Blog

Laaghout sny

Houtwerkmasjiene en gereedskap

Houtverwerking word hoofsaaklik deur verskillende houtwerkmasjiene gedoen. Handwerktuiggereedskap word as hulpmiddel gebruik vir die samestelling en inbring van produkte in groewe, ens. Daar is die volgende soorte houtverwerking op masjiene: sny, sny, maal, groewe, boor, skaaf en maal (Fig. 1). Raamsae, sirkel- en puntsae, messe vir sny en skraap, messe, bore, kettings, beitels en skuurpapier word gebruik as gereedskap vir sny, sny en stryk.

20190917

Sl. 1: Soorte houtverwerking: a - sny; b - sny; c - maal; d - maal; e - skraap; f - maal

Snygereedskap, wat vir houtwerk gebruik word, het altyd een of meer wiggies. Byvoorbeeld die tande van die raam-, sirkel- en lintjiesae, die lemme van die skraapmesse, die tande van die messe, ens. hulle het die vorm van skerp wiggies wat sny. Om hierdie wigvormige lemme in staat te wees om hout met 'n redelike hoë produktiwiteit te sny en 'n bevredigende kwaliteit van die verwerking te gee, is dit nodig dat dit in 'n sekere hoek met die houtvesels staan en dat hulle die regte grootte en vorm het.

Op hierdie snygereedskap, wat vir houtverwerking gebruik word, is die volgende lemhoeke: snyhoek, wat aangedui word met die letter 𝛿, skerphoek - met die letter β, voorhoek - met die letter γ, agterhoek - met die letter α. Die som van die agterhoek en die skerphoek gee altyd die hoek 𝛿 = α + β (Fig. 2).

201909171

Sl. 2: Hoekelemente van die lem

Om 'n hoë suiwerheid van houtoppervlaktebehandeling te bewerkstellig en so min as moontlik snywerk te spandeer, is dit nodig om die gunstigste snyhoek, skerphoek, voor- en agterkniphoek te kies volgens die houtsoort, die humiditeit en die snyrigting. Die minimum skerphoek word as 30 beskouoor; die hoek van die skeppingsrigting van die mes of die agterhoek word 10 - 15 geneemoor; die snyhoek word 45 - 74 geneemoor.

Volgens die snyrigting ten opsigte van houtvesels is daar drie hoofsake van sny: frontaal, longitudinaal en dwars (Fig. 3). Suiwer snye in die lengte, dwars en aan die voorkant word baie selde gedoen, omdat die mes altyd in 'n sekere hoek met die houtvesel is.

201909172 1

Sl. 3: Drie hoofgevalle van boomkap: a - frontaal; b - in die lengte; c - dwars

Die slyp van die snygereedskap word op spesiale slyptoestelle of handmatig gedoen, mits die snygereedskap na slyp die oorspronklike vorm van die lem en die ooreenstemmende hoekelemente moet behou.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking