Ağac emalı maşınlarında və iş otaqlarında işləyərkən əsas təhlükəsizlik qaydaları

Ağac emalı maşınlarında və iş otaqlarında işləyərkən əsas təhlükəsizlik qaydaları

 Olukda işləyərkən onun bütün fırlanan və hərəkət edən hissələri təhlükəsiz şəkildə qorunmalı, qoruyucu vasitələr heyətin işini çətinləşdirməməlidir.

Mexanizm, tıxacın işə salınması və tormozlanması üçün qurğularla birlikdə bloklanmalıdır ki, aşağı mərtəbədəki işçilərin xəbəri olmadan kanalın işə salınması mümkün olmasın. Olukun yerləşdiyi otağın yuxarı və aşağı mərtəbələri yaxşı quraşdırılmış və qüsursuz işləyən işıq siqnalları ilə birləşdirilməlidir. Qatarın əyləc qurğuları elə olmalıdır ki, dartıcı istənilən vəziyyətdə dayandırıla bilsin. Darvazanı taxta qollarla əyləc etməyə icazə verilmir.

Kəsiləcək prizmaların tutulması üçün oluğun üzərinə şaquli lövhələr qoyulmalıdır. Bu, kəsilən log və ya prizmanın dayanıqlığını xeyli artırır. Şaquli sürücü silindrləri olan istiqamətləndirici qurğular da quraşdırıla bilər. Sükan qurğusunun bütün hərəkət edən hissələri yaxşı hasarlanmalıdır.

Tozcuqda olan log (prizma, yarım parça) əllərlə tutulmamalıdır. Dəstək arabası olmadıqda, yayları olan asma sıxaclar ən azı iki yerdə quraşdırılmalıdır.

İş zamanı mişarların arasına düşmüş kəsilmiş taxta parçalarını əllə çıxarmaq qadağandır. Oluk arabasının hərəkət mexanizmi və onun üzərindəki dişlilər yaxşı bağlanmalıdır.

Tramvayların hərəkət etdiyi relslər döşəmə ilə eyni hündürlükdə yerləşdirilməli və yolun genişlənməməsi üçün polad çubuqlarla birləşdirilməlidir. Ön və arxa arabaların trekin sonunda onların hərəkətinə mane olan dayanacaqlar olmalıdır. Lövhəni sıxan milin dişləri iti olmalıdır. Ön portal arabasında avtomatik mərkəzləşdirmə cihazı quraşdırılmalıdır.

Oluk işləyərkən, logdakı düyünləri kəsmək qadağandır.

Günlüklər tıxacdan keçərkən, ondan sonra kəsiləcək başqa bir loga dəyməməlidir.

Kütlə yalnız tıxacın normal gedişini əldə etdikdən sonra kanala buraxılmalıdır. Ən kiçik anormallıq (tıqqıltı, suyun çox qızması, dişlərin sınması və s.) müşahidə olunan kimi qater dərhal dayandırılmalıdır.

Qatarı boş rejimə keçirdikdən sonra əyləci dərhal basmaq olmaz.

Olukun istismarı zamanı işıq açılışını açmaq və ya rulonları işə salmaq qadağandır.

Dairəvi mişarlarla işləyərkən dairəvi mişar bıçağının yuxarı hissəsi təhlükəsiz şəkildə qoruyucu örtüklə örtülməlidir, o, avtomatik olaraq kəsilən materialın üzərinə enir və taxta kəsən dişlər istisna olmaqla, bütün mişar dişlərini əhatə edir. Testere bıçağının aşağı hissəsi də yaxşı qorunmalıdır.

Uzunlamasına kəsmə üçün maşınlar logları ayırmaq üçün bıçaqlarla təchiz edilməlidir. Bıçağın bıçağı ilə mişarın dişləri arasındakı məsafə 10 mm-dən çox olmamalıdır. Bıçağın qalınlığı mişarın yayılmış və ya açılmamış hissəsinin enindən 0,5 mm çox olmalıdır. Stenddəki mişar üçün yuva 10 mm-dən çox olmamalıdır.

Bələdçilər dairəvi mişar bıçağına paralel yerləşdirilməlidir. Bu bələdçi dairəvi mişar bıçağının müstəvisindən 1 mm məsafədə olmalıdır ki, pilot mişar bıçağı ilə bələdçi arasında ilişib qalmasın. Xovlu bir itələyici ilə çıxarılmalıdır.

Mexanik hərəkət zamanı stend materialın işçiyə qayıtmasına mane olan qoruyucularla təchiz olunmalıdır.

Materialı hərəkət etdirən dairəvi mişarın vaqonunda etibarlı sıxaclar olmalıdır və əsasda uyğun qoruyucular olmalıdır.

Çarpaz kəsici dəzgahlarda işləyərkən kəsiləcək materialı itələmək üçün sürüşmə və ya digər aksesuardan istifadə edilməlidir. İtələyici qolundakı yuvanın eni yayılan dişlərin enindən 5 mm çox olmalıdır. Dairəvi mişar bıçağı qoruyucu qapaq ilə örtülməlidir, o, kəsmə zamanı mişar bıçağının qoruyucudan kənara çıxan hissəsini örtməlidir.

Çarpaz kəsici dəzgahlardakı vaqonlar etibarlı sıxaclarla təmin edilməlidir.

Mexanik qidalanma ilə uzununa dilmə maşınlarında yem və gərmə çarxlarının oxları maşının işçi şaftının oxuna paralel olmalıdır.
Sürətli yemi olan maşınlarda bıçaq yuvasının yerləşdiyi yol zolağının mərkəzi dairəvi mişar bıçağının müstəvisinə uyğun olmalıdır.
Sürünən zəncirinin bütün ön hissəsi qoruyucu örtüklə yaxşı örtülməlidir. Trek və maşının əsası arasında ağac yongalarının düşə biləcəyi boş yer olmamalıdır.

Bant mişarlarında işləyərkən maşını işə salmaq üçün qurğuya qoşulmuş əyləc cihazlarının düzgünlüyünə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Mişar bıçağının keçdiyi yuxarı və aşağı təkər, həmçinin mişarın özü metal və ya taxta qoruyucu örtüklərlə örtülməlidir. Şaquli və üfüqi zolaqlı mişar maşınlarında materialı hərəkət etdirən rulonlar qoruyucu örtüklərlə bağlanmalıdır. Mişar bıçağının keçdiyi təkərlər balanslaşdırılmalıdır.
Bant mişarının aşağı təkərinin yuxarı hissəsi fırça ilə təchiz olunmalıdır.

Lent mişarının düşməsinin və ya bükülməsinin qarşısını almaq üçün mişar bıçağını təkərlərə çıxarmaq və quraşdırmaq üçün xüsusi aksesuarlardan istifadə edilməlidir.

Planya və freze maşınlarında işləyərkən planya bıçaqlarında avtomatik işləyən qoruyucu qurğunun olması təmin edilməlidir. Bıçaqlarla fırlanan başlıq və masanın polad lövhələri arasındakı boşluq 3 mm-dən çox olmamalıdır. Qoruyucu cihaz fırlanan başın işləməyən hissəsini bıçaqlarla tamamilə örtməlidir.
İş masasının səthi və planerin kənarları zədələnmiş sahələr və digər pozuntular olmadan düz olmalıdır. Planerin masasını hərəkət etdirmək üçün istifadə olunan bələdçilər onun tam üfüqi mövqeyini təmin etməlidir. Qaldırma mexanizmi masanın hər iki yarısını dəyişməz vəziyyətdə möhkəm şəkildə sabitləməlidir.

Sürüşmə mexanizmi sıx bağlanmalıdır. Bütün fırlanan hissələrdə etibarlı qoruyucu bamperlər və örtüklər olmalıdır. Qalınlıqları 2 mm-dən çox fərqlənən material mexaniki yerdəyişmə ilə planerdə planlaşdırılmamalıdır. Planya maşınında planlanan elementlərin geri qayıtmasının qarşısını alan təhlükəsizlik qurğusu olmalıdır.

Dişli çarxlar bütöv, çatlar və qırıq dişlər olmadan olmalıdır. Dəyişdirmə mexanizmi müstəqil işə salınmalı və söndürülməlidir. Dartma çarxları etibarlı şəkildə qorunmalıdır. Freze alətinin bütün işləməyən hissəsi örtülməlidir.

Şablonla işləyərkən emal ediləcək material şablon və masa üçün xüsusi aksessuarlarla bərkidilməlidir.
Milin yuxarı ucunu daşıyıcının şaftına sabitləmədən, diametri 100 mm-dən çox olan dairəvi bıçaqlar və digər kəsici alətlərlə işləməyə icazə verilmir.
Dairəvi bıçaqların və ya fırlanan başlıqların işləməyən hissəsi metal örtüklə qorunmalıdır. Dairəvi bıçaqlar və ya fırlanan başlıqlarla işləyərkən, materialın kəsici alətə itələnməsi materialın etibarlı şəkildə bağlanması lazım olan bir slayddan istifadə etməklə aparılmalıdır.

Qazma və qazma maşınlarında işləyərkən bütün hərəkət edən hissələr etibarlı şəkildə hasarlanmalıdır. Material xüsusi sıxaclar ilə masanın üstünə yaxşı sabitlənməlidir.

Kiçik elementlərdə deliklər mexaniki və ya pnevmatik yerdəyişmə ilə qazma ilə qazılmalıdır.
Qazma uçları qapalı və hamar səthə və yuvarlaq bir formaya malik olan bir çubuqda sabitlənməlidir.

Freze zənciri, zəncir ağacın içərisinə girdikdə emal olunan elementin səthinə enən qutu şəklində bir hasarla təchiz edilməlidir.

Freze zəncirinin boş hissəsi və qazma maşınının dişli hissəsi metal örtüklə tamamilə qorunmalıdır. Freze zəncirinin dayanacaqdan ən böyük məsafəsinin ölçüsü 5 - 6 mm-dən çox olmamalıdır. Maşın masası yırğalanmamalıdır,

Torna və surətçıxarma maşınlarında işləyərkən kəsici alət etibarlı şəkildə hasarlanmalıdır.

Bütün fırlanan hissələrdə yuvarlaq formalı qoruyucu örtüklər olmalıdır. Elementi dönmə dəzgahından tərk etdikdən sonra torna dönməməli və güclü titrəməməlidir. İşçi qırılmaz şüşədən hazırlanmış şəffaf maska ​​ilə təmin edilməlidir.

Kəmərli zımparalarda zımpara işlərini yerinə yetirərkən, dartılmış zımpara kəməri bükülməməli, qeyri-bərabər və ya zəif birləşdirilmiş uclara malik olmamalıdır.

Qıvrımlı formalı kiçik elementləri zımpara edərkən, ütüləmə kəməri qəfəsli hasarla örtülməlidir, yalnız zımpara ediləcək element üçün açılış boş qalmalıdır. İşçinin dəri yüksükləri olmalıdır.

İş yerində toz çıxarmaq üçün borular quraşdırılmalıdır. Tamamlama şöbələrində və tikinti sahələrində işləyərkən siqaret çəkmək, kibrit və neft lampaları yandırmaq, elektroqaynaq işlərini yerinə yetirmək, elektrik qızdırıcılarından istifadə etmək qadağandır. Sobalarda və radiatorlarda temperatur 150-dən çox olmamalıdıroC və sobalar və radiatorlar daim tozdan təmizlənməlidir.

Boya materialı hermetik şəkildə bağlanmış qablarda saxlanmalıdır.
Boya bitirmə şöbəsində laklar və digər tez alışan materiallar bir növbənin tələbatını aşmayan miqdarda saxlanmalıdır. Boya və lakların qarışdırılması bu məqsədlə qurulmuş otaqlarda aparılmalıdır. Kameralar, kabinlər, stollar, havalandırma boruları, fanatlar və s. sistematik olaraq boya və lak izlərindən təmizlənməlidir; 

Cır-cındır, pambıq çubuqlar və s. yağ və digər rəngləmə materialları ilə isladılmış, möhkəm bağlana bilən metal qutularda saxlanmalıdır. Növbənin sonunda. bu qutular təmizlənməlidir. Qığılcım atan elektrik alətləri bitirmə şöbəsindən kənarda yerləşdirilməlidir. Şüşəli açılışlarda kameranın tavanında qabırğalı soyutma ilə işıq aparatı quraşdırılmışdır. Səhv ventilyasiya ilə emalatxanalarda, kameralarda və ya kabinlərdə çiləmə üsulu ilə boya və lakların birbaşa tətbiqi qadağandır.

Kompressor qurğuları atelyedən kənarda quraşdırılmalıdır. Kompressor qurğusu, kameralar, kabinlər və s. əsaslandırılmalıdır.

Kompressor çəni emalatxananın divarlarından kənarda yerləşdirilməlidir. Onun həcmi 25 l-dən çox olduqda və həcm və təzyiq arasındakı məhsul 200 l/atm-dən çox olduqda, qazanlara nəzarət orqanında qeydiyyata alınmalıdır.

Kameraların və kabinələrin işçi açılışları təbii işıq mənbələrinə doğru yerləşdirilməlidir.

Çiləmə üsulu ilə rəngləmə və laklama işlərini həyata keçirən işçilər aparatın konstruksiyasını, boya və lakların xassələrini, tamamlama emalatxanalarında işlərin mühafizəsi qaydalarını yaxşı bilməlidirlər.

Atelyedə havanın temperaturu 18 ilə 22 arasında olmalıdıroC.

Sprey kabinəsinin yaxınlığında iş yerində lazımsız əşyalar olmamalıdır,

Rezin işləyən şlanqların uzunluğu kifayət qədər olmalıdır.

İş yerlərində kabinənin təmizlənməsi və avadanlıqların saxlanması üçün aksesuarlar olmalıdır.

 

Əlaqədar məqalələr