Blog

landoppervlakvorming

Formatering 'n traktaatjie van grond. Elaboration van die terras; Paadjies en trappe in die tuin; Swembaddens van water

 
Grondoppervlakontwerp
 
Om die grond rondom die gesin rasioneel te gebruikhuise of huisies moet ons eers besluit wat ons wil hêons bereik met die land, aangesien ons dit wil gebruiktuin. Natuurlik moet ons die natuurlike eienskappe in ag neemland (grootte, reliëf, posisie, grondkwaliteit, ens.) en deurgehegtheid aan die omgewing.
 
Daarbenewens moet ons ons pretensies bepaal: watter eendie grootte van die tuin en watter grootte tuin ons wil hê. As die omgewingsleg van vrugte voorsien om sy eie te bevredigmoet u 'n boord grootmaak, en as die aanbod swakker isin terme van groente, moet vrye ruimte gebruik wordgroente. Maar ons moet nie die ruimte vir blomme verwaarloos nieen 'n wandeling. Verskillende maniere om die grond te gebruik, is nie moontlik niestreng geskei, want bv. vrugtebome kan in die tuin geplant word,en ook in die park. Daarbenewens moet ons nie verloor niehy sien dat al is die tuin ekonomies bevoordeel, is dit weladdisionele deel van die residensiële gebou, waar in die lente en gedurende die weerons spandeer 'n deel van ons vrye tyd in die somer, so ons moetom mooi en gemaklik te wees.
 
landmeting
 
 
Grondmeetapparate
 
Sodat ons die nodige ontwerpplan kan maaklandoppervlakte, is dit nodig om die grootte te ken, volgenslodge en toestand van die landoppervlak. Ons sal hierdie groottes bepaaldeur te meet. Die meting moet in elk geval in 'n vlak uitgevoer wordterrein. Meetresultate en data uit die landregister sal weesnet identies as die terrein plat is. As daarenteenterrein onder een of ander hoek, moet ons reken met 'n sekerefoute wat ons sal regstel in verhouding tot die hellingshoekterrein. Situasieplanne toon naamlik altyd die grootteswat verkry word deur die werklike hoeveelhede op 'n vliegtuig te projekteer.Die verskil tussen hierdie groottes neem toe met toenemende hoekgradiënt. Die regstelling kan deur berekening gedoen word. Virtoerusting is ook nodig om die meting uit te voer. Behalwe vir die maatbandNog 2 stukke maatstawe, 2 m lank, metmet 'n verdeling van 10 cm, 2 stukke tekenborde op 'n driepoot en 2 stukke gradeboë. Ons kan take meetbeide in die horisontale en in die vertikale vlak d.m.v.handige instrumente. Dit vereis eenso groot as moontlik 'n driehoekige liniaal van 45 ° waaraan ons sal hegeen selluloïde gradeboog, om seker te maak die basislyn van die gradeboogen die skuinssy van die driehoek sal parallel wees. Dan moet jy hoërskool toe gaanplaas die punt van die gradeboog een selluloïd-oortjie sodatomgekeer kan word. Ons moet 'n leidraad aan die einde van die oortjie heggewig, en trek 'n reguit lyn in die middel van die tong (Fig. 1).
 
landmeetapparate
Figuur 1
 
Om die hoeke wat horisontaal lê te meet, sal ek 'n bord tekendit moet presies horisontaal geplaas word en 'n skoon laken moet daarop geplaas wordteken vraestelle. Ons beheer die horisontaliteit van die bord deurplaas die gradeboog in verskillende vertikale rigtings. Laat ons dan opstel'n gradeboog op hierdie horisontale basis en met behulp van 'n pen en tweedie maatstawe word verstel met die basislyn en met die beweegbare tongdie hoek wat ons wil meet. Dan trek ons die lyne oor die behoortgister se hoeke. Ons meet die sye met die verkreë driehoeke,bepaal, teken in skaal en bereken die oppervlakte.Enige boogkante van die land moet in verdeel wordreguit lyne en op die manier kan ons die meting reeds uitvoer(Fig. 2).
 
meet landoppervlakte
Figuur 2
 
Om die helling te meet, benodig u, benewens die gradeboog, ooktwee stukke maatstawe, wat in swart en wit geverf ismet tussenposes van 10 cm.Eerstens meet ons die horisontale afstand tussen die vertikalelatte geplaas en bepaal die hoogteverskil tussen hullebasis en die berekening bepaal die helling in persent. Asmaak 'n konsep volgens die data, die hellingshoek kan weesbepaal beide deur konstruksie en deur die hoek te meet. Dieselfde metingons kan dit direk doen soos ons wilplaas een plat bord op die helling van die korf.
 
Ons meet ook die hoogte volgens die konstruksieprosedure.As die afstand op moeilike terrein gemeet moet word,ons kan dit doen deur die hoeke vanaf die basis en die struktuur te meetjom. Ons kan 'n regte hoek kry sonder 'n gradeboog. Ons moetgaan as volg te werk: een basis moet teruggetrek word'n 4 m lyn en trek aan die een kant van hierdie basislyn'n boog van radius 5 m en van 'n ander 'n boog van radius 3 m. Tussendie kruisings van hierdie boë en die einde van die basislyn na die boog van 3 m kry ons 'n regte hoek (Fig. 3)
 
hoogte meting
Figuur 3
 
 
Maak terrasse
 
Nadat u die landdata gemeet en gemaak hetuitbuitingsplan, is dit tyd om die terrein op te ruim. Die doelom op te ruim is om 'n groter plat oppervlak te kry of om te maakhelling om hellings in horisontale oppervlaktes om te skakel,Hellings is altyd in die rigting van die helling gevorm om dit so klein as moontlik te maakmateriaal van stapel gestuur. Hellings hang af van die terrein.Die verhouding is oor die algemeen 1: 2 en 1: 1, maar dit stem ook ooreen met 2: 1, asgee die toepaslike voorsprong. Die finale vorm van die helling kanom slegs vanweë die daaropvolgende 'n effens groter wal te voorsieninsakking van die terrein.
 
Tegen loging word die helling met sodies beveilig, aglyvaste hope. As ons 'n ou graaf verandervir houtskool deur dit vierkantig te vorm en die rande slypmet 'n lêer, sal ons die sooi vinnig en maklik kan verwyderafmeting 30x30 cm (Fig. 4).
 
ashov vir die onttrekking van sooi
Figuur 4
 
As die helling los is, is dit goed om die onderste deel te versterkgroter, en die boonste met kleiner klippe. As ons die wal voorsienmet klippe, moet die hoek van die helling behoue bly, want dit salanders sal die helling sak. In dele soos hierdiedit is beter om rotstuine te maak en klippe te plaasin ooreenstemming met die vereistes van die terrein.
 
Ons moenie klippe plaas deur te slaan nie, maar syneplekke moet noukeurig voorberei word en dus op 'n helling geplaas word.As u nog steeds die rotse moet tref, moet onsmaak 'n houthamer. As die hellings groter as 45 ° is, dandit sal waarskynlik ook nodig wees om keermure te bou.Stutmure kan slegs op 'n soliede basis gebou word,daarom moet die fondamente na 'n vaste grond gedra word. Vir vanDaar is verskeie oplossings vir die bou van keermure. Een op 'n slag'n meer gepaste oplossing is droë konstruksie van die keermuur. Die breedte van die basisvan hierdie muur is gelyk aan die helfte van die hoogte en breedte van die boonste deel'n vyfde van die breedte van die basis. Daar moet tydens die konstruksie aandag gegee wordaan die feit dat die klipblokke nie beweeg nie en in die keermuurdaar is geen los klip oor nie. Die boonste gedeelte van die muur moetbedek met grond en gruis en boor daarop.Rotormure kan van beton sowel as klip gemaak wordmet mortel gepleister, maar in hierdie gevalle moet toepaslike waterdreinering voorsien word. Die eenvoudigste manier om water te dreineer is as dit bo die boonste helling isons grawe 'n dreineringskanaal sodat die water niekan die muur beskadig. Aan die rand van die terras moet geplant worden lae struike met sterk blare en wortels. As ons wil'n grasperk vorm, dan moet dit in die eerste jaarplant gras met 'n sterk blom (Fig. 5).
 
water dreinering
Figuur 5
 
Met gips is dit nie nodig niebied veral waterdreinering. Met soliede muredit is nodig om elke 1-2 m op die mure te maakelk een dreineringsgat en agter die boonste rand van die steunmuur dreineringskanaal. Sonder 'n kanaal soos hierdie sal die water erodeerkeermuur. Die installering van leggings word slegs deur die kode vereisdreineringsnetwerke. 'N Ander belangrike doel om terrasse te maak, is omdit verminder die skadelike effekte van water wat na neerslag vloeien om die maksimum hoeveelheid vir plantkweek te verskafwater. Die vernietigende effek van water is groter hoe vinniger die vloeigroter. Om hierdie spoed te verminder, moet grasperke tydens die dreinering van water gesaai word en die dreineringshoek tot die minimum beperk word. Kanale moet op die rand van die terras aangebring word.
 
 
Paaie en trappies in die tuin
 
Die rangskikking van die landoppervlak sluit ook konstruksie intrajek en stappe. Roetes kan gebou word vir voetgangersdeurgang en vir motor. Afhangend van die doel van hierdie paaie,hul basis en bekleding sal anders wees. Voetbreedtedie trajek is gewoonlik 40-100 cm. Op 'n breedte van 100 cm gemakliktwee voetgangers kan verbyry. Aangesien die padkode virvoetgangers het geen spesiale vragte nie, dit kan gemaak wordsonder spesiale substraat of met swakker substraat. "Voering"tye hoef nie aaneenlopend te wees nie, dws. tussen individuele teëlsdaar kan dele met gras wees.
 
trappies in die tuin
 
Padaanleg begin altyd met opspoor om in te komdie opgespoorde ruimte kan die basis, rand en lambrisering van die pad akkommodeer.Die breedte van die roete moet groter wees as die breedte van die voltooide pad.Hemming kan met beton, klip, baksteen aangemeld wordof plante (Fig. 6). In die paadjies waardeur die motor gaan, is dit genoeg om net aan twee kante 'n oppervlak te maakwaar die wiele beweeg, en die middel met gruis gevul kan wordof slak. Paaie moet so gevorm word dat dit maklik verwyder kan wordwaswater (Fig. 7 en 8).
 
paadjies in die tuin
 
paadjie konstruksie
FIGUUR 6: 
7. Skikking; 8. Plaas die betonplaat in die voorbereide laer; 9. Verdigting; 10. Gebruik
 
padvorming
FIGUUR 7
 
wielpaadjie
FIGUUR 8
 
Vir langer wandelinge moet dit eers geplaas wordelke 1-2 m een fondamentsteen vir gelykmaak.Al die ander moet in die vlak van hierdie fondamentstene geplaas word.Nivellering (meting) kan met 'n gradeboog gedoen wordin 'n vertikale posisie geplaas. Op hierdie manier kan onspas die kleiner helling van die pad aan (Fig. 9).
 
helling van die pad
FIGUUR 9
 
In tuine met terrasse is daar gereeld paadjies en trappiesafwisselend geplaas. Plat dele moet ook weeseffense helling sodat die trappie net soveel is as wat dit isabsoluut noodsaaklik. Ons kan eenvoudige trappe van nekle af maakvan natuurlike klip. Onder die voorrandklip, waar die vrag hoër is, moet plaasers geplaas wordom nie los te maak en te skuif nie. Tussen die klippe moetplant gras. 'N Steiler trap is natuurlik nie moontlik niebou so.
 
Die trap is dan gemaklik as dit na elke 8-10 plaasvinddie stap volg die landing. Beide trappe en landing moet gemaak wordmet 'n helling, sodat water nie daarop bly nie. Deur dit te doendie voorgeskrewe hellingverhouding moet beslis nagekom word.
 
Ons kan trappe van die grond af maak met die gebruik van sterker trappekoeke, planke en salute. Die hoogte van een tree is nie nodig nie10-12 cm oorskry. Die trappe moet skuins weesbinneland toe, sodat water nie die aarde kan wegspoel nie.Die versamelde water in die binneste gedeelte moet met dreinering gedreineer wordkante. Wanneer u steentrap maak, moet dit onder die baksteen weeslê 'n laag gruis of slak. By die kliptrapaandag moet gegee word aan die voorste en boonste oppervlaktesdie klippe sal plat wees. U moet ook let opdie klip vas te maak sodat dit nie breek tydens gebruik niemao.
 
 
Waterpoele
 
'N Waterbad kan op verskillende maniere in 'n tuin gebou word.As dit met 'n voering van verdigte klei gebou is, is die grond nodiggrawe 40–50 cm dieper as die verlangde swembaddiepte.Die klei word in drie lae gekompakteer, die dikte van elke laag moet weesis 10–15 cm. Waar die grond hard genoeg is, is die swembadkan ook gemaak word met 'n plastiekfolie-laag. lskopanudie swembadgat moet versigtig in lyn wees, want andersfoelie kan as gevolg van druk skeur. Aan die rante van die foelie,wat op die rand van die swembad gelê word, moet aards gegooi wordwal.
 
Swembad
 
By die bou van 'n betonswembad aan die kante van die opgegrawedie swembad word met 'n bekistingslaag van 10-15 cm dik aangebring.In groter swembaddens, versterking vanysterstawe asook 2-3 lae isolasie om te voorkomwaterafloop. Waterdreinering moet verseker word en die oorloop moet korrek geïnstalleer word. As die beton al gebind is, moet die water minstens drie keer verander word (gedreineer, uitgepomp word) voordat ons plante plant, omdat die stowwe wat uit vars beton oplos, lewende organismes vernietig. Vogverdraagsame plante word in die onmiddellike omgewing van die swembad geplant. Ons kan konstante watersuiwerheid verseker deur waterluise (Daphnia) in die swembad in te voer, omdat hierdie mikro-organismes die vorming van stilstaande water voorkom.
 
Wanneer ons al die werk aan die vorming en bou van die tuin voltooi het, is dit nodig om 'n heining daaraan te plaas.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking