Blog

pily a brusky

Malé stroje (pily a brusky)

Malé stroje
 
Stroje, které běžíelektrická vrtačka
 
Elektrická vrtačka,může být vybavenírůzné hlavy do práce, nebolze použít jako potéhnací motor pro obráběcí stroje drugih druhů. Ve skutečnosti je rozdíl mezivrtačky s pracovní hlavou a makolejnice poháněná vrtačkou podlehnací motor je čistě formální.Zásadní otázka je však ekologickáekonomická ziskovost, požadovaná prostora, frekvence používání. Motorstejné vlastnosti jako vrtačkazabírá málo místa, ale jecena je vysoká. Proto, pokud se nám budou líbitjméno není potřeba obojí možnéfunkce vrtání, tím více se to vyplatímít pouze jeden motor - motorelektrické vrtačky a řada nástrojů a maželeznice bez řádného jámotor.
 
Pak můžeme použít, již podlepotřeby, buď cvičení jako takové, buďvrtat jako hnací část nástrojestroje.
 
Průlomová pila (nebo pilarupara)
 
Děrovací pila (nebo děrovka)je první, kterou lze nazvat »nástrojemna stroji bez hnacího motoru ",pokud máme na mysli rozdělení nástrojů obecněco, na ručních nástrojích a obráběcích strojích. Tuje to zařízení, které se transformujestřídavý rotační pohyb motorupoté odchází přímočarý pohyb pilyre - dolů.
 
Pila, 10 až 15 cm dlouhá, příběhkřičíme do jeho vertikálních vodítek.Umístěním vrtáku na desku nebodřevěná deska a lisování shoraabychom zuby uchopili dřevo, můžemeřezat dřevo do tloušťky 40 milimetrů,a kov do 2–3 milimetrů (pokud je pobrousíme pilový kotouč s menšími zubypro kov). Tento druh stroje je možnývybavit a kovové zátkyumožnit řezání souběžně sokraj desky nebo desky. Jinak průlompoužíváme pilu k řezáníkruhy (jsou-li to větší oblouky), kteréjsou později jemněji zpracovány jinými alatým. Pronikavá pila nezaberevelký prostor, není drahý a snadný aneškodné k použitítrochu pomalé, zvláště když krájímemateriál větší tloušťky nebo kov.
 
úderová pila 
Kotoučová pila
 
Na elektrické vrtačce můžeme přikrýtljučiti a malý kruhový (kruhový) testeru, vhodné pro řezání dřevaprkno a prkna (ale výhradně podle pralinka), plastové desky,tenké desky z neželezných kovů atd.Stroj se skládá z disku, který nesepilový kotouč, pevný stojans ochranným krytem a paralelněopěradlo, které nám to umožňujecelou věc spustíme paralelně sokraj desky nebo prkna.
 
Rychlost řezání je mnohem vyšší nežse střídavou pilou, ale musímůžeme to používat velmi opatrně.Pokud se s ním manipuluje neobratně,může se nám stát, že nám unikneruce (k odrazu od předmětů, kterémusíme řezat) a vážně nászranit se. Stává se také, že praskne, sklepslyšet kousky kovu (a vedleochranný kryt), který lze snadnozranění.
 
Existují také tzv "Integrované" pily,tj. nástroj nezávislý na cvičeních a který mávíce aplikací. Díkysáňky, které mění sklon,můžeme hlásit podélné řezy, opříčné a rovnoměrné řezy pod úhlem.Můžeme také umístit kotoučovou piluna pracovní stůl, jako dřívepřipevněte na příslušný kovtalíř, který lze regulovat pomocíhloubka a sklon. Testuje se tímto způsobemra je méně nebezpečný, protože to je předmětkterým se pohybujeme. Nebo nedostatekpracovní stánky, můžeme ji připevnitsamotná kovová deska pomocí čtyřnohy, takže stále funguje jakopřímá stolní pila. Vzhledem k tomu, verychlost postupu znaků, kruhové testera dává výkon tak dalekopřekročit potřeby pro domácí práce.
 
Lze namontovat různé zkušební listyre, obvykle ze speciální oceli, jižpodle materiálu, který má býtřezy. Zde je několik příkladů nejběžnějších listůviděl:
- listy se středním ozubením proměkké a tvrdé dřevo,
 
- Jemně ozubené plechy protvrdé a měkké dřevo, na překližku,panel a plastové materiály, pro panelpotažené plastem, bakelitem, celulózouzu, plexisklo, neželezné kovy atd .;listy tohoto druhu jsou zvláště vhodnépro řezání v opačném směru odsměr vláken na dřevě.
 
- čepele se širokými zuby avyztužený tvrdými kovy, k řezánílisované tvrdé dřevo a tvrdé dřevosklem vyztužené plastyvlákna;
 
-disk na řezání cihel, azbestu,předměty z litiny, keraMike, kámen a podobně.
 
kotoučová pila 
Pásová pila
 
Tento stroj je vyroben ze stroje proprůmyslové použití, zejména protesařství a truhlářství. Skládá se zjsou ze dvou nebo více cívek větších precs(více než půl metru pro průmyslstroje a mnohem méně pro amatérpoužití) s vodorovným umístěnímnápravy na ložiscích, kteréstojící nad sebou. Jeden zřemenice je poháněna elektric vrtačky nebo předinstalovanémotor. Po kotoučích se sklouzne pásviděl s uzavřeným kruhem Krétynja. Ro je umístěn uprostřed strojekovovou desku, na kterou tlačímepředmět (obvykle desky) na časřezání. Cívky jsou chráněnylopclma a otevřená část pily jez důvodu bezpečnosti zkrátil na nutnostnení minimum. Stroje tohoto druhu, docelaale skvělé pro toho, kdo nemádílna, nejčastěji používaná osobamikteří žijí v samostatných domech a častozpracovávat dřevo například při výroběstavba plotů z Ietavy, správněnalití podlahy v podkroví, výrobabouda pro držení zahradní techniky atd.Stroj ve skutečnosti má velmi velkývýkon a je speciálně přizpůsobenpro podélné řezání desek a desekvíce než dva metry dlouhé. Tato práceLze také provést punktážní testrom, špatná kotoučová pila opravenapro pracovní stůl, nebo dokonce ručně, ale chtěl bychvyžadovalo mnohem více času. Uvíkendové pily tohoto druhu mobude také použit pro řezání kulatinystromy pro krby nebo kamna - více práce,ale které jiné pily nemohoudělat.
 
Nedávno jsou v prodeji menšímodely s malou pásovou piloušířku, s níž mohou být provedeny akruhové řezy, pokud cibule není prokázánazak. Stroje tohoto druhu, něco těžkéhovíce než deset liber, pokud jsoumluvící páska, mohoutaké se používá k řezání kovu do blokuvima značné tloušťky.
 
pásová pila
Vibrační bruska
 
A vibrační (bruska) železná mobudou dodány jako všechnypletací stroj, buď jako konektor proelektrická vrtačka. Pouzdro je zapnutéleží excentrický rotující konektorpro vrtačku, která rotuje transformuje do vibrací, které jsou přenášeny napodrážka zařízení. Brusný papír, respklamná velikost, připevňuje se kbrusky na podrážky.
 
Používáme vibrační bruskupoložením na dřevěný nebokovový povrch a lehký, plochýmernlmovy pohyby, které překračujemečást. Mletí je prvotřídní a můžebýt víceméně v pořádku, v závislosti nazrnka brusného papíru. Jinak abrazivnípapír musí být často měněn. Makolejnice je pevná a bezpečná pro použitía nevyžaduje velké úsilí.
 
Pásová bruska
 
Mezi přípojkami pro elektrický buořezávátko, pás (bruska) žehličkanachází se někde mezi vibrujícími brukřemičité a kotoučové brusky. První ztěchto strojů, které běžně běží pomalu,umožňuje zpracování (žehlení a leštěníbrzy) dřevěné pracovní plochy nebo játala. Rotační kotoučová bruskapracuje s větším výkonem a můžeme s ním lyžovatdát různé pevné usazeniny, zbytky leviděl na stromě a dalších věcech, ale předevšímvhodné pro opracování kovů, pro odizolovánípiliny, k vyrovnání svarudíly, pro otupování hran,ostré hrany, pro přípravu povrchu,dát jim určitý záhyb fungujelepší přilnavost při utěsnění alakování. Pásová bruska funguje vícećom síla vibrací, ale manež kotoučová bruska. Kdyžpřilne oběma rukama, lze použítpotřeba také jako mobilní stroj pro brudřevo a kov k otupeníhrany a ostré hrany pro vyrovnánínerovnosti z předchozího zpracování mětala.
 
Můžeme jej také připevnit na stůl,pokud chceme žehlit, brousit,leštíme, součásti z kovu nebo dřeva maa střední velikosti. Na to přijde,stroj netlačíme ani nepohybujemero předmět, již jsem předmětemnasadili jsme otočnou tyč.Tento typ brusky se skládá z procentalja, které lze připevnit k pracovnímustání, z držadel (pokud je to požadováno)pohyblivé) a dva široké kotoučelehkých slitin připevněných k samůj stroj stojí. Jeden ze spolprohlídky mají elektrické připojenícvičení nebo pro některé ze svýchmotor. Naviják zdarma, kde můžemepřiblížit nebo oddálit pomocí jednohonapínací zařízení, která jsou stejnájméno vám umožňuje vyměnit pásku azabraňuje jeho sklouznutí během provozus navijáky.
 
pásová bruska a stojan 
Stolní bruska s předním kotoučem
 
A tato stolní (pevná) bruska s čelos tímto diskem můžeme získat buďjako přípojka pro elektrickou vrtačku,buď jako samostatný samostatný strojřídit. Je vždy připojenpro stůl a to tím, že máte diskumístěný kolmo ke stolu, čkolik palců od jehopovrchy. Jsou připojeny k diskupomocí malé, jednoduché, širokékteré se šroubují uprostřed, kulaté broušenípapír nebo plátno se skleněnými korálky,samozřejmě různých gradací. Ve výšcestřed disku, jeden klouže po kolejnicíchpohyblivá kovová deska, na kterénastaví pracovní položku as ní pritlačí na disk. Takto se vyhýbáme nebezpečíschopnost předmětu vyklouznout nebo ho vyrobitnastavili jsme to špatně směrem k disku.
 
S tímto strojem, pro který je nejlepšíže je poháněn vícestupňovým motorem,přesná měření kovu nebo jsou dosaženadřevěné předměty, které byly dřívestřih. Se strojem dosahujeme vysokých hodnotpřesnost a můžeme ji získat úplněsvisle obrobené povrchy odnos k podélné ose objektu. Natímto způsobem zpracováváme lamely, potrubí, duhya úzká prkna, ze dřeva, z kovu,mosaz, plast a dokonce sklo,za předpokladu, že je vybrán pro každý materiálvhodný brusný papír.
 
Někdy můžeme použít brusku na obličejtaké se používá k žehlení a leštěnímenší předměty, které lze držetv rukou. V takovém případě je třeba jej zpracovatdávejte pozor, abyste se ho nedotkli rukoumůže dojít ke zranění.
 
Brusný kotouč
 
Hlavní část brusného kotouče je rotačnídisk s ochranným krytemke kterému jsou připojena různá brusiva(brusný) materiál s hrubým zrnem.Jedná se o mobilní stroj, který většinoupoužíváme pro hrubší zpracováníkovy, jako jsou otupující hrany,vyrovnání svarových švů, broušenípovrchy, které jsou hlouběji ovlivněnynekorozivní, odstraňující starý lak aPodobně. Jinak je stroj snadno ovladatelnýfeny, ale je nutná opatrnostvyklouzl mu z ruky.
 
Skládací kotoučová pila
 
Skládací okružní pila je ve skutečnostispeciální verze kotoučové pily, zjistitdena z průmyslového stroje nebo mnojít menších rozměrů. Může to hýbattati elektrická vrtačka, nebo vlastnímotor. Okružní skládací pila ajeho motor je kloubově spojen s jednotkounu pracovní deska a jsou vybavenys rukojetí, která umožňuje, aby byla celástroj se zvedá a spouští směrem k rovinědesky.
 
Na pracovní desce pomocí klínů anastavíme svorku a upevníme částkterý by měl být řezán, když je pila uvnitřhorní pozice. Od motoruuvedením do provozu pomocí pouzdra rukojetis pilou spustíme a začnemeřezání.Tento typ pily umožňuje řezatZuby, trubky, profily pro rámy avšechny ostatní položky zodpovězenyvětších rozměrů pro skládací obvodne tester. Lze provést křižovatkuvelmi přesně a pod jinýmrohy.
 
Řezali jsme vysokou rychlostídřevo, zatímco na kov (trubky a jiné profilyz lehkých slitin a oceli)použijeme příslušný tes listchceme také nastavit motor na nižší úroveňRychlost.Nákup stroje se vyplatí pouzepokud předpovíme, že to budeme systémovatpoužití pro řezánívětší množství materiálu.
 
okružní skládací pila 
Vibrační pily a pily
 
Vibrační pila je typický strojmodeláři a řemeslníci zabývající se řezembarstvo a jemné tesařství, protože omogučava, že s velkou přesností ařezá materiál rychlostí i podél krvevína s velmi malou cibulkou. Matkajal může být překližka, plast,kovové desky, z měkčích slitin, bakra, někdy i plech z měkčí oceli.Pouzdro ve stroji je připevněno kjeden kulatý nebo čtvercový talířkterý slouží jako podpora a prostřednictvím jehož cenydehet projde tenkou čepelí. Ve mněvibrační systém kolejnic dává pilámrychlé pohyby nahoru a dolů s malýmichůze (1 cm nebo méně), ale dostatečnápro rychlejší řezání materiálu. RychlejšíNakonec by řezání bylo nekompatibilní s požadovanou přesnostíteva s těmito nástroji.
 
Jsou tu takéděrovky s vibrátorem, kterése zachází jako s běžnými ručními testyterom ruparom, ali u dršku, koja jevelký jako elektrická vrtačka,tam je vibrátor. Mohu je vyzvednoutpohybující se buď elektřinou, nebo bateriemiže jsou to malé síly.
 
Stolní bruska
 
Stolní bruska (bruska) se skládá zmotory s montážní základnouje pro stůl a obvykle dvě brusivakámen, každý na jednom koncihřídele motoru. Obvykle jsou dvadesky, na kterých předmět spočívázpracovány jsou také dva ochranné kryty.Dva brusné kameny jsou různé barvynullations, tj. jeden je s velkým zrnom a další s mnohem menšími. Nabruska s hrubým zrnem je otupenaostré hrany předmětů, zarovnejtemalé plochy atd. Na brusces jemným, jemným zrnem se provádí jako prvníostřící nástroje (dláta, hoblovací nožea podobně), které budou dokončeny pozdějiručně na speciálním brusném kotoučiJídelní lístek.
 
Musíme být s těmito strojivelmi opatrní a to už mámetak dobře informovaná v její práci. Předmětymusíme je držet pevně, pomalublížící se k brusce, protože k tomu inklinujetáhne. Stroj je obvykle vybaveníIjena s jedním ochranným sklem (kvůlijiskry), které musí být vždy naztuhlé: většina poranění očíDěje se to právě kvůli práci na brusillci bez této ochranné části a bezspeciální brýle, které chrání předjiskra, piliny a další. Podlek tomu je stolní bruska sama o soběpříležitosti profesionální mávánízapnutý, těžce pracující a vyžaduje, aby byldobře připevněný ke stolu nebo kkonzole na zeď.
 
K dispozici jsou také menší modelymotory jako připojení k elektrické buhroty. Tyto modely mají obvykle pojeden kulatý brus.
 
brusný kámen 
Motorová pila
 
Z klasické pily s řetězem a mohnojivo s vnitřním spalováním,používaný dřevorubcije zde také pila menších rozměrůelektrický pohon. Njomemůžeme kácet menší stromy a keře. Zpoužijte jej pouze pro ty, kdo jej vlastnívelká zahrada.
 
motorová pila
 
 

Máš otázku? Klikněte na lajk nebo napište komentář