Blog

meubelbekleedsel

Vervang jou ou van die matte op die bekleedsel en sagte meubileer deur

Meubelbekleedsel
 
Bekleedselprosedure - dit is glad nie eenvoudig niedaarom, slegs vir diegene wat handige hande aanbeveellewendige werk - ons sal dit in een gereelde werk verduidelik, ditstap die leunstoel.
 
Die werk begin met die oopvou van die ou leunstoel. Tydens die wedloopdie stoffering moet versigtig versorg word en die stofferingstruktuur moet onthou worden wees ook versigtig om die materiaal nie te ruïneer nie, wantons sal dit weer gebruik. Maar kom ons kyk hoe die materiaal isbenodig vir stoffering? Antwoorde is in die eerste plek nodigvullers: seewier, vlasstrooi, honde, watte,die hoeveelheid verskillende dierehare of wat die meeste isgebruike: lamel en skuim materiaal. Draers is ook nodiglinte (tekstiel, rubber en metaal), binnestowwe (sargia, molino,doek vir voering), vere en ander bekledingstutte(papier, tou, draad. dekoratiewe tou, dekoratiewe naels) en uiteindelik stof, leer of kunsleer vir voering. Natuurlik het u ook die regte gereedskap nodig: 'n hamer,gereedskap vir die uittrek van materiaal en naels, vir bandspanning,reguit en geboë naald, naald met twee punte, tang, skêr,maatband, naaldwerk tou en plaatmetaal skêr.
 
Hoe moet gestoffeerde meubels uitmekaar gehaal word? Ons moet eersverwyder dekoratiewe en stofferingsnaels averwyder dan die voeringstof. As die stof nog steeds in isin 'n goeie toestand, moet dit chemies skoongemaak word, en as dit reeds isuitgeput, dan moet ons 'n nuwe een koop. Hierna moet uverwyder die molino (lap wat die watte bedek) sowel as die watte.(Dit word aanbeveel om die ou watte deur 'n nuwe watte te vervang.) Dan moet ditons kan doek, seegras, fonteine sowel as ondersteunende tra verwyderke. Die uittreksel van die afrik (hare) moet deeglik verwyder wordstof en weer krap, of as dit nie moontlik is nie, danmet die hand verwerk. Laastens moet die vere geïnspekteer en vervang worddié wat stukkend en uitgerek is. Ons moet dieselfde doenvervang ou en onvoldoende sterk bande.
 
Bekleding van leunstoele
 
Na die demontage, voorbereiding van gereedskap en die aankoop van 'n nuwemateriaal kan met stoffering begin word. Hoe kan onsherhaal. bekleding van 'n leunstoel? Gestoffeerde leunstoele gewoonlikword met hoë vere voorsien, want 'n gedeelte van die sitplek moet9-12 vere en as die ou bekleding nie soveel vere gehad het niedit moet aangevul word. ('N Leunstoel benodig dieselfde aantal vere,net laer hoogtes.)
 
Die stroke moet eers aan die skoongemaakte houtraam vasgemaak word.Plaas die einde van die strook op die onderste rand van die raam en 2 cm wegspyker dit van die einde af met drie spykers. Dan 'n gedeelte van 2 cmkeer terug en maak dit vas met vyf spykers. Individuele bande drieom 'n onderlinge afstand van 3-5 cm en aan die einde te hêry stel en dwars ry stroke sodat dit vertikaal isen die dwarsstroke is verweef. Dit is baie belangrikdat die bandjies goed vasgedraai word en dus ook voordie vrye einde is vas, dit moet gespanne word met 'n tuig.As ons nie so 'n werktuig het nie, kan ons ook een gekerfde houtrooster met ronde deursnit gebruik. Tons trek die hand in die snyopening van die lat en deur die lam te draai, wat ons voorheen langs die kant van die leunstoel gedruk het,ons span die band. Beslis vorentoezanja, moet 'n sagte lap tussen die leunstoel en die plaat geplaas wordom die polering van die leunstoel nie te beskadig nie.
 
Nadat die band vasgemaak is, moet die vere vasgemaak word. Die besteis vere met 5-6 drade. Springs behoort te weeshulle leun op die kruisings van die bane, want dit gee hulle kragDie dra moet groter wees en moet so geplaas word dat hulle aanhaakdie ente in die een ry kyk na links en in die anderreg tot regs. Goed geplaasde vere moet aan die onderkant weeseinde naaldwerk vir die stroke, dan druk die spykers in die raam, in dieselfderigting met 'n ry vere en vir hierdie spykers bind toue virlente vasmaak. Die een punt van die tou moet aan 'n spyker vasgemaak word.bind dan op elke lente op twee plekke 'n knoop, vlegselvir die veer en bind uiteindelik aan die spyker aan die ander kant]. Op dieop dieselfde manier moet die vere ook in die dwarsrigting vasgemaak worddat dit op vier punte vasgestel word.
 
meubelbekleedsel
 
Gebonde vere moet gevoer word met veerlap (jutedoek) en die voering is losgemaak met stofferingspykers virraam. 'N "Vuller" word op die veerdoek aangebring, bv. verfrisseewier. Die laaier moet eers aan die rande van die sitplek geplaas word,dan in die middel en in daardie bedrag om te sithulle voel nie die vere nie. Aangesien ons die vuller eweredig geplaas hetons sit die onderste lap op, gesny van sargia en tydelikons trek dit met penne vas. Ons kan dit uiteindelik regstel vanvoer op twee maniere uit: 1. heg die doek met penne vasonder die syrande en deur die rande te vorm, naai ons: 2. sargijamaak die spykers aan die raam vas. Naels wat getik moet wordelke 6-8 cm tik ons eers net halfpad, virons trek die doek en trek dit aan die spykers en dan tik dit eersmo spyker heeltemal in die hout.
 
Om te voorkom dat die vulsel skuif, moet die hele stofferingnaai eweredig verspreide nate. Eersdie prodevka-rand van die stoffering moet tussen die vier vingers aanvaar worden die duim en van die boonste vinger af vir ongeveer 5 cmprodevak, en die ander op 'n egalige afstand hiervan.Dan kom die verwerking van die rande rondom die sitplek, vertikaalkante en op die rugleuning. Die klag moet weer verskuif word,verstel en druk, indien nodig, die vulmiddel met die naald.Stoffeerders is bekend met verskillende soorte randnaaldwerk. Ons salslegs die eenvoudigste beskryf. Eerstens moet u die rande van vormhoeke om te verhoed dat die vuller gly en begin danmet die eerste stiksel op 4 cm van die rand af. Die naald moet geplaas wordmet die regterhand van onder na bo, en met die linkerhand druk die materiaal enterselfdertyd die bestaande moontlike ongelykhede uit te skakelafmetings. Na die eerste produksie gaan ons voort met naaldwerk deur te beweegis van links na regs reguit, 4-6 cm lank prodevcima.
 
Ons begin die tweede stiksel op 'n afstand van die rande, vir2-2,5 cm beweeg van links na regs met soortgelyke produkte.Nou is dit al die afstand tussen die individuele prodevaksslegs 2 - 3 cm. Terwyl ons met die regterhand naaldwerk, werk ons met die linkerkantons vorm die rande en maak die vuller reguit. Vir albei naaldwerk benodig ugebruik 'n goeie en sterk tou en na 4 - 5 prodevaka van onderdie partye maak die naaldwerk vas om dit later te maak, indien nodig,kon toetrek. Hiermee het ons uiteindelik die onderste pantoffels klaargemaakwond waarop die boonste bekleding geplaas word.
 
Die vuller kan nie altyd so verstel word dat dit naaldwerk gedoen word niedie onderste doek heeltemal plat wees. Oorblywende bultjies enongerymdhede word verwyder deur stoffering. Bobekleding kan ook die finale vorm van die bekleding vorm.Daarom moet 'n nuwe laag vulstof op die onderste laag geplaas word.Dit verseker die sagtheid en die plat oppervlak van die bekleding.Die inkepings wat deur naaldwerk geskep word, moet eers gevul wordrande en stikwerk en dan word 'n nuwe laag vulstof aangebringin 'n dikte van 2-3 cm. Dit is die beste om vir hierdie doel te gebruikfyn hare, katel of skuim materiaal. Op die vullaag vanaan die einde moet 'n dun laag watte en die rande van hierdie laag eweredig geplaas wordsteek onder die vulmateriaal om die vulsel nie later te maak niehet die stof van die "meubelstof" binnegedring.
 
Die volgende taak is om die doek vir die bedekking van die skro te plaaseen van die moliene. Die eenvoudigste manier om hierdie voering aan te heg, is jeste stiksel vir rand. Aangepaste molino, waarvan die afmetingsooreenstem met die gestoffeerde oppervlak, moet aan die rande herstel word virongeveer 1 cm en maak dit met penne aan die vier hoeke vasgestoffeerde onderdeel. Rig dan die leunstoel versigtig uit, gaan sit moontlik daaropmolino het goed aan die stoffering vasgehou en weer vasgesteek. Heeltemal plat molino, sonder plooie,dit moet met oop drade aan die kante vasgewerk word.
 
Die beste. is bekleedsel en die onderkant is bedek met sommigedig geweefde materiaal om te verhoed dat die deeltjies uitvalvuller en sodoende grondbesmetting.
 
Nou is die interne werke voltooi en kan ons naderdrinklaag. die bekleding installeer. Eerstens het u 'n materiaal nodigsny tot die vereiste afmeting en strek goed op die tafelsodat dit nie onmiddellik na die installasie sal rek en skep nievoue. Die gestrekte materiaal moet op die oppervlak geplaas word soosons bedek dit en maak dit met een spyker op vier hoeke vas.Spyker dan die twee kante en aan die ander kantspan ons vas en slaan met ons hande. Wanneer dit toetrek enbelyning moet vanaf die middel na die rand beginom rimpelvorming te voorkom. Dit moet voortgesit word met die strammingtotdat die oppervlak heeltemal plat is. Hoekkodedie stof moet versamel word sodat die voue gelyk is enversteek prodevcima verwerk. Aandag! Gebied en hier nodigplat te wees.
 
As ons dekoratief aan die onderrand van die leunstoel wil plaastou, dan moet die bevestiging van die stof sonder poopbrengste, dws spyker dit met stofferingsnaels vir houtraam en rond met die verlangde breedte. As ons wilons gebruik dekoratiewe naels, die materiaal moet vasgemaak worddie onderste deel van die raamwerk sodat die deel van die materiaal se rand afgehaal wordbreedte van ongeveer 1 cm en stofferingsnaels goed vasgespyker.Laastens tik ons die dekoratiewe om die onderrandspykers, sorg dat jy op dieselfde afstand is.
 
Deurbekleding
 
Die bekleding van die deure word voltooi deur hul konstruksiewat op twee maniere uitgevoer kan word. Een manier vereisdat die deur, wat ons wil beklee, heeltemal plat is, wantdie bekleding kan dan direk op die oppervlak geplaas worddie deur.
 
Vereiste materiaal
 
Isolasie: sagte skuim materiaal, plaatdikte20-30 mm afmetings wat ooreenstem met die afmetings van die deur(moontlik uit verskeie stukke). Voering: sag, elastieskaj-afmetings wat 10 cm groter is as die afmetings van die deur. Gom: 'n soort vinnig droog plastiek kleefmiddel.Naels. stoffering dekoratiewe naels, spykers om vas te maakdof. 16x16 (Fig. 1, deel a.)
 
Die deurhandvatsels en plaatmetale slotte moet verwyder word en danverwyder dit en plaas dit in 'n horisontale posisie. Teken met 'n potloodraam 1,5 cm van die rand af (Fig. 1, deel b). Indien gewenst bekleedseljy net die kant van die deur na die raam, dan voorvoordat die handvatsels gedemonteer word, moet die deure en lateie toegemaak wordleef langs die raam sover die bekleding gaan. Van hierdie merker tot'N Nuwe raam moet 1,5 cm na binne getrek word. Die bordskuimmateriaal presies volgens die afmetings van hierdie unu gesnyvan die raamwerk en sny die plek van die sluitplaat daarop (Fig. 1,deel c). Ons benodig die oppervlak van die deur en die oppervlak van die skuimbordplak dan die skuimmateriaal versigtig op die skilvroulike plek en plak (Fig. 1, deel e.).
 
stoffering deur
Figuur 1
 
Dan moet dit (deur die rande op te lig) met gom besmeer worddie sykante van die skuimbord en die onderste oppervlak van die deurlangs 'n raam van 3 cm breed (Fig. 1, deel e). Ons moetwag tot die gom 'n bietjie "vang" met 'n paar plat gereedskap(bv. met 'n wyer skroewedraaier) druk die onderste een versigtig indie rand van die skuimmateriaal en dan vasgeplak (Fig. 1, deel f.)Die materiaal moet op hierdie basis geplaas wordskaja-voerings, elke 5 - 10 cm vasgemaak en vasgemaakspykers, sodat die spykers net halfpad gehamer word.Sny die lug dan 1 cm van die plot afraam (Fig. 1, deel d).
 
By die slot word die lug 'n bietjie gesny en die plek van die handvatsel en die opening uitgesnysleutel (Fig. 1, deel x.) Skye is aan die onderkant vasplak en dan die slotplaat monteer. Vaste naelsmoet individueel verwyder word (Fig. 1, deel i.) en deurlopendbraak die rande van die skaja en trek weer vastot half spyker spykers. Hierna, langs die kontinuummaar verwyder die spykers om dit vas te maak, druk die sierspykers in (Fig. 1 deel j)Eerstens moet u die hoeke regmaak. Die maksimum afstand tussen die spykerkoppe kan wees1-2 mm. Sorg moet gedra word dat die rand skaja, dws. naels, moenie buite die gemerkte boks wees nie.
 
Tik as die oppervlak van die deur nie plat is nie, maar met insertscirung moet op 'n spesiale basis gedoen word. Benodig ekstradie materiaal vir hierdie werkswyse is: laaghoutbord of houtbordvesels 3-5 mm dik vir die afmetings van die basisplaat vir pongeveer 3 cm kleiner as die afmetings van die deur. Bindende kappertjie:linnedraad of dun tou, sierknope met omotom od skaja.
 
stoffering
Figuur 2
 
Eerstens moet u op die basis en op 'n plaat skuimmateriaalteken 'n rooster om knoppies te plaas (uitmekaar gespasieer)horisontale lyne moet 10 cm en vertikaal 7,5 cm wees.Daar moet gate in die kruising van hierdie lyne op die basisplaat geboor worddeursnee 5 mm, en op die plate van skuim materiaal openingedeursnee 30-40 mm. Gaatjies op die skuimbordjala kan met 'n velpons deurboor word (of in die afwesigheid vandaarbenewens 'n vorm vir koeke met skerp kante met druk endraai fig. 1, deel k.) Na die boor moet die gat skuimplak die materiaal (sonder om die rande vas te plak), plaas die lug en langsaanmaak die brakingrande halfpad vas met die spykernaels.In die knoopsgate moet 'n sterk linnedraad en 'n priem geplaas wordvir naaldwerk of draad deur twee gate met 'n naald met twee punte - (Fig.2). Nadat die knoppies ingetrek is, moet die tou op gewikkel wordspykers wat in die helfte gehamer word en dan deur te hamernaels maak dit reg. Nou kan ons die spykers waarmee u uithaal, uithaaldie bak word vasgemaak en die basisplaat met skroewe vasgemaakvir die deur. Verdere bewerkings is identies aan dié wat voorheen beskryf is.Ons sal 'n soortgelyke effek bereik as ons spesiale produkte koopnaels waarvan ons die skajern se koppe bedek. Ons trek met die maatkryt na die luggaas, boor die toepaslike punte met 'n els en dryf die spykers tot die gewenste diepte.
 
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking