Blog

Natuurlike droog van hout

Natuurlike droog bestaan uit die feit dat die gesnyde materiaal wat gedroog moet word, in liere gestapel word, in 'n ruimte wat spesiaal vir hierdie doel aangewys is, waar dit bly totdat dit lugdroog is.

Ten einde so egalig moontlik uit te droog en om die gesaagde hout teen blou te beskerm, word dit volgens die heersende winde soos volg versprei: hout van 25 tot 45 mm dik - vanaf die kant waar die wind waai en 50 mm dik en meer - in die middel van die pakhuis. Liere met gesnyde materiaal word op spesiale pads geplaas. Lego-kussings is gemaak van draagbare pype met 'n basis van 60 x 60 cm. Vir die kussings word dele van sterk stompe of borde gebruik, waaroor balke 110 tot 120 mm dik gelê word, waarvan die boonste oppervlaktes in een vlak moet wees. Die hoogte van die leë ruimte onder die liere moet 50 tot 75 cm wees (Fig. 17).

20190823

Sl. 17 Kussings onder die bed

Gesaagde hout vir natuurlike droog moet in liere gestapel word volgens die houtsoort, afsny en nie afsny nie. Plankies van dieselfde dikte kan in een draai gestapel word (Fig. 18).

201908231

Sl. 18 Lugtroging van gesaagde hout in 'n lier

Die rye gesaagde hout moet van mekaar geskei word deur dun droë latte van dieselfde dikte, wat presies bo die balke geplaas word, sodat al hierdie latte in een vertikale ry lê. In elke ry moet daar vrye tussenruimtes tussen die latte wees, wat vertikale kanale vorm vir lugbeweging langs die hoogte van die lier. Die breedte moet geleidelik toeneem vanaf die punte van die lier tot in die middel.

Die breedte van die eindafstand vir gesaagde hout 45 mm dik moet 1/3 van die breedte van die gesaagde hout wees, en vir hout meer as 45 mm dik - 1/5 van die breedte van die gesaagde hout.

Die breedte van die gaping in die middel van die lier moet drie keer groter wees as die eindafstand. Om die gesaagde hout behoorlik te laat droog, moet twee horisontale breuke langs die seespieël van die lier gemaak word op 'n afstand van 1 en 2 m van die onderste ry gesaagde hout in die lier.

Bo die lier van gesaagde hout word 'n dakrand gemaak - 'n dak van planke van 22 tot 25 mm dik. Die dak moet die rand van die lier met 0,5 m oorsteek. Om die voorkoppe teen spatsels te beskerm, moet hulle bedek wees met 'n mengsel van kalk en kryt, of die voorkoppe moet teen die son beskerm word deur die planke in liere te plaas sodat die boonste ry planke die voorkoppe teen die son in 'n ry daaronder beskerm.

Die grootste nadeel van natuurlike droog is die lang lewe van hierdie proses en die onvermoë om die gesaagde hout tot 'n voginhoud van 8 tot 10% te droog. Die droogmaak van die gesaagde hout voordat dit in die droër gedroog word, is egter 'n aanbeveling vir almal, want dit verkort die droogtyd en verlaag die koste daarvan.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking