Grisiau pren

Cynhyrchu grisiau arfer o bren solet - pren solet

Grisiau personol

Cynhyrchu grisiau pren solet - pren solet.

Mae dodrefn "Savo Kusić" yn cynhyrchu grisiau a rheiliau pren mewnol ar gyfer grisiau yn unol â'r safonau uchaf, gan sicrhau ansawdd deunyddiau, ac yn arbennig rhoi sylw i ansawdd gosod (cydosod) grisiau. Yn ogystal â chladin safonol ar gyfer grisiau concrit, cynhyrchir grisiau atig, grisiau hunangynhaliol a grisiau eraill.
  • Cynhyrchu grisiau cyflawn:
  • Grisiau ar gyfer atigau
  • Strwythurau hunangynhaliol
  • Grisiau - doliau
  • Trywyddau
  • Rheiliau grisiau
  • Rheiliau llaw
  • Posibilrwydd i ddewis pob arlliw o liwiau a farneisiau.
  • Grisiau pren
  • Grisiau personol

Technegyddsychu pren amrwda'r ffordd y mae'r grisiau wedi'u gosod, mae grisiau Savo Kusić yn concro'r farchnad fel cynnyrch sy'n arweinydd ac yn gosod safonau ym maes grisiau o ansawdd uchel, gyda bywyd gwasanaeth hir iawn.

Mae'n debyg y cewch gyfle yn aml i deimlo'n cracio wrth gerdded ar y gwadn neu gydio yn y rheiliau llaw.coedneu fylchau o dan y gwadn, sy'n ganlyniad gosodiad gwael neu ddefnyddio deunydd tlotach yn y gosodiad. Yn anffodus, mae'n digwydd bod cwmnïau sy'n cynhyrchu grisiau, yn aml yn defnyddio anghymhwysedd y cleientiaid, ac yn ceisio cadw eu prisiau cost mor isel â phosib, er mwyn cynyddu eu helw eu hunain.

Mae'r ymdrech rydyn ni'n ei buddsoddi'n gyson i wneud y grisiau o lygad y ffynnon i'w gweld yn yr harddwch ac yn ffitio i mewntu mewn, ond dim ond yn y blynyddoedd i ddod y mae ei wir werth yn cael ei adlewyrchu, fel mewn cynnyrch sy'n gallu para.

Camau pren y gweithdy gwaith coed "Savo Kusić" Sombor yw'r camau ar gyfer y dyfodol

Ar y dudalen hon dim ond rhai o'n gwaith grisiau sydd, felly rydyn ni'n gadael i chi fwynhau