Blog

Lessenaar

Plek van werk en werk tafels

'N Plek om te werk
 
Hoe om 'n gereedskap saam te stel
 
Dit is prakties en baie belangrikgoeie berging van toerusting en gereedskap, watkan ons vinnig vinddie deel waarna ons soek, en om dieselfde te doenplaas weer na gebruik.Buitendien sal ons so maklik raaksiendie ontbrekende deel, as ons dit hetêrens vergeet, aan 'n vriend geleen,of moontlik verlore gaan. Ten einderoes te voorkom, moet jy altyd vermyom die gereedskap buite te hou,selfs al is dit in kaste of inklam kamers. Die mees praktiesedie oplossing is om te maak of aan te skaf'n kas van toepaslike afmetingsom nie net die gereedskap te hou nie, maar ook viralle klein materiale, soos spykers,skroewe, gom, seëls. Ons sal hulpmiddels gebruikplek deur binne te gaandie sykante van die kaste maak verskillendegepaste wiggies, hakies, boutemet gate en ander houers. Wanneerons het die instrument een keer gesorteer, ons sal dit tekenpotloodprofiele van individuele gereedskap jaons sal vermy om een aan te trekin plaas van 'n ander, of nie vir ons te gaan niemet die hand om die hele reeks op te stel.Toerusting van klein afmetings, soosis awls, krane, krane, bore,ons sal dit indien moontlik in die nasieners housoliede metaal of houtbokse. Sommige toerusting is ook bydie aankoop self is reeds vanaf ingepakpraatbakke (reeks vaste sleutelspyp, 'n knieboor met 'n pasvormbykomstighede). In daardie geval totons wil net die vakkies merken bêre dit in 'n kas.
 
As ons een het'n permanente werkplek, 'n instrument wat ons kanhang aan die muur met behulp van 'n groter, geperforeerdevroeë plastiekplaat waarin dit gedruk wordmo gepaste hakies, krammetjies, klinuwe en ander houers. Steeds, selfs daneen of twee houkastevan fyner materiaal kan van mede weesristi.
 
Werktafel (toonbank)
 
Baie werk word op die gesig gedoenplekke (plasing van inserts, propva in die mure, werk aan die elektriese ofloodgieterswerk), so laatmeer gereeld en dui nie die behoefte aan iemand aan nieplat oppervlak vir werk, of vir werktafel. In baie ander gevalletee egter (maak iemand regelektriese toestelle, laaie, konstruksiemeubels of dele daarvan,meganiese herstelwerk, klein blikmakerski- of smidswerk) is nodiglaat die oppervlak werk, indien niemaak 'n lessenaar.
 
Vir diegene wat nie 'n groter pro het niestorom en doen nie veel, beste endie goedkoopste oplossing is om 'n firmware te krystu, 'n houtbord om toe te ruseen of ander stelsel vir vertrek en storiewerk vir 'n tafel in die sitkamer,kombuis of elders. Maar 'n werkbladkan groter wees (meteren met 'n meter of meer) kan jy maklikplaas na gebruik op iemandgeskikte plek, agter die kas of isleun teen die muur in die spens. Die bordmaak aan enige tafel vas waarmeeband is wat vooraf aangebring is of verhuur wordmateriaal sodat die tafel nie beskadig word nie. Dit is reg'n redelike groot gebied verkryvir werk, waaraan ons kan heg enklem of enige van die masjiene waaroorons praat binnekort.
 
As ons plek in die huis hetof in 'n hulpafdeling,(verdeel gedeelte van die kamer, waskamerof solder) en ons het meer gereeld met iemand te doenuit stokperdjies kan ons 'n professionele lessenaar kies vir werk,wat volgens grootte en tipe werk die meeste ispas. Dit kan 'n keuse weestussen 'n tipiese skrynwerkertoonbank watword reeds van 'n katrol voorsien (pritegom) vir die hou van planke, plateen ander materiaal en blaasbalknisse, slotmakerswerke, staalkonstrukture en met 'n werkblad.
 
Die plaat is van mekaar gemaakdig saamgestelde stokke, dikte'n paar duim sodat jy kanom sterk slae te weerstaan en 'n groot een te dradraai en verskillende masjiene (ronde slypmasjien,draai saag, tafel elektriese buspike ltd.).
 
Een interessante oplossing tusseninvaste tafel en hulpbord is'n skraal lessenaar wat genoeg issolied en groot. Ons kan dus drmaai in een spens of agter 'n anderverblyf. Hierdie semi-professionele tafellos die kwessie van ruimte enlaat terselfdertyd toe om stil te blywerk in goeie toestande wat neop isloop om die werk gedoen te kry.
 
gereedskapskas 
Lessenaars
 
Misverstande kan dikwels voorkomas dit by werkbank en werk komtafels. Timmerwerk en slotmaker proefskrifdit is 'n klassieke vakmanlijski-lessenaars, dus sekergrootte en massiwiteit en met alle gereedskapwat saam met hulle gaan terwyl hulle glyklampe, skyfmonteringsgatevir skaafwerk, ens. Vandag egterlessenaars word by my vervaardigvloer of houtbladwat so gemaak is om daarop te weeshulle kan baie akkuraat verwerkhout of metaal en gebruikdiverse masjiene: draai-motorslegs sae, freesmasjiene en anderpermanente masjiene of elektriese toebehorevaste boreop plekke wat reeds daarvoor voorsien istafel. Sulke tafels het dikwels inđice, of die plaat self kan veranderhoek, sodat saag of boorop presies gedefinieerde hoekehou geen probleem in nie. Baiesoorte soorte tabelle is vandagdemonteer en kan voor weesdra van plek tot plek. Buitendienhulle is almal baie kleineras stalletjies en word meestal vervaardignet vir amateurs, vir mense watvan stokperdjies wat met verskillende herstelwerk enhuiswerk.
 
skrynwerkertoonbank

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking