Blog

kelderwerkswinkel

Huis werkswinkel in die kelder

Huis werkswinkel in die kelder
 
As ons die werkswinkel in die kelder plaas, kan ons 'n lessenaar hêgemaak van growwer en sterker materiaal (Figuur 1). Die besteis as die tafel op sy linker- en agterrand rus'n muur waaraan ons dit ook kan heg. Kleiner gereedskapin die kas, kan ons dit op 'n lamelletjie plaasaan die muur (Fig. 2). In daardie geval moet 'n mens ook gestel wordgordyn van PVC-foelie om die gereedskap te beskerm teen stof en water watbespuiting tydens werking.
 
materiaal vir die maak van 'n lessenaar
Figuur 1
 
Die tekeninge in Figuur 2 en 3 kan ons idees gee oor hoekom ons maak van 'n gewone toonbank 'n timmerman, hoe om dit te plaasgereedskap en hoe om vertikale hakies vas te maakrak.
 
monteer die gereedskapbalk
Figuur 2
 
As die natuurlike lig van die toonbank nie bevredigend is nie,ons moet die lampe stel, waarin ons kan aanpasgewenste posisie. Die geskikste is 'n lamp met 'n buigsame poloog (buigbaar) of lamp met lampskerm en kogelgewrigbom, wat as trekklavier geteken is (Fig. 3, onderste deel).
 
kogelgewrig lamp
Figuur 3
 
Goeie beligting is net so belangrik vir suksesvolle werksowel as 'n goeie hulpmiddel. Beligting moet nie net goed wees nievir die werkitem as vir die hele kamer.
 
'N Gewone gloeilamp met direkte lig, meestalin die middel van die kamer gehang, gee selfs dowwe beligtingwanneer sy krag groot is. Direkte ligbron skepsterk skaduwees en voor ons oë meng lig en donkeroppervlaktes met skerp kontraste. Deur die volume te verhoogbeligting, kontraste neem toe, (Figuur 4).
 
 ligbronne
Figuur 4
 
As ons deursigtige melk onder die ligbron plaasglas om lig te rig, word ons semi-indirekbeligting. Baie van die lig wat die toonbank verlig,dit keer weerkaats en versprei vanaf die muuroppervlaktes wat dit skepnet ligter skaduwees.
 
Ons kry indirekte beligting as dit van lig komdie bronne van ligstrale bereik ons nie direk nie, maar welstrooi weiering van die helder oppervlaktes van die muur af. Toe skaarsskep skaduwees.
 
Om verligting van eenvormige intensiteit te kry, moet onsverhoog die intensiteit van die ligbron in semi-indirekte, en meermeer met indirekte beligting.Dit is die beste om die kamer met indirekte lig te verlig,wat die hele kamer eweredig verlig sonder dat dit sterk isvertroue - maar die toonbank en werkitems moet direk aangesteek word. Ons kan slegs die vereiste ligintensiteit verskafdirekte beligting.
 
Werkvoorwerpe, toonbanke en masjiene moet op hierdie manier verlig worddat ligstrale nie in die oë kom nie. As die ligbron naons stel dit onder ooghoogte, die beligting is ietwat verbeter.Beligting is die gunstigste wanneer daar ligstrale isgerig op 'n voorwerp vanuit die rigting van ons oë. Dan sien ons nieligbron of glans van die werkstuk en vermy ditdie skadelike effek daarvan (Figuur 5).
 
die aanpassing van die ligbron
Figuur 5
 
Vir werke wat sterker beligting benodig (byvoorbeeldwanneer ons ontwerp) neem ons spesiale aandag aan die ligdie bron verlig die tekenbord, maar laat ons dit nie sien nie. Oëdie ontstellendste is die ligspieëls wat van sterk gemaak wordweerkaatsde ligstrale. Dit word tydens die teken geskepsulke spieëls en op vars getekende, glinsterende en konveksestortlyne. Indien nodig, moet dit minstens 'n paar minute gebruik wordbehoorlike lampplasing.
 
Ons sal die beligting van die kamer en die toonbank op die korrekste manier harmoniseer,as ons die perseel met 'n indirekte ligbron verligbo die hoogte van die oë en die werkstuk, sonder glans,direkte lig onder ooghoogte (Figuur 6).
 
direkte en indirekte ligbronne
FIGUUR 6
 
Diegene wat met die regterhand werk, moet poslamp aan die linkerkant, sodat die regterhand, wat in beweging is,werp nie 'n skaduwee op die werkende voorwerp nie.Die ligte speel ook 'n groot rol in die verligting van die kamersverf mure en plafonne. Graad van nuttige effek van beligtingin 'n behoorlik verligte kamer, wissel dit tussen 15 - 45%(Indirekte beligting is laer). Graad van nuttigeaksies hoër as 50% word skaars bereik.
 
Vir werke van buitengewone fynheid is dit baie nodig om te antwoordmisleidende beligting. Ons tekeninge wys die meestelaer, medium en maksimum beligting van die kamer en werkvoorwerpe uitgedruk in lux (Fig. 7).
 
helderheid in lux
FIGUUR 7
 
Laastens gee ons 'n paar basiese idees vir implementeringdoelgerigte, moderne ligtoestelle (Figuur 8). MoanOns sal 'n indirekte ligbron maak uit 'n plastieksakskyn vir blomme, betonyster 'n paar dekades lanktarra en een groter konvekse deksel van die houer. Op die bodempotte, plaas die nek van die gloeilamp en vul dit met gips sodat'n gloeilamp wat nie na die draai uit die pot uitsteek nie. Van betonyster maak drie pote en een of twee ringe daarvoordekking. Verbind die bene en ringe by die raakpunteklinknaels, of soldeer, en plaas dit dan in die middelblompot. Maak die deksel met 'n plat en pro-skroef vasgeboorde bene. Die binneste oppervlak van die dekselons verf dit met 'n ligglans verf, omdat dit afstoot en bederflig. Ons verf die staander met 'n kleur wat ooreenstem met die kleurlampe.
 
Weerkaatsing van ligstrale van fluoresserende buise maklikons kan rapporteer met behulp van 'n stuk geut van toepaslike lengtewat eers aan beide kante toegemaak moet word. Dit eindig ommaak dit vas met vlindermoere aan die fluoresserende hakiessent pype.
 
Ons kan 'n ligbron gee wat indirekte lig geevervaardig van twee saamgevoegde koniese metaalvoorwerpe tussenkamer gesoldeer met 'n betonysterhouer.Die ligstraalgeleier moet nie regop staan nie,as die onderste deel effens skuins na die muur, sodat enneer, op die mure, gooi lig (Fig. 8).
 
ligstraalroeteerder
FIGUUR 8
 
En laastens is dit belangrik om te weet dat die verbruik van indirekte hoër isligbronne (in teenstelling met direkte) wat weerspieël wordin verhoogde hoeveelhede elektrisiteitsrekeninge, opvergoed vir die behoue gesondheid van ons oë.
 
As daar genoeg plek is, kan ons in die werkswinkel akkommodeermo twee lessenaars van dieselfde hoogte langs mekaar. Aan die linkerkantdie sykante van die tafel moet 'n skrynwerkbalie en 'n toonbank met menge weeslama, en aan die regterkant, 'n metaaltafel, opgegord met mengel en moontlik 'n aambeeld.
 
Die belangrikste kenmerk van 'n lessenaar is sterkte. Niedit pla as die lessenaar onopsigtelik en lywig is. Dit maak net saakom die druk van groot kragte goed te weerstaan tydens werking. Asdie gewone tafel wat ons in werkende verander, moet syne versterkgewrigte. Die maklikste manier om tafelversterking te bewerkstellig, is as,rondom die raam wat die boonste punte van die bene omsluit met skroeweheg 'n sterk versterkingsraam van planke (dikte10-20 mm, breedte 80-100mm). Naelverbindingnie genoeg. Dit is beter om 'n houtskroef te gebruik, en die bestestaalskroef met moer, want dit kan vasgedraai wordindien losgemaak (Figuur 9, deel 1).
 
Nadat ons die boonste gedeelte van die tafel versterk het, maak ons die bene regbyekorwe, skuins geplaasde latte van soortgelyke afmetingszija. Die grassnyer vir die bevestiging van die sypote moet valna die agterste been, en om die agterkant van die tafel vas te maakval van regs na linkerbeen gesien van voor(Figuur 9, deel 2). As ons ook van voor af sitdiagonale verbinding met skroewe vasgemaak, moet die verbindinggaan van links na regs af. As die byekorf aan die voorkant isdie tafel is dan dikwels in ons pad en daarom is dit die bestemaak die bene aan die kant vas met horisontale lattewat ons dieselfde dubbele parallelle lengte verbindleeragtige balke (Figuur 9, deel 3).
 
Dit is ook baie belangrik dat die tafelblad plat, sterk endikker. Soms is dit nodig om die dikte van die plaat te vergrootof vervang dit deur 'n sterker een. Dit is nie genoeg as dit net 'n bord is nieferm, eerder moet dit goed geheg wees. Ditword maklik bereik deur middel van houtrolproppe deblyne 1-1,5 cm wat ons oor die plaat in die vertikale punt plaasmiddelas van die been (Figuur 9, deel 4) ·
 
werkskerm aanpassing
 
FIGUUR 9
 
As ons nie borde van 2,5-3 cm dik kan kry nie,dan gebruik ons twee verdunners wat ons met gom plak en danons bind dit met skroewe vas en monteer dit op die raam.
 
Ons moet die planke ondersteun tydens die skaafwerk. Van diedie tafelnes is van groot nut, dws. opening van 4x4 cm watin die tafelblad gesny, van ses linkerkant afsentimeter en die voorkant 10 cm (Figuur 9, deel 5). Uhierdie opening kan vertikale ysterondersteuning weesstalletjies, wat dikwels nie van yster gemaak word nie, maar van hardehoutlattedeursnit 3,5 x 3,5 cm. Aan die een kant van hierdie steunskroewemaak 'n gebuigde strook van L-vormige staalplaat, 2 m dik, vasm waarvan die konsole se punt in die vorm van 'n swaelstert gesny is.Druk die planeringsbord met twee op hierdie steunspike, kan ons dit verwerk sonder die gevaar om aan te beweegkant. Aan die ander kant van die steun, maak dit met 'n skroef vas'n plat staalveer met 'n skuins kussing. Hierdie eendie veer verhoed dat die ontlaaide steun in die sok sak.dws. hou die steun in 'n sekere opgehewe posisie (Fig10, deel l).
 
gebruik van 'n lessenaar
FIGUUR 10
 
Ons kan 'n ander spanapparaat maak watons sal met skroewe aan die linkerkant van die plaat vasmaaktafel. Die steun moet gemaak word van 'n stuk harde balk,wat ons moet vasmaak sodat dit skuins gesaag isdie kant na die voorkant van die tafel.In hierdie eenskuins gleuwe kan borde vasgemaak word waarvan die rande geskaaf is, awat omgekeer sou word as hulle deur 'n ysterpot ondersteun wordveerboot. Op hierdie manier kan ons lewer en vasborde (Figuur 10, deel 2).
 
As ons die dunner kant van 'n lang bord verwerk as 'n grootword houtbalke vir ondersteuning gebruik, wat hieronder getrek wordtafelblaaie. Hierdie balke is 6 x 6 cm in deursnee en kan ingetrek wordtussen die tafelblad en die bykomende steunplaat weg vantafelblaaie 6,2-6,5 cm. As dit nodig is, trek ons die balk uittot die vereiste lengte en ons plaas 'n bord wat daaropons juig (prent 10, deel 3)
 
Bene is nodig om groot voorwerpe te verwerkwaarvan die beste is waarvan ons die hoogte kan verstel (foto11, deel 1).
 
Dit moet ook beklemtoon word dat dit nodig is om een groef te sny,diepte 5-10 cm en breedte 12 cm, oor die hele lengte van die voorkantdie rante van die tafelblad, omdat dit gereedskap kan akkommodeer watons het hulle 'n rukkie nie nodig nie.
 
tafelpote en gereedskapkis
FIGUUR 11
 
Aan die einde wys ons 'n eenvoudige kassie vir akkommodasie'n instrument waarop ons kan trap. Ons kan hierdie kassie neemen ander werk in die huis (Figuur 11, deel 2).
 
Klampe wat gebruik word in metaalbewerking, gebaseer opalgemene vereistes moet nie van die timmerman se toonbank geskei word nie. Ag neehulle moet ferm, sterk wees en die kragte van druk en ruk weerstaan(bv. liassering). Die klamplaat moet met metaal bedek weesof PVC-bord 0,5-1 mm dik. Sy behoort te weesplat en geskik vir die verwydering van olie en vuil. Plakontakmateriaal is slegs geskik as dit op die lessenaar isons sweis nie, soldeer nie en verhit nie, en dit beteken ditdie bedekking moet nie blootgestel word aan sterk termiese invloede nie.
 
Parallelle klampe word gebruik om die voorwerp te aanvaar.Laat ons dit nie in groter mengsels vergeet as u inkopies doen niekleiner voorwerpe kan pas, en groter nie in kleiner voorwerpe nie.Kake met kake is die beste geskik vir huishoudelike behoefteswat ongeveer 100 mm breed is. Dit is die beste as mengele pristewig aan die regterkant van die toonbank, naby die bene. Goeddie mengsels is so verstel dat die werkstukke daarin isonder die arms.
 
Ons gebruik handbeweegbare klemme as die werkstukons hou in ons hand. Nog 'n broodnodige aanvullingdie mengela is 'n aambeeld van kleiner afmetings waarop ons toeslaanhamer en buig voorwerpe. Die aambeeld moet vasgemaak wordskroef bo een voet van die tafel, want anders is dit udie sterkte en krag van die houe kan die krukas-eenheid beskadig.
 
Mengelas moet versigtig hanteer word. Werkstukkemoet altyd in die middel van die kakebeen vasgeklem word. As dit nie moontlik is nie,as gevolg van die lengte van die voorwerp dan en aan die ander kant in die kakebeensit 'n stuk van dieselfde dikte. In daardie geval sal daar geen vervorming wees niemisati spil mengela.
 
Mengele kan ook as 'n klein aambeeld gebruik word as,daar is 'n reguit tuit op.
 
'N Belangrike deel van die toonbank vir mengeles is een sterk sekuriteitslaaivan val uit, waarin ons die mees gebruikte plaasmeetgereedskap en bykomstighede.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking