Blog

boute

Riveting, strenger boute en zakivaka

Spyker

 
Spyker is die verbinding van 'n voorwerp, wat dit relatief sag maaken maklik bewerkbare klinknaels vas in voorgeboorde werkriggiesvak. Ons kan sê dat hierdie verbinding soortgelyk is aan die verbinding van spykers enbome. Dit is ingewikkelder deurdat die metaal harder is as hout.
 
Klinknaels is silindriese metaalelemente met 'n kop wat kanin die vorm van 'n halfrond, lens, konies-konkaaf of plat weesnata. Hulle is gemaak van aluminium en koper.
 
Wanneer u klink, word die volgende gebruik: hamer, klem, pons, klinknael,snyer, sowel as 'n spiraalboor vir die boor van gate en vir plaatmetaalhoek. In die eerste fase van die werk merk ons die werkstukke (plate ofrepies), sodat ons dit deurboor en op die klinkbare werkbank plaas.Die klinstafel kan groter wees as massief staal, metafgeleide uitsparings, wat ooreenstem met die klinknaelkop.Ons trek die klinknaels van onder deur die voorheen geboorde vellewat saamgevoeg is en dus plaas ons die werkstuk op die metaalbord. Die klinknagkop moet op die onderkant van die uitsparing rusmetaal tafelblaaie. Hierna trek ons die buisspanner vasaan die staande punt van die klinknael en met hamerhoue klamp ons die werkers vasvoorwerpe wat op hierdie manier saamgestel is (Figuur 1).
 
klinkende
Figuur 1
 
Die volgende stap is om die boom vas te klink, met 'n hamer rond te gaanin 'n sirkel vorm ons deur in 'n ander halfrond te verdeelkop. Hierin word ons gehelp deur 'n vorm wat verdiep met sy eiedaarmee vorm hy die punte van die zaki op verskillende manierevaka in byna dieselfde vorm.
 
'N Klinknael met 'n versinkte kegelkop word gebruikas die klinknagkop nie bo die oppervlak tussen moet wees niekamergebonde werkstukke. Dit is nie genoeg om net deur te steek nieopening. Ons moet 'n pro aan beide kante van die opening maaktrechtervormige spreidings, effens groter as die deursnee van die rompklinkvoering (keëlvormer of spiraalboormet 'n kleiner lemhoek). Die klinknaelkop sal nou die leeu binnedringkaste-uitbreiding. Staande liggaam deur 'n slotmaker se hamer te slaanons druk eenvoudig in die tregtervormige verlenging totdat dit goed ismaak die metaaloppervlak toe. Nuwe klinkop, gevormhamer hou, sal goed wees as die lengte van die sigbare liggaam 1,2-1,5 keer sy deursnee. As die klinknael kort is,dit bind nie, terwyl 'n langer klinknael die klinkwerk moeilik maak. Deursneedie gate wat vir die klinknael geboor is, moet presies verstel wordsy deursnee. Indien moontlik, gebruik ons 'n boormet dieselfde deursnee, omdat dit normaalweg 'n groter gat boor.
 
Ons is baie bekommerd oor 'demontage' of verwyderingklinknaels. As die klinknagkop bult, kan onshaal die lêer af en breek die klinknael na die teenoorgestelde met 'n ponskant. Kom ons probeer 'n snyer as die klinknaelkop groot issteek dit aan die kant, tussen die kop en die plaat, en sny die kop van die lyf afklinknael. Ons kan nie klinknaels hê met ons koppe na onder niemanier om te verwyder. In hierdie geval die versonke kop virknik, in 'n trechtervormige uitsparing, verwyder die toepaslikemet 'n spiraalboor, en ons breek die klinknael met hamerhoue inteenoorgestelde rigting (Figuur 2).
 
demontage van klinknaels
Figuur 2
 
Dit gebeur dat ons nie vaste behoeftes het nie, maar ook labesig met klinknaels (bv. wanneer dit vasgemaak word)kleppe op een draai). In hierdie geval gebruik onsklinknael kleiner in deursnee as die opening en sit dit platkussing onder die kop. Dit is 'n bekende reël: Een'n klinknael is nie 'n klinknael nie. Om 'n hegte, nie losbandige verbinding te hê nie,ons sal ten minste twee klinknaels gebruik. As, as jy slaanhamer op die klinknael, ons hoor 'n stampende geluid, ons moet weetdat sy boom gebreek het. As hulle vergader beweegwerkstukke, vir mekaar, is dit 'n teken dat ons nie is niedraai die klinknaels genoeg vas of druk die punte goed vas. U moet weetdat die klinknaels gestandaardiseer is. Koue klinknaels het 'n deursneevan 1 tot 37 mm, met 'n lengte van 1,5 tot 8 deursnee. Dit is sterkdit is belangrik om 'n klinknael van toepaslike maat te gebruik, wantanders sal selfs 'n bekwame werker nie maklik kan werk nie.
 
Tubulêre klinknaels word ook gebruik (veral in ingenieurswesetelekommunikasie sowel as in die handsak en dekoratiewe dapper bedryfterry goedere). Die stam en kop van hierdie klinknaels is hol, goedons sal nie koppe vorm deur te hamer nie, maar deur spesialegereedskap.
 

Draai klinknaels vas

 
'N Nuwe manier om te klink, is om die klinknaels wat hulle is, vas te trekdie feit dat die kop van die spanningsboom vasmaak en wanneerdraai om die rand van die buisklinknael te vorm. Boomdie spanner word bokant die spanningsgrens geskeur. Klinkboomklink tang vas.
 
Klinknaels is standaard en kan oop of oop weesgeslote ente sowel as gegroef. Om dunner aan te sluitmateriaal, hoofsaaklik lakens, oop klinknaels word gebruik,en vir materiale wat nie water en lug mag lek nieklinknaels met geslote punte word gebruik. Kode sagmateriaal en dit wat verbrokkel (bv. hout) word gebruik vangegroefde klinknaels. Die klinknaelkop kan halfsirkelvormig eningekeep. Klinkbome wat in die klinkholtes kan kommet kort en lang breking wees. Hoofklinknael ofword in 'n hol klinknael geplaas of spring uit. Die klinknael is vanaluminium, koper, sagte staal of nikkel en koperlegerings(monel). Die sterkte van klinknaels hang af van die kwaliteit van die materiaal,dikte, tipe. Skuifsterkte wissel van 60 tot 150kp. Ons boor die werkvoorwerpe met 'n spiraalboor met 'n deursnee0,1-0,2 mm groter as die deursnee van die klinknael. Die liggaamplaas die klinknael in die opening van die kliptang, a'n hol klinknael in 'n geboorde gat. Deur hierop druk te plaasons klamp die handvatsels met 'n tang aan mekaar vasgoj. Een strenger is nie genoeg nie, maar jy moet weet dat die liggaamdie klink breek gewoonlik tydens die derde klem. Na almalklem trek ons die tang op die liggaam om die klinknael vas te maak.Die voordeel van blinde klinknaels is dat die verbindings klinkdieselfde, en swak prestasie is amper onmoontlik. Coating is ofarbadoppervlaktes word nie tydens hierdie werk gespuit nie. Binnenshuisof moeilik bereikbare werkplek (bv. inpype) om die sluitkop uit te voer, is dit net nodigruimte 4,8 mm breed. Die klemmateriaal vervorm nie,en nie eers 0,5 mm dik velle nie. Ons vervang die klinknaeldeur 'n klinknael met 'n boor van dieselfde deursnee te boor (Figuur 3).
 
klinkvervanging
Figuur 3

Skroewe

 
Die mees gebruikte bindingselemente wat skeiding versekerdie verbindende werkelemente is skroewe. Volgensdie skroewe kan wees: metries, fyn, lewensvatbaar en buisvormig.Volgens die vorm van die kop onderskei ons veelhoekige, gevore,versink, geboor, gesnyde skroewe, ens. Dit geld ook virmoer-boute wat ons gebruik wanneerdie skroef word nie aanvaar deur die gekapte drade van die gat nie, maar weldeur 'n moer aan die ander kant van die gladde boorgat in te ryg.Skroewe word gewoonlik van staal gemaak, maar word gebruiken boute en moere van koper, brons en aluminium. Onderdanigdie plate onder die skroefkop voorkom skade aan die oppervlakwerkende voorwerp van die vasgedraaide kop, moet dit nie toelaat nieonbeheerde uitskroef van skroewe, sowel as losdraai, alhulle dra die aanspanningskrag na 'n groter gebied oor.
 
Skroewe met metriese drade word meestal gebruik.Die hoek van die gesnyde drade, die hoek van hul rande is tot 60 °.Die skroefdraad se deursnee is 'n hele of 'n tiende van 'n millimeter, adraadsteek (hiermee bedoel ons die verplasing virdraai in die rigting van die lengteas tydens een hele draaidunner) is ook in heel millimeter. Gestandaardiseermetriese skroewe word die helling van die draad gegee. Byvoorbeeld, M 10 denspykerdraad deursnee van 10 mm met 'n draadsteek van 1,5 mm(dit is ook die spasie tussen die kerwe). N fyner draad, watverskil van die vorige, is dit gemerk met M 10x1, watbeteken dat dit anders as gewone drade fyner getand is omdatdie draadhelling is slegs 1 mm, d.w.s. kleiner as die vorige een.
 
Whitworth-skroewe word wel minder gebruikdrade (byvoorbeeld in motorvoertuie wat deur Engels vervaardig word).Hulle het hul naam gekry van die naam van die Engelse fabriek, wat die eerste isgestandaardiseerde skroefdrade. Die skroefdraad deursnee word in gegeeEngelse duim, duim (1 "= 2,54 mm), sowel as die hoek bovanaf 55 °. Die skuinshoek van die draad word bepaal deur die aantal drademet 'n lengte van een duim, dws. volgens die aantal "tande" opspil, lengte 2,54 mm. As die deursnee van die draad nie die geheel is nieduim word dieselfde in die vorm van 'n breuk aangedui. As ons teëkomsulke draadmerke, soos bv. 7/8 ", dan beteken dit jais die deursnee van die skroef 22,2 mm, en die aantal tande op een duimis 9, dws. die draadafstand is 2,8 mm. Whitworth-draad, vanstandaard, is gemerk met W 3 / 4x10. Dit beteken die deursneedriekwart duim (19 mm) skroef met digte tande,10 gekerfde tande op een duimlengte met 'n helling van2,5 mm.
 
Die mees algemene toepassing is buisdrade in die vervaardiging van buisvormigeinstallasie. Hulle is gemerk met die letter C, hul waardes isin duim gegee en val saam met 'n hoek van 55 ° aan die bokant. Hulle is draderelatief fyn, dws. met 'n groter aantal "tande". Ons moet dit doenmaak seker dat hierdie punte wat deur die duim uitgedruk word, nie voorstel niedraaddiameter, eerder as die binnediameter van die pyp op wie se oppervlakdie drade word gesny. Met verwysing na die vorige voorbeeld, die etiketC 7/8 "stel so 'n pypdraad voor waarvan die buitenste deursnee is30,2 m, en 14 tande is op een duim pyplengte gesnymet 'n helling van 1,8 mm.
 
Aan die vrykant van die skroef word die spil deur gerygwaarmee die moer met sy drade vasgeskroef word. Interndie moerdrade word gevorm in 'n voorgeboorde gat, adie skroefdrade word gevorm deur op 'n rol te rygliggaam. Die moerdrade is effens breër sodat hulle daarin kan skroefskroefdrade. As gevolg hiervan verskil hul diameters ietwat.Deur 'n gat in die materiaal vooraf te boor en 'n boor te gebruikom die wingerdstok te sny, maak drade in die moer. Die deursnee hiervandie gat is gelyk aan die kern van die skroef, en baie kleiner in deursneedraad. Die kern is deel van die skroef na verwyderingsny. Byvoorbeeld, vir metrieke moerdrade, deursneeBoor 'n gat van 8,4 mm voor 10 mm.
 
Uithak van eksterne en interne drade is nie nodig niespesiale kundigheid. Dit is belangrik om die spil te geedie ooreenstemmende afmetings van die kerf of kerf van die moerom tot die voorgeskrewe kernafmetings te sny (Figuur 4).As die skroef kloksgewys gedraai word,dit is 'n regterskroefdraadskroef. As daarenteen 'n skroef met dieselfdein die rigting van draai, kom dit uit die gat, dan draai dit linksdraad, wat gekenmerk word deur 'n klein inkeping in die hoeke van die kantdie kante van die kop, terwyl nog twee op die kop gemerk is met 'n insnydingkerf. So 'n draad is op die tekening gemerk met M-10. Asdit is nodig om die skroewe vinnig vas te trek sonder growwe drade,ons sal op verskeie plekke drade met begin begin. Ditis gemerk met 3 beg. M 10x1, wat die spasiëring voorstel1 mm-kerf, hoewel een draai-skroefverlaag met 3 mm. Die skroefdrade word beheer deurdraad meet kam. 'N Eenvoudiger oplossing as ditvergelyk die bekende skroef deur dit langsaan te plaasskroewe met onbekende eienskappe. Die skroewe is dieselfdeas hul kepe die hele lengte van die spil raak.Die deursnee word met behulp van 'n sjabloon bepaal.
 
inryg
Figuur 4
 
Ons draai die skroewe vas met 'n skroewedraaier, sleutel en hand.Skroewe met silinders word gebruik om met die skroewedraaier te werkmet 'n skerp, halfsirkelvormige en gesinkte kop. Die hand is virhulle draai skroewe met 'n vlinder en 'n rekkop, en skroewemet 'n seshoekige kop en 'n vierkantige kop met sleutels.Spesiale skroewe word voorsien met seshoekige uitsparingsma. Hulle word gedraai deur middel van 'n seskantige sleutel watword in die so gevormde skroefkop geplaas (dit word gebruikkode MULTIMAX gereedskapmaakmasjien). Hulle is meer en meer ingebruik skroewe met 'n inkeping in die vorm van 'n kruis, wat. vereisgebruik 'n vier-lem skroewedraaier. Neute word ook vervaardigverskillende vorms (Figuur 5).
 
soorte skroewe
Figuur 5
 
Oor die moersleutels het ons al gesêpas die skroefkop akkuraat aan. Dit geld ook virskroewe wat gebruik word wanneer 'n skroef met 'n inkeping gebruik wordkop. Die skroewedraaier mag nie skerp of stomp wees nie. Breedtedie lem moet aanpas by die lengte en dikte van die lemkerf breedte. Met 'n skroewedraaier is dit moontlik om die skroef sonder die kop vas te draai,die sogenaamde ruspeskroewe.
 
As u 'n moer met 'n kop met 'n inkeping gebruik (genoemhulle en gegroefde koppe) word 'n spesiale vurkskroewedraaier gebruikgevorm.
 

Laastens, 'n paar maniere om met die skroef te werk

 
Stel die klein staalskroewe met behulp van'n sinkgat met 'n gemagnetiseerde punt of moersleutel. Vir ons pobenodig as ons die skroewe skroef, kan ons sagte draad gebruikmetaal met 'n lus einde. As die skroef los isnuta kop, op die skroef sny ons 'n inkeping waarin ons sitboor en verwyder die skroef.
 
In ons werk let ons veral daarop om nie die drade te beskadig nieskroef. Kom ons probeer 'n klein boog as dit nog steeds gebeurmet 'n saag om die beskadigde deel van die draad vas te maak. Voorafproefnemingskroewe om die hoogte daarvan te verkort, word eers dan uitgevoeras ons dit al tussen die sagte kake van die mengel geplaas het, jahulle sal nie die drade beskadig nie. Staalskroewe wat aan kookpunt blootgestel wordOns smeer dit eers met olie en draai dit dan inhul plekke. Smeer die drade as die skroewe verroes ispetroleum en na 'n geruime tyd die skroefkopkom ons slaan met 'n hamer.
 
Maak seker dat u op die skroewe wat ons in sagte materiale vasskroefons sit 'n onderlegger met 'n groot deursnee. Ons moet dit nie vergeet niedie skroefdraad nie naby die skroefkop vang nie, tensy,moenie die draad van die boom tot onder die kop van die skroef sny nie.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking