Bloc

Mida del traçat de la passarel·la

El nombre de revolucions de l’eix determina la magnitud de la productivitat de la porta. Com més gran sigui el nombre de revolucions, major serà la productivitat a la mateixa velocitat de porta. Tot i això, sense un càlcul previ, no cal augmentar el nombre de revolucions de l’eix, ja que això comporta un gran augment de les forces d’inèrcia verticals, cosa que pot provocar la fallada del trencador. El nombre de revolucions de l’eix oscil·la entre 200 i 350 per minut a les portes modernes. El marc amb les serres tensades es mou cap amunt i cap avall i d’aquesta manera es tallen els troncs. Es diu el camí que recorre el marc de la porta des de la seva posició més baixa fins a la seva posició més altamida de traç de la porta d’entrada.

La mida del traç afecta la productivitat de la porta. A mesura que el traç augmenta, amb el mateix nombre de revolucions, la productivitat de la porta augmenta. La mida del traç només es pot augmentar si s’ha fet un càlcul previ.

El canvi de pas és el moviment dels troncs durant una rotació completa de l’eix de la serra. La mida dels passos segons la potència del motor d'accionament es pot determinar per la forma:

Δ = 140N / Σhn mm on Δ és el pas del registre o del feix durant una rotació completa de l'eix de la porta, mm; N - potència del motor k x s; Σh: la suma de l'alçada dels talls a la meitat de la longitud del registre; h - suma de l'alçada dels talls a la meitat de la longitud del registre, m; n - velocitat de l'eix de la porta, mín.

La suma de les altures dels talls es pot calcular mitjançant el patró Σh = α x dSr.x z, on α és el coeficient, que caracteritza l'alçada mitjana dels talls i que es pren 0,65 - 0,80 en tallar troncs. Quan es talla una biga, aquest coeficient és igual a un; dSr.- diàmetre al mig del registre; z - nombre de serres ajustades al marc.

Per a la trituració de roure, la mida del desplaçament és del 60%, per al làrix - 85%, per al faig - 70%, per al bedoll - 80% del desplaçament per al pi i l’avet donat a la taula 1.

Taula 1: dades en serres verticals amb una carrera de 500 mm en tallar pi i avet

D 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-44 45-48
α
0 33 33 31 28 26 24 22 20 19 17 16 15 14 13 12 12 11
100 - - 32 29 26 25 23 20 19 17 16 15 14 13 12 12 11
120 - - - 30 27 26 24 21 19 17 16 15 14 13 12 12 11
140 - - - - 28 26 24 22 20 17 16 15 14 13 12 12 11
160 - - - - - 27 24 23 21 18 17 16 15 14 13 12 11
180 - - - - - - 25 24 22 19 17 16 15 14 13 12 11
200 - -   - - - - 24 23 20 18 16 15 14 13 13 11
220 - - - - - - - - 24 21 19 17 15 15 13 13 11
240 - - - - - - - - - 22 20 18 16 15 14 13 11
260 - - - - - - - - - - 21 19 17 16 14 14 12
280 - - - - - - - - - - - 21 18 16 15 14 12
300 - - - - - - - - - - - - 20 16 16 15 12

 

Té alguna pregunta? Feu clic a l’agrada o escriviu un comentari