Blog

Sirkelsae (sirkelsae)

Sirkelsaagmasjiene word gebruik vir die sny van stompe in die planke en balke in die lengte, vir die sny van die planke in die lengte, dwars of skuins volgens die gespesifiseerde afmetings. volgens gegewe afmetings.

In ooreenstemming hiermee kan masjiene met sirkelsae in die volgende hoofgroepe verdeel word: masjiene met 'n sirkelsaag vir die kap van stompe; sirkelsaagmasjiene vir die sny van borde in die lengte; masjiene met 'n sirkelsaag om dik planke in dun te sny: masjiene met 'n sirkelsaag om dwars te sny; sirkelsaagmasjiene vir lengte-, dwars- en skuins snywerk (universeel).

Die materiaal wat gesny moet word, kan handmatig en meganies in die masjien geplaas word. Gemeganiseerde laai in die masjien kan met rollers, met rollers en skyfies en opgespoor word. Kruipplasing is die perfekste, aangesien dit die akkuraatheid van die sny, veiligheid en beskerming van werk op masjiene verseker (Fig. 1).

20190927 100717

Figuur 1: Sirkelsaagmasjien met kettingaandrywing vir sny in die lengte

Sirkelsaagmasjiene kan met een, twee of meer sae wees.

Tabel 1 gee die tegniese eienskappe van die mees algemene soorte masjiene met sirkelsae. Vir dwarsborde in die omstandighede van landelike konstruksie kan 'n sirkelslinger van die handelsmerk 4 - KM gebruik word, wat in Fig. 2. Dit is maklik om te hanteer, baie produktief en lewer relatief goeie snykwaliteit.

20190927 100917

Figuur 2: Slingersaag vir dwarskap

Tabel 1: Tegniese eienskappe van die mees algemene soorte masjiene met sirkelsae

haar

In kleiner houtbewerkingswerkswinkels en in omstandighede van landelike konstruksie gebruik hulle die universele masjienmerk C - 2M en CU - 2 vir die sny van materiale in die lengte en dwars. Met hierdie tipe masjien kan verskillende houtelemente skuins gesny word. In fig. 3 toon 'n masjien met 'n sirkelsaag met outomatiese verplasing van die materiaal vir die sny in die lengte.

20190927 1014441

Figuur 3: Sirkelsaag vir sny in die lengte met meganiese verplasing

Die produktiwiteit van die slingersaag vir een verskuiwing in stukke vervaardigde elemente kan bepaal word deur die patroon P = 480 Kg(n - m), waar P die aantal snye vir een skof is; n - aantal snitte per minuut; m - addisionele snye vir die reguit van die voorkop en die uitsny van gebrekkige plekke. As die aantal snitte tot 7 per minuut is, word m gelyk aan 1 - 2, en as die aantal snitte 8 tot 12 per minuut is, word m gelyk aan 2 tot 8; Kg- Gebruikskoëffisiënt van die werksdag, wat onderbrekings in die werking van die masjien, tyd vir res van die werkers, tyd om die masjien op te stel, insluit, ens. Vir masjiene met manuele materiaalverplasing word Kg ongeveer 0,93 geneem.

Produktiwiteit van die masjien met 'n sirkelsaag in stukke vervaardigde elemente in die skof kan bepaal word deur die formule: P = 480 en KdKst/ Lm, waar P - produktiwiteit in stukke vervaardigde elemente tydens een skof; en - verplasingspoed; Kd—Een gebruikskoëffisiënt gelyk aan 0,9; Kst- masjienbenuttingskoëffisiënt, wat gelyk is aan 0,6; L - lengte elemente, m; m - die gemiddelde aantal snitte vir een element.

Sirkelsaagblare word deur konstruksie verdeel in plat, dubbel-koniese, regter-koniese, links-koniese en skaafsae.

Sirkelvormige plat saaglemme word meestal gebruik vir die sny van hout in die lengte en dwars. Die afmetings daarvan word in die tabel gegee. 2.

Tabel 2: Afmetings van plat sirkelsaagblare vir hout- en dwarshoutsny

20190927 1014442

Die diameters van die gate vir die saagas is: 20, 80, 40, 50, 75 en 85 mm. Die saaglemmetjies is vervaardig van staalgraad 89. Die profiele en afmetings van die tande van die lemme van plat sirkelsae vir die lengte- en dwarskap van hout word in Fig. 4. In tabel. 3 word die groottes van die hoeke van die lemme van reguit tande van sirkelsae gegee. Die hoogte van die saagtand en die krommingsstraal van die binneste hoek word bepaal uit die volgende verwantskappe: Vir saag is 'n lengtesnyding x = (0.4 / 0.5) t; Vir dwarssaag h = (0.6 / 0.9) t; Vir saag vir langs- en dwars-sny h = (0.1 / 0.15) t.

Tabel 3: Groottes van die tandblade se hoeke van plat ronde sae vir hout- en dwarshoutsny

Tandprofiel Hoekgroottes
γ  β α
Langsae

Ek

II

III

20

35

35

40

40

40

30

15

15

Dwarssae

IV

V

JY

-25

-15

0

50

45

40

65

60

50

 

20190927 101743

Figuur 40: Profiel I - IV en afmetings van die tande van plat sirkelsaaglemme

Slyp van sirkelsaaglemme word op spesiale outomatiese saagslypmasjiene uitgevoer, sonder om die profiel of grootte van die snyhoek, die slyp, sowel as die binne- en buitehoek te verander. Nuwe tande word gesny met spesiale stempelmasjiene met 'n geskikte kop. Die beheer van die tandprofiel en die grootte van die hoekelemente word gedoen met spesiale sjablone en gradeboë.

In plaas daarvan om die tande van die saaglemmetjies, die sirkel- en lintjiesae te verslyp, word dit in die lengte gesny, soms word dit saamgedruk, wat bestaan uit die verbreding van die voorrand van die tand. Die voordeel van kompressie bo verspreiding bestaan daarin dat die grootte van die strooi nie tydens die werk verander nie, die snykrag werk simmetries op die tand in, die stapel van gelyke dikte word verwyder. Die toonhoogte van die tand kan met 30-40% vergroot word oor die hele breedte van die snit, sonder om die kwaliteit van die snit te verminder.

Tydens die sny verskyn spanning in verskillende groottes en rigtings in die saaglem, wat lei tot die vorming van uitpuilings op swak plekke en dies meer. Voordat die saagmes op die masjienas geplaas word, moet dit maklik met 'n hamer gebreek word, wat die spanning wat daarin ontstaan, uit die weg ruim. Vir hierdie doel word 'n aambeeld, 'n tafel vir die kontrolering van saag, hamers, liniale, 'n liniaal vir die kontrolering van regstellings, ens. Gebruik.

Hy sprei sy tande met strooiers. Die grootte van die verspreiding word in die meeste gevalle van 0,6 tot 0,75 mm vir een kant beskou, ongeag die dikte van die saag, maar met inagneming van die houtsoort en die humiditeit. Hoe hoër die vogtigheid van die hout is, hoe groter word die saag versprei. Die grootte van die saagtande word deur spesiale templates beheer.

Die installering van die saagmes op die as van die masjien moet onder die volgende voorwaardes uitgevoer word. Die kontakoppervlakke van die syplate van die saag moet streng loodreg op die draaias wees. Die middel van die saagmes moet saamval met die middel van die as. Die heg van die saagmes met die syplate moet veilig wees en die skeermes moet presies teen die saag geplaas word. Gidse en insetsels in die tafelsleuf moet presies op die saag aangepas word. Die toelaatbare speling tussen die saag en die as mag nie 0,2 mm oorskry nie. As daar nie aan hierdie voorwaardes voldoen word nie, word snye van swak gehalte verkry en in sekere gevalle kan masjienfoute voorkom.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking