Blog

Ronde hout

Hout- en houtprodukte word wyd gebruik in nywerheids- en siviele ingenieurswese. Voorafvervaardigde geboue, siviele ingenieurswese-strukture, vasgeplakte strukture, produkte en elemente, timmerwerkprodukte, parket, vloerplanke, organiese termiese isoleringsmateriaal, vasgeplakte en gekapte laaghout, timmerborde, dakroos, hout keistene, ens.

Ronde materiaal

Ronde hout van naaldsoort, gebruik sonder snysel in die lengte en bedoel vir industriële, siviele en spoorwegbou, vir die bou van brûe, vir stapels, konstruksie en herstel van houtskepe, telefoon- en telegraafpale, pale vir bloklyne, kragdrade en kontak netwerk van geëlektrifiseerde spoorweë, gemaak van denne, spar, lariks, sederhout en sipres.

Volgens die kwaliteit van hout word hout in drie klasse verdeel:Ek,IIenIII.

Vir konstruksiewerk sowel as vir die bou van brûe word rondehout van al drie klasse gebruik, gewoonlik meer as 12 cm dik en 4 tot 9 m lank.

Vir stapels word rondhout en grade 18 cm en meer dik, 6,5 tot 8,5 m lank gebruik. Stapels vir spoorwegbruggiesdit moet van rondehout I-klas wees, met 'n dikte van 22 tot 24 cm, lengte 6,5 en 8,5 en van 10 tot 16 m, met inkremente van 1 m. Die ronde hout moet 'n oorhanglengte van 5 tot 10 cm hê. Die bas vir spoorbrug moet afgeskil word.

Die gehalte van ronde hout, wat vir konstruksiebehoeftes gelewer word, moet volgens die geldige voorwaardes bepaal word.

Die ronde hout van bladwisselende bome is gemaak van asp, populier, linde, els, berk en beuk.

Die hout word volgens die afmetings verdeel in 'n konstruksieronde houtblok van 12 cm dik aan die boonste punt en meer met 'n toename van 1 cm; tweede dikteklas bo 8 - 11 cm, met 'n toename van 1 cm; spel 3 - 7 cm dik, met 'n toename van 1 cm.

Volgens die kwaliteit van hout word rondhout in twee klasse verdeel:EkenII. Klas II-hout word hoofsaaklik vir tydelike en hulpgeboue gebruik. Die lengte van die materiaal word bepaal deur 3 m hoër, met inkremente van 0,25 m. Hout moet 'n oorhanglengte van 3 - 7 cm hê.

Die ronde materiaal van bladwisselende spesies wat gedurende die tydperk 1 Mei tot 1 Oktober by maatskappye en konstruksieterreine afgelewer word, moet van bas skoongemaak word. Daarbenewens moet dit van die oorblyfsels van takke skoongemaak word en gelyk gemaak word met die oppervlak van die boom, en die voorkop moet reghoekig met die lengteas gesny word met 'n toleransie van tot 0,1 deursnee van die gesnyde voorkop.

Vir die produksie van gesaagde hout van naaldspesies, wat in die industrie en konstruksie gebruik word, word saagmeulstompe van denne, spar, lariks, sederhout en spar gebruik. Die lengte houtstompe waaruit gesaagde hout gemaak word, wat in die industrie en konstruksie gebruik word, wissel van 3,0 tot 7,5 m met 'n toename van 0,25 m; vir die produksie van spesiale gesaagde hout van 3,7 tot 8,5 m met 'n toename van 0,3 m. Elke rondte moet 'n oorhanglengte van 5 tot 10 cm hê. Die deursnee van die ronde hout op die boonste voorkop is bepaal dat dit 14 cm hoër sou wees met 'n toename van 2 cm.

Volgens die kwaliteit van hout word rondhout in drie klasse verdeel:Ek,IIenIII. 

Die stompe moet van die oorblyfsels van takke skoongemaak word en met die oppervlak gelyk gemaak word, en hul voorkoppe moet reghoekig met die lengteas van die stomp gesny word met 'n toelaatbare afwyking van die regte hoek van nie meer as 0,1 deursnee van die voorkop nie. Die spronz wat tydens die verwerking van bome in die bos gevorm word, moet afgesny word.

Die rondehout word met die bas aan die draaier gelewer.

Vir die vervaardiging van balke, planke en latte van harde lakspesies, wat oor hul hele lengte gebruik word, sowel as gesnyde stukke vir die vervaardiging van individuele onderdele vir alle soorte nywerheidsprodukte, behalwe gesaagde hout en gesaagde hout vir die lugvaartbedryf, waarvoor daar spesiale standaarde bestaan. is stompe van harde bladwisselende spesies.

Die houtstompe is gemaak van bome: eikehout, as, beuk, berk, molletjie, asbeen en olm. Die afmetings van die stompe is bepaal van 1 tot 6,5 m met 'n toename van 0,1 m. Elke stomp moet 'n oorhanglengte van 3 tot 7 cm hê.

Die afmetings van die stompe volgens dikte is op die boonste voorkop 14 cm hoër bepaal met 'n toename van 1 cm.

Volgens die houtkwaliteit word stompe in drie klasse verdeel:Ek,IIenIII. Die stompe is van bas gemaak. Hulle moet van die oorblyfsels van die takke tot by die oppervlak van die boom skoongemaak word, en hul voorkoppe moet loodreg op die lengteas gesny word. Die toelaatbare skuinshoek van die snit vanaf die regte hoek mag nie 0,1 van die deursnee van die snypunt oorskry nie.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking