Blog

beitels

Werk met 'n en, boor, skaafwerk

Beitelwerk

Sonder om met 'n beitel te werk, kan die huis nie bemeester word nievolledig uitgevoer te word. Gewrigte van meubelonderdele deurdie krag van gleuwe en proppe, bevestigingslotte, verstelbare skarniereaan die deur is dit onmoontlik om aan te meld sonder die gebruik van 'n beitel.
 
Vir gemiddelde bewerkings is verskillende soorte beitels nodighet ongeveer drie of vier. Beitels met ingewikkelder profiele(hare, halfmaanvormig, ens.), gebruik deur beeldhouers enskrynwerkers vir die maak van antieke meubels.
 
Die beitellem is van staal, en die handvatsel en hamer waarmeehulle slaan hom - van die bome af. Die belangrikste deel van die beitel is die lem wat gewoonlik onder 'n hoek van 25 ° is (Figuur 1, deel 1).
 
Die mees gebruikte beitels is:
 
plat beitel met reghoekige deursnit,
 
plat beitel met skuins kante,
 
hol timmerwerkbeitel en
 
lang beitel vir openinge.
 
Die beitelhandvatsel moet van bo af voorsien word'n metaalring wat 'n effens tapse boonste deel omsluithandvatsels sodat die handvatsel nie verstrooi word as dit met 'n houthamer geslaan word niekleure.
 
Die beitellem is reguit (slegs met 'n hol beitel)konveks) en moet reguit gesny word. Skuinste gedeeltedie beitel moet in die gesig staar na die deel van die boom wat gesny word,uitstoot (Fig. 1, deel 2– 5).
 
beitelwerk
Figuur 1
 
Let op die rigting van die vesel as u met 'n beitel werkhout omdat die hout met 'n sterker impak in die rigting van vla kan barshenna. (Fig. 1, deel 6.7).
 
As ons eers die uitsparing vir die prop wil beitelons moet die deel sny wat normaal is in die rigting van die vesel, ensovoortsdan die deel parallel aan die vesel (Fig. 1, deel 2, 2 / a,3, Z / a). Die materiaal moet eers op 'n vaste stof geplaas worddie substraat om vibrasies tydens werking te vermy, trek dit aanso na as moontlik aan die deel wat gesny moet word, ten minste tydens werkmateriaal en beweeg. Die beitel moet stewig vasgehou word tydens werk, neevir die metaaldeel, maar vir die handvatsel, omsluit dit met u vingers.
 
Met 'n lang smal beitel kan dit in vierkante gesny worddieper propgate. As die prop deur die materiaal moet gaandan is dit beter om die opening aan beide kante afwisselend te grawe.Die snydiepte sal dan aan beide kante kleiner wees.
 
'N Halfrond beitel word gebruik om sirkelvormige gate te sny en virverwyder skerp kante van hout.
 
Die deel van die beitel oorkant die lem is puntig en vierkantig in vorm,en dien om in die steel te "plant". Die mees algemene plekdie beitelbreuk is die vernoude deel onder die handvatsel. As jy op daardie plek isas die beitel breek, word dit onbruikbaar vir verdere werk. Asdie handvatsel van die beitel misluk, kan dit maklik vervang word. Asas die lem beskadig is, kan dit weer gevind word deur te slypštriti.
 
Die handvatsel word so verstel dat die eerste beitel gedruk wordmet 'n puntige punt in die metgesel vas, gryp dan die handvatsel en hou vasis in die lug verskeie kere hard geslaan met 'n hamer op die isnaelstringgedeelte van die steel.
 

Boor

U moet weet hoe om te boor! Boorwerk lyk blykbaar na die beste'n eenvoudiger bewerking in houtwerk, maar in die praktyk is dit welnet as u die regte gereedskap het. Die nodigstedie gereedskap vir die boor van gate vir skroewe en spykers is 'n naaldboor.Om groter gate te boor, het u ook 'n boor nodig omdat u daarmee werkgroter naaldbore of kronkelboor benodig'n bietjie oefening (Figuur 2).
 
boor
Figuur 2
 
Want in ons klein werkswinkel kan ons nie alles hê niegereedskap, is dit die beste as ons 'n bekende boor verskafdie "Amerikaner" genoem. Hierdie oefening kan soos werkmet spiraal sowel as kleiner kronkels. Viras jy die hefboom beweeg as gevolg van die ratkas, neem dit nie veel niemoeite sodat selfs die oningewydes dit kan hanteer. Kom ons steldie basisplaat onder die materiaal wat ons boor, ongeagof daar met 'n hand of 'n ander boor geboor word (kallaat die boor uiteindelik deur die materiaal gaan) en alles vireen hou ons vas sodat die boor nie die materiaal vasvat niehy begin dit draai.
 
Om bome te boor, moet u altyd 'n kleiner aantal omwentelings kies.As ons selfs met die kleinste getal met 'n elektriese boor werkomwentelinge moet elke 15-20 sekondes ophou boor. Prideur vinnig te boor, kan die hout soveel verhit om te veranderkleur, en selfs om aan te steek. Skerp geluid, rook in die vorm van fynbande of die reuk van brandende hout waarsku daarvoor. Periodiekdie boorpunt uit die boormateriaal verwyder, laat dit nie net afkoel niedie boor help al om die saagsels uit die opening te trek. Kopskriflui saagsels in die gat verminder die doeltreffendheid aansienlikboor.
 
Voor die boorwerk moet die boorplek effens versink weesmet 'n spyker of 'n pons. Dit is veral nodig vir beginnersma. Hierdie aanvanklike inspringing - kundig gesproke "kirner" -help om die boor met die eerste draai te verwyder.Maak seker dat die punt van die boor nie eensydig is nieskuins, want in daardie geval sal dit groter word na die booropening as wat verwag is.
 
Sny ook 'n groter sirkelvormige teël uit 'n dunner materiaalword boor genoem, hoewel dit 'n heel ander soort bewerking is.'N Verstelbare mes vir openinge dien as hulpmiddel. Om hiermee te "boor"die gereedskap moet in die middel van die uitsny klein geboor wordgat en plaas die punt van die mes daar. Pas die mes aan soos nodigafstand tot die deursnee van die gat wat ons wil boor. VSAons draai die lem 'n paar keer en dit begin beweegsoos 'n naald op 'n grammofoonplaat, maar altyd op dieselfde afstandvanaf die middelste sny by die plaat (Fig. 3).
 
sny 'n sirkel teël
 
Figuur 3
 
As die hout tydens die boorwerk geboor moet word, moet dit geboor wordbegin met die gesigte van die materiaal. Die opening aan daardie kant bly mooi,selfs met skerp kante terwyl dit aan die ander kant van die boor isverdeel die materiaal tydens die deurboor. As ons 'n skroefgat boormet 'n versinkte of lensvormige kop, dan 'n boorpunt vir hoopons moet die boonste gedeelte van die skroefkopgat hol.As ons nie 'n spesiale oefening daarvoor het nie, sal dit goed wees'n dikker boor waarvan ons voorheen tot 'n groter hoek geskuur het.Die punksie moet noukeurig uitgevoer word sodat dit nie te diep is niewat die materiaal binnegedring het.
 
As die gat nie deur die materiaal gaan nie, gaan die inbraak voorafmaar ons moet merk, op die plek sover ons wil hê dit moet deurdringmateriaal (bv. kleurpotlood, naellak, ens.). Dit is regons hoef nie die boor voortdurend uit te trek en die diepte van die gat te meet nie(Figuur 4).
 
boormerk
Figuur 4
 

Beplanning

Om te skaaf vermy, is die enigste opsie om ons koop reeds gerasperde materiaal. Aangesien sulke materiaaldit kan nie altyd raak nie, en ons moet dikwels die beste verwerkis dat ons ook 'n rasper in die tuiswerkswinkel het. Ons het drie nodigrasper: een vir growwe verwerking (groot rasper), een virfyn vakmanskap en een groef rasper. Van hierdie drie kan onslaat die groot rasper weg, want ons sal selde in die situasie verkeerom groot, growwe oppervlaktes te verwerk. En wanneer ons moetons werk, ons kan 'n rasper gebruik vir fyn verwerking.Natuurlik sal die werk langer neem.
 
Die siel van die skaaf is 'n goed geslypte mes (Fig. 5) met ravnim lem. Die lemhoek is 25 °. Die mes is 'n moet as jy werkbeskerm teen botsing met 'n metaalvoorwerp, bv. vergete spykerof sy stam kan die lem beskadig en ongemaklik maakveeleisend. (As ons die skaafwerk aan die meester toevertrou en as aan onshet onverskillig een of ander verborge spyker of 'n deel van die boeie in ma gelosmateriaal, moet die prys vir elke sodanige stuk vergoed wordsaag of skaafmes).
 
rasper voorkoms
 
Figuur 5
 
Die rasperlem moet so groot as moontlik geslyp wordslypsteen sodat die lem nie versonke is nie, dws. ja sigbaarontvang nie die rondheid van die slypsteen nie. As ons slyp, kan onsgebruik 'n hulpgereedskap van 'n bordteen 'n hoek van 25 °, waarteen ons 'n skaafmes kan vashouwanneer dit skerpgemaak word, want dit is moeilik vir 'n ervare meester om vas te stelodoka-hoek van 25 °.
 
Nadat u die mes op 'n ronde slypsteen geslyp het,die rande van die lem moet op 'n plat slypsteen gelyk wees.Dit moet nie vergeet word nie dat die planer se taak is om na vore te komplanke reguit so mooi as moontlik, en dit kan net vloermits die lem ideaal reguit is. Plat slypsteen isin ysterwarewinkels kan kry. Slyp die mes op die natplat klip moet gerapporteer word deur die lem te trek (soos metgewone mes) op die klip in sirkelbewegings. Skerp kantedie lemme moet dan verwyder word deur te maal om dit buite die materiaal te houlaat skerp merke wanneer dit geskaaf word. Wie 'n beginner is, doen dit niehy moet skaam wees om hierdie kennis van 'n meester te "steel".
 
Die skaafmes word met 'n houtwig in die rengat vasgemaakdeta. Hou die linker duim vas wanneer u die mes en wig instelhande. Met klein hamerhoue wat ons in ons regterhand vashouons skuif die mes. Dit moet behendig gedoen word terwyl u die rasper vashouin die lug met die palm en ander vingers van die linkerhand.
 
Laat die mes net effens van die onderkant van die rasper en die lem uitsteekdit moet plat wees met die onderkant van die rasper. Dit is die beste datwanneer die mes ingesteek word, steek dit glad nie uit die onderste rasper nieom die mes daarna met klein hamerhoue aan te pasdie opstel van 'n houtwig. As die mes sterk uitsteek, versnel dit niewerk omdat dit die materiaal maklik te diep begryp. Dit is maklikerhelp die mes om meer vas te vat as om dit terug te neem. Belangrikis om die mes aan die kant van die lem te tik om behoorlik te neemposisie. Hierdie bewerking word weer in die "lug" -hoewe uitgevoermet 'n rasper in die linkerhand (Fig. 6).
 
rasper lem verstelling
FIGUUR 6
 
As ons 'n mes wil uithaal, neem dit 'n paarkeer natuurlik die agterkant van die rasper se liggaam met 'n hamer slaanwanneer grootgemaak.
 
'N Belangrike deel van die rasper is die insetsel (shredder), wat virdie mes word met skroewe vasgemaak. Die taak van die insetsel is jabreek die opgehoopte doppe voor die mes, anders sou daar 'n opening vir die doppe weesvinnig verstop.
 
Die skaafbewerking word in die volgende volgorde uitgevoer: met die regterhandomhels die agterkant van die rasper sodat die duim links lê,en die ander vingers regs langs die wig saam; gryp met sy linkerhandmo rasper vir die punt - die voorkant van die handvatsel, en ons bestuur die raspertom. Die regterhand gee genoeg druk om te werk. Ons draaibeweeg die rasper eweredig heen en weer met 'n groot swaaima, sonder om te veel van die rasper te druk. Wanneer u onttrekagteroor buig ons die rasper effens op die rand, en bespaar die mes.
 
Dit moet altyd in die rigting van die houtvesels geskaaf word, wantnie eens die beste invoegsel kan 'n plank of lat red om verstop te word nieas die weergawe omgekeerd uitgevoer word. Dit is nie nodig om spyt te wees niepoging om die bord behoorlik in te stel. As die rigting verandervesels, moet ons die raspers altyd in die rigting van die vesel plaas,so sal ons altyd 'n uur in een uur in die ander rigting geedie vesel af (Figuur 7).
 
Die moeilikste is om die dwarsdeursnee te skaaf, wantdie mes moet die vesels dwars sny en dit breek,cepa. Dit is die geval aan die einde van die planke. In sulke gevallemoet van buite af na die middel geskaaf word. Dit is nieveral maklike werk, want die rasper trek sy arms (Fig. 7, medium).
 
skaafwerk
 
FIGUUR 7
 
'N Skaafmasjien word gebruik om geskaafde oppervlaktes gelyk te maak.Dit is 'n reghoekige staalplaat met 'n skerp randhou met albei hande, sleep oor die geskaafde oppervlaken maak sodoende die oorblywende ongelykhede skoon.
 
Om te skaaf, moet die stuk stewig bewerk worddraai en stamp stewig in die rigting van die skaaf, want die geleentheidverwerking is daar 'n sterk ruk. Laat ons dus 'n voorwerp plaasop die lessenaar, as ons nie 'n timmerman se toonbank het nie, en maak dit vashom met 'n handklem op die skroef. Ons mag nie die lessenaar gebruik niebenodig 'n gepoleerde tafel met dun pote, dit moet al weeskies 'n swaarder, bedekte kombuistafel. Kom ons leun honderdaan die muur of, beter nog, die einde van die bord word verwerk. Maar,in hierdie geval is daar die gevaar dat die duim van ons linkerhandas gevolg van traagheid tussen die muur en die bokant vas.
 
Praktiese oplossing: plaas tussen die lessenaar en'n hokkie muur bedek met 'n dik lap aan die kante van die tafel endie hakke bots nie en die houe teen die muur is sag. Werkdie stuk word nou met klampe aan 'n tafel wat met 'n kombers bedek is, vasgemaaktom. Ons kan ook dunner tussen die rande van die hokkiestok en die muur sit'n stuk bord (Fig. 7 hieronder).
 
As ons die deursnit van die vesel, die werkstuk, beplandraai die klampe vas sodat die vesels vertikaal gaan. Nabyhande mag dan geen voorwerp wees wat kan nieom ons hand seer te maak.
 
Lêers verpletter en skaaf
 
Met vyl- en skaaf-toerusting kan die oppervlak weesom bome te kweek sonder enige spesiale kennis. In hierdie eentoebehore sluit in verval en houtvyl. Die gedeelte wat verwerk wordmoet op elmbooghoogte vasgestel word (Figuur 8). Ons hou die lêermet die linkerhand na bo en met die regterhand vir die handvatsel, en druk dit vasop 'n geskaafde voorwerp sleep ons so heen en weerdat die hele lengte van die lêer oor die oppervlak gaan om te draaiđuja. Wanneer dele van die oppervlak gelyk gemaak word en kort houelêer lei tot die doel. Hulle word gewoonlik met 'n lêer afgewerkrande, geboorde gate, afronding, afwerking en bewerkingveseldeursnit. En hier is die moontlikheid dat'n kleiner of groter stuk hout word afgebreek. As dit verwerk word'n stuk vasgevang tussen twee soortgelyke stukke hout, verminder sis die moontlikheid om die rande te breek.
 
lataanpassing vir skaaf en liassering
FIGUUR 8
 
Houthars en fyn saagsels verstop vinnig die tandelêers, en dit is moeilik om skoon te maak. Een manier om skoon te maakdie lêer is die gebruik van 'n draadkwas. Egter 'n draadkwasdit beskadig die tande van die lêer, en tog is die skoonmaak nie honderd persent nie. BoDie beste manier om dit skoon te maak, is om die lêer in warm water te week en danword met 'n gewone borsel skoongemaak. Op hierdie manier word ons verwyderla en saagsels van plastiek. Na hierdie skoonmaak, die lêerons moet afvee en droog, anders roes dit. As die lêerdit sal lank nie gebruik word nie, ons kan dit sleep'n dun lagie olie wat ons sal verwyder voordat dit weer gebruik worddeur 'n afvalstuk in te dien.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking