Blog

elektriese boor

Elektriese boor (boor stukkies, tipe, modus)

Elektriese boor
 
Hoe om behoorlik te benadermasjiene
 
In winkels vandag kan jy aanDaar is 'n wye verskeidenheid klein masjiene met 'n nommerbykomstighede en bykomstighede en spesiaalgereedskap waarmee dit moontlik isdie werkveld baie uitbrei. Moetlet egter daarop dat voorbaai sulke masjiene altyd beterleer om met handgereedskap te doenag wat ons albei later sou kon doenvimo masjien. Op hierdie manier sal onsin staat wees om die regte tipe masjien te bekomwat ons nodig het, en daarmee saampraat bykomstighede, gidseEk sal aan die reeds geïdentifiseerde behoeftes voldoen. Op dieUiteindelik sal ons behoorlik kan masjiente gebruik. Dit is goed om eers na te gaankoopbesluite, of dit nou enigsins isbetaal af. Dieselfde werk wat met die hand gedoen word, vereisen baie meer tyd en moeite; madie spoor op sy beurt het sy eiekosprys, neem ruimte in beslag, zahinstandhouding. Daarom absorbeer dit goedPappa is hoeveel die masjien eintlik sal weesgebruik vir een maand, ofjare en of hy daarby sal kan houêrens sonder probleme.
 
Byna almal van ons glo 'n bietjieons sal dit vinniger en makliker kan doen met podie krag van die masjien waartoe ons nie in staat is niete doen met 'n handgereedskap. HoogstensIn baie gevalle is dit 'n illusie.Aangesien ons die masjien uit die antwoord gekry hetbedrogtoerusting, na die reeksonsuksesvolle pogings laat ons dit enwat erger is, ons verlaat die geheelwerkveld. Die man bly eintlikoortuig dat 'n groep werke, waarvooris 'n masjien wat eenvoudig ontwerp isbuite sy vermoëns. Eintlik,'n logiese pad moes gevolg word: eersleer om handmatig te werk, en dan eerskoop 'n masjien.
 
Wie weet hoe om 'n handboei te gebruikmet 'n piek sal dit verkeerd wees, of met 'n slegte gelukmet 'n gunstige resultaat om te gebruik enelektriese boor. Wie weet dit niesaagborde, paneelborde of lattehandsae, sal gereeld swak resultate behaal en 'n kettingsaag,met die risiko van besering, veralkode sirkelsae. Wie weet dit nieslyp die beitel met 'n slypwielmena, hy sal dit nie in die rondte kan doen niemotor grinder. Een middagetebeenleerlingskap is dus beslisnodig voordat ons naderwerk met behulp van masjiene en hul allesmeer talle toevoegings.
 
Elektriese boor
 
Volgens statistieke, in die VSA agt'n gesin van tien het eenelektriese boor, en in Velika Bridunner ses uit tien. Elektriese boregesigte kan gebruik word om te booropeninge, kan op 'n staander geplaas worden gebruik as tafelboor (as'n regte "sensitiewe boor" in die blaasbalkwerkswinkel) of kan dit bywoonkoppel roterende gereedskap aan. Goed, die eenom as dryfmotor te dien'n dunner reeks van verskillende opvolgbeurtebrul in 'n sirkelsaag, sirkelvormig'n saag of selfs 'n regte draaibank.Dit bestaan basies uit lamellêrversamelaar met borsels en in staat isja, selfs onder lading ontwikkel dithoë wringkrag. Die enjin begindie as wat die boonste draai drakop met drie handvatsels wat voorheen gebruik isdie naalde word om die booras vasgedraaiof ander roterende gereedskap. Verskerpinguitgevoer met 'n sleutel, anders nodigvoetbykomstighede wat altyd met bore gepaard gaancu en wat aan die bokant getand is. Sleutelword in die toepaslike gat geplaas endit word deur die ratte op die kroon getandkoppe. Dit is omdat dit vasmaak'n handboor sou nie genoeg wees niestewig, en die gebruik van 'n moersleutel met 'n tandkake sou vinnig lei totskade aan die kop self.
 
'N Elektriese boor het gewoonlik 'n vormpistool, aan die handvatsel is 'n skakelaardryf die motor aan. Andermet ander woorde, druk op die skakelboorgesigte begin draai; synedeur die boorstoppies vry te laat.Daarbenewens het byna alle modelle metkant, kant van die skakelaar, knoppieblokkeer. So boorgaan voort om te werk ten spyte van watons het die skakelaar losgelaat. Dit lyk nie so nieso dikwels as jy boor, meestal alnom wanneer 'n elektriese boor koristi as enjin vir verskillende masjiene(freesmasjien, draaibank).
 
Interne dele
 
Hulle plaas 'n elektriese boor in die behuisingook nie die basiese dele nie: die as'n kop op 'n soliede roller gehoudra wat teen stof beskerm wordrelings en wat feitlik nie 'n vloer benodig niesmering. Die motoras stuurdraai op die as van die boorkopoor 'n paar ratte en drawaaier. Dit is in die handvatselkondensator, bypassende kapkwotasie gekoppel aan die enjin borsels,(kapasiteit hang af van die kenmerkende maTorah). Die funksie van die kondensator is javerminder vonkel tussen borsels enversamelaar wanneer die elektriese motor in werking is.Vonke kan anders steuring veroorsaakin die werk van radio- en televisie-ontvangersin aangrensende kamers (neurie enlyne oor die skerm), sodat dit alreedsreël om kondensators teen te neemsteuring word nie net in die elektrisiteit geïnstalleer nietric bore, maar ook in alle huishoudingselektriese toestelle aangedryf deur motorus met versamelaar en borsels.
 
boor 
Enkelsnelheidsoefeninge
 
Dit word regtig vandag in winkels aangebied'n wye verskeidenheid bore met 'n grootverskille in eienskappe. Eerste endie eenvoudigste model is die ligste en goedkoopstetiniji, min of meer gebou asword hierbo beskryf. Net die vorm verander,gewig (vanaf kilogram en tot meer asdrie kilogram), drywing van 200 volttot meer as 400 volt) en verskil van mekaarnoem van bore en gereedskap wat kan weesin die draai-kop vas. Die meerderheiddie boor het 'n hulpgreep'n hefboom wat sywaarts geplaas word endit is aan die behuising vasgemaak, en watter omodit maak dit beter om vas te hou en te bestuurboor tydens gebruik.
 
Dit is egter die belangrikste kenmerk van hierdie groep kieserstric bore is om net te hêeen werksnelheid, wat weer kangenoeg om van model na te verandermodel: rpm is die kodesommige 800, ander 1 800, 2500 paselfs 3000. Dit gaan dus oor 'n boorcama met hoë snelhede,wat lei tot die gebruik daarvanIatief beperk.
 
Multisnel bore
 
Hierdie oefeninge verskil van die vorigehulle omdat hulle kan draaiteen twee of vier snelhede. Die struktuur isbasies dieselfde as wat reeds beskryf is,hulle is net groter en swaarder omdat dit in die behuising pashulle moet steeds die ratte akkommodeernjača. Andersins begin die uitsending vanafbuite met behulp van 'n geskikte handvatsel.Hierdie tweede groep bore is duurdergemiddeld met 20-30%, maar lewer baiehoe groter is die toepassingsmoontlikhede presiesomdat spoed aangepas kan word.Dit beteken dat hulle geskik is vir boorwerkverskillende materiale, want by sommige is ditdit is belangrik dat die spoed laag is en omgekeerd.'N Goed aangepaste spoed beskerm homselfboor en boor, en openinge word gemaakbaie meer presies. Byvoorbeeld, boortweegang-gesigte kan omgekeer wordteen 750 rpm, of teen 1900,en 'n viergang-boorblikhet 600, 850, 1900 en 2700 rpm inminute.
 
Wisselende borerotasiemodus enkombinasie bore
 
Die derde groep bore is met 'n elektron'n toestel wat my eweredignja kop rotasie modus in die raamdie laagste en hoogste aantal revolusies, dws.feitlik van 0 tot byvoorbeeld2000, wat die maksimum aantal omwentelinge isja. Hierdie toestel word ekstern aangeskakelmet behulp van 'n hefboom, en dit was 'n boorin werking is, of dit nou afgeskakel is.
 
Daar is ook gekombineerde modelle te koop,wat benewens die ratkas het endeurlopende elektroniese variator. Uin daardie geval neem dit beslis toeboor afmetings, gewig en prys, maarby lae toere, wringkragis hoër (met dieselfde enjinkrag) asvir modelle met 'n variator, maar sonderratkas. Hierdie hoë wringkrag,teen lae snelhede is dit belangrikin sommige spesifieke werke.
 
Impakoefeninge
 
Impakoefeninge (viboorinstallasies, hamerbore)het 'n toestel wat aangeskakel kan wordlees of skakel af soos nodig, en watterkop langs haar normale sirkelnog beweging voeg nog vinniger by, pravoliniese beweging heen en weer.
 
Hierdie instrument, benewens die draai en slaan,dws. dit klop op die oppervlak wat ons kweek.Impakbore kan enkel weeszinske, kan 'n ratkas met twee hêof vier snelhede, kan verandercast-modus vir rotasies met behulp van electroonveranderaar, of, in kombinasie,met verskeie snelhede en elektroniese variasiestorus van spoed. Op soortgelyke wyse is sulke modie dele is gemiddeld swaarder, groter, groterkrag en beslis baie duurder. ImpakHy gebruik die toestel ook nie veral as dit nodig is nieboor gewapende betonkolomme,trappe, soliede baksteenmure,klipmure. In die huis, in die meeste gevalletee, sulke werke word baie selde beoefenregmerkie. Daar kan nodig wees omplaas 'n insetsel (dowel) in 'n struktuurvan gewapende beton, maar met ietsmeer moeite en 'n bietjie geduld aan moons sal dit doen met 'n boor sonder 'n hamerry. Daarom word bore gebruikhulle word meestal as professioneel geklassifiseergereedskap. In werklikheid word dit deur ambagsmanne gebruikwat hangmeubels plaas, elektloodgieters, loodgieters, werkerswat die gasinstallasie installeer,bouers wat grade vasstelen heinings, deur- en vensterrame, welselfs sommige moderne beeldhouers.
 
Meersnel-impakboor, ofselfs beter, met 'n deurlopende elektronvariator, kan uitvoer(as die slaginstrument afgeskakel is) alleswerk verrig deur bore sonderdaardie toestel, sodat selfs amateurs dit kan doenom hulle sonder probleme te bedien. Maar hoërprys (wat aansienlik kan styg,selfs twee keer die reaksierajuje-modelle sonder impakpogona), kon moeilik geregverdig wordgereelde gebruik.
 
perkussieboor 
Spoed afhangend vanmateriaal
 
Die vraag na spoed, dws. spoed inminute 'n bietjie elektriese boor sluierDit is belangrik, en ons sal probeerom aan te toon deur die voorbeeld van boorwerkgate met 'n spiraalboor. Dit is duidelikdat die snelheid waarmee die rand van die boor af isskaafsels van die materiaal (spoedsny) eweredig aan die rotasiesnelheidboorpunte (dus boorkoppe),dws. die deursnee van die boor self. Anderin woorde, dit beteken op dieselfde nommerboorspoed, snysnelheid, ofpenetrasie in die materiaal, boor verskilwaarvan die diameters nie dieselfde is nie. Teken punte aanwerk was goed, spoed nieons mag 'n sekere grens oorskry, wantis anders boorpunte. oorverhit, word weer hard, (verloor aan hardheid) en verloor vinniglem - sny nie meer nie. Dis genoeg'n paar sekondes werk aan iets wat jyshim spoed, sodat dit verwoesboor. 'N Boor wat die fluitjie oorverhitdi, stryk die onderkant van die gat in plaas daarvanverdiep, selfs wanneer hy daarop aandringma, dws. met krag probeer ons proons sluimer dieper in, maar tevergeefs.
 
Die korrekte snysnelheid hang af vanmateriaal wat geboor moet word: dit ishoog in hout, aluminium en ditvan die legerings en van koper. Veelhoe laer is die optimale spoed vir gewone mensestaal, selfs laer vir spesiale staal,en die laagste vir nie-oksiderende staal,brons en koper.
 
Hoë spoed boor, enkel spoed,is dus geskik vir die boor van bome enaluminium, terwyl ander metale maons sal net met bore boorklein deursnee, presies om dit nie te doen nieons sal die toegelate kritieke spoed oorskrynu sny. Daardie spoed is nie streng van niegereël: dit gaan altyd oor groter verdraagsaamheidwie se, maar wat ons nie moet oorsteek nie.Daar kan gesê word dat boor vinnig(rpm) ver onder optimaal,verteenwoordig 'n sekere verlies aan tydspyskaart; maar die moeite sal ook vir ons vrugte afwerpons sal die werk goed doen.
 
Werk egter teen 'n baie hoër spoedvan optimaal, maak werk baie moeilik,as dit dit nie eers uitskakel nie,beskadig dan die boorpunte, benodig totdit is moeite en tydmors.As ons nog daarin slaag om uit te breekons maak 'n gat, meestal doen ons dit sleggedoen het (die deursnee van die gat kom groter uit asdie deursnee van die boor, het 'n skuins vorm,ongewenste helling, word die mure van die gatgegroef, die materiaal oorverhit enso voort). Dit is dus duidelik dat selfsen wanneer ons 'n elektriese boor wil hêons gebruik slegs om gate te boor najmeer gereelde diameters (van 2-10 millimeterra), moet ons aandag gee aanspoed en besluit om aan te skafstadiger modelle, nie vinniger nie, asNatuurlik is ons nie seker of ons dit sal doen niegebruik slegs vir hout en aluminiummini.
 
Hierdie soort denke is ook op ander van toepassingbykomstighede waarmee gekoppel kan wordelektriese boor. Elke instrument, biodit freesmasjien, slypwiel, rubberrolmet pels vir poleer, skuur kamans, 'n roterende metaalborsel of sodie tweede instrument, het sy beste prestasiespoed (dws snelheid van rotasie),waarop die vervaardiger gewoonlik aanduiverpakking. Die omvang van hierdie snelhede is genoegwyd, maar helder: staalborsel virverwyder ou verf van metaalheinings, sal ons by u kan gebruikhoë spoed; rubber skyfvan 10-12 duim vir poleermeubels of motors, sal moetgebruik teen baie laer snelhede.Die probleem lyk duidelik selfs wanneerboor as dryfwerk gebruikmotor vir verskillende masjiengereedskap; obramateriaal en elke masjienhet 'n optimale spoed van sy eiewerk. In die meeste gevalle op 'n masjiendie vervaardiger gee die spoed aanwaaronder die beste werkers behaal iseffek. As ons besluit op bekersnu elektriese bore met die handlaat ons let op wat hierbo isreeds gesê: 'n boor met mo is beterspoedaanpassingsdigtheid (ófdeur middel van ratkaste,óf deur elektroniese variasiera), want laer snelhede is belangrikervan die groteres.
 
Miskien kan die vraag gevra word hoedat die verkope so groot isaantal modelle met een spoed,soms met baie hoë getallevima-omwentelinge (selfs ongeveer 3000)? Antwoordvor is eenvoudig: manueel elektriesboor vir tuisgebruik moedig aanvan die VSA, die land waar die bouerhout is van die uiterste belang.Produseer dus houtbewerkingsgereedskapdat tydens die bou van huise en in die algemeen in honderden timmerwerk, dit was logies.Modelle met die moontlikheid om die nommer te veranderEk draai met 'n ratkas of elektriese motortroonveranderaar, verskyn heteers later, met toenemende keuseverskillende bykomstighede vir die boor en haregebruik as dryfmotorvir verskillende masjiengereedskap. Want needie dag gaan verby sonder dat 'n nuwe een uitkommodel bykomstighede, wat baiebrei die moontlikhede uit om 'n boor te gebruik,sodat die konstruksie hulle al hoe meer vervolmaakvaju, en veral 'n boor met meerspoed. Hierby kan gevoeg word endie toenemende penetrasie van sulke oefeningeEuropese mark waar hout in huisedit word nie veel voorgestel nie, en dit groeitoepassing van bore vir werke op die teikenIu, wat laer snelhede benodig obrdunner.
 
Boor met 'n elektriese boor
 
'N Elektriese boor kan omtrent alles doengevalle om handbore te vervangcu met ratte om toe te neemkopspoed. Maar hy kan nievervang die gekrukte handboorkodesommige timmerwerk, soos 'n badons moet blinde gate boor, ofgate met groot deursnee. Vir boorwerkgate in die mure, (behalwe in die wapenkamerbeton, massiewe baksteen en klip)inserts te plaas, elektrop die boor, veral as dit net werkonder hoë spoed, nie voorheen nie'n groter voordeel bo die handleiding plaasmuurboor. Ons sal nie nee kry nietot groter besparing nie in inspanning of tyd niemenu, en as ons dit lomp hanteer, kan onsAlhoewel ons ernstige skade sal berokken(om die mortel om die gat te breek, jaboor 'n ovaal of te wye gat,ensovoorts). As ons staakboor, en dit is kragtiger,ons sal dit beslis ook vir onsself baie makliker maakbespoedig die werk, maar selfs dan moet ons weesdemo versigtig, want met hierdie modelboorpunte dring maklik en vinnig binnein die gat, laat ons nie eens agterkom hoeveel duboko, ons kan die waterpype beskadigwater-, gas- of elektriese installasieswie se dirigente daarin is.Daarom is dit beter om aanvanklikons gebruik handgereedskap en elektriese gereedskapboor, veral met 'n slagpogonom, gebruik slegs wanneer ons verkry'n bietjie ervaring.
 
Staal spiraal bore
 
'N Elektriese boor kan weestoegerus met die mees uiteenlopende byvoegingbykomstighede en dus die omvang van die werkewat aansienlik kan presteer, brei uit.Dit begin egter gewoonlik met 'n handelmet 'n gereedskap wat direk vasgeklem isboorkoppe. Natuurlik sal ons eersoefeninge kry. Twee basiese tipesdie oefeninge wat ons moet hê, isbeide van gereedskapstaal en sgsaagbore waarvan die toppe nog van isharder metale. Ons kry kitsvan albei soorte, in groeiende skubbemet 'n halwe millimeter, of selfs deur'n kwart millimeter, asons wil eksklusief met my omgaanhanikom.
 
Die eerste stel spiraaloefeninge vanafhoëspoed gereedskapstaalblikeffens groter wees. Spoedoefeningebeen van staal, hoewel ietwat goedkoper, virhulle verloor hul lem vir 'n kort tydjie en vervaag nieen vir amateurwerk tuis. dit isomdat die boor baie deSkerper as gewoonlikgedagtes en ons kan dit amper nie rapporteer nietuis, selfs met die gebruik van tafelslypersmet 'n boorhouerapparaatop die regte hoek en wat dit toelaatHy wil hê dat die boor effens moet draaidie slypmasjien is skerp. Aangesien hierdie tipe burgija is nie duur nie, dit betaal hulle meerkom ons gooi dit om hulle op te skerp. Kad otupe ons kan hulle vir bosse houvan hout, wat gewoonlik nie nodig is niebesonder skerp bore. Hulle kan ons geeword ook gebruik vir die boor van keramiekplateoom met 'n hamer.
 
bore 
Hy het die bore gesien
 
Nog 'n stel, van die sogenaamde vidiaboor (die naam kom van een van die eerstedie maatskappy wat die snyer van stapel gestuur hetgereedskap aan wie se lemme dit gesweis isharde metaalteëls) hoef nieom so talryk te wees soos die vorige. Hardmetaal is 'n sintetiese materiaal (mengselmetaal korrels en poeier wat onder isdruk om te verhit om te verkrykompakte legerings) waarin dit geleë isbaie harde korrels van hardmetaal, wolframof titanium, saam met 'n ander me'n slyk wat as bindmiddel dien, en dit ismeestal kobalt. Twee klein bordjiesdrade van hierdie harde metale, is gesweisaan die twee werkrande van die bokant van die burgije. Op die manier is die lemme dofna 'n baie langer tydperkas lemme gemaak van die bestegereedskapstaal. Kyk ook na oefeningeweerstaan hoër boorspoed, want dit isbaie meer bestand teen hoë temperamentetoere wat tydens boorwerk ontwikkel.Natuurlik is dit baie duurder as spiraleboorpunte uit 'n vinnige gereedskapstukstaal.
 
Boor van gewapende beton
 
Met die boorpunte kan onsin die huis boor ons gate in die pilare, ofgewapende betonplafonne.Ons sal dit noukeurig doen, van twee tot driepogings. Ons maak eers 'n gatkleiner deursnee (met boorpunt van3mm byvoorbeeld), dan sal ons ponuwe boor al hoe wyer bore, rednom of twee keer, totdat ons krygat met die gewenste deursnee (tot maksmamma van ongeveer 10 mm). Vir groter gatedeursnee, moet ons 'n boor neemmet impakaandrywing en kroonboorgiju (hol van binne, met tande watlangs die omtrek van die sirkel gerangskik wordnie).
 
Terloops, alle ambagsmanne frons wanneer hulle dit doenpraat oor die boor van gewapende beton,omdat bore beslis beskadig is (idit kan nie meer vir my gebruik word nietal), en skiet kan voorkomdie bore self. Laastens is daar die moergate te boordrievoudig, ovaal of skuins. Maar in die huisbenader boor relatief seldevan nog konkreet en met behulp van 'n beskrywingbeenprosedure en 'n bietjie geduld gewoonlikmaar hy slaag in daardie besigheid.
 
Draaibereedskap met as virbevestiging in die kop van die elektriesebore
 
Daar is baie instrumente wat van verskilbore en is dus geskik virander werke, en wat op dieselfde manierbevestig aan die boorkop (podie krag van die staalas wat die gereedskap draku). Dit is hoofsaaklik slypgereedskapvan verskillende vorms en afmetings (vir stroopmetaalbas), vir die slyp van sweislasserenih nate. Dan sluit dit glo indachi, dan metaalborsels met draadvesels parallel of radiaal pergeplaas in verhouding tot die rotasie-asen wat ons gebruik om verf te verwyderen roes op metaal. Daar is nog rubberskywe waarop ons maal sitmateriaal vir fyner verwerking van metaal potop en fyner as metal chatdolk, metaalpoetsbont, ens.Dit is nie moontlik om hier 'n volledige oorsig te gee nieallerhande roterende gereedskapdeur die aksie wat een elektriese bupiek kan gebruik. In elkegeval, in 'n goed toegeruste strykysterDaar is katalogusse vir openbare werkevan hierdie gereedskap, sal ons u hier maklik vindwat jy nodig het vir 'n spesifiekewerk, en kry inligting oor nuwesprodukte wat uit pro gekom hetoptrede.
handwerkgereedskap
Verlengkabel
 
Een spesiale toevoeging, of beter,twee saam, laat ons toe omdiverse, die gereedskap hierbo beskryf, upoons benodig makliker en meer bekostigbare werkposisie. Dit is gepasstaan waaraan die boor vas is(Elke vervaardiger het 'n keuseonderdele vir hul boormodelle) enbuigsame transmissie - een omkeerbaarkabel met handvatsel en kop dieselfde aswat ook die boorkop is, waarin dit kanons kan enige van die bogenoemde aanhegroterende gereedskap. Op hierdie manier, die boorons kan vasmaak en die gereedskap groterzan kabel om die beste in te stelwerksposisie. Terloops, kabels soos hierdieword in verskillende lengtes vervaardig (selfsen meer as 'n meter).
 
Verwyder dus die heiningpaal vanystergedeelte van sommige meubels, poli'n paar metaaloppervlakke, baieis makliker met hierdie bykomstigheid aswanneer ons die hele boor moet houhande en om dit in verskillende te skuifposisies. Die belangrikste is om te staanwie die boor hou, sal 'n goeie verhaal weesuitgevoer.
 
 boor op 'n staander
 
Sommige elektriese toebehoreboor
 
Die winkels bied meer en meer verskeidenheidvoetbykomstighede vir elektriese borewat êrens tussenin bygevoeg isvoet bykomstighede en spesiale, spesialemasjien gereedskap. So, byvoorbeeld,kan 'n veerbelaste skroewedraaier kryen 'n wrywingskoppeling aangehegis gekoppel aan 'n elektriese boor, aanplaas die kop. As dit ingedruk word, skroewedraaierbegin draai (dit is nodiglae spoed boor) aangesien daar twee isdie koppelingselement is aan een vasgeplakonder andere en dra rotasiebeweging oorvan die elektriese motor tot by die punt van die skroewedraaier.Hoe harder jy druk, hoe meer die skroewedraaierdit draai vinniger. Dieselfde toestel kantoegerus wees met buisleutelsma, en dien dus om die skroef vas te draaien neute. Vinnig met hierdie instrumentons sal baie tyd bespaar wanneerons moet afskroef of draai'n groot aantal skroewe. Standaard podie skroef insteek word met die hand gedoen,maar later 'n lang en vervelige draaiword uitgevoer met behulp van 'n elektriese buspykers.
 
Nog 'n toevoeging, wat ingestel istussen die boor en die sokDie spoed word verminder en verstelbore. Dit is 'n toestel watverander die spanning met behulp van stroke. Op daardie eendie manier is of 'n boor, of 'n ander'n masjien met 'n elektriese motorblikverander in 'n model met die moontlikheidspoed verander.
 
Daar is ook addisionele bykomstighedegemonteer op die boorkop en watter omoom tydens operasie in te samel,skaafsels of stof (as dit teen die muur gedoen word)of plafonne). As bykomstigheid virelektriese bore word ook aangepasteri waarmee hulle geplaas kan wordop die kopboorgereedskap wat andersins sou wees'n groter of ander kop benodig.As 'n soort instrument is daar ook 'n skroefwaarmee die boor gebruik kan wordons sou soos 'n muurverfmenger wees,vernis, en verskillende mengsels van klein guwat sal. Uiteindelik, as dit isgoed skoongemaak, kan dien asmenger en in die kombuis.
 
Aangesien alles op die mark geloods wordnuwer en nuwer spesiale gereedskap en bykomstighede,dit is nie uit plek om van tyd tot tyd te volg niedaardie ontwikkeling deur 'n spesialis te besoekgeen aksie.
 
elektriese boor op 'n staander
Boorstaander
 
In meganiese werke kan ons dikwelsskouer om gate tot presies te boorop sekere plekke, of op klein plekkevoorwerpe. Daarom vervaardigershandbore aanbod spesialeop voetstukke met 'n sakhendelof om 'n boor op te lig. Op die onderste bladsyook nie, die voetstuk is in die vorm van 'n klein tafeltjiewaarop die werkstuk geplaas word.Voordat ons begin,werkitem wat ons moet stolgebruik 'n plat klem. Voetstuk(staan) en die boor vorm dus 'n tafelnu drill - 'n masjien wat neop isstap na alle meganiese werkswinkelscama. In die jargon noem hulle dit 'sintuie'.va «, want die druk van die boor aan die voorkantdie teiken kan fyn voel en gereguleer wordoor die hefboom, sodat die een wat hanteermet die masjien weet presies of die boorbehoorlik deurdring.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking