Grisiau pren

Cynhyrchu grisiau arfer wedi'u gwneud o bren solet

Grisiau wedi'u gwneud yn arbennig

Cynhyrchu grisiau wedi'u gwneud o bren solet - enfawr.

Mae dodrefn "Savo Kusić" yn cynhyrchu grisiau pren mewnol a rheiliau grisiau yn unol â'r safonau uchaf, gan sicrhau ansawdd y deunyddiau, gan roi sylw arbennig i ansawdd gosod (cynulliad) y grisiau. Yn ogystal â gorchuddion safonol ar gyfer grisiau concrit, cynhyrchir grisiau ar gyfer atig, grisiau gydag adeiladu hunangynhaliol a grisiau eraill.
  • Cynhyrchu grisiau cyflawn: 
  • Grisiau ar gyfer atigau
  • Strwythurau hunangynhaliol
  • Colofnau ar gyfer grisiau - dymis
  • Melinau traed
  • Rheiliau ar gyfer grisiau
  • Cydio yn y canllawiau
  • Y posibilrwydd o ddewis pob arlliw o liwiau a farneisiau.
  • Grisiau pren
  • Grisiau wedi'u gwneud yn arbennig

Trwy dechneg sychu pren amrwd a'r dull o osod grisiau, mae grisiau Savo Kusić yn goncro'r farchnad fel cynnyrch sy'n arweinydd ac yn gosod safonau ym maes grisiau o ansawdd uchel, gyda bywyd gwasanaeth hir iawn.

Mae'n debyg y byddwch yn aml yn cael y cyfle i deimlo sŵn clecian wrth gerdded ar y gwadn neu ddal y canllawiau coeden neu fylchau o dan y gwadn, sy'n ganlyniad cydosod gwael neu'r defnydd o ddeunydd israddol yn y cynulliad. Yn anffodus, mae'n digwydd bod cwmnïau sy'n cynhyrchu grisiau yn aml yn manteisio ar ddiffyg profiad y cwsmeriaid, ac maent yn ceisio cadw eu prisiau cost mor isel â phosibl, er mwyn cynyddu eu helw eu hunain.

Mae'r ymdrech yr ydym yn buddsoddi'n gyson i wneud y grisiau i'w weld o lygad y ffynnon yn harddwch a ffitio i mewn tu mewn, ond dim ond yn y blynyddoedd i ddod y bydd ei wir werth yn cael ei adlewyrchu, fel cynnyrch sydd wedi'i gynllunio i bara.

Mae grisiau pren y gweithdy gwaith coed "Savo Kusić" Sombor yn grisiau ar gyfer y dyfodol

Dim ond rhai o'n gweithiau grisiau sydd ar y dudalen hon, felly rydyn ni'n gadael i chi fwynhau