Torri bwrdd sglodion

Gwasanaeth ar gyfer torri bwrdd sglodion, mdf, pren haenog ...

 

Gwasanaeth torri bwrdd sglodion a phren haenog. Cyflymder uchel a manwl gywirdeb torri deunydd.

Torri MDF, pren haenog, bwrdd sglodion, MDF argaen a deunyddiau pren eraill. Meddalwedd optimeiddio ar gyfer trosi rhannau torri yn y ffordd fwyaf effeithlon a darbodus o dorri. Trwy dorri manwl gywir gan ddefnyddio rhag-dorwyr, cyflawnir ansawdd torri eithriadol (dim burr), a manwl gywirdeb gyda goddefgarwch o 0,2mm neu well.

Gall cynllunio effeithiol arbed amser i chi, dileu gwastraff gormodol a lleihau costau. Anfonwch eich rhestr o ddarnau atom i'w torri a byddwn yn gwneud yr holl waith i chi. Deunyddiau o safon am brisiau fforddiadwy. Mae gostyngiadau yn berthnasol i archebion mwy. Gwasanaeth "torri i fesur" cyflawn o stoc warws.

Torri manwl: Mae'r cwmni Savo Kusić wedi sefydlu enw da am dorri'n fanwl gywir ers blynyddoedd lawer. Mae'r gwasanaeth "torri i fesur" yn defnyddio offer a meddalwedd o'r radd flaenaf, gan arwain at oddefiannau dirwy a gorffeniad o ansawdd uchel iawn.

Mwy na dim ond "torri i faint": Rydym yn un o gynhyrchwyr mwyaf blaenllaw dodrefn a wneir o MDF, pren haenog, bwrdd sglodion, byrddau OSB a deunyddiau pren eraill. Mae hyn yn golygu bod ein cwsmeriaid yn cael gwasanaeth un stop, deunyddiau o safon, cyngor arbenigol a gwerth gwych.

Cynigion cyflym "torri i fesur": I gael dyfynbris, anfonwch eich rhestr dorri atom - byddwn yn ei fwydo i'n rhaglen optimeiddio cyfrifiadurol ac yn cyfrifo'r ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol o brosesu'ch archeb.

Gallwn hefyd ymylu eich bwrdd sglodion wedi'i dorri i ymylon o'ch dewis. Mwy o wybodaeth ar y dudalen Gwasanaeth Cantoning