan udføres medcirkulære stykker, hvis løg ikke er preuzak. Maskiner af denne art, tungt nogetover ti pund, hvis de er s aftalende tape ark, kan værebruges også til at skære metal i en blokvima med betydelig tykkelse.
 
båndsav
Vibrerende kværn
 
Og vibrerende (kværn) jern movil blive leveret som enhverstrikemaskine, enten som stik tilelektrisk bor. Huset er tændtligger et excentrisk roterende stiktil et bor, der roterer transformes til vibrationer, der overføres tilenhedens sål. Sandpapir, hhvvildledende størrelse, fastgøres tilsålkværne.
 
Vi bruger en vibrerende kværnved at placere det på et træ ellermetaloverflade og lys, fladmernlm bevægelser vi krydser del afen del af. Slibning er første klasse og kanvære mere eller mindre fint, afhængigt afkorn af sandpapir. Ellers slibendepapir skal skiftes ofte. Maskinnen er stærk og sikker at brugeog kræver ikke meget indsats.
 
Båndsliber
 
Blandt tilslutningerne til el-buslibemaskine, bæltejernplaceret et sted mellem den vibrerende brusilica og skivekværne. Den første afaf disse maskiner, som normalt kører langsomt,tillader behandling (strygning og poleringtidligt) træbearbejdningsflader eller migtala. Roterende skivekværndet fungerer med mere kraft, og vi kan stå på ski med detgive forskellige faste indskud, rester leså på et træ og andre ting, men frem for altvelegnet til at arbejde på metal, til strippingsavsmuld for at justere svejsningendele til afstumpning af kanter,skarpe kanter til overfladeforberedelse,giver dem en vis krøllerbedre greb ved tætning oglakering. Båndsliberen fungerer merećom vibrationskraft, men maham end en skivekværn. Hvornårklæber med begge hænder, kan brugesbrug også som en mobil maskine til brutræ og metal til afstumpningkanter og skarpe kanter til nivelleringujævnheder fra tidligere behandling af migtala.
 
Vi kan også vedhæfte det på skrivebordet,hvis vi vil stryge, male,vi polerer, dele af metal eller træ maog mellemstørrelse. For den sags skyld,vi trykker ikke på eller flytter maskinenro emne, jeg er allerede underlagtvi satte en roterende bjælke på.Denne kværn består af en procentlja, som kan fastgøres til arbejdetstand fra at holde i håndtagene (når det ønskesskal være bevægelig) og to brede rulleraf lette legeringer, fastgjort til samin maskinstativ. Et af coture har en elektrisk forbindelsebor, eller for nogle af deres egnemotor. Gratis hjul, vi kan klzoome ind eller ud med enspændeanordninger, som er de sammemeno giver dig mulighed for at udskifte båndet ogforhindrer det i at glide under driftmed hjul.
 
båndsliber og stativ 
Bordslibemaskine med frontskive
 
Og denne tabel (fast) kværn med en pandemed denne disk kan vi få entensom forbindelse til en elektrisk boremaskine,enten som en separat maskinekøre. Det er altid knyttettil et skrivebord, og det ved at have en diskplaceret vinkelret på bordet, nejhvor mange inches væk fra hansoverflader. De er fastgjort til diskenved hjælp af små, enkle, bredesom skruer i midten, rundslibningpapir eller lærred med glasperler,selvfølgelig af forskellige graderinger. I højdenmidt på disken glider man over skinnernebevægelig metalplade, hvorpåindstiller arbejdsemnet og dermed pritrykker mod disken. Sådan undgår vi fareevnen for et objekt til at glide eller gøre detvi sætter det forkert mod disken.
 
Med denne maskine, som den er bedst tilat den drives af en motor med flere hastigheder,nøjagtige målinger af metal eller opnåstrægenstande, der tidligere varskære. Vi opnår højt med maskinenpræcision, og vi kan få det heltlodrette bearbejdede overflader ind franæse til objektets længdeakse. På denpå den måde behandler vi lameller, rør, regnbuerog smalle planker, af træ, af metal,messing, plast og endda glas,forudsat at det er valgt for hvert materialepassende sandpapir.
 
Nogle gange kan vi bruge en ansigtskværnbruges også til strygning og poleringmindre genstande, der kan opbevaresi hænderne. I så fald skal det behandlespas på ikke at røre ved den med håndendisk, da der kan opstå personskade.
 
Slibende skive
 
Hoveddelen af slibeskiven er rotien disk med et beskyttende dækselhvortil forskellige slibemidler er fastgjort(slibende) materiale med groft korn.Det er en mobil maskine, der for det mestevi bruger til hårdere behandlingmetaller, såsom bedøvende kanter,justering af svejsede sømme, slibningoverflader, der er dybere påvirketingen korrosion, fjernelse af gammel lak ogTilsvarende. Ellers er maskinen let at køretæver, men forsigtighed er nødvendig for ikke at gøre detgled ud af hans hånd.
 
Foldesirkelsav
 
Den sammenfoldelige cirkelsav er faktiskspeciel version af cirkelsav, find ud afdena fra en industriel maskine eller mnogå af mindre dimensioner. Han kan flytte dettati elektrisk boremaskine, eller egenmotor. Cirkulær foldesav ogmotoren er ledd til enhedennu bordplade og er udstyretet håndtag, der gør det muligt at være helmaskinen hæver sig og sænker sig mod flyetplader.
 
På bordpladen med kiler ogvi sætter klemmen og fastgør delensom skal skæres, mens saven er iøverste position. Siden motorensættes i drift ved hjælp af håndtagshusetmed saven sænkes vi ned og starterskæring.Denne type sav giver dig mulighed for at skæreTænder, rør, profiler til rammer ogandre besvarede emneraf større dimensioner til foldekredsløbetikke en tester. Skæringspunktet kan udføresdig meget præcist og under forskelligehjørner.
 
Vi skærer under høj hastighedtræ, mens det er til metal (rør og andre profileraf lette legeringer og stål) skalvi bruger det relevante tesarkvi vil også indstille motoren til at sænkehastighed.At købe en maskine lønner sig kunhvis vi forudsiger, at vi vil systemere detbrug til savningstørre mængder materiale.
 
cirkulær foldesav 
Vibrerende save og save
 
En vibrerende sav er en typisk maskinemodellerere og håndværkere, der beskæftiger sig med klippetbarstvo og fint tømrerarbejde, fordi omogučava det med stor præcision ogdet skærer materialet i hastighed, selv langs blodetvine med meget små løg. Morjal kan være krydsfiner, plast,metalplader af blødere legeringer, bakra, og undertiden et ark af mildere stål.Huset i maskinen er fastgjort tilen rund eller firkantet pladeder fungerer som en support og gennem hvis pristjære passerer et tyndt blad. Inde i migskinner vibrationssystem giver savhurtige op-og-ned bevægelser med smågangart (1 cm eller mindre), men tilstrækkeligat skære materiale hurtigere. Hurtigeresavning ville trods alt være nejkompatibel med den krævede præcisionteva med disse værktøjer.
 
Der er ogsåhulsave med en vibrator, derhåndteres som en almindelig håndterom ruparom, ali u dršku, koja jelige så stor som et elektrisk borehåndtag,der er en vibrator. Jeg kan hente demflytter enten el eller givet batterierat de er små kræfter.
 
Bordkværn
 
Bordkværnen (kværnen) består afmotorer med monteringsbaseer til et skrivebord og normalt to slibemidlersten, hver i den ene endemotoraksler. Der er normalt toplader, hvorpå objektet hvilerto beskyttelsesovertræk behandles også.De to slibesten er forskellige graannulleringer, dvs. den ene er med en stor zrnom og andre med meget mindre. På denslibestenen med det grove korn er sløvetobjekter skarpe kanter, justersmå områder og så videre. På kværnenmed et fint, fint korn gøres førstslibeværktøj (mejsler, høvleblade)og lignende), som afsluttes seneremanuelt på et specielt slibeskivemenu.
 
Vi skal være sammen med disse maskinermeget forsigtig, og det har vi alleredeså kyndig i hendes arbejde. Emnervi er nødt til at holde dem tæt, langsomtnærmer sig slibestenen, fordi han har tendens til dettrækker. Maskinen er normalt udstyrIjena med et beskyttelsesglas (pgagnister) som altid skal være vedstørknet: de fleste øjenskaderdet sker netop på grund af arbejdet på brusillci uden denne beskyttende del og udenspecielle beskyttelsesbriller, der beskytter modgnist, savsmuld og andet. Ifølgetil dette er bordkværnen alenemuligheder professionel vinkerpå, svært at arbejde og kræver at væregodt fastgjort til skrivebordet eller tilkonsol på væggen.
 
Mindre modeller er også tilgængeligemotorer som tilslutning til el-buenpigge. Disse modeller har normalt poen rund slibesten.
 
slibesten 
Kædesav
 
Fra en klassisk sav med kæde og mogødning med forbrænding,brugt af tømmerhuggereder er også en sav med mindre dimensionerelektrisk drev. Njomevi kan hugge ned mindre træer og buske. FraBrug det kun til dem, der ejer detstor have.
 
kædesav
 
 

Har du et spørgsmål? Klik på en like eller skriv en kommentar