Blog

boute

Basis materiaal (naels, boute, voeg, clamps)

Basiese materiaal
 
Naels
 
Naels is altyd 'n noodsaaklike materiaalin die Huis. Ons hoef nie groot te hou nienommer van elke soort (sal voldoende wees,dat ons almal ongeveer 50 bymekaar het. Belangrikdie enigste ding is dat ons so 'n wye keuse as moontlik het. Jaons in gespesialiseerde winkelscama of in groter afdelingswinkels magu vind byna allerhande naels.Ons moet naels begin kryvan die wat nogal klein en dun, lank is1 sentimeter, óf ronde óf vierkantigdaardie kruising. Hulle kan van staal gemaak word,van koper (vir stoffering),insluitend wielspykers, okspot dwarssnit kenmerkend van silindersdriekoppe. U moet dan koopOns het groter en groter naels, die lengte van4-5 sentimeter (dit is feitlik onmoontliklanger nodig). Ook in die middelbare skoolsoos naels, moet ons modder kryspesies, wat ons sal herkendeur blou. Met hierdie naelsalleen of met toepaslike hakies,ons kan foto's van groter foto's aan die muur hangdimensie of ligter voorwerpe(rakke, spieëls, barometers, termeter, muurhorlosies ensovoorts),ons hoef dus nie gebruik te maak van insetsels nie.Ec kan ook baie nuttig weesseri gebuig in die vorm van die letter L, watons klop aan hout en waarop ons kanhang kleiner artikels op. Naels isspesiaal gevormde kop, ukrashoof, sal ons die kode gebruikstoffering werk, as ons wilmaak die materiaal aan die meubels vas.Ons moet die naels perfek houry, geskei deur grootte enspesie. Ons kan ook die oorspronklike gebruikverpakking, wat ons in een sal hou'n groot hout- of metaalboks. Uons kan plastiek vir dieselfde doel krynie bokse waarvan die binnekant verdeel is nieop in talle afdelings, en watdit het ook 'n deursigtige deksel.
 
Skroewe vir hout en metaal
 
Hou 'n wye verskeidenheid in die huisskroewe veral vir hout, vazmaar dit is soveel as om 'n groter aantal spykers te hê.En hier moet ons die skroewe krybegin dus van kleiner tot groterlengte van een sentimeter totvyf (groter skroewe word gebruikregtig skaars). Ons sal dit nodig hê virrotasies van koper en staal, met versinkkoppe, halfsirkelvormig of legereelde koppe. Lenskroewedie koppe moet van vernikkeld weeskoper, want ons sal dit meestal gebruikgevryf met hangpyleitems in die badkamer en kombuis (houersseep, handdoeke en meer). Nie nodig nielaat ons nie die skroewe vergeet niehaak, wat ons sal hegin vensterrame om daarop te plaasvurkgordynstawe. Assortiment virboorwerk sal ons met een broer voltooijem skroewe met plastiek of najIoniese stokkies van ooreenstemmende dimenzija. Op hierdie manier sal ons dit vermyons skroef die verkeerde skroewe indimensie.
 
Alle skroewe word in klein aflewerings gegeehoeveelhede (dit gebeur selde om te gebruikons benodig 'n groot aantal dieselfde draaienja) en ons vind hulle in klein pakkieshulle, in ysterwerke ofin afdelingswinkels. Houtskroewe wat rond eindig in plaas van die kopom haak word meestal gebruikmo binne stoormeubelsverskillende klein dingetjies.
 
In elektriese toestelle vir die huisen in motors, meer en meer gereeldword sg. »Selfgraveerći skroewe «vir metaal, wat wanneertrek vas in 'n geperforeerde laken, hou baie vasGoed. Dit is egter nie ongewoon dat hulle plaasvind nieuit hul voetstukke en om verlore te raak. Sonie sleg om 'n paar hiervan te kry nieself-tappende skroewe vir metaal endit in vier of vyf verskillende groottes,om hulle in die geval van rotrebe te hêbyderhand. Vir dieselfde doel kan ek ookom voor te sit en stukke gevouvelle met 'n opening in die middel en tweeoortjies wat, wanneer dit aangepaste plek, laat dit toedraai die skroef tot die einde toe en jahou vas. Ons kan dit egter nie altyd hê niegebruik, indien ontoeganklikskroefslang. Maar waar dit isdit is moontlik, dit is altyd goed om dit te gebruikma, want so vermy onsboorskroewe as gevolg van vibrasie metskroewe word voorsiennormaal of met dwarslyneop hul koppe. Ons moet 'n bietjie kryverskeie stukke van albei soorte, wanthoewel tegnies een spesiesoveel werd as die ander, onesteties endit is onprakties om een van te vervangverlore skroef ander anderskerf. Dit lyk nie net lelik nie,dit is reeds tydens herstel of verwyderingons moet twee by ons hêskroewedraaier in plaas van een.
 
spykers en skroewe 
Silindriese skroewe
 
Anders as houtskroewe enplaatmetaal, wat gewoonlik konies isvorm, silindriese skroewe kanword ook in die gate in geskroefin neute. Met hierdie soort vraag watom aan te skaf is nogal vaag. Daardieis hoofsaaklik omdat ons genoeg isselde in 'n situasie waarvoor ons moetons beskou sommige van hierdie skroewe watdit is minder geneig om te draai of te kraak.
 
Hierdie tipe skroef is gestandaardiseervan draad en grootte, maar baiewye verskeidenheid. Hulle is gemaak vankoper, staal, met spesiale staal,met seshoekige koppe, met koppevir heksleutels, met kerf virskroewedraaiers, (slegs vir kleiner skroeweva) ensovoorts. Hulle kan sonder weesoppervlakbehandeling, of dit kangefosforiseer word (dan is dit donkergrysverf), gegalvaniseerd, vernikkeld of deurgegalvaniseerd en verchroom.
 
As ons meganika doenbekoorlike werke, herstel van huishoudelike toestellepaaiemente of 'n ingewikkelde konstruksievanije onderwerpe, sal ons reeds volgensmoet 'n sekere aantal neute verkrykl, skroewe, verskillende wassers en wassersvir die slot wat onder geplaas isskroefkoppe en moere vas en voorkomuitskroef weens vibrasie van die voorwerpwaarop hulle gemonteer is. In beginsel enervaring leer ons dat dit altyd ons s'n isdie nodigste kleiner skroewe, met deursneevan 3-8 millimeter en lengtevan 1 sentimeter tot 'n maksimum van 4-5 prysetimers. Daarom kan ons sloom onsself tot verkryging te beperkskroewe van hierdie afmetings, maar omdatin alle variante van koppe, materiale,spasiëring en draadtipes, afwerkingensovoorts.
 
Vir 'n begin is dit die beste om aan te skaf'n kleiner aantal gewone, gegalvaniseerdeskroewe van seskantige koppe, andersdeursnee en lengte. En hier geld die reëlwat ons by die spykers uitgehaal het, skroewe virmetaal en hout. U moet dit altyd vermyom al die skroewe in dieselfde te houbokse (anders is dit nogal swaar). Jaons sal 'n enkele skroef vind,dit sou vir ons nogal moeilik wees as ons souhet hulle almal op een plek gebêre, neegeskei en ongesorteer.
 
Invoegsels (stokkies)
 
Die behoefte en gewoonte van die moderne mens omhy sit allerhande dinge op die mure,van skilderye, rakke tot meubelstukkemy, dit het gelei tot 'n wyer gebruiksonder insetsels. Hulle word gewoonlik gemaakvan plastiek, nylon, lood, staal enander materiaal, en kleiner insetselshoofsaaklik van nylon of plastiek.Ons plaas die insetsels in die reeds geboordegate en as ons dit inskroef,hulle versprei en plaas druk op die zitwee gate. Op hierdie manier kan ons albei doenbaie swaarder voorwerpe versadig as daarnadie krag van spykers en heupe.
 
Rubberinvoegsels word reeds geplaasingevoegde lyfskroef en blikom met 'n gewone kerf te wees, kan ekeindig met halfsirkelvormige klein vingersnastom haak, kan 'n vorm hêwig of skroefdraad as wat uitsteek'n insetsel om een daaraan vas te maakof twee neute. Eendagplaas ingevoeg, skroef liggaam byswaarder en lok terselfdertyd die insetselna die bokant van die gat. Rubber gedeelte van die insetsel mete verkort en verdik sodoende deur krag uit te oefen'n druk op die mure van die gat iii op die muuragter die gat (byvoorbeeld in 'n hol baksteen).Hierdie tipe rubberinvoegsels is reguitin baie verskillende dimensies envorms. Dit is goed dat ek hulle in die huis hetmo meer omdat dit selde gebeur dat utydens een werk gebruik ons 'n reeksdieselfde insetsels. As dit gebeur, odeons sal die toepaslike tipe aanneemgenoeg doen vir daardie spesifieke werkjan nommer van dieselfde insetsels. Dit is meer algemeentee wat ons moet vervangverswakte insetsels of om te plaasnuut vir 'n skildery of gekoopte ophangselmeubels.Terloops, ons moet ook hierdie materiaal bewaarin gemerkte bokse met voorsienteëls.
 
insetsels 
Klampe
 
Hierdie tipe materiaal word nie gebruik nieis so algemeen, alhoewel dit mag weesvan groot nut. Metaalklem(gemaak van nylon en plastiek)vorm 'n ringvormige gebuigde metaaltraka met splete wat die drade vassteekskroef wanneer dit vasdraai en so aanons verminder die volume van die klem. Upoons het dit nodig om die draaie te trekvlh slange wat verbruikers verbindgas in die huishouding, met muur slagasinstallasie wyne. Hou dus opons verwag om verteer te word as ons beweegšača (wanneer u 'n kamer of ons skoonmaakys 'n ander behoefte) slang verdeelliggies of heeltemal uittrek, en om te gasverval vrylik. Dit is belangrik omdatdat die verbindingspunte gereeld isbeskerm teen die oog en uiteindelikweglatings is moeiliker om raak te sien.
 
Nog 'n tipiese gebruik van metaaldie klem is 'n verbinding van twee rubberof plastiek slange (dreineer of nawaterslang wasmasjienof skottelgoed, tuinslang enso voort). Ons sal die verbinding so maakwat ons een stuk metaalpyp sal maaktrek halfpad in die punte van die derm inwat ons verbind en die klem aan albei kante draai.Ons kan ook die klem ja gebruikheg die elektriese kabel aan die slangloodgieterswerk as ons willaat ons die een of ander elektriese verbruiker aanskakel.Hierdie oplossing is nie heeltemal reg nieplaatmetaal, maar dit is dikwels die oplossing indien nieander alternatiewe.
 
Nylon klampe kan ookom van verskillende vorms te wees, met gateof tande. hulle het duisend gebruike,dit is goedkoop en maklik om te installeer. Njions kan byvoorbeeld vasmaakmo slang wasmasjien ofskottelgoed sodat dit parallel gaan metmetaalpype, nie gesleep nieop die vloer en versamel sodoende stof agterapparaat. Nylon en pla clipsdie stokke is beslis minder sterk as diémetaal, maar kan inverskillende doeleindes en kan bind enmaak dinge van baie groter afmetings vassoos elektriese kabelsstalletjies en nog baie meer. GeassorteerDie man wat ons in die huis nodig het, is mooibeskeie: 'n dosyn metaalklemmeverskillende diameters, 'n dosyn volumesca nylon, gedeeltelik met gate endeels met tande, en 'n paar voetplastiekstroke met gate en passluitknoppies om te sluit.
 
metaalklemme 
Viltkussings
 
Vilt word gewoonlik min gebruikteen 'n klein prys kan dit vanaf vesoos gebruike. Daarom moet ons verkryvilt in verskillende vorms gesny: okrugao, vierkantig, reghoekig en daardie deb'N Paar millimeter, en iemanddie gesig van groter stukke hard vilt diklog oor 5 millimeter.Viltmatte word van geplaasonder die items wat een teeroor ander. Sodat ons op almal se voete kan komstoelgom ronde viltstangveërs of plaas dun repies daaropleun 'n stoel of leunstoel daaroplelike merke aan die muur sou laat.
 
Seëls en ander materiaal virverkry 'n ondeurdringbare verbinding
 
Sogenaamde robbe verdien een'n kort oorsig, hoewel onvolledig, omdatdieselfde term word gebruik om aan te duiverskillende materiale wat isgebruik in heeltemal ander sisituasies. Dit is hoofsaaklik seëlswat altyd in die loodgieterswerk isinstallasie. In alle krane perioons moet werk vervanggeen seëls nie (gewoonlik ronde rubberplate, met of sonder skroefgate).Dit is nie ongewoon vir 'n kombinasie van die twee niepype los en moet vervang wordring seël. In sekereonderdele, veral waar die warmte komwater (by die uitlaat van die ketel, by die inlaatsentrale verwarmingsinstallasies), aanseëls word van meer bestand en hard gemaakmateriale, soos asbes,asbes karton ensovoorts.
 
Dit is dus nodig om loodgieterswerk te doeninstallasie in u huis weet ons watharde rubber seëls word gebruiklui en om 'n sekere aantal daarvan te bekomVir vervanging. Dan moet ons sienwat is O-ringe (selfsdié in termosbottels en masjiene virkoffie maak) en om dit te kryma vir reserwe. Aangesien hulle hieroor werkdie veld voldoen aan 'n redelike vaste standaard,dit is nie moeilik as ons daarmee konsulteer nieeen of ander loodgieter in as daar ismo vertrou om 'n lys te maakvan alle moontlike seëls wat gevind isin installasie. Dit is nie uit plek om te gebruik nieons vul 'n verskeidenheid ringe en vingersnastih seëls met een vel guek, waarvan 3 of 4 millimeter dik isons kan maklik met behulp van 'n kompas jaons sny die seël dienooreenkomstigmaak. Vir dieselfde doel kan ons ookkry en 'n bietjie materiaal wat ishitte bestand.
 
Dit gebeur dikwels dat die kraan lekhulle maak dit 'van bo af' nat as hulle oop is.In daardie gevalle het sy nie toegegee nieop die seël, maar die een wat is,toegedraai in 'n hond, om 'n roterende as'n wingerdstok wat 'n handvatsel of hefboom dra. Opravka is mindereenvoudig om gewone zap te vervangtivke en vereis die gebruik van 'n hond, selfsmet 'n bietjie pleister bedek. Uhierdie en soortgelyke gevalle kanons gebruik ook Teflon-band. Hierdie eendie tipe kleefband moet voltooi word'n verskeidenheid seëls omdat dit dit toelaatom ander probleme daarmee op te los,waarvan die een die algemeenste isis 'n sifon onder die wasbak, wat by isgeplaas van twee elemente met insnydingsgeryg, kan nie stywer trek niegewillig ferm.
 
Vir soortgelyke, moeilike gevalle, jaons kry ook 'n walvisbuis, dws. hars spesiaal voorbereid om ingevoeg te wordtussen die drade en om so op te treeseëlaar. As hulle wilmenti moet plaasvind, sal ons nieprobleme het: die materiaal is baie ekkhan en gewone sleutels sal ons maklikslaag daarin om die dele te skei.
 
Ook silikoon stopverf watbestaan in 'n groot verskeidenheid (wit, grys,deursigtig)hulle kan soliede gee en nielekkende verbinding. Hulle word gebruikmet groot sukses om te voorkomgiet druppels water tussen die mureen wasbakke, wat ons moet vermyveral as die ruimte onder 'n leeu isboa gevul rakke met verskillendemateriale (skoonmakers, vlekverwyderaars enNet so). Versprei, soos dit gedoen wordmet venster stopverf, silikoon stopverf enlaat dit 'n paar droog wordure, kry ons regtig langdurige eneffektiewe verseëling. Op dieselfde manierons kan die indringing van reën rondom voorkomvensters in die solder of kelder en inhonderde ander soortgelyke situasies.Verseëling word nie net gebruik nieom te voorkom dat water drup, alen stof, en binne sekere perkeselfs reuke. Tipiese materiaal virverseël en my gang verhoedlynx of stof, is een taaisponsagtige band verkoop opmeter en in verskillende breedtes (verskillende diktesas millimeter, breedte 'n paar sentmeter). Die een kant is bedekgom en beskerm met papier; wanneerhaal die papierband af en plak dit waar dit isnodig. Ons plak dit gewoonlik okdie bron van die venster of deur waardeur dit waaivervelige trek. Gebruik van hierdie trake kan uitgebrei word na kaste ofkombuismeubels in die algemeen. Dit is algemeenhuisvrou reg wanneer sy klastof of rookmis wat die kaste binnedringin die kombuis, badkamer of kamer waar dit gebêre wordwit onderklere of pakke. Daarom is dit sogoed om 'n paar meter te kryhierdie kleefbande.
 
Elektriese materiaal
 
Die materiaal wat ons in die huis benodigvir onderhoud, herstelwerk, vervanging ofuitbreiding van elektriese installasie, maons sal baie presies bepaal.Ons sluit die eerste en basiese groep inbedrade elektriese geleiers (kabeljy, drade, drade). Ons het dit nodig'n groot aantal lyne, van verskillende lengtes,tipe en deursnit:
- gewone tweerigtinglyne, met allessodra die deursnee van die koperdraad, vir roverbruikende groeiende krag, uit 'n gewone tafellampna die ketel,
 
- gewone driekernlyne, ook rastaaldiameters van koperdraad,
 
-twee-kern en drie-kern groeiende lynedeursnee, maar die sogenaamde. beskermde tipe, seen of twee lae isolerende maoor die draad (dien as verlengstukook nie kabels, vir mobiele elektriesetoestelle, soos stofsuiers en glaskoppies, om verbruikers te betrek vesoos kragte soos wasmasjienewasgoed of skottelgoed, ens.),
 
-buigbare kabels met eksterne omowatte, (in tweeof drie deursnit) om die yster aan te sluit,of vir die montering van ligter kandelare.
 
As ons aan 'n gedeelte van die insta wil werklaclje wat deur pype tot in die mure beweegwel, ons sal 'n enkelkern-lyn krynike met harde koperdraad.Benewens verskillende lyne, as dele van die verkiesingtric-installasies, is daar 'n aantal anderelemente wat as dit gebreek word, die meestehulle ly nie gereeld aan herstelwerk nie, maar moet welons kan heeltemal vervang:
 
-voetstukke aan die muur ofingebou in die muur in hul bokse(oorbetalings),
 
draagbare voetstukke (manlik en vroulik) vir hoër of laer strome(stroomsterkte), dus verskillende dimensiesNisan en gemaak van plastiek ofmet keramiekelemente,
 
-lampie voetstukke,
 
draagbare skakelaars (deurlaat, virtwee kern, of eindskakelaars), vasskakelaars vir permanente installasie in die muurof muurmontage,
 
meervoudige voetstukke (met twee ofdrie plekke) en daardie gewone of shukoaarding). Aangesien hulle plat isdards wat proppe en proppe reguleermooi en ander elektriese materiaalverander of bestaan parallel, valjaaltyd om die regte mense daarvoor te krymy, veral met vaste en bewegingvoetstukke wat by kan weestwee proppe (kontakte), met twee proppe enmetaalplate aan beide kanteons vir aarding. Al is daar eenelektriese installasie in die huis uitgevoerop grond van een standaard, is dit nie so niedit moet met almal die geval weesverbruikers wat ons het. Daarom is dit nodigmaar om meer verskillende verkiesings aan te skaftrik materiaal vir alle verbruikersbehoorlik kan funksioneer.
 
Ons sal hierdie groep met nez voltooiverwisselbare isolasieband van die bestekwaliteit, enkele soldeerdraad(tinol) wat reeds voorberei is, dws.wat reeds deoksideringsmiddels bevatgister se lamp, en waarmee ons sal skakelof versterk koperdrade, groter broEk eet 'n gloeilamp met een paar voorgeregteen een spaar verstikking virfluoresserende buise (as ons dit in hethuis) en feitlik niks meer nie. Asons verwag 'n paar groot werkeons sal die materiaal soos benodig hanteer.Metaal- of plastiekpype (buigsaamof rigied) vir uitbreidingslyneons eet of versterk die elektriese instaoutomatiese of gewone versekeringeende, versmeltings,aansluitkassies, insteek-storieblokkiesdie maak van voetstukke en skakelaars in die muurensovoorts.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking