Blog

Gom

Gom, rastvarači en smeermiddels

Kleefmiddels
 
Kleefmiddels word vir vaste stowwe gebruiken permanente samesmelting van items uitvan dieselfde of verskillende materiaal. Ten eindeeenwording bewerkstellig, is dit nodigom goed op albei oppervlaktes te plakspore, om tydens eenwording te weesgom trek nie voortydig vas nie, en ja daarnadroog hou 'n stewige band met die predteikens, of dit nou rigied of buigsaam is.'N Mens kan dus daardie gom aanvoelwat effektief is vir een soort maatriala, dit hoef nie vir 'n ander te wees nietipe. Die probleem is nog meer komplekswanneer u materiaal met 'n sluier moet plaken verskillende fisiese eienskappe, soosmetaal en rubber of rubber en glas. BehalweDaarbenewens is die omstandighede waarin dit belangrik sal wees, ook belangrikdaar is vasgeplakte voorwerpe. As dit isdit in die oopte moet die gom weesbestand teen atmosferiese invloede.As voorwerpe aan hitte blootgestel sal word,gom moet bestand daarteen weesheining, ensovoorts.
 
Aanvanklik is die gom verkryuitsluitlik deur die vel te kook en codiere, of van die sap van sommige biljaka. Kleefmiddels van hierdie tipeis hoofsaaklik van toepassingvir die hegting van poreuse materiale, soospapier, karton, hout en meer. Udie afgelope dekades onder die invloednavorsing met betrekking tot space proJekte, nuwe, sintetiese is vervolmaakkleefmiddels wat vanweë hul groter bruikbaarheidvervang stadig die tradisionelegeen gom nie. Sommige soorte kleefmiddels hetsulke goeie hechtingseienskappe enweerstand, om dit maklik te gebruikkan hard en kompak kombineermateriale soos metaal, soword soms as alternatief gebruiksweiswerk. Vervaardigers gee ditIepkova verskillende name waaruit ons kanhul spesifieke gebruik kan gesien wordBA. In geval van twyfel, wanneer u kiesdit is die beste om die verkoper te vra en javerduidelik ons presies watter voorwerpeons wil vashou. In die huis, jaons hou verskillende soorte Iep aansmee en na die verskeidenheid moontlik proons brei later uit op grond van ervaring. BoDit is goed om die toepassing van vyf te ken- ses gom op die basis van sommigealgemene instruksies om een te koopweer na die ander.'N Meer presiese ontleding van die kleefmiddels watkan gevind word in oortref verkopesou hierdie teks omraam. Daarom sal onshou slegs 'n kort oorsig van oseleksie, erkenningskriteria enhoofsaaklik op die gebruik en toepassing van mooismee.
 
Swakkleefmiddels
 
Die eerste groep sluit swak skoonheid inkovi, byna altyd van plantaardige oorsprong, watis geskik vir sommige absorberende mattereëls, maar wat te swak is vir vaste stowweverbindings. Vir die plak van papier en kartondie gewone wit skoonheid is redelik goedmetale wat ons in enigeen kan verkrywatter boekwinkel. Dieselfde geld vloeistowwePieke soos Arabiese gom endie tweede. Visgom, reeds voorberei inbuise, wat ons visspruite noem, tawaar dit geskik is om papier te plak,karton, leer, materiaal en hout, dusaltyd as daar nie iets spesiaals benodig word niehegte verbinding. Dit verhard relatiefstadig en maklik om met water te verwyder.
 
Hierdie groep gom moet insluitlees ook die wat algemeen genoem worduniversele Iepkovi. ProduseerHulle is ook nie gemaak van sintetiese harse aan die onderkant niesellulose, opgelos in oplosmiddelswat vinniger verdamp. Ek kan voorheenbekend vir sy spesifieke geur soosnom onom naellak. Dit is vinnigverhard, is waterbestand, aanmeestal chemikalieë en veroudering.Hulle het egter 'n lae meganiese weerstandwat die gomnaam uitsluitskuur of toerusting en toestelle watdaagliks gebruik. Hou die bestepje word bereik deur 'n dubbele aan te wendwatter laag, op albei oppervlaktes. Ook,op die basis van sellulose word gemaak en gom virmuurpapier. Dit is 'n stofin poeier wat onmiddellik voor gebruikons moet oplos in koue water. Ekdie naat is min of meer korrelig, wat virhang van die tipe muurpapier. Met die toevoeging van gipmet poeier word dieselfde middele gebruiken om muur stopverf te maak.
 
oho gom 
Timmerwerk kleefmiddels
 
Word in timmerwerk gebruikDaar is hoofsaaklik drie soorte Iepkov:kaseïen-gebaseerde gom (een witčevina in melk), »jaki Iepak« - tutkalo - en poliviniel kleefmiddels. Kaseïengom het die voordeel dat dit ook goedkoop isom 'n sterk band te skep, al is dit neotvroeg op die water. Dit word gewoonlik verkoopin poeier wat goed verseël wordljenlm howe, om nie deur te dring nievog of water. Ons berei dit so voordat ons die inhoud in 'n plastiese ko steekfu, en voeg die mengsel 'n bietjie water byons meng »anderhalf liter per kilogramgom ”. Aangesien die mengsel aandit rus vir vyftien minute, voeg ons bynet soveel water. As dit 'n collie isdie gebruik van water is minder gomkaseïen-gebaseerde kan dien virgom leer, linoleum, marmer,en metaalplate op hout. Een keerdie voorbereide mengsel moet gebruik wordtrebltl binne 'n paar uur omdatverhard redelik vinnig. Soos gom,die gom is verkry uit diererestedit word dus in geel plate verkoopcama of pêrels wat makliker oplosparadys. Voor sintetiese gom was ditklassieke timmergom. Vandagselde gebruik as gevolg van onaangenamereuk en lang voorbereiding, meestalsal slegs tydens spesiale werke gedoen wordsoos die herstel van die ou opverblyf. Ons berei dit voor deurlaat die teëls of krale swelin louwarm water (een kilogram gomin twee tot drie kilogram water) gedurendeeendag en dan los ons homom verder op te los deur dit te verhitin 'n vaartuig wat in hitte gedompel iswater. Al hierdie tyd het hulle my bespotshamo met 'n stuk hout, verwydervan die oppervlakskuim wat gevorm word. Asdie mengsel is te dik, ons sal dit byvoeghaar nog warm water. As dit afkoel,hierdie gom verhard maar dit kanhergebruik deur verhitting ofdeur water by te voeg.
 
Polyvinyl gom het 'n voordeeldat ek vir maande gereed kan blygebruik in pakkette waarinafgelewer word. Dit is verspreidstowwe waarvan die basiese stowwe isbestanddele van 'n klein borseltjie poliviniel kiselenium opgelos in water en bygevoegcima-harse van verskillende soorte. Gombegin vang wanneer, as gevolg van ispawater, deeltjies verbind dingeeen film maak. Volledige droogbenodig ongeveer 24 uur. Plak hierdiespesies word onder verskillende komers verkoopnasionale name en is geskik virhout aan hout plak, plastiekplanke, vilt en rubber met hout.In hulle is die teenwoordigheid van poli gewoonlik aanwesigvinielharsmerke op verpakkingsdit, terwyl die ander bestanddele weggelaat wordhaar, as 'n fabrieksgeheim.
 
Timmerwerkgom wat ons tot dusver hetgenoem is slegs in die gevangenis geskikrenomruimte omdat atmosferiese utitee en die son swak hou hierdie pragtigesmee. Vir die plak van voorwerpe wat wilstaan buite, in 'n klam prostoor of in water moet ons gebruikkleefmiddels wees met kleefstofgevolg van 'n chemiese reaksie en wat isbestand teen water, koolwaterstowwe enna ander oplosmiddels. Basis gomureum-formaldehied (tweekomponentkleefmiddels word in pasta voorsienma of poeier) of fenol-formaldehiedverhard deur verhitting en praktiesmaar word slegs in die fabriek gebruikwatter produksie. Gom gebaseer op rezorcin-formaldehied verhard en aankoud, deur die toevoeging van 'n enkele katalisetorus en het 'n goeie meganiese weerstanden wanneer voorwerpe van adel vasgeplak worddikte. In die eerste plek word dit aanbeveelvir die gom van voorwerpe gemaak vanplastiek en rubber.
 
Sintetiese kleefmiddelsontbinding
 
Onder die sintetiese kleefmiddels op raskepping met verskeie doeleindesdie bekendste is die sogenaamde kontakof "kits" kleefmiddels. Dit is regword geroep omdat hulle onmiddellik stewig vasvatna die samevoeging van die twee voorwerpe is ditonmoontlike daaropvolgende regstellings in rolodge van vasgeplakte voorwerpe. Dit is oordus oor produkte met sterk kleefstoflewensvermoëns vir 'n groot aantalmateriaal insluitend 'n seuntetiese materiale en metale. Gomdien toe met 'n spatel op albei oppervlaktese wat ons dan saamsmelt en goed prions druk op mekaar, maar eers daarnalaat dit vir 'n kort tydjie verdamp'n sekere hoeveelheid oplosmiddel. Rodit is geskik om op hout of klein te plaken voering van groter gebiede. Doeltreffendis ook op matige vogtige ondergrondgamma, maar presteer minder goed teen laetemperature. As gevolg daarvan, vir hulleons moet in 'n matige tempo houtemperatuur (minimum 15 ° C). Wanneer ditsodra die genesingsproses voltooi isdie vasgeplakte materiaal kanbestand is teen temperature van meer as 100 en150 ° C.
 
Epoksie gom
 
Die sterkste verbindings word met 'n dubbele verkryponent epoxy gom. Uwinkels onder wie ons dit kan vindverskillende name, wat gewoonlik onderonthou die chemiese samestelling »epoksieni ”,“ epoxy ”. Hulle word gewoonlik in twee verpakbuise, een met hars en die ander metverharder en word in meer verkoopweergawe: as deursigtig, wit, staalkleurensovoorts. Twee stuks voor gebruikponente moet ons meng en taas die resulterende mengsel in bedek word'n dun lagie oor albei oppervlaktes(indien moontlik effens grof) enlaat dit plak voordat dit saamsmeltstaan stil. Die eerste verharding isvoltooi binne twee tot ses uurongeveer, en die ander al volgens spesiesgom. Vir die eindstryd word die eindstryd hardDit duur 8 tot 24 uur.Hou die oppervlak gedurende hierdie tyd stewig vassaamgevoeg of nie buitensporig nie. Chemiesedie proses wat verharding veroorsaak, doen dit niekan begin by temperatureonder 15 ° C, maar kan versneldeur sagte verhitting. Sodra dit verhard ismoer, word die gom lank bestandpermanente vog, tot oplosmiddels, sureen by redelike hoë temperature. Tydperkankergom is nie net effektief niehout, maar ook op 'n groot aantal maatsrials selfs baie moeilik, soosklip, marmer, keramiek, glas,metale en hittebestande plastiek endie tweede.
 
Hierdie gom kry 'n spesiale karakterteristieke wanneer verskillende daarby gevoeg wordander sintetiese harse. Dus, tydvaksid-fenoliese gom word bestand teentemperature tot 250 ° C; epoksiekragteperdgom het 'n kleiner blaasbalkweerstand, maar weerstaan temperature en vanaf 300 of 350 grade heelzius. Epoxy - polyamide Iepmetale gee die sterkste binding, maar minderbestand teen harde verbindingsteriaal as by samesmelting metdraai materiaal.
 
As die hegoppervlaktes vanpraat manier van voorbereiding wat hulle kryis ongelooflike resultate: in baiegevalle kan hierdie gom virsweis menu. Onthou datis in lugvaartkonstruksiesdriekwart van die dele, selfs al is ditdeel van die ondersteunende strukture, verbind deurdie krag van Iepkov, van wie die meestemaak net epoksie gom.
 
Sioano-akriel kleefmiddels
 
Sioano-akriel kleefmiddels is beslismees geskik vir presisiewerk, virgeringe herstelwerk aan alle metale, aanglas, op rubber en byna alle soorteen plastiek (met die uitsondering van poliëtileenen sekere atiele harse). Wanneerdit gaan oor bindingsmateriaal van hierdie soort,sioano-akrielgom het 'n uitsonderlike voorkomsklewerigheid en is effektief in die minimumhoeveelhede: een druppel is genoegvir 'n oppervlakte van 6 vierkante sentimetertarra. Daarom word dit in klein hoeveelhede verkoopverpakking, maar die prys is relatiefhoog. Andersins, as dit in 'n kamer geberg wordtemperatuurgom hou byna 'n jaarvan die dag. As ons dit vars laatlugduursaamheid bestaan feitlik nielekker. As gevolg van sy cyano-ak eienskapperical gom word gebruik virwaardevolle artikels in goudsmede plaken met uitstekende resultate. Metdeursigtigheid en brekingsindeks uitgevoer(breking), wat gelyk is aan glas,maak dit 'n onvervangbare gom virkeer terug na die oorspronklike toestand van die voorwerpvan gebreekte kristal. Nog eendie voordeel wat dit hetingrypings op 'n klein areama, bestaan uit die snelheid van die vasmaak, watis amper oombliklik: die gebruik van hierdie pragtige'n paar meer mooi kan gedoen wordnja, dadelik, die een na die ander op dieselfdeonderwerp.
 
Spesiale gom
 
Daar is uiteindelik 'n hele reeksspesiale produkte wat naam isspesiale probleme op te losplak. Hieronder onthou onsoor rubberoplossings in organiese groeicheats, eenvoudige oplossings ofmet die toevoeging van sintetiese harse, watgebruik vir die plak van rubberonderdele,plastiek of buigbare plastiek (polietileen, nylon, teflon en ander).In die kompakte kleefweergawe word dit verharddit is vinnig om te gebruik en word gebruikherstel van binnebande soos dit isbestand teen buiging en watermetale van hierdie tipe is ook geskik vir pragtigegiet van akrielmateriaal (plexiglasstem), as alternatief vir oplossings vanakrielhars.
 
'N Ander produk laat toeons om herstelwerk aan die vilt te doen,wolstowwe, hennep ensovoortsmeel. Dit is dus moontlik om sonder naaldwerk te doenons verbind die rande of aan die istroons plak die ander dele van die stof vasas versterking. Sulke herstelwerk selfsbestand is teen was en stryk.Selfs om polistireen aan ander vas te maakveto, karton, metaalfoelie of keraam is daar 'n spesiale gom. Tawaar daar gom is om die laken te plaken PVC (polivinielchloried). Vir die spalamsglas word gebruik van silikoon'n kleefmiddel wat taamlik elasties is en spokan aansienlike druk weerstaan:dit word byvoorbeeld in conakwariumstruktuur. Wanneer ons wilons besef een tydelike laagons kan ook gom op die basisse gebruikbande, wanneer dit gekenmerk word deur droogtewat nogal lank is. Sedert omodit laat die dele verskeie kere skeiom hul onderlinge aan te pasposisie, word gereeld gebruikin publikasie en koeranttegniesnuusredaksies. Om die voorkant vas te maakligte gewig op vertikale mure teikensogenaamde »le kan ook gebruik wordweer in die kroeg «. Dit is 'n kleefbandvan 'n sekere dikte, waarvan die voorkoms onderonthou die teer, wat kan weesgom op verskillende substrate. Oorkantdie bande word sterk gedruk deur die voorwerp watons wil versterk en wie daar blystewig geheg. In gespesialiseerdewinkels kan gevind word in verkope en'n spesiale vloeibare produk wat dienvir 'n beter hegting van die oordrag kaistiksels van rubber of leer. Miskien wieristi in motors of in sommigehuishoudelike elektriese toestelle.
 
Walvisse
 
Walvisse is kleefmiddelslyk soos die digthede wat ons gebruikom gate te vul en in lyn te bringof krake en wat styf bindvir die materiaal waarop dit toegepas word.In sommige gevalle kan hulleword ook gebruik vir die vulling van lastussen verskillende materiale ensovoortsdra by tot beter gewrigsadhesie.
 
Oor die algemeen kan dit gesê worddat die mees algemene walvisse van pravih gom wanneer dit odgo bygevoeg wordmisleidende inerte stowwe en sommigeander bymiddels. Soms egter alleendie kleefmiddel kan funksioneer asstopverf, as ons dit in dikker gebruiklae. Daarom is die belangrikste razmatranja, wat ons in verband met aangebied hetkleefmiddels, ook van toepassing opwalvisse en is ook op hulle van toepassing.
 
Tradisionele walvisse, wat virnatski gemaak as 'n skakelin lynolie en sterk timmergom, enas inerte stowwe kaolienpoeier,dit word feitlik nie meer gebruik nie.As ons gate wil boor, poesnye en skrape op hout, maons sal 'n spesiale pasta gebruik virhout gemaak van die fynste saagselsversprei in 'n akrielbindmiddel. Op dieons dra dit direk vanaf die buis en die een vanvervang persoonlik tradisionele prohulle presteer vanweë hul beter greepen absolute bestendigheid (onveranderdIjivosti). Sodra dit verhard is, totwas fisiese eienskappe soortgelyk aan hout enkan op dieselfde manier verwerk word asen hout. Soms, in pakkette hiervanpasta kan ons ook wasagtige lood vindke waarmee ons esteties verbeter origting, nabootsing van strepe, vesels, ens.veto.
 
En barste in die metaal wat ons kan bedekdrink, "sweis" in die koue, deurtoepaslike produkte. Om reg te maakku kraak en gat op elektriesehuishoudelike toestelle, by die werkjators, pype en geute, dit is goedstopverf gebaseer op akrielhars en cheIic en aluminium poeier. Wanneerspesiale sterkte en hoër is nodighittebestandheid, is dit beter omgebruik vloeibare produkte of prouitgevoer in epoksie-gebaseerde pasta'shars. As die stopverf hard word, maak dit regplek waar ons kan maal, boor, maons sal drade sny, ens. Buitendien,die herstelplek is ook ondeurdringbaar virwaterbestand, roesbestand en meestal hywasmiddels.
 
Vir die verseëling van marmer, sement, kerame of hittebestande plastiek, najepoksie tweekomponent is beterwalvisse. In hierdie gevalle bereik die walvissulke slagweerstand, ja selfsdie weerstand van die maat self oorskryrial met kleefmiddel bedekmassa.Dit is reg. byvoorbeeld twee gebarste plate, sgeëet met 'n epoksieproduk, kasneeu, indien nodig, kan weesbreek op enige ander punt behalwelangs die vorige fraktuur.
 
Geglasuurde oppervlaktes van sanitêre waremike, keramiek teëls of elektriesehuishoudelike toestelle watin sommige gevalle gekrap of gekraakJa, ons kan maklik wit bedekemalje «- vloeibaar wit volgenszom - in minimale hoeveelhede. Daardieis 'n produk wat danksy sychemiese eienskappe perfek priaop gladde en harde oppervlaktes, bly ooronveranderlik vir die gevolge van water en hittejy, en nie geel nie.
 
Vir die herstel van rubberitems en daarnabo, daar is sintetiese rubbers inbama, swart van kleur en in die vorm van 'n pasta.Dit word toegedien op skoongemaakte en ontvetteoppervlak, wat voorheen geskuur isen skuurpapier. Na verhardingnjavanja, die pasta behou buigsaamheid.Aangesien dit op die oppervlak van die voorwerp ontvang worddié van enige vorm, soms wieristi en vir die isolering van bedekkingshandvatselsen gereedskaphandvatsels en gereedskap.
 
Vir toepassings waar 'n spesifieke vereiste iselastisiteit, soos byvoorbeeld in popkrake tussen die ingeboudevoorwerpe in die muur en die muur self, ofpypverbindings, moet ons toevlug neemgebruik van silikoon stopverf.Dit is produkte in die vorm van 'n pastawat as gevolg van die werking van lug vinnigdig ontvang en permanent behouwel bande. Verpakking vir gebruik inhuishoudings toelaat omproduk Alhoewel dit deurlopend toegedien wordlyn van gewenste dikte.
 
Oplosmiddels
 
Onder die term geïmpliseerons meng stowwe wat kanontbind ander. Chemiese industrieis hierdie veld van sy navorsing deurhet groot aandag geskyn. Teoreties kan ditword gesê dat dit enige stof of chemie isski-samestelling het sy eie oplosmiddel watdit kan wees, laat ons met een beginbeen uiterste na 'n ander, water ofweer die mees ingewikkelde mengsel byinheemse of sintetiese produkte. Virdit is belangrik vir ons om te weet hoe om te kiesmo geskikte oplosmiddels vir supstasies wat ons die meeste gebruik: razdunner vir alle soorte verf, middelsvir die verwydering van vernis, versagmiddels virallerhande gom, ens.
 
Vir die mees algemene gebruik, soos vir onmiddellikewoon en skoonmaak, moet in die huis weesons het verskeie veeldoelige groeibedrieërs wat geen beperkte tra nielam. Baie vlambare en giftige etielalkohol, wat ons suiwer kan kry(kleurloos) of gedenatureerjy verf) los vette op, 'n groot hoeveelheidnatuurlike en sintetiese gom en daarnadie enigste vernis.
 
Petrol, 'n kleurlose en giftige oplosmiddel,ons sal versigtig en houding gebruikons sit dit op 'n geventileerde plek,weg van enige hittebron,omdat dit nie net vloeibaar is nie, maar ook vlambaar isen die dampe daarvan. Petrol is wonderlikverf vlek verwyderaar, teer,olie. Dit ontbind ook alle adheleef op 'n rubberbasis.
 
Trielin is die handelsnaam vir trichloroetileen - 'n giftige chemiese supdie stasie wat ons gebruik om op te losvette en olies en wat kan vervangpetrol wanneer vlekke skoongemaak word. Soos almalchloriedoplosmiddels, is aktief op guhom en sy afgeleides.
 
Ammoniak is 'n giftige en bytende leknigheid, sterk reuk. Dit verkoop minderof meer gekonsentreerd: die sterkste nadeelsentrums ontbind Alhoewel. Uitstekendis 'n reiniger omdat dit omskakelvet in seepwater en jy is wonderlikhoor 'n verskeidenheid materiale.
 
Terpentyn is ook baie vlambaardie vloeistof waarin ons moet hou'n goed verseëlde bottel of 'n naamboks, en in 'n geventileerde kamer. Upoons het dit hoofsaaklik nodig vir razrevernis en basisstowwewas of rubber en om vlekke te verwydervan hierdie stowwe.
 
Asetoon, vlambaar en maklik vlugtigvloeistof, is aktief op Alhoewel gebaseernitrocellulose en alle sellulose prooptredes, insluitend die Iepks. Groeicheats byna al die termoplastiese seuntetske Iepkove.
 
 verdunner
Smeermiddels
 
Sommige smeermiddelsdit sal altyd handig te pas kom. Een wiloom of smeeremmer retin watter olie ons kan baatby baie geleenthede: vir smeernaaimasjiene, krakende skarniere, popienk brons »selfsmerendvan 'n paar elektriese laershuishoudelike toestelle en dies meer.As ons water met olie meng (metongeveer 15% olie), sal ons die beste krykoelmiddel by die boshaar metaal.
 
Vaseline is onontbeerlik vir smeermiddelsnadat u die gaskrane skoongemaak hetverbruiker, en ons kan dit toepas inhuis en op skarniere, bevestigings, in slotte enop die grendel.
 
Een boks spesiale vet virons benodig kogellagersvir die smeer van hierdie laers in elektrisiteittric stofsuier motors, pomppompe, ens.
 
Iets wat gewone vet vir ons kan geegebruik vir fyn, handmatige slypbeitels en rasperlemme op 'n slypmasjienklip. Met 'n mengsel van hierdie vet en olieons sal die tralies aan die deur kan skuifons beweeg die span moeiteloos en krakend.Ons sal dit met vet self smeeren groot skarniere aan die blindingsma) wat na buite oopmaak,eksterne hekke van die tuin, motorhuis, ens.
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking