Bloc

Blocs de fusta per a llambordes i terres

Els cubs de fusta s’utilitzen més sovint per fer terres de fàbrica i magatzem.

A la taula 13 es presenten àrees de 100 peces de taulers de parquet de diverses dimensions.

Taula 13: Àrea 100 unitats. taulers de parquet, m2

Longitud (mm) Amplada (mm)
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
150 0,525 0,600 0,675 0,750 0,825 0,900 0,975 1.050è més comú 1.125è més comú - - -
200 0,700 0,800 0,900 1.000 1.100è més comú 1.200è més comú 1.300è més comú 1.400è més comú 1.500è més comú 1.600è més comú - -
250 0,875è més comú 1.000 1.125è més comú 1.250è més comú 1.370è més comú 1.500è més comú 1.625è més comú 1.750è més comú 1.875è més comú 2.000 2.125è més comú 2.250è més comú
300 1.050è més comú 1.200è més comú 1.350è més comú 1.500è més comú 1.650è més comú 1.800è més comú 1.950è més comú 2.100è més comú 2.250è més comú 2.400è més comú 2.550è més comú 2.700è més comú
350 1.225è més comú 1.400è més comú 1.575è més comú 1.750è més comú 1.985è més comú 2.100è més comú 2.275è més comú 2.450è més comú 2.625è més comú 2.800è més comú 2.975è més comú 3.150è més comú
400 - - 1.800è més comú 2.000 2.200è més comú 2.400è més comú 2.600è més comú 2.800è més comú 3.000 3.200è més comú 3.400è més comú 3.600è més comú
450 - - 2.025è més comú 2.250è més comú 2.475è més comú 2.700è més comú 2.925è més comú 3.150è més comú 3.375è més comú 3.600è més comú 3.825è més comú 4.050è més comú
500 - - - - 2.750è més comú 3.000 3.250è més comú 3.500è més comú 3.750è més comú 4.000 4.250è més comú 4.500è més comú

El parquet es disposa en parquets de 50 o 100 unitats. Durant el transport, s’ha de protegir de les influències atmosfèriques.

La proporció d’amplada a alçada d’un cub rectangular no ha de ser inferior a 1: 2.

Les dimensions dels cubs es van determinar per a fustes amb una humitat del 15%. Quan la humitat és més alta, les dimensions dels cubs d’amplada i longitud han de tenir un excés estàndard per assecar-se. Es permeten desviacions de les dimensions prescrites dels cubs a una alçada de ± 2 mm; amplada de 40 a 100 mm ± 2 mm; amplada de 120 a 200 mm ± 3 mm; longitudinalment de 100 a 210 mm ± 3 mm; i més de 210 mm ± 4 mm.

Dimensions dels cubs de fusta, mm

Tipus de cub Propòsit Alçada Amplada Llargada
Hexàgons

Per a pisos; per a carreteres i llambordes

60 i 80; 100 i 120 120 a 200  
Rectangular Per a pisos; per a carreteres i llambordes 60 i 80; 100 i 120 40 - 100; 50 - 100 100 - 260

Els cubs estan fets d’arbres de coníferes i de fusta dura, excepte l’avet, el bedoll, el faig i el roure. La qualitat dels cubs de fusta hauria de complir els requisits de la norma vàlida. La humitat de la fusta del cub no ha de superar el 25%.

20190730 13

Sl. 13. Cubs de terra de fusta: a - hexagonals, b - rectangulars

Els fronts s’han de retallar perpendicularment a l’eix longitudinal del cub. El cub hexagonal ha de tenir un front en forma d’hexàgon regular. Tots els costats dels cubs s’han de retallar netament. Es permeten algunes rugositats i esquerdes de fins a 1 mm de profunditat. Es permet una vora contundent a una longitud màxima de 40 mm, que sobresurt només en un front; la resta del cub, que sobresurt amb l’altre front, s’ha de retallar netament.

Abans d’instal·lar-los als terres, els cubs s’han d’impregnar amb algun antisèptic. Els daus es calculen en m2, comptant amb la superfície frontal.

 

Té alguna pregunta? Feu clic a l’agrada o escriviu un comentari