Blog

verwarming

Verwarming (stowe, tafels, hout verwarming met olie, meet omvang draught om oonde)

Oonde
 
'N Gedetailleerde beskrywing van alle soorte oonde benodig een spesiale eenprofessionele boek. Hier sal ons slegs die hooftipes beskryf en geewenke vir die installering van oonde en pypleidings (Fig. 1).
 
installering van oonde en pypleidings
Figuur 1
 
Skoorsteenoonde wat aan die skoorsteen gekoppel is (yster oonde, olie oonde, teël oonde, ens.) word benodigvan tyd tot tyd skoon van roet. Skoonmaak verwys hoofsaaklik nastukkies. As ons die stuk uit die muur haal, kan dit maklik bereikskade aan die muur, en dit is algemeen dat 'n mou in die muur ontbreek.In sulke gevalle moet die muur herstel word en 'n bus geïnstalleer wordin hom. Die kokon kan by die winkel gekoop word. Ons sal dit opsteldeur dit met stukke baksteen of teël voor te kappas dit aan en maak dit dan vas met mortel.Terselfdertyd kan ons enige beskadigde onderdele herstelmuur. Ons plaas dan 'n stuk in die kokon en versier daaropring om die herstel van die muur te bedek. Decorative ring dien om die gewrig mooier te maak en beskerm teenvlamme. As ons nie die regte bus kan kry nie,ons kan dit self maak. Dit moet eers met 'n tang afgesny wordeen stuk stuk (muurwydte + 40 mm). Op eenaan die einde van die stuk moet u 'n rand van 6-8 cm breed maak, dws. houehamer gestrekte materiaal. Die ander kant van die stuk is meerplekke word met 'n skêr gesny met 'n lengte van 30-35 mm en plathierdie tang buig hierdie dele (Fig. 2). Chunak het dit nodigplaas dit dan in die skoorsteenopening, en die gebuigde plaatmetaal sal voorkomhy val uit die muur uit.
 
die maak van 'n sierring
Figuur 2
 
Nie net tydens die eerste ontsteking nie, maar ook tydens die ontstekingdit gebeur gereeld dat die stoof rook, dat daar geen trek is nie. Dit kanas gevolg van die verkeerde verbinding van stukke en skoorstene.Dit is ook 'n algemene fout dat die stuk in die skoorsteen agter die binneste uitsteekskoorsteenmuur (Fig. 3, boonste deel). In hierdie situasie moet u snyonnodige deel van die stuk of trek dit uit die muur vir daardie lengte.Dit is amper algemeen dat daar aan verskeie verwarmers gekoppel iseen skoorsteen. In hierdie gevalle is die oorsaak 'n slegte konsepdit kan wees dat die stukkies oorkant mekaar geplaas wordgoga of is baie naby aan die skoorsteen vasgemaak.Sorg moet gedra word dat die afstand van die verbindings stukkend en rook isin die vertikale rigting minstens 30 cm wees (Fig. 6)Die oorsaak van verminderde trek en rook kan ook ja weesdie aansluithoek van die skoorsteenpyp is minder as 90 °. In elkeIn hierdie geval is die posisie van die oond die ideaalste wanneer dit geïnstalleer wordnet onder die skoorsteenopening.
 
afmetings van stukke
Figuur 3
 
Die korrekte werking van die oond kan ook inmengdie volgende oorsake:
 
1. Roet is op die binnemure van die skoorsteen gevang(bv. vlieg tydens normale skoonmaak en onderhoud van die skoorsteenons was nie tuis nie, maar skoonmaak het ons misgeloopvoor doen).
 
2. Die skoorsteenmuur is gebars (dit gebeur selde, maaras ons agterkom, moet dit reggestel word).
 
3. Die stuk pas baie los in die skoorsteen of soveelverroes om poreus te word.
 
4. Die stoof kan rook, selfs al is die temperatuur buiteskerp toegeneem. In hierdie geval is die oond se hitte te danke aan die kouedie skoorsteen vloei nie opwaarts nie. Dit word hier aanbeveel: oorVerhit die skoorsteen met 'n aangesteekte lap ofpapier.
 
5. Daar moet ook gekontroleer word dat dit nie per ongeluk deur is nieskoorsteen skoonmaak bly oop. Koue lug watdeur die deur in die skoorsteen binnedring, verminder die temperatuur van die skoorsteen,en skep 'n brandgevaar.
 
Die afmetings van die stukke moet ook bekend wees (Fig. 3, onderste deel).
 
teëlstoof
 
Pyp tafel (stukke)
 
Brokkies Knie
 
Groter deursnee Kleiner deursnee Lengte Gewig Eksterne boogradius Gewig
D1mm D1mm L1mm kg / m R1mm kg / st
99 96 250 (400) 1,3 197 0,4
105 102 500 1,8 214 0,5
118 115 750 (800) 1,54 226 0,6
132 128 10001,72 246 0,7
 
Stukkies word van dun staalplaat gemaak. Eendit word meer beskerm deur grafiet, terwyl dit luukser isgeëmailleerd maak. Gegalvaniseerd word ook gebruik vir gastoestelleen aluminium pype. Die kniehoek is 90 °.
 
'N Spesiale probleem is die verkorting van emaljesstukke, want dit gebeur dikwels dat die standaardlengte groter is asbenodig.
 
As die kortering van die geëmailleerde stukke nie uitgevoer word nieVersigtig kan dit gebeur dat die emalje skeur of daarvandie stukke val. Om die emalje nie te beskadig nie, moet priom sulke stukke te sny, moet as volg te werk gaan:
 
Merk die snyplek en plak dit dubbelmo na chunak kleefband (kleefband of hanzaplast). Danmet 'n slypsteen (belegija) met drie of vier lemme verwydernimo emalje op die hele omtrek en op dieselfde plek met 'n mesrondteons sny die pyp met 'n drankie (Fig. 4, boonste deel). Ro emalje verwyderingsny kan moontlik met 'n saag met 'n dikte gedoen wordtande.
 
sny stukke en skoorsteenhoogte
Figuur 4
 
Verbranding in die oond sal slegs goed wees as dit so isdie trek daarin is goed, selfs al is die deursnee van die stukke van die stukke groterna die stoof, en die kleiner na die skoorsteen. Basiese voorvereistesvir 'n goeie trek in die skoorsteen is die afmetings korrek gekiesstukke en behoorlik gemaakte verbindings. SkoorsteenhoogteVan bo af. die dak moet minstens 1,5 m wees, dws. van die dak afminstens 3 m, en die deursnee-grootte van die opening in die skoorsteeneenheidop die oppervlak van een baksteen (Fig. 4, onderste deel). Vlakspasiëring tussentwee verbindings van stukke moet ten minste 0,3 m wees, en die openingvir die skoonmaak van die skoorsteen ten minste 0,4 m van die vloer af en vanvloerplafon 1,2 m (Fig. 5).
 
skoorsteen afmetings
Figuur 5
 
 
 
Stookolie verwarming
 
Die grootte van die olie-gestookte oond, wat verkry kan word inwinkels, is baie anders. Die effek van die kleinste isongeveer 2500 kcal / uur, met 'n verbruik van 0,3 liter stookolie, duskan gebruik word om 'n kamer van 30-40 m te verhit3. Najgroter oonde het 'n effek van ongeveer 10 000 kcal / h met 'n maksimumverbruik van 1,3 liter en kan 'n kamer van ongeveer verhitko 100-150 m3.
 
Alle oonde wat vandag vervaardig word, funksioneer in beginselverdampingskyfie, dws. die olie bereik diedie onderkant van die oondvat, dws. verbrandingsruimte, verdamp daaren ontbrand by temperature van 800-1000 ° C. Basiese voorvereistewant goeie verhitting is die verbranding van dovodeur die benodigde hoeveelheid suurstof (lug) te verbruik. Suurstof isbeveilig deur middel van openinge in die mure van die hof en deurvlamafbuigringe waarin geplaas kan worddie binnekant van die hof. Dit is baie belangrik om te verseker dat dit behoorlik istrek (suiging).
 
Verbranding is dan volledig en goed as die kleur van die vlam istot geel (die kleur van die son) en as die vlam gelyk is. (Napoons verander, dat die blou kleur van die vlam ook nie sleg is nie, wat meer is,dit is 'n teken dat as gevolg van die ongewone gunstige invloede van verskillendeomstandighede, verbranding perfek). Verbranding is nie voltooi nieas die kleur van die vlam rooi of bruin is en as die vlam driewas en roet. Met goed aangepaste oonde, die mate van werkingolie verbranding is goed (ongeveer 80-90 grade) ensovoortsrelatief hoë prys van stookolie, is sulke verhitting nog steedsekonomies.
 
Die reguleerder vir die vul van brandstof kan ingestel word opposisies 1-2-3-4-5-6, en op posisie 0 is in gevangenissetoestand. In die posisie van die toevoerknop op 1, is die oond gewoonlikroet en daarom moet hierdie posisie slegs vir gebruik wordontbrandingstyd.
 
Die effek van die oond is maksimum op plaat 6. Die oond is langsaanknoppie om die hoeveelheid brandstof aan te pas, kan sluit endeur die ontladingsklep en 'n vinnig sluitende klep te sluit. Wanneeras ons die stoof wil afskakel, is dit raadsaam om die inlaat aan te sluital drie maniere.
 
Ontsteking word in die volgende volgorde uitgevoer: maak eers die klep ooptenk, dan brandstofreguleerder(posisie 1-6) en uiteindelik 'n vinnige sluiter (wat oopgemaak wordmoet gedruk word). Stel die reguleerder op posisie 6 en vertrekso aan totdat olie onder in die oond verskyn, en keer dan terugna posisie 1 of 2. Ons sal die olie aan die brand steek deur 'n kleintjie in te steekstukke watte geweek in alkohol of drank. Sodraswart rook met 'n kenmerkende reuk gebore word, moet dit toegemaak wordoondbedekking. Na 'n rukkie, as dit brandveilig genoeg (die verhitting van die oond gaan gepaard met geknetteras gevolg van die verspreiding van metaalonderdele), kan ons geleidelikstel die reguleerder op steeds hoër grade. Dit is streng verbodemaar maak die deksel van die verbrandingskamer oop tydens gebruikoond, dan weer die warm oond aansteek, en vul die reserwevoar warm oond! Laai moet veral versigtig geskiedvan die tenk sodat nie een druppel die tenk sou bereik nie.Want al vee ons die tenk goed af (wat nie altyd die geval is nie)moontlik as gevolg van ontoeganklikheid), sal steeds ongemaklik blydie reuk van olieverdamping.
 
Die belangrikste deel van die olieoond is die toevoer (Fig. 6,deel a). Die olie gaan deur die gat (1) en die filter (2) en by die naaldkleppe (3) wat van die tenk af val, gaan die kamers binnekyk. Deur die olievlak in die kamer te verhoog, styg die belangrikste ookvlotter (4), wat dan die insetnaald via 'n hefboom toemaakklep (3). Dit verhoed dat die voerder behuising isdruk wees. As, benewens hierdie regulasie, te veeldie olie bereik die behuising, dit gaan langs 'n klein skeidingsmuurin die veiligheidsvlotterkamer (9) en lig ook die klein vlotter op. Hierdie eendie vlotter laat dan die naaldklep (3) en die vinnige veer losen 'n volledige luik (dit gebeur selfs as dit stopverbranding). 'N Vinnige sluiter kan ook saam met die genoemde gebruik wordmaak toe en maak dit oop met die hefboom (10) as die knoppie ingedruk worddan gaan dit oop, en as ons trek, dan maak dit die naaldklep toe).Uit die toevoer vloei die olie deur die naaldklep (5) in die proverbrandingsstoor. Hierdie klep kan deur rotasie aangeskakel wordreguleerknop (die reguleerder word verbind deursplit naaldklep). Op die. die onderkant van die voerder is geleëskoonmaakproppe (7). Met die pen (8) kan dit naaldvormig weesbeweeg die ontladingsklep ("swipe"). Dit is op die voerderdie deksel is met 'n skroef toegerus.
 
Dit mag nie gedurende die waarborgperiode herstel word niedie voerder, en later, in die geval van 'n wanfunksie, is die besteherstelwerk aan 'n gemagtigde dienssentrum toevertrou. As daar nie so iets is niemoontlikheid, diegene wat kennis van meganika het,hulle kan die oorsaak van die fout bepaal en dit moontlik regstel.Een van die tekens is om die vlam te blus of die effek van die oond te verminderwanfunksionering vind plaas, maar dit gebeur ook na ontstekingblus die vlam, of dat die vinnige knoppie nie gedruk kan word niesluiter.
 
herstel en instandhouding van oonde
 
FIGUUR 6
 
Ons moet eers probeer om die fout van buite te bepaal, en daarom sal ons dit ook doenkyk of die knoppie gedruk kan word, of die reguleerderdie voerder draai en of die wyservlak werk. Danons sal die deksel verwyder en kyk of daar 'n speld isvinnige sluiter of reguleerder laat val. As dit in die middel is,ons sit dit weer in plek en koppel weer.
 
As ons die oond kantel tydens skoonmaak of vervoer, (slegsafgelaai kan ons vervoer), gebeur dit dat die olieloop oor in die kamer van die veiligheidsvlotter wat gelig wordvinnige sluiter in die permanent geslote posisie sodat die knoppie nieons kan druk. In hierdie geval het u rubber nodigpomp die olie met 'n kogelpomp uit en die fout sal reggestel word(Fig. 6, deel b). As die olie weer in veiligheid iskamer, en terselfdertyd sink die hoofvlotter in die olie, dit wil sêdat die hoofvlotter deurboor word en die inlaat konstant oophouklep, en die veiligheidsvlotter sluit. Herstel van so 'n gebrekis reeds die werk van kundiges. Ook wanneer die verplasing gereguleer wordgister se skag is nie elasties nie (kom nie terug nie) in die middel is sommigeinterne foute en herstelwerk moet aan 'n spesialis toevertrou word.
 
As die kleppe oop is en daar genoeg in die tenk isolie, en die olie bereik waarskynlik steeds nie die voerderbehuising nieis dat dit 'n verstopping is. Die skroef moet onmiddellik nagegaan worduitsteeksel aan die onderkant van die tenk, waar die afvoerpypverbinding isvan die voerder af. As ons die tenk leegmaak, kan ons dit afhaalpyp en maak skoon (elke skroef op die oond het 'n regte spoel).Ons kan ook waai met 'n rubberkogelpomp enin die inlaat van die gedemonteerde vlotterbehuizing (Fig. 6;deel c), en die filter kan maklik losgedraai wordword in die figuur in die onderste regterkant van die behuising getoon.
 
Tydens die herstelwerk moet een groter skottel (panne) geplaas wordju) onder die stoof sodat olie nie uit die pype en uit verstopte plekke kom niena die vloer gelek.
 
Die seëls wat ons tydens die installasie verwyder het,ons moet nie weer terugkeer nie. Slegs oorspronklike fabrieksseëlsons mag dit gebruik, want anders het ons nie 'n goeie seël nievanje. As gevolg van swak verseëling, sal dit in die beste geval vormnet 'n onaangename reuk, maar dit kan ook tot 'n brand lei, so jaons huis het afgebrand. Dit is baie belangrik om onder die moer te seëldie pypverbinding wat na die verbrandingskamer lei, is vanafmetaal. 'N Ander soort seëlmiddel is te danke aan die hitte van die kamerdit sal verbrand vir verbranding, dus sal die olie op die gevaarlikste plek weeslek en kan brand veroorsaak. Diegene wat nie daarin leef nieOp plekke waar dienswerkswinkels is, sal hulle die beste vaaras hulle die voerder aftakel en dit slegs vir diens neem. Glitchin die olie-toevoegingstelsel word dit meestal veroorsaak deur onsuiwerhedein 'n olie wat klompe skep. Daarom het u 'n tenk nodiglaai via dubbele filter. As ons olie in isin 'n groot houer (bv. 'n 200 liter vat) en dan olie voordat dit gevul worddie tenk moet toegelaat word om te gaan sit. Altyd in "somer" oliedaar is paraffien, en paraffien het reeds 'n temperatuur van + 4 ° Ckristalliseer en kristalle kan oondpype en kleppe verstop.Daarom, as ons al die nodige hoeveelheid olie in die somer voorsienvir die winter, die bedrag wat nodig is om die reserwes te vulvoara, ons moet die vorige dag 'n warmer inbringkamer. Dit word aanbeveel om tenk aan die einde van die seisoen, wanneeralgemene skoonmaak en instandhouding (verwyderingcoke, filterwas) verwyder en was goed.
 
Die werking van die oond word aansienlik verminder as gevolg van die verharde sediment,wat 'n swak geleier van hitte is. As ons dit nie stelselmatig doen nieweeklikse skoonmaak van die oppervlak van die deposito, sal die sediment soveel opgevang worddat die verwydering daarvan die oond sal beskadig. Wanneer gevang wordvoor die inlaat van die vuurkas, belemmer die toevoer van die vuurkasbrandstof. Die installering van 'n vlammandjie in die oond sal aansienlik toeneemdie vorming van sedimente beïnvloed en voorkom.
 
Die olievlakaanwyser het 'n baie eenvoudige meganisme.Dit kan net vassit as dit uitgehaal worddie slag vervorm die twee sygeleidingsrails. Hierdie wanfunksie isverwyder deur die relings reg te maak.
 
Huisvroue maak gewoonlik die buitekant van die stoof baie versigtig skoon,veral as die stoof mooier lyk. Maar die stoof moet skoongemaak worden aan die binnekant (as dit koud is) as gevolg van haarsterk suigaksie uitwendige vuil (mathare, ens.)vang aan die buitewand van die vuurkas en veroorsaak 'n ontploffingsgevaarzije. Hierdie gevaar kom ook voor as daar geen verbranding is nieversamel 'n paar desiliter olie in die vuurkas en steek die stoof aan. Uin sulke gevalle moet die olie eers uitgepomp word!
 
Dit is veral belangrik vir die goeie werking van die oond en die stookoliedit is belangrik om die lugsirkulasie daarin aan te pas, dws. konsep.Die reguleerder is die geskikste manier om die konsep aan te pastrek en 'n manometer om die suigeffek van die trek te meet.
 
Optimale trek van medium-doeltreffende verwarmingsolieis 1,5-2 mm waterkolom (afgekort VS). Voedervolle verbrandingsolie word korrek gedoseer. daardie hoeveelheid oliewat ooreenstem met die hoeveelheid lug wat by hierdie trek inkom.Die korrekte werking van die voerder word op elkeen beheerapparaat. Olieverbruik van bogenoemde oond (prestasie 5000kcal / uur) op vlak 6 is 0,86 lit / uur, en op vlak 1 is0.22 lit / h, indien 'n viskositeit van 1.4 ° O gebruik word.'N Konsep van 1,5 - 2 mm verwys na vlak 6 en verskafmet 'n skoorsteen van 4-5 m hoog.
 
As die trek van die skoorsteen groter is as 2 mm vC, dan is die mate van verbranding 80%. Dit word aanbeveel om die installasie en verstelling van die oond aan 'n gemagtigde dienssentrum toe te vertrou.
 
Die korrektheid van die voerder kan met ongeveerakkuraatheid as die hoeveelheid berge wat spandeer word en tyd gemeet wordoondbedryf. As die voorgeskrewe hoeveelheid op vlak 6 verbruik worden die kleur van die vlam is geel en die verbranding goed, dan die graadgunstige effek ongeveer 80%. As verbruik binne perke isvoorgeskryf, en die kleur van die vlam donkerrooi, dan die trekklein (ongeveer 1 mm vC). So 'n konsep kan nie voorsien word niedie benodigde hoeveelheid lug vir verbranding en die oond werk meeverminderde mate van aksie, wat beteken dat dit verander moet worddie hoeveelheid olie. As die verbruik goed is en die kleur van die vlam wit is,dan is daar baie lug, dws. die skoorsteen veroorsaak 'n groottrek en die oond werk met 'n verminderde mate van werking.
 
In die eerste geval (met die veronderstelling dat die konsep niekan toeneem) kan die mate van aksie verbeter word deur af te neemhoeveelhede olie. In die tweede geval moet 'n reguleerder geïnstalleer wordkonsepte. Die term "reguleerder" is nie presies die akkuraatste nie, want dit word gebruikdie versorging van die konsep kan nie toeneem nie, maar welongunstige invloed van buitensporige trek, dws. dit kan gedrapeer wordstabiliseer voor 'n ideale waarde van 2mm VS. Voorkomsen die werking van die konsepreguleerder word in Fig.7 gegee
 
die werking van die konsepreguleerder
FIGUUR 7.
 
Die konsepreguleerder is eintlik 'n enkele T-stuk stuk.Die een punt van die T-stuk is verbind met die afvoerpyp van die vuurkas, adie skoorsteen is aan die einde verbind. Aan die vrye punt van die T-stuk'n vlinder trekreguleerder is aangebring. Die vlinder is gesetop 'n horisontale as en word verstel deur 'n teengewig, watword verstel deur middel van 'n draad. As ons die teengewig draai, dandie vlinder gaan net oop by 'n groter trek, en as ons dit afskroef,dan open dit selfs teen laer druk.
 
As die trek onder die waarde van 2 mm VS is, is die vlinderin die geslote posisie. As die suigaksie nou toeneemskoorsteen, gaan die vlinder oop en laat lug uit die kamer komrookpyp en sodoende 'n toename in die suigaksie van die vuurkas voorkom.Op hierdie manier gaan lug dus deur die skoorsteenwat ongeveer kamertemperatuur het, nie verhit nielug vanaf die oondtemperatuur 350-400 ° C. Dis ditekonomie. As die vaste kontragewig vasgestel is op waardesvan 2 mm VS, bied ons 'n konstante en akkurate waarde asen funksionering. As die oond op vlakke 1-6 werk, moet u dit aanpasgeen kontragewig is nodig nie (bv. 2 mm VS tot 1,5 mm)As ons minder brandstof gebruik, sal die temperatuur van die produk dieselfde weesverbranding is kleiner en die grootte van die trek sal dus veranderverminder met 'n paar tientalle millimeter.
 
Die reguleerder is 'n baie eenvoudige meganisme. T stukchunka is 'n handelsware en verbindingsmaatreëls (deursnee 105 mm) isidenties aan die afmetings van die stuk in die oond. Die reguleerder selfbestaan uit doppies vir die toemaak van stukke, skoenlappers, penne en aanmilitêre spil aan beide kante, voorsien van moere van dieselfde grootte wat as teengewigte dien.
 
Meting van treksterkte by die oond
 
Nie net met olie-gestookte stowe nie, maar ook met ander stoweDit is handig om te weet wat die sterkte van die skoorsteen is. Hoe sterkkonsepte baie klein (ongeveer 1-10 mm VS) kan amper nie gesien word niemet behulp van 'n U-buis manometer. Dit is gunstiger volgenstome, toepas, die sogenaamde. water manometer. Die "instrument" hiervandie manometer het die vorm van 'n pyp met 'n deursnee van 10 x 1 glasbuis, gebuigteen 'n hoek van 90-70 °. Die groter, reguit arm moet sluithoek met 'n horisontaal van 11,5 °. Die korter arm het 'n vormpyp. Dit kan op 'n houtbord geplaas word en met 'n dunner vasgemaak wordmetaalband, en onder die meetdeel moet vasgeplak wordmillimeter papier. Die langer arm moet langer wees as die plaat,sodat 'n rubberslang maklik daaraan getrek kan word (Fig.8). ('N Pyp kan van twee glasbuise gemaak word, maarhulle moet dan met 'n rubberslang verbind word).
 
meet die sterkte van die trek by die oond
FIGUUR 8
 
Ons trek die ander punt van die rubberslang aan 'n metaalpypdeursnee 10 x 1, lengte 100-200 mm wat ons in die keël plaasbo die knie op 'n hoogte van 40 cm in 'n opening van 10 mm in deursnee (hierdie openingmoet tydens die afvuur met 'n metaalprop ingeprop word) sodatkom een derde van die chunak binne. Die metaalpyp moet gesoldeer wordčunak.
 
Die glasbuis is gevul met gekleurde water (bv. Ink)en op millimeter papier word dit gelees met hoeveel millimeter dit issuig water na die skoorsteen as die metaalpyp gevoer islui in chunak. Verplasing van 5 mm teen 'n helling van 11,5 ° vanafpraat met 'n waterkolom van 1 mm. Hierdie meter word aanbeveelkyk met 'n paar basiese instrumente.
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking

31