Blog

sae en grinders

Klein masjiene (sae en grinders)

Klein masjiene
 
Masjiene wat loopelektriese boor
 
Elektriese boor,toerusting kan weesverskillende koppe vir werk, ofkan gebruik word soos daarnadryfmotor vir werktuiggereedskap drugih spesie. In werklikheid is die verskil tussenbore met 'n werkende kop en madie spoor wat deur die boor aangedryf word volgensdie drywende enjin is suiwer formeel.Die noodsaaklike kwessie is egter ekoekonomiese winsgewendheid, vereis prostora, gebruiksfrekwensie. Enjindieselfde eienskappe as die boorneem min ruimte in beslag, maar dit is weldie prys is hoog. Daarom, as dit met ons ooreenstemmenu's is nie nodig nieboorfunksies, hoe meer betaal dithet net een enjin - die enjinelektriese bore en 'n reeks gereedskap en maspoor sonder behoorlike selfenjin.
 
Dan kan ons gebruik, alreeds volgensbehoeftes, óf 'n boor as sodanigboor as 'n drywende deel van die gereedskapmasjiene.
 
Deurbraaksaag (of saagrupara)
 
Punksaag (of gaatjiesaag)is die eerste wat 'n instrument genoem kan wordop 'n masjien sonder dryfmotor ",as ons die verdeling van gereedskap in die algemeen in gedagte houwat, op handgereedskap en masjiengereedskap. Didit is 'n toestel wat transformeerrotasiebeweging van die motor afwisselenddaarna gaan die reglynige beweging van die saagweer af.
 
Saag, 10 tot 15 cm lank, storieskree ons in sy vertikale gidse.Deur die boor op 'n bord ofhoutbord, en van bo af druksodat die tande die hout vasvat, kan onskap hout tot 40 millimeter dik,en metaal tot 2-3 millimeter (indien maandeliksons maal die saaglem met kleiner tandevir metaal). Hierdie soort masjien is moontliktoerus en metaalproppe watlaat sny in parallel metdie rand van 'n bord of bord. Andersins 'n deurbraakons gebruik die saag om te snysirkels (as dit groter boë is) watword later fyner verwerk deur ander alaspan. Die deurdringende saag neem nie op niegroot ruimte, nie duur nie, en maklik enskadeloos om te gebruik, al is'n bietjie stadig, veral as ons snymateriaal van groter dikte of metaal.
 
uitbreek saag 
Sirkelsaag
 
Op die elektriese boor kan ons priključiti en 'n klein sirkelvormige (sirkelvormige) testeru, geskik om hout te snybord en planke (maar uitsluitlik volgens pralyn), plastiekborde,dun plate nie-ysterhoudende metale, ens.Die masjien bestaan uit 'n skyf wat drasirkelsaaglem, vaste staandermet beskermende bedekking en parallelrugleuning waarmee onsons loop die hele saak parallel metdie rand van 'n bord of plank.
 
Die snysnelheid is baie hoër asmet 'n afwisselende saag, maar dit moetons kan dit baie versigtig gebruik.As dit lomp hanteer word,dit kan gebeur om ons van te ontsnaphande (om voorwerpe af te weiering watons moet sny) en ons ernstigseergekry. Dit gebeur ook as 'n kelderhoorstukke van metaal (en langs zašbeskermende bedekking) wat maklik kanbeserings.
 
Daar is ook sg "Integrale" sae,dws. boor-onafhanklike instrument, en wat hetmeervoudige toepassing. Te danke aanslee wat die helling verander,ons kan langs snitte rapporteer, deurdwars en selfs sny onder 'n hoek.Ons kan ook 'n sirkelsaag plaasna die werkbank, soos voorheenmaak dit op die toepaslike metaal vas'n bord wat verstel kan word deurdiepte en helling. Toets sora is minder gevaarlik omdat die onderwerp dit iswat ons beweeg. Of, skaarswerkstalletjies, kan ons dit vasmaakdie metaalplaat self met behulp van vierbene, so dit funksioneer steeds asreguit tafelsaag. Gegee vekarakter spoed van vordering, sirkelvormige tyetera gee so ver prestasiedie behoeftes vir huiswerk oorskry.
 
Verskeie toetsblaaie kan aangebring wordre, gewoonlik van spesiale staal, alvolgens die materiaal om te weessnye. Hier is 'n paar voorbeelde van die mees algemene vellegesien:
-blaaie met medium serings virsagte en harde hout,
 
Fyn tand lakens virharde en sagte hout, vir laaghout,paneel- en plastiekmateriaal, vir paneelbedek met plastiek, bakeliet, sellulosezu, plexiglas, nie-ysterhoudende metale, ens.blare van hierdie spesie is veral geskikvir die sny in die teenoorgestelde rigting vandie rigting van die vesels op die hout.
 
- wye tande lemme enversterk met harde metale, om te snygedrukte hardehout en hardehoutglasversterkte plastiekvesels;
 
skyf vir die sny van bakstene, asbes,items van gietyster, keramike, klip en dies meer.
 
sirkelsaag 
Bandsaag
 
Hierdie masjien is gemaak van 'n masjien virindustriële gebruik, veral virskrynwerk en skrynwerk. Dit bestaanis van twee of meer spoele met groter presies(meer as 'n halwe meter vir industriëlemasjiene en veel minder vir die amateurgebruik) met horisontale plasingasse op laers watdie een bo die ander staan. Een vandie katrol word aangedryf deur 'n elektrisiteittric bore, of vooraf geïnstalleerenjin. 'N Strook gly oor die rollesaag met 'n geslote sirkel van Kretanja. Ro word in die middel van die masjien geplaasdie metaalplaat wat ons oorstootonderwerp (gewoonlik borde) vir tydsny. Die rolle is beskermlopclma, en die oop gedeelte van die saag isverkort, vir veiligheid, tot noodsaaklikheidnie 'n minimum nie. Masjiene van hierdie soort, nogalmaar ideaal vir iemand wat nie het niewerkswinkel, wat meestal deur persone gebruik wordwat gereeld in aparte huise woonverwerk hout, byvoorbeeld, wanneer jy dit maakkonstruksie van heinings vanaf Ietava, regsvloere op die solder gooi, maakafdak vir die hou van tuintoerusting, ens.Die masjien, in werklikheid, het 'n baie grootprestasie en is spesiaal aangepasvir die sny van borde en planke in die lengtemeer as twee meter lank. Hierdie werk'N Puntstoets kan ook uitgevoer wordrom, siek sirkelsaag vasvir 'n werktafel, of selfs met die hand, maar souhet baie meer tyd benodig. Unaweek saag van hierdie soort masal ook gebruik word om stompe te kapbome vir kaggels of stowe - meer werk,maar wat ander sae nie kan niete doen.
 
Onlangs is kleineres te koopmodelle, met 'n bandsaag kleinbreedte, waarmee hulle uitgevoer kan word ensirkelvormige snitte, as die ui nie preu is niezak. Masjiene van hierdie soort, swaarmeer as tien pond as dit s van ispraatbandvel, kan weesword ook gebruik om metaal in 'n blok te snyvima van aansienlike dikte.
 
bandsaag
Trilmolen
 
En trillende (grinder) yster mosal afgelewer word soos enigebreimasjien, hetsy as 'n aansluitstuk virelektriese boor. Die behuising is aanlê 'n eksentrieke roterende koppelstukvir 'n boor wat trans draaivorm in vibrasies wat oorgedra word nasole van die toestel. Skuurpapier, respmisleidende grootte, maak vas aanenigste slypers.
 
Ons gebruik 'n vibrerende slypmasjiendeur dit op 'n hout- ofmetaaloppervlak en lig, platmernlm bewegings waarmee ons deel kruisn deel van. Maal is eersteklas en kanmin of meer fyn wees, afhangende vankorrels skuurpapier. Anders, skuurpapier moet gereeld verander word. Madie spoor is sterk en veilig om te gebruiken verg nie veel moeite nie.
 
Riemskuurder
 
Onder die verbindings vir die elektriese buslyper, gordel (slyp) ysterêrens tussen die vibrerende brusilika- en skyfmeulaars. Die eerste vanvan hierdie masjiene, wat normaalweg stadig loop,verwerking moontlik maak (stryk en poleervroeë) houtwerkoppervlaktes of ektala. Roterende skyfmolendit werk met meer krag en ons kan daarmee skigee verskillende vaste afsettings, oorskiet legesien aan 'n boom en ander dinge, maar bowenalgeskik om op metaal te werk, om te stroopsaagsels, om die sweislas in lyn te bringonderdele vir afstomping van kante,skerp kante, vir voorbereiding van die oppervlak,gee hulle 'n sekere vouwerkbeter greep tydens verseëling envernis. Die bandskuurder werk meerćom krag van vibrasie, maar mahom as 'n skyfmolen. Wanneerkleef met albei hande, kan gebruik wordbenodig ook as 'n mobiele masjien vir bruhout en metaal vir afstompingrande en skerp kante, vir gelykmaakongelykhede van vorige verwerking mytala.
 
Ons kan dit ook aan die lessenaar heg,as ons wil stryk, maal,ons poets, dele van metaal of hout maen medium grootte. Vir die saak,ons druk of druk die masjien niero onderwerp, ek is al onderhewig aanons sit 'n roterende staaf op.Hierdie slypmasjien bestaan uit 'n persentlja, wat aan die werk kan vasgemaak wordstalletjie, om handvatsels vas te hou (indien verkiesbeweegbaar te wees), en twee breë rollevan ligte legerings, vas aan die samy masjienstaander. Een van die medetoere het 'n elektriese verbindingboor, of vir sommige van hul eieenjin. Gratis katrol waarby ons kanzoom in of uit met eenspanningstoestelle, wat dieselfde ismenu kan u die band vervang envoorkom dat dit gly tydens werkingmet rolle.
 
bandskuurder en staan 
Tafelslyper met voorste skyf
 
En hierdie tafel (vaste) slypmasjien met 'n voorkopmet hierdie skyf kan ons ook kryas 'n verbinding vir 'n elektriese boor,óf as 'n aparte masjien van sy eiery. Dit is altyd aangehegvir 'n lessenaar en dit deur 'n skyf te hêloodreg op die tafel geplaas, nrhoeveel sentimeter van syne afoppervlaktes. Hulle is aan die skyf geheggebruik klein, eenvoudige, wyewat in die middel skroef, ronde maalpapier of doek met glaskrale,natuurlik van verskillende gradasies. Op die hoogtedie middel van die skyf skuif een oor die relingsbeweegbare metaalplaat waaropstel die werkitem en daarmee saam pridruk teen die skyf. Dit is hoe ons gevaar vermydie vermoë dat 'n voorwerp dit kan gly of maakons stel dit verkeerd na die skyf.
 
Met hierdie masjien, waarvoor dit die beste isdat dit aangedryf word deur 'n meerspoed-enjin,akkurate metings van metaal of behaal wordhoutvoorwerpe wat voorheen wassny. Ons bereik hoë prestasies met die masjienpresisie en ons kan dit heeltemal kryvertikale bewerkte oppervlaktes in vanafneus tot by die lengteas van die voorwerp. Op dieop hierdie manier verwerk ons latte, pype, reënboëen smal planke, van hout, van metaal,koper, plastiek en selfs glas,met dien verstande dat dit vir elke materiaal gekies wordgepaste skuurpapier.
 
Soms kan ons 'n gesigsmolen gebruikook gebruik vir stryk en poleerkleiner items wat gehou kan wordin die hande. In daardie geval moet dit verwerk wordwees versigtig om dit nie met u hand aan te raak nieskyf as besering kan voorkom
 
Skuur skyf
 
Die hoofdeel van die slypwiel is roti'n skyf met 'n beskermende dekselwaaraan verskillende skuurmiddels geheg is(skuur) materiaal met growwe korrel.Dit is 'n mobiele masjien wat meestalons gebruik vir growwer verwerkingmetale, soos verdowende rande,belyning van gelaste nate, maaloppervlaktes wat dieper geraak wordgeen korrosie, verwyder ou vernis enNet so. Andersins is die masjien maklik om te gebruiktewe, maar versigtigheid is nodig om dit nie te doen niegly uit sy hand.
 
Opvou sirkelsaag
 
Die vou-sirkelsaag is in werklikheidspesiale weergawe van sirkelsaag, vind dit uitdena van 'n industriële masjien of mnrgaan van kleiner afmetings. Hy kan dit skuiftati elektriese boor, of eieenjin. Sirkelvou saag endie motor is saamgestel aan die eenheidnu werkblad, en is toegerus'n handvatsel waarmee dit heel kan weesdie masjien lig en sak na die vliegtuigplate.
 
Gebruik wiggies en op die werkbladons sit die klem vas en maak die onderdeel vaswat gesny moet word terwyl die saag binne isboonste posisie. Sedert die enjinin gebruik geneem word deur die handvatselhuisie te gebruikmet die saag sak ons af en beginsny.Met hierdie tipe saag kan u snyTande, pype, profiele vir rame enenige ander items beantwoordvan groter afmetings vir die voubaannie 'n toetser nie. Kruising kan uitgevoer wordjy baie presies en onder verskillendehoeke.
 
Ons sny onder hoë spoedhout, maar vir metaal (pype en ander profiele)van ligte legerings en staal) moetons gebruik die toepaslike tekenbladons wil ook die enjin laat sakspoed.Die koop van 'n masjien betaal slegsas ons voorspel dat ons dit sal stelselgebruik vir saaggroter hoeveelhede materiaal.
 
sirkelvou saag 
Trillende sae en sae
 
'N Trillende saag is 'n tipiese masjienmodelleerders en ambagsmanne wat die snit hanteerbarstvo en fyn timmerwerk, want omogučava wat met groot presisie endit sny die materiaal vinnig, selfs langs die bloedwyne met baie klein uie. Majal kan laaghout, plastiek,metaalplate, van sagter legerings, bakra, en soms 'n vel sagter staal.Die behuising in die masjien is vasgemaak aaneen ronde of vierkantige plaatwat dien as ondersteuning en deur wie se prysteer gaan deur 'n dun lem. Binne myspore trilstelsel gee saagvinnige op en af bewegings met kleingang (1 cm of minder), maar voldoendeom materiaal vinniger te sny. Vinnigersaag, sou immers nie wees nieversoenbaar is met die presiese vereisteteva met hierdie gereedskap.
 
Daar is ookgatsae met 'n vibrator watword soos 'n gewone hand hanteerterom ruparom, ali u dršku, koja jeso groot soos 'n elektriese boorhandvatsel,daar is 'n vibrator. Ek kan hulle haaldie verskuiwing van elektrisiteit, of batterye wat gegee worddat dit klein kragte is.
 
Tafelslyper
 
Die tafelslyper (grinder) bestaan uitmotors met monteerbasisis vir 'n lessenaar en gewoonlik twee skuurmiddelsklip, elkeen aan die een kantmotorskagte. Daar is gewoonlik tweeplate waarop die voorwerp rustwee beskermende bedekkings word ook verwerk.Die twee slypstene is verskillende granietigings, dws een is met 'n groot zrnom, en ander met baie kleiner. Op diedie slypsteen met die growwe korrel word afgestompskerp kante van voorwerpe, pasklein gebiede ensovoorts. Op die grindermet 'n fyn, fyn korrel, word dit eers gedoenslypgereedskap (beitel, skaafmesen dies meer) wat later voltooi sal wordhandmatig op 'n spesiale slypwielspyskaart.
 
Ons moet by hierdie masjiene weesbaie versigtig en wat ons reeds hetso kundig in haar werk. Vakkeons moet hulle stadig, styf vashoudie slypsteen nader, want hy is geneig daaraantrek. Die masjien is gewoonlik toerustingIjena met een beskermende glas (a.g.v.vonke) wat altyd by moet weesgestol: die meeste oogbeseringsdit gebeur juis as gevolg van die werk aan die brusillci sonder hierdie beskermende onderdeel en sonderspesiale bril wat beskerm teenvonk, saagsels en ander. Volgenshiertoe is die tafelmolen op sy eiegeleenthede professionele waaiaan, moeilik om te werk, en vereis om te weesgoed aan die lessenaar of aankonsole aan die muur.
 
Kleiner modelle is ook beskikbaarmotors as verbindings met die elektriese buspykers. Hierdie modelle het gewoonlik poeen ronde slypsteen.
 
slypsteen 
Kettingsaag
 
Van 'n klassieke saag met 'n ketting en mokunsmis met binnebrand,gebruik deur houtkappers, izvdaar is ook 'n saag van kleiner afmetingselektriese aandrywing. Njomeons kan kleiner bome en struike kap. Van diegebruik dit slegs vir diegene wat dit besitgroot tuin.
 
kettingsaag
 
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking