Blog

houtverbindings tegnieke

Tegniek lasse hout

Tegniek lasse hout

U het waarskynlik al gehoor van houthuise wat voorheen in heuwelagtige gebiede sonder een spyker gebou is. Die bou van sulke huise het baie geduld en vaardigheid vereis om die onderdele saam te stel. Die voorbeeld van hierdie huise toon aan dat houtonderdele so "geknip" kan word dat dit stewig op mekaar pas en terselfdertyd stewig staan. Ons kan dit ook toepas in die geval wanneer die verbindings vas is: spykers, houtskroewe, gom, koue gom, ens.

Spyker (Fig. 1, deel 1) hou die las goed indie saak wanneer dit met twee naels uitgevoer word. Dit geld ook vir die verbindinguitgevoer met houtskroewe. Ongeveer een spyker of skroefvir houtonderdele kan om 'n as gedraai word.

Houtvoegsels

Die eenvoudigste manier om hout aan te sluit, is om dit oor te vou as twee materiale mekaar oorvleuelgog, en die las word ingeprop, vasgemaak met spykers of skroewe virhout (Fig. 1, deel 2a). Die las is duursamer as dit by elkeen isdie dele word skuins in een laag verwyder om 'n skuins Z te verkryverbinding (Figuur 1, deel 2b). As die las aan druk blootgestel wordin die rigting van die las, dan is dit beter om elke deel op sy plek te neemdie voeg word die helfte van die dikte verwyder en die voeg word volgens die foto gemaak1, deel 2s. Hierdie las kan net een stewig houskroef, en die glip van die las voorkom die kerf.
 
houtverbindings
Figuur 1
 
Die tandvou vorm 'n soliede verlengstuk insonder die gebruik van skroewe. Die nadeel van hierdie verbinding is dat dit saamsmelttwee stukke kan slegs van die kant af gerapporteer word (Figuur 1,deel 2d).
 
Vir groter stukke is die las met 'n randvlak of veiligerop die groef en veer (Fig. 1, deel 3). Ten einde die verbinding te maak, op jin die een stuk word 'n veer gevorm en in die ander 'n groef (soosverbindings kom voor in houtvloere of parkette). Kodevan hierdie verbindings moet die pas korrek wees en die dele moet weespresisiebewerking met 'n beitel, knoppie en profielplaner.Die harde rand aan die tekenbord word op hierdie manier vasgemaak.
 
Dit is makliker om aan te sluit met 'n randkerf, waar albei dele isop dieselfde manier gesny. Hier is dit nodig om net die rand te maakkerf met behulp van 'n profielplaner.
 
Die verbinding met houtproppe (Figuur 2, deel 1) word gedoenmet behulp van ronde of vierkantige houtproppe. Verbindings soos hierdiejy kan gesien word by die stoele en stoelgang. Vir ronde proppe,wat op 'n draaibank verdeel of gemaak word, word in 'n ander deel gevoegboor openinge. Daar is 'n moontlikheid om in albei dele van die voeg te kan booropeninge en proppe apart van hardehout gemaak. Dis belangrikdat daar ten minste twee proppe in die verbinding is (daar is ongeveer een propdie vermoë om die materiaal om 'n as te draai)en dat die gate dieper as die lengtes van die proppe is. Inteendeeldie prop rus op die onderkant van die gat en die las kan nie vasgedraai word nie.
 
Die prop met 'n beitel (Figuur 2, deel 2) is swaardermaak dieselfde as die vereiste gat daarvoor, maar is om aan te sluitmet 'n prop wat op hierdie manier gemaak is, is net een prop genoeg. Maakin gevalle waar die onderdeel nie om sy as mag draai nie.Sorg moet gedra word om 'n voldoende dikte rondom die opening te houljina sodat daar vanweë die las geen onderbreking van die onderdeel is nie.
 
by bome aansluit
Figuur 2
 
Om langer stukke langs die sye vas te bind, word dit aangebringtrapesiumgewrig (swaelstertverbinding) (Figuur 2, deel3). Dit verg baie geduld om hierdie verbinding te maakkroeggereedskap. Word gebruik wanneer u rakke verbind. Die belangrikste een is niedie voordeel van so 'n verbinding is dat die verbinding slegs uitgevoer kan wordaan die kant. Die "swaelstert" moet in 'n dwarsgroef komin die rigting van die vesel, anders is daar 'n skeur, 'n breuk verbindwerk.
 
Korter stukke word aan die tong en groef verbind (Figuur 2, deel4). Die verbindings wat hier korter is, word op dieselfde manier as die kode gemaakvloerplanke, net hier is hulle korter. Gewysigdie vorm van hierdie voeg om langer stukke aan te voeg, is 'n voegtande (Fig. 3, deel 1).
 
soorte houtverbindings
Figuur 3
 
Vir hoekverbindings word die skuins vorm van die veergewrig gebruik.groef (Fig. 3, deel 2) of driehoekverbinding met groefversonkingprop of uitwendige driehoekige versterking (Figuur 3,deel 3). Dit word hoofsaaklik gebruik in die vervaardiging van rame virFoto's.
 
Gewrigte wat sonder moeite gedemonteer kan word, word uitgevoerdeur middel van 'n prop en 'n wig (Fig. 3, deel 4). Hulle trek aan en trek uitmekaarsoos jy goed dink.
 
As ons om die een of ander rede nie die plug-wig-verbinding kan uitvoer nie,dan kan 'n soliede las verkry word deur die harde een vas te draaihout waarvan die hoek tussen 2 en 5 ° is, of 'n metaalwig, in die prop gehamerwat voorheen in die opening ingetrek is (Figuur 4, deel 1). Wigverbreed die prop en versterk sodoende die verbinding. 'N Voorbeeld van hierdie verband isheg die hamerkop aan die bord vas. Die prop moet staanmet die lem normaal in die rigting van die vesel, beide in die opening enen in die prop, anders kan dit maklik kom, in plaas van om dit vas te maakgesamentlike krake.
 

Vragverdeling

Laastens sal ons enkele voorbeelde van selfondersteuning toonkonstruksies. In Figuur 4, deel 2, sien die skuins balk.Die balk wat so gestrek word, sal nie van die pilare en die kragte afgly niewat in draers voorkom, is normaal tot die lengteas en nieveroorsaak skuins buiging van die pilare.
 
selfonderhoudende konstruksie
Figuur 4
 
Figuur 4, deel 3, toon die leun van die skuins balkop die horisontale. Ontbinding vind plaas met hierdie verbindingskuins kragte tot horisontaal en vertikaal. Die vertikale krag werk inop 'n horisontaal geplaasde balk, terwyl die horisontale werkop die "neus" van die balk. As ons 'n verhouding soos hierdie moet vorm, moet onssorg dat die "neus" van die horisontale balk sterk genoeg is, jadaar is geen breek as gevolg van horisontale krag, selfs gly nie,sloping van die hele struktuur.
 
Figuur 5 toon die "vrag" en "selfonderhoudende"deurkonstruksie. (Selfonderhoudend is die konstruksie watdit hoef nie afsonderlik te versterk nie, dit geld.)
 
vrag en selfonderhoudende deurkonstruksie
Figuur 5
 
Die foto hierbo toon dat die gewig van die deurskarniere gewig hetvervorm (die deur sak). Die boonste pas word uitgetrek terwyldie onderste word teen die muur gedruk.
 
Die middelste prentjie wys hoe die deur kan drukselfonderhoudend maak. Die gewig van die deur word versterk oorgeneemdiagonale bord Z en daarom moet ons dit met die boonste verbinden 'n onderste plank met 'n neusuitlaat om te verhoed dat dit gly.Die onderstaande figuur toon die selfondersteunende struktuur van die uittrekseldeur die staalkabel te sny.
 
Dit is belangrik dat die onderdele vir die aanhegting van die hout gemaak word soos dit isso presies moontlik, dws. dat die prop presies in die gat pas, die tand intandgat, ens. Om dit te bereik, moet ons akkuraat weesmeet en merk, gebruik spesiale gereedskap, of maak shablon of ... ens. Die eenvoudigste oplossing is egter omskep eers een deel, gebruik dit dan as 'n sjabloon virmerk 'n ander deel. Op hierdie manier het die eerstedeel is nie die akkuraatste nie, die ander deel sal aangepas word, respbedrog (Figuur 6).
 
houtverbindings maak
FIGUUR 6

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking