Блог

Бюро

Място на работа и работни маси

Място за работа
 
Как се сглобява инструмент
 
Това е от голямо значение на практика идобро съхранение на оборудване и инструменти, каквони позволява да намираме бързочастта, която търсим, и да направим същотовърнете на място след употреба.Освен това ще бъдем толкова лесни за разпознаванелипсващата част, ако я имамезабравен някъде, зает на приятел,или евентуално загубени. За дапредотвратявайте ръжда, винаги трябва да избягватеда държите инструмента на открито,дори да е в шкафове или ввлажни помещения. Най-практиченрешението е да се направи или набавишкаф с подходящи размериза задържане не само на инструмента, но и завсички малки материали, като нокти,винтове, лепило, уплътнения. Ние ще инструментмясто, като влезете вътреотстрани на шкафовете се закрепват различниподходящи клинове, куки, болтовес дупки и други фиксатори. Когаведнъж сме сортирали инструмента, ще го нарисувамемолив профили на отделни инструменти дабихме избягвали да го сложимвместо друг, или да не отиде за насна ръка, за да подредите цялата поредица.Оборудване с малки размери, като напримерса шила, кранове, кранове, тренировки,ще го запазим в маркерите, ако е възможнотвърд метал или дървокутии. Някои оборудване също е насамата покупка вече е опакована отговорещи кутии (поредица от фиксирани ключоветръба, бормашина за коляно с прилепаксесоари). В този случай доние просто искаме да маркираме полетатаи приберете в шкаф.
 
В случай, че имаме такъвпостоянно място за работа, инструмент, който можемзакачете на стената с помощта на по-голям, перфориранранна пластмасова плоча, в която се притискамо подходящи куки, скоби, клинови и други фиксатори. И все пак, дори и тогаваедин или два държащи шкафаот по-фин материал може да бъде от користи.
 
Работна маса (плот)
 
Много работи се правят на лицеместа (поставяне на вложки, щепселва в стените, работа по електрическата иливодопровод), така че некапо-често и не показва нуждата от някогоравна повърхност за работа или за работамаса. В много други случаичайове, обаче (поправете някогоелектрически уред, чекмеджета, конструктмебели или части от тях,механични ремонти, малък тенекеджияски или ковашка работа) е необходимаоставете повърхността да работи, ако неправи бюро.
 
За тези, които нямат по-голям професионалистstorom и не правят много, най-добре инай-евтиното решение е да се намери фирмаstu, дървена дъска за оборудваненякаква система за напускане и историяработа за маса в хола,кухня или другаде. Работен плот обачеможе да бъде по-голям (метъри с метър или повече) можете леснопоставете след употреба върху някогоподходящо място, зад килера или еоблегнете се на стената в килера. Чиниятазакрепва се на всяка маса с каквоса предварително поставени гуми или некаплат, за да не се повреди масата. Това е вярнобеше получена доста голяма площза работа, към която можем да прикачим искоба или някоя от машините, за коятоще говорим скоро.
 
Ако имаме място в къщатаили в помощен отдел,(преградена част от стаята, перално помещениеили таванско помещение) и по-често се занимаваме с някогоот хобита, тогава можем да изберем професионално бюро за работа,които по размер и вид работа най-многогодни. Може да е избормежду типичен дърводелски плот, койтовече е снабден с ролка (pritegom) за задържане на дъски, плочии друг материал и духалониши, ключарски работи, стоманени конконструкции и с работен плот.
 
Плочата е направена една от другаплътно сглобени заготовки, дебелинаняколко сантиметра, за да можетеда издържат на силни удари и да носят голямзатягащи и различни машини (кръгла мелница,ротационен трион, маса електрическа буspike ltd.).
 
Едно интересно решение между тяхфиксирана маса и спомагателна плоча еоскъдно бюро, което е достатъчнотвърди и големи. Следователно можем, д-ржънете в една килера или зад друга нанастаняване. Тази полупрофесионална масаперфектно решава въпроса за космоса ипозволява, в същото време, да все ощеработи в добри условия, които са неопходете, за да свършите работата.
 
шкаф за инструменти 
Бюра
 
Често могат да възникнат недоразумениякогато става въпрос за работна маса и работатаблици. Дърводелска и ключарска работатова е класически професионален занаятлийски бюра, следователно определениразмер и масивност и с всички инструментикоето върви заедно с тях, докато се плъзгатскоби, отвори за монтаж на дисковеза рендосване и др. Днес обаченастолните компютри се произвеждат при менпод или дървен плоткойто е направен така, че да бъде върху неготе могат да направят много прецизна обработкаили дърво, или метал и използванеразлични машини: ротационен двигателтях триони, фрези и други самопостоянни машини или електрически аксесоарификсирани тренировкина места, вече предвидени за това намаса. Такива таблици често иматđice, или самата плоча може да се промениъгъл, така че трион или пробиванепод точно определени ъглине създава никакъв проблем. Многотиповете такива таблици са днеснаправете разглобяване и може да бъде прединосете от място на място. Освен товавсички те са много по-малки по размеротколкото щандове и се произвеждат най-честосамо за аматьори, за хора, коитоот хобита, занимаващи се с различни ремонти идомакинска работа.
 
дърводелски плот

Имаш ли въпрос? Кликнете върху харесване или напишете коментар