Revestiment

Xapa estreta

Servei de xapa

Xapa de servei:

  • Revestiment de fusta, fusta contraxapada (MDF), aglomerat, tauler dur i tots els altres materials personalitzats
  • Tall de xapa amb tisores
  • Unir/Cosir xapes
  • Encolat de xapes en premsa calenta
  • Revestiment de fulla de porta
  • Revestiment de portes de cuina
  • Revestiment de taules i altres mobles de panells

El servei de xapa es realitza completament des del tall de la xapa amb tisores fins a unir/cosir la xapa i encolar en una premsa calenta. També oferim serveis d'encolat/acabat de fulles de portes, marcs de portes i altres superfícies planes

La confecció i unió de xapes es realitza segons la comanda del client.  

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon a (+ 381) 063 503 321