ব্লগ

hemikalije i poliplasti

রাসায়নিক এবং পলিপ্লাসিটি, গৃহস্থালী রাসায়নিক, গ্লুস

ময়সটিজে রাসায়নিক ও পলিপ্লাটিমা
 
Nekada se hemija smatrala »crnom magijom«, dok se danas sa njom susrećemo na svakom koraku, pa i u domaćinstvu. Poznato nam je da »Crnim bikom« ili drugim ডিটারজেন্ট সহজেই লন্ড্রি ধুতে পারেন । অধিকাংশ মানুষ এটি খুঁজে poznato da od tetraetilolova raste oktanski broj benzina. Naravno, ta znanja ne čine čoveka hemičarem. Da bi to ipak malo postali, upoznajmo se sa osnovima hemije:
 
Materija koja se može rastaviti na druge materije, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সহজ শারীরিক পদ্ধতি (নির্বাচন, চুম্বক, ইত্যাদি.) নামেও পরিচিত smešom. Ona, potpuno homogena materija, koja se takvim jednostavnim metodama ne može razložiti na komponente sa različitim osobinama naziva se jedinjenjem.
 
Jedinjenja su izgrađena od molekula sastavljenih iz elemenata, koji su vezani određenim hemijskim vezama. Ove veze ne dozvoljavaju njihovo jednostavno cepanje. Razaranje, cepanje tih veza iziskuje veće sile, hemijske intervencije. Tada se molekuli raspadaju na elemente পরমাণু. পরমাণু শক্তিধর হতে দীর্ঘমেয়াদি বিবেচনা এখনও ইচ্ছেমতো করতে পারে না । U našem veku potvrđena je ranija pretpostavka da se atomi sastoje iz još manjih elementarnih čestica koje se মাপ এবং ক্ষমতা উভয় পার্থক্য । সবচেয়ে প্রাথমিক কণা ইতিবাচক nabijeni proton, neutralni neutron i negativni elektron.
 
U svim jedinjenjima od 92 prirodna elementa učestvuje samo 15 do 20 elemenata.
 
Težinu atoma elemenata merimo na taj način, što ih upoređujemo koliko puta su teži od atoma najlakšeg elementa vodonika (po novijoj definiciji od 1/12 atoma ugljenika.
 
Nijedan od elemenata ne može da se jedini sa drugim elementom u proizvoljnim, ma kakvim količinama. Mogućরাসায়নিক বন্ধনে পরমাণুকে ভোডনোঁকা আমরা বিশ্বাস করি jediničnim. Prema tome, vodonikov atom je jednovalentan. এটম, যে এটমের সাথে একটা ভডইকোভিম নির্মাণ করছে takođe je jednovalentan. Ako elemenat vezuje dva, tri, četiri itd. vodonikova atoma onda je on; dvo, tro, četvoro itd. valentan. Osmovalentnost je najveća moguća valentnost jednog elementa. Međutim, postoje elementi sa više valencija оni su promenljive valentnosti.
 
Glavne grupe jedinjenja su neorganski i organski spojevi. U organskim jedinjenjima se nalazi ugljenik, dok u neorganskim - sa retkim izuzecima - nema ugljenika.
 
Razlog postojanja velikog broja organskih jedinjenja nalazi se u mogućnosti međusobnog vezivanja ugljenikovih পরমাণু, অর্থাৎ কার্বন দিয়ে শিক্ষা দেয়ায় । (নাম জৈব যৌগ যা আগের বোঝাপড়ার কারণে শুধুমাত্র জীবিত জীবের উৎপাদন করতে পারে ।
 
KISELINE su opasne razorljive supstance koje na koži ili u stomaku izazivaju teške rane, slične opekotinama. Kiseline možemo pomoću lakmus papira lako prepoznati, jer plavi lakmus u kiselini pocrveni. Pri radu sa kiselinama neophodne su zaštitne naočari i gumene rukavice. Ako je i pored opreznosti kap kiseline pala na našu kožu - prvo je treba obrisati suvom krpom, zatim oprati pod tekućom vodom i na kraju tragove kiseline neutralizovati rastvorom সোডা-সোডা (চিত্র 1).
 
rukovanje kiselinom
চিত্র 1
 
BAZE su reakcioni proizvodi metalnih oksida sa vodom. Alkalijama se nazivaju baze koje su vodorastvorne i poseduju বিদ্রূপাত্মক প্রভাব পড়ে । চিনতে সহজ, কারণ তাদের dejstvom crveni lakmus poplavi. Veoma su nagrizajuće supstance. Rane od njih se teško leče, teže od rana prouzrokovanih kiselinama. HTZ propisi su isti kao kod kiselina. Рri ozledi kožu treba prati razblaženom kiselinom (na primer sirćetnom kiselinom).
 
SOLI nastaju reakcijom baza i kiselina. Manje ili uopšte ne nagrizaju kožu. Pri radu sa solima ipak treba oprezno postupati, jer su neke otrovne.
 
পরিবারগুলোর মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য
 
দীর্ঘদিন ধরে জানা গেছে, বিশেষ করে খাদ্য সংরক্ষণেbenih artikala.
 
Sredstva za konzerviranje mogu se podeliti na:
 
1. একই সময়ে যার পদার্থ. একটি স্বাদ এবং বস্তু সংরক্ষণ করা হয় artikle: šećer, so, sirće, mast, limunska kiselina, vinska kiselina.
 
2. Materije za uništavanje mikroorganizama: šalitra, glutaminska kiselina, stipsa, krečno mleko, salicil, benzoeva kiselina i natrijum-benzoat.
 
3. Pihtijaste materije, boje i začini.
 
Šećer. Dodavši 55% šećera (šećer =C১২এইচ22সম্বন্ধে11) একটি পণ্য (অফ ফ্লেম, পাতিলেবু, অ্যাপিকট, নাশপাতি, আপেল) bez dodavanja drugih hemikalija potpuno smo ga konzervirali (slatko). Više od 55% šećera nije preporučljivo dodavati, jer će doći do iskristalizacije šećera. Vrednost manja od 50% šećera ne konzervira. Dodajući šećer kiselim prehrambenim artiklima, treba samo kratko kuvati, jer dolazi do razgradnje šećera.
 
লবণ. টেবিল লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, নাকল –) এছাড়াও প্রদান করে ukus a ujedno i konzervira. Sposobnost konzerviranja dolazi usled higroskopnosti soli (upija vlagu). Ako se meso posoli, so veže izvesnu količinu vode ne samo iz mesa nego i iz bakterija i time ih uništava. I ostali mikroorganizmi আমি পারব না. পানি ছাড়া বাঁচার জন্য ।
 
Šalitra. (Kalijum-nitrat, KNO3). Slani, gorki, beli, kristalni prah. Neutralan je. Za konzerviranje 2,5 kg mesa rastvorimo 0,5 grama kalijevog nitrata u 100 g tople vode. Isitnjeno meso kvasimo sa ovim rastvorom. Treba paziti সঠিক ডোজ, কারণ বড় পরিমাণে পটাসিয়াম সোলিছড়িই অত্যন্ত তিক্ত ও বিষাক্ত ।
 
Glutaminska kiselina (amino–pirovinska kiselina, amino-glutarna kiselina, НООС-СН-СН– СН (এনএইচ)–СООН je aminokiselina koja se nalazi skoro u svim belančevinama. Koristi se za spravljanje koncentrata raznih juha, čorbi (Podravka, Knorr itd.), odnosno za konzerviranje mesa. Na 1 kg mesa uzima se 5 g rastvorene glutaminske kiseline.
 
লাম (পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট-, কাল (SO4)se u čistom stanju upotrebljava za konzerviranje, odnosno za očvršćavanje strukture mekšeg voća, povrća, da se ne bi u toku konzerviranja raspalo, razorilo. Za 1 kg voća, odnosno povrća, upotrebljava se 1,4 g stipse.
 
লেবু দুধ । অলিম্পিয়ানদের মত একই প্রভাব রয়েছে 0,5 kg pečenog kreča rastvorimo u 5 litara vode i pustimo da stoji jednu noć, pažljivo dekantiramo (odlijemo oko 2/3 bistrog rastvora) i u ovom krečnom mleku [Ca(OH)kvasimo voće ili povrće do 15-20 minuta i na kraju isperemo toplom vodom.
 
সাইট্রিক এসিড । সব্জির মধ্যে সাইট্রিক অ্যাসিড carstvu veoma raširena. Nalazi se skoro u svakom voću (Oksi–propan–trikarbonska kiselina, Cএইচ8সম্বন্ধে) Bezmirisni, bezbojni kristali limunske kiseline rastvaraju se u toploj vodl. Na 1 kg voća potrebno je 1 do 2g kiseline.
 
Vinska kiselina. Bezbojna, bez mirisa (C4এইচসম্বন্ধে), čija se kalijumova so nalazi u vinu. Dejstvo ove kiseline je slično লিকুনস্জ এসিড ।
 
Sirćetna kiselina. Bezbojna, oštrog mirisa, jako kisela কস্টিক পদার্থ (сн3СООН). Veliki je neprijatelj plesni i bakterija. Iznad određene koncentracije, u kiseloj sredini, bakterije ne mogu živeti. Zato se veoma često sirćetna kiselina koristi za konzerviranje. U trgovinama se nalazi u različitim koncentracijama (jačinama). Za 1 kg nekog proizvoda dovoljno je oko 2-3 decilitra 10%–nog rastvora sirćetne kiseline. Sirćetna kiselina razara veliki broj metala (gvožđe, aluminijum, bakar, cink). Sa bakrom ili cinkom nastalo jedinjenje sirćetne kiseline je otrovno, te kao ambalaža za sirćetnu kiselinu može da posluži samo কাচ তৈরি পাত্রে, সিরামিক, কলাই, প্লাস্টিকের, বা কাঠ.
 
স্যালিসিলিক এসিড একটি সাদা, সুই আকৃতির, স্ফটিক গুঁড়া, ছাড়া mirisa (Cএইচ4(OH)COOH). Ćelijski je otrov, te uništava bakterije i spore. U većoj količini je otrovna i za čovečiji organizam, te se za konzerviranje koristi u manjim, tačno određenim količinama. Na 1 kg voća maksimalno se dodaje 0,8 g.
 
Benzoeva kiselina je bela, svilasta, igličasta ili pločasta, স্ফটিক পদার্থ (нС5соон) । মহান বাক ধ্বংসষড়যন্ত্র ও ধীর-স্থির । বৃহত্তর পরিমাণে এছাড়াও বিরূপ প্রভাবিত হয় organizam, te na 1 kg proizvoda dodaje se samo 0,5 grama.
 
Lepila
 
Veliki broj sintetskih lepila, sve više osvaja tržište. Međutim ne treba da nas prevari naziv »univerzalno lepilo«. Ova lepila su dobra ali nisu univerzalna, samo za neke materije dobro prijanjaju, za neke slabo.
 
lepila 
Navešćemo nekoliko najvažnijih lepila, koja se mogu nabaviti na domaćem tržištu, sa napomenom, koji se materijali mogu tim  lepilima najbolje lepiti.
 
আঠা (হাড়, চামড়া) কাগজ গ্লুকোজিং জন্য ব্যবহার করা হয়, drveta, tekstila, celofana, kao i lepljenje ovih na kožu i কাঁচ.
 
вenzol је দ্রাবক যেমন পলিস্টিল পাত্রে উত্পাদিত, অর্থাত এর আঠা । Oslm međusobnog slepljivanja polistirolnih ploča, sa benzolom na polistirol lepe se pleksiglas, celuloid i celofan.
 
Vodeno staklo koristi se za lepljenje stakla i tvrdih materijala, kao bakelita sa tekstilom, papirom, metalima, porculanom i keramikom, odnosno ovih međusobno.
 
Hloroforrn je rastvarač, odnosno lepilo za pleksi-staklo. Pleksiglas se može lepiti sa hloroformom na staklo, keramlku, porculan, polistirol i celuloid.
 
Boropor lepi gumu na gumu, gumu na metal, kožu, staklo, চীনামাটির, কাঠ, টেক্সটাইল. এছাড়াও ত্বক ধাতু, কম উপর staklo i drvo.
 
ওহ, "সার্বজনীন" সুপার গ্লু সঙ্গে সাফল্য ব্যবহারের জন্য lepljenje stakla, porculana, drveta, poliplasta, metala.
 
Risopren (veštački kaučuk) se prvenstveno koristi za lepljenje gume i kože. Za lepljenje linoleuma, podolita, vinaz ploča, parketa na betonu takođe se preporučuje.
 
Savanol se upotrebljava za lepljenje kože, gume, ultrapasa, tapisona, tekstila, drveta, salonita i pocinčanog lima.
 
Neostik un »univerzalno« lepilo. Može se koristiti za lepljenje različitih materijala; kože, drveta, gume, tekstila i sl.
 
কাঠ, কাঠের তক্তা (প্যানেল, চিপবোর্ড এবং ইত্যাদি) কাঠ দিয়ে ফোমের সঙ্গে কাঠের বেস তৈরি করে পার্কিউট করা ইত্যাদি ।
 
টেলিওল (neoprene) । চামড়া, রাবার, plastič এর পেস্ট জন্য আঠালোnih মাস, বস্ত্র, কাঠ, পিভিসি মেঝে আবরণ লিমিটেড.
 
Krautoxin (Kunstsoff aus der Tube). Dvokomponentno lepilo, kod kojeg se dve komponente prvo izmesaju i potom u roku od pola sata koriste. Lepi metal, kamen, staklo, porculan, termostabilne poliplaste (bakelit) itd.
 
Epoksi–lepila, kao: ARALDIT (Švajcarska), ЕРON (Shell), EPILOX (Buna-werke), EPORESIT (Mađarska), nalaze se povremeno na tržištu, u obliku praha, paste, štapića, emulzija. Odlična su lepila, naročito pri lepljenju metala sa metalom, odnosno gumom, kožom i sl.
 
ডেমডুংরি, ডেমোডেন হল আঠালো, ফলিত ধাতু ধাতু সঙ্গে রাবার বা মেটাল মেটাল.
    

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

30