Блог

Триони и мелници

Малки машини (триони и мелници)

Малки машини
 
Машини, които работятелектрическа бормашина
 
Електрическа бормашина,може да бъде оборудванеразлични глави за работа, илиможе да се използва както следзадвижващ мотор за металообработващи машини druгих видове. Всъщност разликата междусвредла с работеща глава и марелсата, задвижвана от свредлото споредзадвижващият двигател е чисто формален.Основният въпрос обаче е екоикономическа рентабилност, необходима проstora, честота на употреба. Двигателсъщите характеристики като свредлотозаема малко място, но е такацената е висока. Следователно, ако ни съвпадатмено не са необходими и двете възможнифункции на тренировка, толкова повече се изплащаимат само един двигател - двигателятелектрически бормашини и серия от инструменти и марелса без подходящо себе сидвигател.
 
Тогава можем да използваме, вече споредсе нуждае, или тренировка като такава, илибормашина като задвижваща част на инструментамашини.
 
Пробивен трион (или трионрупара)
 
Прободен трион (или трион за отвори)е първият, който може да се нарече »инструментна машина без задвижващ мотор ",ако имаме предвид разделението на инструментите като цялокакво, на ръчни инструменти и металообработващи машини. Вттова е устройство, което трансформиравъртеливо движение на двигателя при променливослед това праволинейното движение на триона тръгваотново - надолу.
 
Трион, дълъг от 10 до 15 см, разказкрещим във вертикалните му водачи.Чрез поставяне на свредлото върху дъска илидървена дъска и натискане отгоретака че зъбите да стискат дървото, ние можемреже дърва с дебелина до 40 милиметра,и метал до 2–3 милиметра (ако монтъркаме режещия диск с по-малки зъбиза метал). Този вид машина е възможнаоборудват и метални тапи, коитопозволяват рязане успоредно сръба на дъска или дъска. В противен случай пробивние използваме триона за рязанекръгове (ако са по-големи дъги) коитопо-късно са по-фино обработени от други алаекип. Проникващият трион не поемаголямо пространство, не скъпо и лесно ибезвреден за използване обачемалко бавно, особено ако режемматериал с по-голяма дебелина или метал.
 
пробивен трион 
Циркулярен трион
 
На електрическата бормашина можем да прикljučiti и малък кръгъл (кръгъл) тестteru, подходящ за рязане на дърводъска и дъски (но изключително според пралиния), пластмасови дъски,тънки плочи от цветни метали и др.Машината се състои от диск, който носициркулярен диск, фиксирана стойкасъс защитно покритие и успореднооблегалка, която ни позволяваизпълняваме цялото нещо паралелно сръба на дъска или дъска.
 
Скоростта на рязане е далеч по-висока отс редуващ се трион, но трябваможем да го използваме много внимателно.Ако се работи неумело,може да се случи да ни избягаръце (за отскачане от предмети, коитотрябва да намалим) и сериозно нида се нарани. Случва се и да се пръсне, мазечуващи парчета метал (и до зашзащитно покритие), което може леснонаранявания.
 
Има и т.нар Триони "интегрални",т.е. инструмент, независим от тренировка, и който имамногократно приложение. Благодарение нашейни, които променят наклона,можем да отчетем надлъжни разфасовки, понапречни и равномерни срезове под ъгъл.Можем да поставим и циркулярдо работната маса, както и предизакрепете към подходящия металплоча, която може да се регулира отдълбочина и наклон. Тестове по този начинra е по-малко опасно, защото субектът е товакоито движим. Или в недостигработни сергии, можем да го закрепимсамата метална плоча с помощта на четирикрака, така че все още функционира катоправ трион за маса. Като се има предвид вескорост на напредване на знаците, кръгови тестовеtera дава ефективност толкова далечнадвишават нуждите от домакинска работа.
 
Могат да се монтират различни тестови листовеповторно, обикновено от специална стомана, вечеспоред материала да бъдеразфасовки. Ето няколко примера за най-често срещаните листоветрион:
-листове със средна назъбеност замека и твърда дървесина,
 
-Финозъбни листове затвърдо и меко дърво, за шперплат,панел и пластмасови материали, за панелпокрита с пластмаса, бакелит, целулозаzu, плексиглас, цветни метали и др .;листата от този вид са особено подходящиза рязане в обратна посока отпосоката на влакната върху дървото.
 
- остриета с широки зъби иподсилен с твърди метали, за рязанепресована твърда и твърда дървесинаподсилена със стъкло пластмасавлакна;
 
-диск за рязане на тухли, азбест,предмети от чугун, керамикрофон, камък и други подобни.
 
циркуляр 
Банциг
 
Тази машина е направена от машина запромишлена употреба, особено задърводелски и дограма. Състои сеса от две или повече намотки с по-големи настройки(над половин метър за промишленимашини и много по-малко за любителитеупотреба) с хоризонтално разположениеоси на лагери, коитостоящи един над друг. Един отролката се задвижва от електрик тренировки или предварително инсталиранидвигател. Лента се плъзга по макаритетрион със затворен кръг от критnja. Ro се поставя в средата на машинатаметалната плоча, която натискамеобект (обикновено дъски) за времерязане. Макарите са защитениlopclma, а отворената част на триона есъкратен, за безопасност, до необходимостне минимум. Машини от този вид, съвсемно чудесно за този, който нямаработилница, най-често използвана от хоракоито живеят в отделни къщи и честообработвайте дърво, например, когато правитеизграждане на огради от Иетава, вдясноизливане на подове в тавана, правененавес за държане на градинско оборудване и др.Всъщност машината има много голямаизпълнение и е специално пригоденоза надлъжно рязане на дъски и дъскидълъг повече от два метра. Тази работаМоже да се направи и тест за пункцияrom, лош циркуляр фиксиранза работна маса или дори на ръка, но биизискваше много повече време. Uуикенд триони от този вид moще се използва и за рязане на трупидървета за камини или печки - повече работа,но които други триони не могатда направя.
 
Напоследък се продават и по-малкимодели, с лентов трион малъкширина, с която могат да се извършват икръгови разфасовки, ако лукът не е преузак. Машини от този вид, тежки нещонад десет лири, ако те са отговорим лист лента, може да бъдеизползва се и за рязане на метал в блокvima със значителна дебелина.
 
банциг
Вибрационна мелница
 
И вибриращо (мелница) желязо моще бъде доставен като всекиплетачна машина, или като съединител заелектрическа бормашина. Корпусът е включенлежи ексцентричен въртящ се съединителза бормашина, която се върти транссе формира във вибрации, които се предават наподметка на устройството. Шкурка, респизмамен размер, закрепва къммелнички за подметки.
 
Използваме вибрираща мелницакато го поставите върху дървена илиметална повърхност и лека, равнаmernlm движения, през които се пресичамечаст от. Шлайфането е първокласно и можебъдете повече или по-малко добре, в зависимост отзърна шкурка. В противен случай абразивхартията трябва да се сменя често. Марелсата е здрава и безопасна за използванеи не изисква много усилия.
 
Лентова шлифовъчна машина
 
Сред връзките за електрически буточило, ремък (мелница) желязоразположен някъде между вибриращия брусилициев диоксид и дискови шлайфмашини. Първият отот тези машини, които обикновено работят бавно,позволява обработка (гладене и полиранерано) дървени работни повърхности или азтала. Ротационна дискова мелницаработи с повече мощност и можем да караме ски с негодават различни твърди депозити, остатъци левидял на дърво и други, но преди всичкоподходящ за работа върху метал, за оголванедървени стърготини, за да подравните заваръчния шевчасти, за притъпяване на ръбове,остри ръбове, за подготовка на повърхността,дава им определена гънка работипо-добро сцепление при запечатване илакиране. Шлифовъчната машина работи повечеćom сила на вибрацията, но maнего от дискова мелница. Когапридържа се с две ръце, може да се използватрябва и като мобилна машина за bruдърво и метал, за притъпяванеръбове и остри ръбове, за изравняваненеравности от предишната обработка на ментала.
 
Можем също да го прикрепим към бюрото,ако искаме да гладим, смиламе,полираме, части от метал или дърво маи среден размер. За този въпрос,ние не натискаме и не преместваме машинатаro предмет, вече съм обект отслагаме въртяща се лента.Тази мелница се състои от процентlja, която може да бъде фиксирана към работещатасергия, от държащи дръжки (когато се желаеда бъдат подвижни) и две широки барабаниот леки сплави, фиксирани към saмоята машинна стойка. Един от кообиколките имат електрическа връзкатренировка, или за някои своидвигател. Безплатна макара, на която можемувеличаване или намаляване с едноустройства за опъване, които са еднаквиmeno ви позволява да замените лентата ипредотвратява подхлъзването му по време на работас барабани.
 
лентов шлайф и стойка 
Мелница за маса с преден диск
 
И тази маса (фиксирана) мелница с челос този диск можем да получим и дветекато връзка за електрическа бормашина,или като отделна собствена машинакарам. Винаги е прикрепенза бюро и то като имаш дискпоставени перпендикулярно на масата, брна колко сантиметра от неговотоповърхности. Те са прикрепени към дискаизползвайки малки, прости, широкикоито завинтват в центъра, кръгло шлайфанехартия или платно със стъклени мъниста,разбира се, от различни градации. На височинатацентъра на диска, един се плъзга по релситеподвижна метална плоча, върху коятозадава работния елемент и с него припритиска към диска. По този начин избягваме опасносттаспособността на обект да се плъзне или да го направинастройваме го погрешно към диска.
 
С тази машина, за която е най-добрече се захранва от многоскоростен двигател,точни измервания на метал или се постигатдървени предмети, които преди са билиразрез. Постигаме високо с машинатапрецизност и можем да го получим напълновертикално обработени повърхности в относ към надлъжната ос на обекта. Напо този начин обработваме летви, тръби, дъгии тесни дъски, от дърво, от метал,месинг, пластмаса и дори стъкло,при условие, че е избран за всеки материалподходяща шкурка.
 
Понякога можем да използваме фреза за лицеизползва се и за гладене и полиранепо-малки предмети, които могат да се държатв ръцете. В този случай той трябва да бъде обработенвнимавайте да не го докоснете с ръкадиск, тъй като може да се получи нараняване.
 
Абразивен диск
 
Основната част на шлифовъчното колело е ротидиск със защитен капаккъм които са прикрепени различни абразиви(абразивен) материал с груби зърна.Това е мобилна машина, която най-вечеизползваме за по-груба обработкаметали, като обезболяващи ръбове,подравняване на заварени шевове, шлайфанеповърхности, които са по-дълбоко засегнатинекорозивно, премахване на стар лак иПо същия начин. В противен случай машината е лесна за работакучки, но е необходимо да се внимава да не сесе изплъзна от ръката му.
 
Сгъваем циркуляр
 
Сгъваемият циркуляр е всъщностспециална версия на циркуляр, разберетедена от индустриална машина или мноотидете на по-малки размери. Той може да го преместиелектрическа бормашина tati или собственадвигател. Циркулярен сгъваем трион инеговият мотор е съчленен към блокаnu работен плот и са оборудванидръжка, която му позволява да бъде цяламашината се повдига и спуска към равнинатаплочи.
 
На работния плот, използвайки клинове инастройваме скобата и закрепваме часттакоито трябва да се режат, докато трионът е вътрегорна позиция. Тъй като двигателяпуснат в експлоатация, като се използва корпусът на дръжкатас триона спускаме и стартирамерязане.Този тип триони ви позволяват да режетеЗъби, тръби, профили за рамки ивсички други въпроси са отговорилис по-големи размери за сгъваемата веригане тестер. Може да се извърши пресичаневие много точно и под различниъгли.
 
Нарязваме с висока скоростдърво, докато за метал (тръби и други профилиот леки сплави и стомана) трябвание използваме съответните тестове на листание също искаме да настроим двигателя да намаляваскорост.Покупката на машина само се изплащаако предскажем, че ще го систематизирамеизползване за рязанепо-големи количества материал.
 
циркулярен сгъваем трион 
Вибриращи триони и триони
 
Вибриращият трион е типична машинамоделисти и занаятчии, занимаващи се с кройкатабарство и фина дърводелска, защото омогучава, че с голяма точност иразрязва материала на скорост дори по кръвтавина с много малък лук. Майкоjal може да бъде шперплат, пластмаса,метални плочи, от по-меки сплави, бакра, а понякога и лист от по-мека стомана.Корпусът в машината е прикрепен къмедна кръгла или квадратна плочакоето служи като опора и чрез чиято ценакатран преминава тънко острие. Вътре в менрелси вибрационна система дава трионибързи движения нагоре-надолу с малкипоходка (1 см или по-малко), но достатъчназа по-бързо рязане на материал. По-бързов края на краищата триенето би било несъвместим с изискваната точностteva с тези инструменти.
 
Също така иматриони за дупки с вибратор, койтосе обработва като обикновена ръкаterom ruparom, ali u dršku, която еколкото дръжка на електрическа бормашина,има вибратор. Мога да ги вземадвижещи се или електричество, или дадени батерииче те са малки сили.
 
Настолна мелница
 
Настолната мелница (мелница) се състои отдвигатели с монтажна основае за бюро и обикновено два абразивакамък, всеки в единия краймоторни валове. Обикновено са двеплочи, върху които почива обектът, койтодва защитни капака също се обработват.Двата шлифовъчни камъка са различни graнулации, т.е. единият е с голям зрnom, а други с много по-малки. Наточилото с едрото зърно е притъпеноостри ръбове на обекти, подравнетемалки площи и така нататък. На мелницатас фино, фино зърно, се прави първоинструменти за заточване (длета, рендетаи други подобни), които ще бъдат завършени по-късноръчно на специално шлифовъчно колеломеню.
 
Трябва да сме с тези машинимного внимателни и че вече сметолкова знаеща в работата си. Субектитрябва да ги държим здраво, бавноприближавайки се до точилото, защото той се стреми към негодърпа. Машината обикновено е оборудванеIjena с едно защитно стъкло (порадиискри), които винаги трябва да бъдатвтвърден: повечето наранявания на очитетова се случва точно заради работата по бруsillci без тази защитна част и безспециални очила, които предпазват отискра, дървени стърготини и други. Споредза това мелницата за маса е самостоятелнавъзможности професионално размахванена, труден за работа и изисква да бъдедобре прикрепен към бюрото или къмконзола на стената.
 
Предлагат се и по-малки моделидвигатели като връзки към електрическата бушипове. Тези модели обикновено имат poедин кръгъл шлайф.
 
шлифовъчен камък 
Моторна резачка
 
От класически трион с верига и мотор с вътрешно горене,използва се от дървосекачиима и трион с по-малки размериелектрическо задвижване. Ньомеможем да отсечем по-малки дървета и храсти. Отизползвайте го само за тези, които го притежаватголяма градина.
 
моторна резачка
 
 

Имаш ли въпрос? Кликнете върху харесване или напишете коментар