Malu

Gwasanaethau malu arwynebau gwastad

Gwasanaethau malu o arwynebau gwastad gyda caliper

Os oes angen sandio arnoch chi ac nad oes gennych chi offer sandio pren proffesiynol, yna gallwn ni helpu. Rydym yn perfformio peiriant sandio arwynebau mawr gyda sander arwyneb gwastad - caliper, ond mae gennym hefyd lawer o offer sandio proffesiynol eraill i helpu gyda'ch anghenion. Mae ein gwasanaeth sandio yn seiliedig yn bennaf ar sandio pren, ond rydym hefyd bwrdd sglodion tywod, MDF a deunyddiau bwrdd eraill. Os oes gennych ddrws cegin, ystafell neu ddrws mynediad, a bod angen sandio cyflym o ansawdd uchel, fel y gallwch barhau â'ch gwaith, yna gallwn eich helpu.

Mae ein cleientiaid sy'n defnyddio ein gwasanaethau yn seiri coed yn bennaf, ond rydym hefyd yn darparu gwasanaethau sandio i unigolion preifat sydd wedi penderfynu adnewyddu eu darnau o ddodrefn (byrddau, ceginau...) ar eu pen eu hunain. Ar ôl malu, gallwn ddarparu i chi gwasanaethau paentio a farneisio.

Am wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â ni dros y ffôn yn (+ 381) 063 503 321

Os byddwch chi'n dal i benderfynu sandio'r pren eich hun, gallwch chi gael eich tywys Cyfarwyddiadau sandio