Blog

klip gereedskap

Instrument vir messelwerk werke

Alle hamers, swaar of lig, het tweebasiese werke: kolf, met 'n gat in die middeldaar en 'n vriend wat daar vassit. Vlermuisis meestal van staal en die handvatsel van houtja. Hout moet baie hard wees englad, om nie te skiet en te skep nieblase op die hande. Om te vermyrisiko vir besering voor gebruikmoet u seker maak dat die handvatsel stewig isvas in die vlermuis. Met 'n beter gehaltegereedskap, is die suier aan die handvatsel vasgemaakdeur middel van 'n wig of 'n staalring.Slegs vir hamers met 'n handvatselgehef, kan ons dit beter beveiligas ons 'n yster- of houtwig inry,of 'n paar groter naels.
 
As u dit gebruik, moet u aandink daaraan dat die slag des te sterker is asdie handvatsel word nader aan die einde gehou, en omgekeerd,gryp die handvatsel nader aan die vlermuis, hulle kangee ligter en beter beheerde beroertes.
 
Swaar hamers
 
Hamers, 'n soort swaar hamer,hulle het 'n aansienlike gewig en het 'n redelike lang lengtehandvatsel (ongeveer 80 cm) om die beroertes te maakso sterk as moontlik. Dit is nodig om versigtig te weesso 'n instrument te hanteer ten eindevermy beserings. Dit word meestal gebruikvir die breek van vaste materiaal, aminder gereeld kan dit in die winter getref worddarskom beitel.
 
Macola het 'n baie korter handvatsel en baiedit is kleiner en makliker hanteerbaar asmalja. Die vlermuis weeg een tot tweekg en is kubusvormig. Wanneer dit gebruik wordbehoeftes met die toepaslike hulpmiddel(beitel, pons), is nogal opgewassebereid om die medium voorwerp te breekgrootte, om openinge in mure te slaanma, vir die sny van harder voorwerpe.
 
Messelhamer
 
'N Metselaarhamer is gewoonlik swaar500-600 gram en word gebruik om te sny,bakstene en klipplate sny,vir die bestuur van wiggies, ens. As plaasvervangeras timmerman kan dienhamer van 400-500 gram.By die hamer van die messelaar is die voorkop van die hamersoos met ander soorte hamers, terwylneus baie skerp en platvormiggeboë beitel. Daar is ook 'n spesie'n messelhamer soortgelyk aan 'n klein drankieku, wat ook 'n lem aan die ander kant hetpiek.
 
hamer en foelie 
Pieke
 
Keuses kan twee puntige wenke hêaan beide kante, of die een kant is puntigdit, en die teenoorgestelde afgeplat en geslyp.Hierdie laaste tipe is die klassieke zigeskenkpiksteel, want dit laat toeverander die impakeffek soos nodig.Dit word gebruik vir opgrawings, om te breekvloere, verskillende substrate en meer.
 
Ponsies en messelbeitels
 
Ponsies en messelbeitels is van staalgereedskap, ronde of agthoekige voorgesny en 20 tot 60 sentimeter lank.Hulle word saam met 'n hamer gebruik omgate boor, beitel, ens. Vir bosseveral harde materiale wat gebruik wordspesiale slae is nodigstaal. Beitel met 'n wye lem kodit word gebruik om bakstene of ka te snymonnikplaat.
 
Wanneer ons die gereedskap hanteer, moet ons dit ferm maakhou dit, want anders glip dit van ons afuit sy hande nadat hy met 'n hamer geslaan is. Sluierdie hoek waarteen dit gehou word, is ook belangrikmo: daar moet iets ingebuig weesin verhouding tot die oppervlak wat dit bewerkmo, want anders kom die slag teruglangs die gereedskapas. Daarom begin jy altydnjemo ligter houe.
 
Troffels
 
Troffels (troffels, grawe) isstaal lemme met geboë handvatselstuks, wat gebruik word om vas te vang engietmortel, en vir voorbereidingmengsel in kleiner hoeveelhede. Reedsvolgens die tipe werk word dit gebruikhierdie of daardie tipe troffel. By die boumure, die geskikste is die afgerondetop, want dit is die maklikste om te popnjavaju spasies tussen bakstene. Mejdrie afgeknotte of vierkantige toppedit word gebruik vir die giet van mortel omdatkan 'n groter hoeveelheid mengsel opvangen sodoende die werk bespoedig. Finale aanpassingsen die uittrek van die gewrigte benodig kleintjiessmal troffels.
 
yster koffie troffels 
Ysters enraad virnakomingpleister
 
Die ysters word in verskillende afmetings vervaardigzia, vir growwe en fyn belyningpleister. Die grootste word gebruik vireerste belyning en is nie so izdu nievroue as ysters vir fynverwerkinggepleisterde oppervlaktes. Hulle is ook gemaak vanhout en plastiek.
 
Mediumgrootte ysters (10x20en 15x45) is reghoekig, langwerpigen het 'n handvatsel op die rug. Hulle gee voorook van hout, plastiek of staal,wat veral in bedekkings gebruik wordgips.
 
Die kleinste ysters is vierkantigvorm (10x10 of 15x15 cm) en gebruikons kan die laaste laag strykpleister. Die oppervlak van die mortel eerste kvasimo met 'n kwas en dan stryk. Soos perdaar is ook 'n sponsyster waarmeeons kan terselfdertyd gisom te stryk. Houborddie pleister is vierkantig (30x30 of40x40) en het 'n langwerpige silindriesehandvatsel op die rug. Ons gebruik dit eerderdaardie messelvurke, wanneer dit mortel ismure en plafonne teken.
 
Ashs
 
Asse word gewoonlik van vervalste gemaakyster of geperste plaatmetaal (hierdie posdie rug is beslis minder ferm enbestand). Dit word gebruik om die terrein te graween om materiaal na kleiner materiaal oor te skakelafstande, of vir instaproostersversadigde vrag in 'n vervoermediumskepping. Hulle het ook baie skerp wenkehulle dring maklik die uitgegrawe terrein binne.Asse met 'n afgeronde punt is beterverwyder die materiaal, want ewe skielik'n groter bedrag kan insamel.'N Mens moet weet dat hantering 'n as is(en grawe in die algemeen) hoe moeiliker is dit om te spuitterwyl ons ons hande nader aan mekaar hou.Daarom moet ons een keer die handvatsel grypmet die hand so laag as moontlik en die anderom amper die heel einde van die handvatsel te vang.
 
Koffie en bakkies
 
Koffie word gebruik om dit te dra en te houwatter grootmaatmateriaal, ook daaren mortel as dit nie voorberei word niemy konstruksieterrein. Indien nodig, daarinklein hoeveelhede kan voorberei wordmortel, met 'n troffel virmeng. Hulle is gemaak van yster ofplastiek, met 'n plastiekemmerswakker, maar dus makliker en praktieser viramateurwerk.
 
Vlak en breë kuipies word gebruikvysel hou of voorberei in mahoeveelhede. Metaalbakke enplastiek is meer geskik vir mengsels opbasissement of kalk, terwyl dit hout isword hoofsaaklik gebruik vir mengsels opgipsbasis.
 
trollie en sif 
Sita
 
Sifte, meestal hout of ysterword met verskeie netwerke verkoop, wat dit toelaatgeplaas word soos benodigdigter of minder gereeld gebreide nette. Deur dieons sif hulle met verskillende materiaal,ons skei die groter korrels van die kleiner. Ugons gebruik dit vir sand,maar ook om klonte te verwydermortelmengsels, veral in nabdie laaste lae op die mure vas te maak.Dit kan ook vir dieselfde doel gebruik wordvurke vir gruis. Op dieselfde tyd metdeur materiaal van een oor te drastapels op die ander, sonder ons die kleiner uit, terwylons skei die groter materiaal in 'n andern klomp. Villa's kan ook gebruik word virdroë meng van verskillende komponentemengsels: sement, sand, kalk.
 
Tang en skêr virmetaal sny
 
Tang is nie 'n spesifieke messelgereedskap nie,maar is nodig vir verskillende skrynwerkerswerke, vir die herstel van houtelementeen ander. Kombinasietang is die bestegeriefliker omdat hulle in die naj kan dienin 'n aantal gevalle: vir houvan die voorwerp wat verwerk word, om te buignje Iimova, vir sny of buigdunner drade om naels te verwyder. Die tafellarska tang bedien die beste by vaspykers of wiggies van hout maak.Versterkingstang, met effens kleinerkake, maar langer handvatsels, dienvir die buig en sny van velle,ysterstawe, om grotere uit te haalnaels. Skêr vir die sny van metaaldit is nie nodig nie, want dit kan dikwelsvervang goeie timmerman tang, ofsnyer en hamer. Die eenvoudigste modelleis soortgelyk aan gewone groter skêr. Njimetaal nette kan gesny word,ysterstawe, plaatmetaal van 8 tot10 mm. 'N Skêr met 'n hefboombliksnystawe van alle diktes.
 
Trollie
 
Trollies (punte) word vandag gemaak vanafyster, plastiek en hout, rubberpunt.
 
Hulle word gebruik om grootmaat ofsoliede materiaal. As ons hetbekend en hul volume (meestalsal van 50 tot 70 liter), kan werkook vir die voorbereiding van die mengsel.
 
Yster buigplaatstokke
 
Hierdie ysterbuigtoestel isin werklikheid een woonstel, vierkant, cepersoonlike bord met drie konvekse rolletjies.Die ysterstaaf is aan die een kantsit tussen twee rollers wat ishou, en buig om die derde, d.m.v.spesiale hulpmiddel.
 
Vir buiging van ysterstawe met deursneevan 6 tot 8 millimeter, kan ons dit self doenmaak 'n praktiese toestel as dit aan isons tik 'n stuk dikker borddrie groot spykers op dieselfde skedule.Hulle kan ook gebruik word om te buiggewone skrynwerktang.
 
Toue
 
Toue is die eenvoudigste manier omvragte minder oplig of verlaaggewig as die hoogteverskil nie meer is niekarakter. Dit is voldoende om handmatig te lighenneptoue 8 tot 30 dikmillimeter.
 
'N Goeie tou, benewens uithouvermoë, is nodigom ook buigsaam te wees. Hierdie funksiehang af van die materiaal en die aantal veselsin 'n vlegsel.As ons wil hê dat ons tou lank moet hou,ons moet dit in vars water was enom dit te laat hang ohaak of wig. Voor gebruik moet u dit doenkom ons kyk of die tou kan houvrag en dat dit nêrens gekraak het nie. Asdit lyk asof die tou te dun is, ons kangebruik dit om dit te verdubbelmo, as die lengte dit toelaat.Wanneer twee of meer toue verbind worddie nodusse moet so wees dat dit nie so is niekrimp onder inspanning.
 
Tog kan twee vasgemaakte toue nieverdra soveel as een hele tou, dieselfdedeursnee. Die mees algemene lus knope watmesselaars gebruik is: spanningbeul se strop, manlike knoop en zigeskenklus.
 
lusse surplus teëlmes 
Visak
 
Lang, so eenvoudig soos dit isnoodsaaklik, dien om verbosluise by elke punt. Bestaan uiteen gewig (lood, yster),aan die onderkant gewys en waaraan gekoppel iseen dun tou. Onder gewig, kadie middagslapie word vasgedraai en staan altyd vertikaal.As u dit gebruik, is dit die moeite werd om dit te onthouwanneer ons vertikaliteit wil beheer,byvoorbeeld 'n muur, of 'n muurvan sy werk, neem ons gewoonlik ietster vergelyking (rapper), een of ander rand,wat ons aanneem verti ismodderig. Ons hou die slinger stil en heeltemalteen die muur. Voordat ons ja vergelykof die tou parallel aan die rand is (t.o.v.pen), moet ons wag totdie slinger kalmeer heeltemal.
 
Saag
 
Timmermansaag, met houtraamen 'n dun blaar, wat gereguleer kan wordblare helling, laat baie vroeër toecizno sny. Egter 'n gewone geregdie handsaag is nogalvoldoende vir kleiner werke.Vir messelwerk is dit nie nodig nie'n paar spesiale saagvaardighede.Ons moet dit net in gedagte houons gebruik die saag om te "ruk", dws.trek haar na hom toe. Om te kodeerlanger snye het die lyn behou, altyd daarnaons doen die blad byna horisontaalposisie.
 
Glasmes
 
Die mees algemene en goedkoopste soort glasdie mes het skerp punte aan die een kantsal van harde staal gemaak word, wat dit toelaatom die glas dun te sny en die mes te treklangs die gewenste lyn, moontlik met hulpmetaalingenieur. Dit is nodig, wantgoeie werk, laat ons die wiel so gou moontlik vervangverloor skerpte. Die modernste messehet ses wiele aan elk gemonteer'n enkele draai skyf, sodat hulleons kan maklik verander. Aan die einde daarvanskywe met lemme verskil van mekaardiktes wat gebruik word om 'n paar af te skeurooms van glas wat uiteindelik sou oorblyna sny. Glassnyers gebruikhulle maak 'n mes met 'n diamantpuntwat baie duurder is, maar ook beter, maardie gewone tipe glasmes.
 
Teël snymes
 
Die teëlsnyer het 'n baieskerp, die lem "gesien" waarmee ons kanom die glasuur van die keramiekplo te snytiete sonder dat dit kraak. Gebruikehier is dit, sowel as 'n glasmes, so jaons kruis alles verskeie kere oor dieselfde lyntotdat ons deurdring tot onder die glans.Dan kan ons al teëlons halveer met ons hande.
 
meter en meter stroke 
Meet- en merkinstrument
 
Byna elke werk benodig meting enmerk en gereedskap wat vir hierdie doel gebruik wordgebruik, moet so weesmeer presies, hoe verdraagsaam die perke isminder. Tog, vir die werk wat u meestal doenons sal alleen werk, genoeg is genoegeenvoudiger. Joiner se voumeter,word gewoonlik in vyf of tien verdeeldele 20 sentimeter lank. Uglavnom is gemaak van hout, maar ookvan plastiek en aluminium.
 
Dit is 'n baie kleiner metaalmeterstrook, gedraai in 'n ronde of vierkantboks, waaruit dit opgetrek kan wordgewenste lengte. Nadat u die motor gebruik hetdie mat word in die boks teruggewikkel.As gevolg van sy hoë buigsaamheid, isnie die geskikste vir metings deurvertikaal.
 
Doekmeterband word gebruik virlanger afdelings meet. Tape, vansterker doek of nylon, lengte van 10 tot20 meter, is dit op een punt gedraaikitsch in 'n boks. Nadat u die band gebruik hetkeer maklik terug deur die hulpwiel te draaiEk sal een handvatsel hê.
 
Die vlak met die lugborrel is die bestemeer algemeen gebruikte instrument virmeet die horisontaliteit van die regop ofgelê oppervlaktes. Bestaan uitglas- of plastiekbuise waarindaar is 'n vloeistof met my lugorkaan. Die waterpas is meestal van houtof aluminium, en is 30 tot40 sentimeter. Daar is gewoonlik nog twee,drie buise in so 'n posisie datkan beide vertikale rigting en reg leesvac onder 'n hoek van 45 grade.
 
As die waterpas eenkant toe leun,die borrel beweeg na die hoogste puntku. Die waterpas is in 'n horisontale posisiewanneer die borrel in die middel isbuis, wat gemerk is. Wanneer sallimo om die horisontaliteit te beheerlanger afdelings lê ons die instrumentop 'n voldoende lang maatstaaf.Om vas te stel of enige oppervlakdie horisontale spoor sal die metings herhaallangs die hooflyne - langs die skuins enomtrek (volume).
 
Metselwerk, konstant en heerskappybeendeursnit, gemaak van hout ofaluminium. Hulle is baie presies oorgemaak en moeilik vervorm. Hulle gebruikis in baie messelwerk: virdie pleister op die mure gelykmaak,as riglyne vir die maak van rande, prigelykmaak van vloere en ondergrond, soosondersteuning vir nasien.
 
'N Spesiale afgeplatte vorm van messelwerkpotlood maak dit meer bestand. Platmyne toelaat, benewens die resteken, laat 'n mooi spoor, selfs daarnagebruik op rowwe materiale.
 
Hefboom en katrol
 
Die hefboom is een van die oudste en almalas die beroemdste hefgereedskapvrag. Dit is eintlik 'n staalstaaf(pas) wat onder die voorwerp glydie een wat opstaan. Druk aanonder, aan die oorkant van die staaf watrus op 'n steun, is dit moontlik om op te ligen baie swaar voorwerpe, tot voldoendehoogtes om houers te ondersteun ofrollers. Die staalstaaf is meer as 'n meter lanken twintig tot 'n meter en sestig. Eendie einde is afgerond in die vorm van 'n spyker, en hymaak dit maklik om die hefboom onder die voorkant in te steek'n teiken wat opgehef moet word. Spoel, (spoelcha) is 'n gegroefde wiel wat ronddraaiskagte op een staal vasgemaakram. Ysterhaak, aan dieselfde vasgemaakdie raamwerk dien om die katrol aan een van die twee te hangwatter geskikte draer. Om op te staangao een of ander voorwerp, deur die groef is protrek 'n tou met die regte deursnee endie een punt is aan die las vasgemaak en die ander eentrek hy met sy hande. Die poging is dieselfde as die kodelig net die tou, maar die vloervir hulle vergemaklik deur albei in staat te weesdraai beide van bo en onder. Buitendien,werk kan vergemaklik word as dit gebruik wordstelsel met twee of drie rolle.
 
hefboom en katrol 
Mengers
 
Die menger is 'n masjien wat dien vir priveral te veel mortelmengselmaar om konkreet te maak. Behalwe diéalgemeen, gebruik in gragevinar industrie, baie word gemaakgaan kleiner mengers, wat tottwee kubieke meter mengsel per uur.Die komponente van die menger is eenronde hof - ketel - wat kan weesleun na die kant, en klein elektriesmotor waarmee gekoppel kan word220 volt elektriese huishoudelike netwerk.Die enjin draai die ketel en terselfdertydlemme daaraan vasgemaak.Die hele meganisme is aan die muur gemonteerpersoonlike staanplek met rubberwielvima, vir makliker hervestiging. Dit blykniks om die ketel aan die kant te kantel nie,vergemaklik laai en veral aflaai.Die voorbereide mengsel kan soos volg weesgiet in 'n trog, of direk, in 'n reedsvorms vorm.
 
Die goeie kante van die menger kom na voreuitdrukkings hoofsaaklik tydens voorbereidingbeduidende hoeveelhede mortel of beton,soos in pleistermure, betovloere, ens. Buitendien meng ditgesig nie net om krag te bespaar entyd, die mengsel is al meer homogeen, endaarom is die werk beter gedoen.
 
menger 
Spuit
 
Sproeier, soos die woord self sê,dien om mortierbespuiting te spuitnjem. Dit is 'n metaaldoos met 'n handvatsel enmet 'n opening aan die een kant. Binnekant vanDie metaaldoos is 'n rol wat langsaan staanhelp om die handvatsels te dra en waarop dit lykkamme vasgemaak talle rekkiesmetaalplate. As ons iets insitmortel en begin om die ru te draaičicu, metaalplate sterk nabahulle hoor die pleister aan die muur wat hulle uiteindelik nodig hetom eweredig gespuit te word. Debdie tipe mortel wat gegiet word, hang afvanaf die snelheid waarmee die hefboom draai enafstand van die spuit vanaf die muur. Die bestelje je da na delu zida prethodnokom ons kyk watter soort perd ons sal krydie voorkoms van die werk.
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking