Blog

glassnywerk werk

Beklemtoon (staklorezački messe, sny, breek, privaat badkamer venster)

Glaswerk werk
 
Kennis van glaswerke is veral nodigas daar kinders in die gesin is. As die woonstel verseker is, word dit erkenskade as gevolg van breek van glas, is dit net moeilik om te wag - veralas dit koud is - om die formaliteite te voltooi en herstelwerk te doen.Glas moet waarskynlik nie beskryf word nie, want byna almal is dithy was 'gelukkig' om 'n venster te breek. Naam van vensterglasis plat glas en word in diktes van 1,3 gemaak; 1,5; 2; 3;4; 5 en 7 mm. Hulle maak donker, ondeursigtige en patroonglasword gemaak van plat glas deur sandstraal, of ets, ensafmetings sowel as plat glas.
 
Gietglas is dikker: 5, 6, 7 en 9 mm; sy is 'n patroonhet 'n dikte van 4,5 mm, gegroefde 5 mm (katedraalglas), en versterk 6 mm.
 
Die driehoekige glas spyker is baie belangrik vir die hulpmoederjal vir glaswerke. Die dikte daarvan wissel van 0,3 tot1,5 mm, en 'n hoogte van 6 tot 18 mm, in verhouding tot die dikteen die afmetings van die glaspaneel.
 
Almal ken die glas stopverf vir seker. Dit bestaan uit 12%lynolie, 88% kryt en 1% Ianolien.
 
Twee soorte messe word gebruik om glas te sny. Die mes isdiamant (kort: diamant), waarvan die belangrikste deel homself isdiamant, en 'n snyer met 'n staalraam. Slegs natuurlik enrou lemme kan glas goed sny. Hulle het nie lemme niegoeie effek, want dit gee afwisselende, nie-deurlopende oppervlaktessnye en lyne. (Fig. X-7).
 
Vir die behoorlike vashou van die glasgeslypte diamantwysvingeren die middelvinger van die regterhand moet op die afgeronde deel geplaas wordhandvatsels, want slegs op hierdie manier kan die nodige druk gegee word.Die klein merkie aan die handvatsel moet altyd gedraai wordta na die gesig wat deur die snyer gebruik word (Fig. X-8).
 
Die glassny diamant moet altyd skoon wees en net ditkundige ons demonteer. Nadat u dit gesny het, het u dit nodigsit in 'n leertas. Sorg moet gedra word naons kan slegs met dieselfde snyer sny en altyd in dieselfde posisie.
 
'N Snyer met 'n staalraam word hoofsaaklik gebruikvir die sny van dikker gegote glas, want dit sal ongelykhede oppervlakHierdie glas het die diamant aansienlik beskadig. Die snyer bestaan uitsnywiel, 5 mm in deursnee, gemaak van hard metaal (sien= Wie Diamant) wat 'n 2 mm gat in die middel het.Die snylem is uitgedun tot die regte vorm, dit wil sêmaal. Wanneer u sny in 'n posisie wat normaal is tot die vlakglas draai die wiel sodat minder ongelykhede van die glas so issê slaan oor, sit nie vas nie, maar laat 'n deurlopende lynsny. Hierdie gereedskap moet beter as 'n diamant gepars word.Die snywiel gee 'n wyer snylyn as 'n diamant.
 
Daar is 'n gat in die middelste gedeelte van die sirkulasie en u kan dit gebruikdie omleiding word met 'n handvatselskroef vasgemaak. Numeriese kodedien sodat die wiele maklik deur onderdele vervang kan wordwat, daar is 6 in die instrument. Onder die draai-skroef moetplaas die viltblok. Die taak van hierdie onderlegger; wattergeweek in keroseen, beskerm dit die wiele teen verhitting deur konstante smering tydens die snywerk.
 
Glassny messe
 
Die groef skoonmaakmes word die meeste gebruikglas sny gereedskap. Die breedte van die lem is ongeveer twee keergroter as die handvatsel, wat silindries rond is as gevolg van beter greepvervals. Die lem is afgerond of gesny, en die punt daarvan isgeslyp, wat die gom uit die groewe kan onttrek. Harde lemmetjieshulle word verwyder deur die punt van die handvatsel met 'n hamer te slaan(Fig. X-9).
 
Die breekgereedskap is gemaak van gestoomde beuk metplat oppervlaktes sonder knope en sonder krake en geskenkenoodsaaklike hulpmiddel vir die sny van versterkte glas (Fig. X-10.)
 
Benewens hierdie gereedskap, benodig u ook: 'n hamer, tang, handskoeneen mes (Fig. X-11)
 
glassny messe
 
Sny
 
Die glasplaat moet op 'n plat tafel geplaas word wat dit bedekuit met sagte materiaal. Ons moet haar uiteindelik vangwat nader aan ons is, trek na jou toe en gryp na die middelplaas die rande op 'n tafel of verwyder dit van die tafel. Wanneer die raadons verwerk dit moet op die hele oppervlak lê, en wanneer dit isgestoor word, moet dit in 'n vertikale posisie ondersteun wordop die rand,
 
Akkurate metings moet uitgevoer word voordat dit gesny word. Ons moet dit neemneem ook in ag dat die afstand tussen die punt van die diamant en die liniaalongeveer 4 mm. Dit is beter om twee keer te meet as om 'n stuk onakkuraatheid te snyafmetings. Dit is ook nodig om die reghoek te beheerbladsy. Die plek waar ons sal sny, moet vooraf weesvee af en smeer dit - veral as u dikker glas sny -met petroleum om vuil op te los en te verwyder en om te snyglad of gelyk Wanneer die snyer slegs nodig isdruk liggies op die glas en beweeg egalig sonder om te stop.Die hoek tussen die diamantlem en die glas tydens sny,moet die hele snytyd 5-6 ° wees. Ons is nie aan niesny dieselfde lyn weer, want die diamant sal verwoes word.Die snyer moet so vasgehou word dat die pinkie op die glas rus,want op hierdie manier kan 'n gepaste snyhoek voorsien wordsowel as eenvormige verplasing. As die diamant goed sny,dan word 'n stille geluid gehoor, die diamant "sing." As hulle net krap,sny nie, dan is die geluid onaangenaam.
 
Breek
 
Nadat die glas gesny is, bly die bord in een stuk endit moet gebreek word. Ons moet dit dadelik breek, want as die lynafkoel, die glas word kantig en breek hard.
 
Die bord waarop ons in die lengterigting gesny het, moet daarop getrek wordrand van die tafel tot by die snylyn en swak, maar vinnige, drukafbreek. Dit is 'n goeie metode as u onder die snylyn issit 'n liniaal of 'n ander pad en 'n skielike prltlskomdie glas breek. As ons nogal smal repies, 2-3 cm, snyons kan dit maak met 'n breker wat op die snyer geleë is.Ons sit dit op die band en maak 'n blaaskans. Agteruit comadiće na breking, sowel as hobbels, kan ons verwyderook 'n breker. As die strook wat ons gesny het, 4-5 cm isdan kan die breking gedoen word deur die snyer se handvatsel te maakdruk ons onder die stuk wat afval en met ligte drukbreek die band. Dikker breek en gegote glasblikons kan dit ondersteun deur met die handvatsel van die snyer te tikons tik op die glas van onder af langs die snylyn enons breek met 'n bedekte liniaal. Na sny enbreuke van die oorblywende skerp rande moet van albei verwyder wordsye met benat carborundum klip.
 
Profiel sny
 
Behalwe vir reguit sny, is dit dikwels tuis nodigsny glas en in die vorm van 'n profiel. In sekerefoto rame, vensters of vir sommige eksperimente is dikwelsvereiste sirkelvormige of ander kromvormige vorms. Met handleidingmet 'n sirkelvormige snygereedskap kan ons gewone sirkelvormige snye snyvorms van enige dimensie. Dit word met behulp van 'n sjabloon gedoen.
 
Sirkel sny
 
Die glasplaat moet eers met 'n sagte lap skoongemaak wordstof en versprei kerosine langs die snylyn, dws. terpentlnom. Dan die voet van die sirkelvormige snygereedskap (rubber uittuz) plaas in die middel van die sirkel wat gesny moet word (Fig. 1).
 
sirkelvormige sny
Figuur 1
 
Rolugu - die diamanthouer moet volgens die vereiste afmeting aangepas wordziju en maak dit vas met 'n skroef. Die snyprosedure is soos volg: een keerdie een hand moet die sirkelvormige snygereedskap liggies druk en die ander handdie einde van die hefboom - die diamanthouer en beweeg dan in 'n sirkelsny met ligte druk.
 
As u klaar is met sny, plaas die glasplaat op die tafelen met die een hand druk ons die deel wat afval en met die ander handsirkelvormige deel. As die sirkelvormige deel nie na hierdie bewerking skei niedan volg die hulpsny, dws. jy moet die gedeelte tussenin snydie rand van die glas en die sirkelvormige snylyn. Na hulp snyjy moet die bord met albei hande gryp en 'n bietjie sif,totdat die sirkelvormige profiel "uitval".
 
Ons kan ook self 'n sirkelvormige snygereedskap maak. Moetsny twee stukke hardehout van vierkantige afmeting afzia 1,5 x 1,5 x 6 cm. Die aangrensende sye van hierdie stukke is nodigkoniese proses. Aan die plat punt van een stuk moetmaak 'n rubber suigbeker (bloedsuier) met 'n houtskroef vas, en draai aandie koniese punt van 'n houtskroef waarvan die kop later nodig issny af. Die tweede stuk moet dwars naby die rav geboor wordbeenboor en boor 'n skroefdraadgat loodreg op hierdie gat. Een gat moet ook aan die ander kant geboor word, waar die skroef waarvan ons die kop afgesny het, sal binnedring. Hy raakdie oppervlaktes van die twee stukke moet geskuur word om glad en vloer te weessmeer om die gereedskap makliker te draai.
 
In die boonste stuk hout, in die horisontale opening, benodig u posit die hefboom - diamanthouer en na verstelling van diebevestig die vereiste afmetings van die hefboom deur die skroefdraadgatdeur middel van 'n skroef, met 'n vlinderkop.
 
Vir kromlynige snywerk word 'n diamantsjabloon nrDie hamer (breker) is effens smaller om beter te paskrlvinama. Sny kan op twee maniere uitgevoer word.
 
Sny volgens die sjabloon word volgens die oorspronklike patroon gedoenof maak 'n sjabloon van karton of houtplanke. Metdie blond word op die glas geplaas en met 'n diamant langs die rand gesnysjabloon.
 
Sny kan ook gedoen word deur 'n monster te neem, dws. die vorm,teken op 'n vel papier wat onder die glas geplaas word en sny dit met 'n streeptekeninge. Dit is 'n baie moeiliker taak om daarna afval weg te gooikromlynige sny. Die snyer moet langs die lyn getik wordsny onder die deel van die glas wat moet oorbly en die glassal bars. As dit met 'n sagte druk gebreek word.
 
Geboë lyne met groot radiusse moet in snitte gesny word.Groter stukke afval moet eers gesny word, en dan die reswerk in klein stukkies met 'n breker. Opsioneelen hier kan ons hulpsnitte toepas. Na snydie rande van die glasplaat moet geskuur word.
 
Vensterglas
 
Die tussentydse werking van glaswerk is om glas te sny. Stopom gebreekte vensters te gooi, begin ons deur die oorskot te verwydersulke glas. Haal die ou, gedroogde stopverf met 'n mes uit die groewe'n walvis of 'n ou gebreekte mes. Dit moet ook verwyder wordook nie driehoekige spykers om die glas vas te maak nie, en sorg dat pridit beskadig nie die raamhout nie. Reste van glas moet onmiddellik weeshaal en bêre. As ons die spykers en stopverf uithaal, kan ons 'n mes gebruiktrek 'n paar keer langs die groewe om dit reg te maakraam ongerymdhede.
 
Dan moet u die lengte en breedte op 2-3 plekke meetraam. Dit is nodig omdat die raamwerk dikwels wyer isop as af. Van hierdie maatstaf moet die glas minder wees vir2-3 mm. Wanneer u glas sny, moet dit op 'n tafel geplaas wordkoerantpapier of een of ander sagte lap. Op 'n oppervlak soos hierdieplaas die glas op die gemerkte plekke met behulp van 'n liniaalmet 'n diamant gesny. Die gesnyde glas moet tot op die rand getrek wordtafel, tik dit met die snyer aan die onderkant en breek so.
 
vensterglas
Figuur 2
 
In die raam, onder die glas, moet dunne eers geplaas wordwalvisnoedels. Plaas dan die gesnyde glas en maak dit regdriehoekige naels. Spykers (Fig. 2) word in die tjek gehamerEk sal met skerp kante. Uiteindelik word die nuwe walvisnoedels geparsaan die punte van die glas en pas dit met 'n stopverfmes uit. Versterkkatedraalglas kan slegs met 'n wielsnyer gesny word.Trek die glas aan die einde van die tafel nadat u gesny het en druk harderwat breek, en die drade word met 'n skêr of 'n beitel gesny. Snyenige soort glas is makliker as ons dit smeer - soos ons reeds hethet dit genoem - met petroleum of terpentyn.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking