Blog

boute

Gebruik van skroewe

Hoe om in 'n boom te verander - bestel hier
 
Heel dikwels het ons die geleentheid om dit te moet doenons kan die toepaslike skroef inskroefnje in hout (koper of sagstaal). Om die beste te kryresultate, hoef jy net naons respekteer 'n paar basiese reëls. Virons draai eerstens nooit om nieook nie met 'n hamer raak nie. Die ergste is obitee, veral as ons aan sagte werkhout, om 'n skroef in te hameramper tot die einde en voltooi die werk vanafskroef. Sodoende vernietig ons verderhuilskroewe en houtvesels is sleghulle stel op sodat hulle nie kan vashou niedie skroef wat ons wil draai.
 
Die regte manier is om eers (metkegelvormige punt) maak die voorlettergat sodat die skroef kan steekdit boor tot 'n diepte van ongeveer een derdesy lengte. Dan gaan ons voort vanafskroef. Die fout is om dadelik te begindeur te draai, sodat hy selfdie regte manier, dws. dat die skroef self eg issy dra. As die hout hard is, rodaar bestaan die gevaar dat dit op 'n stadiumdie skroef sal selfs nie meer binnedring niehoewel ons aandring op 'n groot skroewedraaier ..Daar is ook 'n gevaar, veral kode virrotasie van koper of klein staalen van medium grootte, om die regiment te skroefaan. Verwyder dan die gebreekte deeldit is 'n te groot werk. Ook, pradit is gratis om die gat met 'n handnaald te begingereeld boor tot 'n diepte watstem ooreen met die helfte van die lengte van die skroef,en ook die deursnee wat ooreenstemdie helfte van die deursnee van die skroef. Doen ditdit met behulp van 'n els is beter, want nie net niedat dit vinniger is, maar ook omdat dit nie so is nieverwyder saagsels (wat gebeur asons werk al met 'n naaldboor)die vesels word in die gat gedruk en is maklikerdraai die skroef vas.
 
'N Maklike manier om te snydie poging om te skroef is om virdie rotasie word maklik met seep bedek'n oënskynlik banale kleinigheid, maar baienuttig, veral in koperskroewe wat sagter as staal is.Die aanwesigheid van seep verminder baiewrywing tussen die boutlyf en die muregate sodat die inspanning daartoe verminder wordom drade in hout in te druk, en drukdit word amper onnodig.
 
Skroewe wat nie meer hou nie
 
Dit gebeur dikwels dat die skroef vir'n boom wat uit sy sitplek getrek is, en 'n badlaat ons dit weer probeer draai,draai in plek. Dit beteken jaDie skroefdraad is verbreed of verkrummel.Die klassieke manier om in 'n gat te sit'n paar vuurhoutjies of tandestokkies, net'n tydelike oplossing, wat kort sal weestyd om die skroef stewig vas te hou. Aanons het dit deeglik gedoen deurdaar is verskillende maniere.
 
Die eenvoudigste manier is om te maakmo mengsel van gom, venster kien hardehoutsaagsels, en jaons druk dit soveel as moontlik inin die sitplek deur vuurhoutjies, tandestokkiesof een of ander dunner draad. Dan draai onsjy skroef (maar nie druk nie) aaneinde, en op die een of ander manier veilig om te skroefwerk nie vir 'n paar dae tydens meng nieverhard nie. Dit is hoe ons dit moontlik gemaak hetskroefdraadskroewe om weer in te rygžu in baie soliede materiaal, alhoewel nieso solied soos die vorige een.
 
As ons op hierdie manier mislukas die skroef in die plaat vanlaaghout - 'n materiaal wat altyd swak ishou die skroewe vas - die moeite werd om dit te gebruikplaas (dowel). Ons sal die gat vergrootindien moontlik, tot 5-6 mm in deursneeniku, en 'n gebosseleerde hardeprop,dik bedek met gom. Wanneer ditas die gom droog word, maak ons dit in 'n kurkpropbegingat en draai die skroef vas.
 
As dit by laaghout kom, en die voeg virdraai moet hoër vragte weerstaan,'n klein houtinvoegsel sal nievoldoende wees. Dit sal nodig wees om vanafons verdiep die sitplek vir die gevormde insetselparallelepiped, en wie se grootte ons sal hêbepaal reeds volgens die onderwerp waarinons stel dit op. Ons sal dieselfde doensoos met 'n houtprop.
 
Dit is nie ongewoon dat 'n skarnier voorkom niemet 'n reeks skroewe direk vasgemaakmaar in laaghout. In daardie geval kan ditons kan 'n stuk skarnier sny en instelis sodat al die skroewe in die nuwes ingaansitplekke, nuwe gate. In sommige gevalletee, op die ou end kan ons gebruik maak vanen die eenvoudigste maniere: asdie skroef word uitgetrek en hou nie meer nieons kan die punt in dieselfde sitplek vasskroefdunner in deursnee en selfs effens langer.Die struktuur van die onderwerp sê dit egter altyd vir onsnie toelaat nie.
 
Gebruik silindriese skroewe
 
Hierdie tipe skroef kom die meeste voorseskantige kop, maar veral kodeklein en mediumgroot, kan syom ook silindries te wees, met kepe virgewone of kruiskopskroewedraaier, of met otisstuks vir inbussleutels. Die liggaam kanom gedeeltelik of volledig te weesgekerfde drade. As ons verbindskroef twee items met 'n gang vasgate, sonder drade, sal gebruik wordma aan die ander kant van die moer wat,ook, hulle kan baie verskilvorm: rond met inkeping, seshoekigope, vierkant, vlinder, ens.
 
By die maak van meubels, skroeweword gebruik om dele aan te sluitsaamgestelde meubels. Daaringeval, sal ons dikwels 'n skroef sienen 'n moer van spesiale vorm (kop enmoer sterk uitgebrei, vierkantig aan'n tuin wat in die sitplek van dieselfde obfiguur, silindriese kop met verbygaandegate en wat ons met metaal shi toetrekskalie stok). Met sulke elemenata is daar geen spesiale napo niemena. Die enigste ding wat saak maak, is dat dit qi ispanne, veral drade wat maklik isskade. Om uit te skroef of te trek,ons moet dikwels twee gebruikdieselfde gereedskap (moersleutels, skroewedraaiers) - virkop en moer. Buitendien, moet jydraai tot die einde toe, maar nie te hard nie,want veral met kleiner skroewe(van 3-5 mm in deursnee), maklike moons sal die drade beskadig of dit kandit gebeur dat net ons liggaam breekskroef.
 
Gebruik van self-tikskroeweskroef
 
Self-tappende skroewe vind alleswyer toepassing; byvoorbeeld code elechuishoudelike toestelle, kodemotors, ens. Dit gebeur dikwels datons moet hulle afskroef om te skinul die voering of betaling en kom aanna die ruimte agter die voering, of as gevolgdie vibrasies lei hulself af. Self tikdie skroef is soortgelyk aan die skroewe virhout, 'met die feit dat dit ook silindries is, anie net 'n keëlvormige liggaam nie. Stel opin 'n gat in 'n laken waarvan die deursnee iets iskleiner as die skroefdeursnee. By geleentheidskroewe, self-tikskroef sit uitgat en kan redelik ferm weesbobene. Dit word natuurlik oral gebruikafskroef weens vibrasie kan nieom groot skade te berokken.
 
Sodra dit van die skinkbord afgeskroef is,per ongeluk of opsetlik moeilikons sal dit meer kan toetrek, wantdie gat is al verbreed. Daarom is dit die moeite werdom 'n skroef van iets groters te gebruikdeursnee, of om een te gebruikficus beteken: om te bedekskroef met epoxy gom wat salversterk dit, en aan die ander kant, sal nieskakel die skroef weer uit.Die ander manier is ja, as ons kanom van die ander kant af te nader, gebruikbimo metaal, gevou teëlmet 'n gat wat soortgelyk aan 'n moer werk,voorkom dus dat die skroef, vglom goed vasgedraai, verder losgeskroef enmaak los.
 
Gebruik wassers
 
Terwyl werktuigkundiges en konstruksies aanplekke ken ka presieseienskappe en die rol van wassers, en alleshul vorms en groottes, tot dusverselfgeleerde meesters in die huisonkunde.
 
In sy eenvoudigste vorm,die wasser is rond met 'n gaatjie in die sentertru, en baie minder dikte in verhoudingper deursnee. In elektriese ingenieurswese, by primeer, klein vloere word meestal gebruikloške, twee of drie tiendes dikmillimeter en 'n buitenste deursnee vanongeveer 4 mm. In meganiese ingenieurswese is dit dikwissel van 0,5 tot 1,5 mm, en eksterndiameters van 7-8 mm tot 2 of 3 cm,en meer.
 
Die doel van die wassers wat geplaas wordonder die kop van die skroef en tussen die moerke en die voorwerp wat die moer draai, jaom die druksone wat hulle uitoefen, uit te breimoer en skroefkop. Ook onderslotte voorkom dat die moere gesny worden skroewe in die klemvoorwerp in, enklem te vergemaklik.
 
Meubelkode. en wanneer dit gebruik word metself-tikskroewe, van grootdit is belangrik om altyd die vloer te lêskroefkoppe toepaslike vloersleg. Op hierdie manier sal ons die ongewenste vermykerfskroewe in die hout, en stikwerkdeur die druksone te grawe, word ons stewigeren 'n meer soliede versnit. Elastiese wassers,gesplete of getande, wanneer hulleplaas 'n skroef of moer onder die kopke (of albei), voorkom dat hullelosskroef as gevolg van vibrasie ensovoortsplaas belangrike elemente in die spalam.
 
In sommige gevalle is dit moontlikgebruik elastiese wassers met saself tik skroewe deurons sal hulle op 'n plek plaas waarons sou 'n moer sit as ons sou wougebruik 'n silindriese skroef. Uin hierdie geval 'n elastiese wasser, inwat self tik skroef aan isdraai krag, het dieselfde funksie asmoer, maar met beperkte moontlikheidhoudings hou.
 
In meubelkonstruksie, getandlui wassers tussen die twee instukke wat deur 'n skroef verbind worden moer, bydraes, insnydingin die boom gaan, om my te stabiliseerdie onderlinge posisie van hierdie twee stukke. Kode'n verbinding van hierdie soort,in orde is: silindriesskroef, die eerste stuk hout, aantandwasser, ander houtkomal, gewone wasser en moer. Efidie vertraging van so 'n verbinding is egterkleiner as die klassieke verbinding.
 
Hoe om behoorlik af te skroef en te draai
 
As ons 'n skroewedraaier virrotasies vir hout of kleiner silindriesmet hierdie skroewe moet dit altyd gebruik wordstimo skroewedraaier waarvan die punt 'n lengte het en'n breedte wat ooreenstem met die breedte en lengtekerf aan die skroefkop. As u gebruikbimo kleiner skroewedraaier, kan gebeurom dit te vervorm of te breek en jaons kan nie losskroef of draai niestom skroef tot aan die einde. Groter skroewedraaier,in die geval van silindriese skroeweons kan die kop gebruik as dit ispunt dun genoeg om te pastot onder in die kerf. In timmerwerk,skroewedraaiers met 'n punt langer as die kerfkan met skroewe gebruik word shalfsirkelvormige kop, maar nie kode niedie een met die ingeboude en ijećast glakots In werklikheid kan hierdie skroeweom net te draai totdat die kerf op die kopuitsteek van die sitplek, maar nie tot aan die einde, watis nodig. Ons sou ook nieons het dit selfs reggekry om die skroewe mee af te draaihierdie koppe, as dit vasgedraai wordtot die einde.
 
Hoe om te voorkom dat skroewe bars
 
Veral met houtskroewe vankoper en klein skroewe,dit kan met ons gebeur om te gebruikmo meer treksterkte en jahierdie bars. Dit is dikwels die geval methoutskroewe as die skroef gedraai wordons kan nog steeds nie die helfte daarvan doen niekom ons gaan voort, want die gat is onvoldoendewyd en diep.
 
As ons intens voel as ons draaiweerstand, wat elke beurt van isskroewe groter, moet ons die einde uittrekdunner, bedek dit sagseep en probeer weer.As ons selfs na hierdie prosedure voeldieselfde buitensporige weerstand, sal ons moet uitons haal die skroef uit, en om uit te brei enverdiep die gat met 'n naaldagtige naaldboor of klein boor en boorIicom.
 
Vir kleiner silindriese skroewedeursnee, wat ons in 'n blinde gaatjie skroef,dit gebeur selde dat ons hulle loksoveel so dat die skroefbak breek. Dit salpam gebeur voor met skroewevan koper ('n materiaal wat bestand is teenbaie minder as staal) as dit trots isons sal kop en moer gebruikmet twee sleutels - een vir die kopen een vir die moer. As ons die rge strenger maaksterk, kan die liggaam breek. Daar is geen rodaar is 'n paar tekens om ons te waarskute oordryf. Ons sal net ervaarom 'n gevoel van digtheid te kryskroewe sterk genoeg, maar neeoormatig.
 
Gebakte skroewe
 
Vir gewrigte van groter voorwerpe (pilaarin heinings, ysterhekke), dikwelsons is in 'n situasie waar hy moet afskroefmo skroewe wat "geskroef" as gevolgdeurdring van roes sowel in die laer as in homselfskroeflyf. Soms is die ding stilen ingewikkeld deur die teenwoordigheid van oudskleure. Probeer dit in sulke gevallevima om die skroef met krag los te draai, danskiet amper altyd liggame. Asdit is 'n skroef wat vasgedraai worddraaikolk, dan betaal dit ons liggaambars. As die liggaam toeganklik is, moet maons sny dit met 'n saag. Dit is regons sal die skroef maklik uit die laer treken ons sal dit kan vervang deur 'n nuwe een.As u egter moet uitskroefons trek uit die skroefdraadgat, dan is dit'n saak baie ingewikkelder.
 
As die kop bedek is met ou boyom, ons moet dit eers verwyderIopatiese, staalborsel, kaukoeksoda of moontlik gryslamp van 'n loodgieterof blikmaker. Nadat ons ons koppe skoongemaak hetaan metaal, sal ons weer probeer metdeur uit te skroef. As ons misluk, danons moet van probeertalle vloeistowwe vir hierdie doel("Spuitskroewedraaier")en laat die vloeistof deluje vir 'n rukkie. Met nog 'n paar druppelskeroseen of hierdie vloeistowwe wat waardeerhulle byt die roes, ons sal amper altyd slaagu om die skroef los te draai.
 
As dit nie so is niehelp nie, moet ons probeermet krag breek ons die kop of 'n deel van die liggaam af.Dan gebruik ons 'n elektriese boorboor 'n gaatjie, baie kleiner voornika as die lyf van die skroef, en weesmet 'n haak en 'n hamer sal ons Ia probeerganim waai om die as te beweegtak lyf (skuins bo geplaasslange aan die rand van die oppervlak van die skroeflyfen treffend met kort houe). Asselfs op hierdie manier kan ons nie haal nieskroef, dan sal ons 'n groter boordeursnee brei die gat uit totdie liggaam disintegreer nie, sorg natuurlik virom nie die drade in die gat of die laer te beskadig nieskroef.
 
Dit kan ook met ons daardie kop gebeurdie skroef vlieg af (want ons het geweegdraai, het die voorwerp ons sterk gerekysverwarming, goed vasgemaak virboorwerk het ons skielik oorlaai), en jadie liggaam wat nie verbrand word nie, bly agterzishtu. In daardie geval, soos ons isso pas beskryf, sal ons 'n smal gebruiksnyer en hamer. Ons sal 'n gat boornet as ons met die snyer misluk enmet 'n hamer, en slegs as 'n laaste uitwegons moet die hele ding stukkend breekliggaam, om die drade in die gat te hou.
 
Hoe om kerwing te voorkommoere en ringtoebehore
 
Die algemene reël is om na vore te komma moere, ringskroewetoebehore, waarop voorsien word deursleutel losskroef wenke, niwanneer pe sleutels of sleutels gebruikwat van gekartelde kake. Voorheenons moet egter 'n reeks krysleutels, vas en wat kan weesaanpas, en om af te gebruikin hulle. Die uitsondering kan wees asis 'n skroef op 'n ontoeganklike plekvir sleutels (wat uiters skaars is),of is te groot vir gladde sleutelskake wat ons het. In hierdie gevaltee wat ons kan afskroef of pritezati sonder om ma te sny en te beskadigterial, as tussen die soom cedop en ring toebehore (meestalonderdele wat aan die loodgieterswerk behoortstalaktiete en word van koper gemaakof vernikkelde koper - dussagte materiaal) stel diegenereghoekige geplastifiseerde sponsevir skottelgoed was. Hierdie sponse ishard genoeg om materiaal te beskerm engly nie.


 
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking