Blog

Sleutel en sluit

Herstel van slotte en Locksmiths

Die meeste van die lewe, die mooiste en aangename ureons spandeer tussen die mure van ons woonstel. Soos dit nie altyd is niedit is moontlik om die ligging, afmetings en omgewing van die woonstel vooraf te kies,ons moet aanpas by die gegewe omstandighede. Dit »pas aanđavanje «verg baie vaardigheid, verstand enbemeester om bv. uit 'n groter kamer meer gevormkleiner kamers, of om 'n leerhoekie vir te maakjonger lede van ons gesin. Maar sulke mense kom selfs meer gereeld vooralledaagse en minder aantreklike, en tog belangrike werke soos dit isbyvoorbeeld. die herstel van die vloer of die vervanging van die glas in die vensterdeur die bal gebreek.
 
Skade en herstel daarvan
 
Kom ons kyk eers na die kleiner en eenvoudiger skade waarvan die skade isherstelwerk word tereg van minder ervare meesters verwagra In die huis. ”Aangesien hierdie werk baie verskillend en vertak is,ons sal nie die orde van oorweging volgens ooreenkomste bepaal nie,as volgens die kompleksiteit van hierdie werksgeleenthede vanafeenvoudiger.
 
Sluitherstel
 
Die mees algemene variante van slotte, dié wat in verkry kan wordwinkel en die wat reeds geïnstalleer is, is: sluit slotte,semi-ingeslote en ingeslote slotte. Aan die deur van die woonstel is gewoonlikversinkte slotte te stel.
 
Die onderdele van die versinkte slotte is: 1. sleutelopening, 2. oortjieslotte, 3de grendel, 4de grendel, 5de silindriese bus,6de plek van die handvatsel, 7de slotbehuizing, 8ste vere en wiggies 9de cršni rand, sowel as draai skroewe, en in veiligheid slottema ratkas (Fig. 1).
 
sluit onderdele
Figuur 1
 
Om die slot reg te maak, moet ons dit demonteer. Eerstedie trekskroewe moet verwyder word en dan met u vingers gedruk wordbus en gebruik laastens 'n skroewedraaier om die boonste plaatmetaal van die behuising te verwyderslotte. Die veer moet versigtig verwyder word, want as u springdit kan ons seermaak. Die mees algemene mislukking vind plaas wanneer die opening silindries isdeurdrenkte kokonne gedra, armhandvatsel wankelrig of draaiend endie deur is moeilik om oop te maak of glad nie oop te maak nie. Om af te breekverwyder, moet die opening van die handvatsel (vierhoekig) uitsteek,word dus groter, en draai dan die arm met 'n dun laken.As die opening van die opening kleiner is, dan kan die arm van die handvatselbrei uit met 'n beitel en skakel sodoende die knik uit. Na meerjaarlikse gebruik van die mouarm, wat die tong van die handvatsel dryf,dit verslyt sodat dit skerp word en eenvoudig verby glytong sodat die deur nie oopgemaak kan word nie. Herstel is moontlikvoer uit as die been dof genoeg is om 'n rand van 1,5 te laattot 2 mm. Dan sal die arm die oortjie oopmaak en uiteindelikdit sal nodig wees om die handvatsel net meer te druk. Dikwels is dit 'n wanfunksielente bars. Herstel is baie eenvoudig. In die winkelu moet 'n nuwe veer koop en die ou vervang. As gevolg van die gereelde openingdie voordeur word aan beide kante van die slotplaat gedra in kontakmet 'n mou. En dit kan reggestel word. Hamerhoue is nodigrek die plaatwerk en verminder die opening, en dan met 'n ronde vylpas dit aan volgens die afmetings van die mou. Dit is soortgelykherstel en dan wanneer die huisvel deur die sleutel verslyt is.
 
As die haak verslyt, moet u die sleutel nie optel niedie toepaslike manier en die sluitvlak beweeg nie. En hierindie saak word deur 'n hamer en lêer aangehelp. U moet dit 'n bietjie met 'n hamer rekverslete deel van die tongslot en vyl. Die slot is dangoed as ons dit met 'n sleutel optel (regs in die openposisie!), en 'n deel van die haak wat reghoekig gebuig is,is ongeveer 1 mm bo die tong van die slot geleë.
 
Tik om die deur te laat sak of dit op te hefhandvatsels en slotte sal nie by die ooreenstemmende openinge pas nieop die eindplaat op die deurkosyn. Vir herstelwerkdit is nie nodig om die slot of die plaatwerk te demonteer nie. Dis genoegom die openinge op die plaatwerk met 'n lêer op, af of aan die kant te vergrootsodat die deur daarna kan sluit.
 
Die gelyste foute van die slot kan maklik herstel word sonderkundiges. Voordat u die slot monteer - maar ook as ons dit nie doen nieherstel, ten minste een keer per jaar draai en skuif oppervlaktesSlotte moet goed gesmeer word met suurvrye olie om dit maklik te maaken het stilletjies gefunksioneer. Die montering van die slot moet gedoen wordnet so versigtig. Ons moet al die dele aan die einde bymekaar sitbus en lente. Na die samestelling moet dit met die duim gedruk wordbus, plaas die deksel van die slotbehuizing en bo-oor die openingbedek deur die mou te druk, plaas die plaatwerk op sy plek.Op hierdie manier kan die lente nie uitspring nie.
 
Daar word gewoonlik gesê: 'Dit pas soos 'n sleutel in 'n slot!' Maar daar isen sulke sleutels wat nie gehoorsaam is nie en wat vassit, en dit is algemeenas die sleutel verlore gaan. As die sleutel van die sleutel met 'n opening is, danword gebruik vir slotte wat net aan die een kant oopmaak.Sleutelpen - waarvan die hoogte gewoonlik twee keer die deursnee isna die sleutel 6-8 mm breed, is dit geskik om te passlotvorm. As die sleutel verlore gaan, moet u dit by die winkel kooprou sleutel en sy pen in te lê, sodat dit passlotvorm. Ons kan die afdruk van 'n ander as 'n sjabloon gebruiksleutel seep of stopverf in. Die afdruk word in die rigting van die arm gemaakskaal tot 'n kwart van 'n veer en hierdie negatiewe moet coristi om die vorm van die sleutel te beheer.
 
Maak 'n sleutel
 
Die eerste bewerking wanneer u 'n sleutel maak, moet 'n meting weesvan die deursnee van die arm van die onbewerkte sleutel en die vylsel daarvan (draainjem in mengele) tot dieselfde dimensie as die monster. Onnodigdie materiaal word verwyder sodat dit afgestomp worddenkbeeldige vertikale agste (ossillerende liassering) te beskryf.Sodat die arm van die sleutel langs die pen, in die kop van die sleutel, geplaas kan word'n groter punt van 'n lêerhandvatsel of skroewedraaier moet geplaas word en ditdraai in die mengele. Op hierdie manier sal ons ook vet kan wordverwerk die vere tot die vereiste dimensie. Nadat u die sleutel vasgedraai hetin mengele sal ons die breedte en hoogte van die vere kan verwerk (Fig. 2)
 
maak 'n sleutel
Figuur 2
 
Die merk en vyl van die groewe van die vere moet werkmet die grootste akkuraatheid. Diegene wat 'n gevoel daarvoor het, merkhulle kan ook direk uitgevoer word vanaf die monster wat daarna geplaas worddie vere van 'n moersleutel in die mengele toegetrek. Diegene wat dit kan doendirek gedoen word, kan die merk met 'n meetpunt gedoen word:Voordat u dit merk, moet die sleutelpen met krijt engebruik 'n naald om die afmetings van die groewe wat ooreenstem, te merklamellaslotte. Kepe, ook op die armmoet na 'n nuwe sleutel oorgedra word.
 
Die groewe vir die latte moet eers met 'n saag en potorn gesny wordmet 'n plat naaldvyl om uit te brei na die afmeting watstem ooreen met die oorspronklike sleutel. Om die lamelle toe te laatbeweeg versigtig in die groewe, die onderkant van die groewe moet afgerond wees. Geutegeleë in die pen in die rigting van die sleutelarm, afhangend vanvorms word rond, plat of vierhoekig gevormmet daardie lêer. Die boonste rande van die pen van die nuwe sleutel is ook nodigafrond. Gooi gebruikte skuurpapier weg aan die eindespore van 'n lêer.
 
Die finale sleutel moet in die slot geplaas word en noukeurig probeer wordom te draai. As dit vassit of glad nie kan draai nie, moet dit doenhaal dit uit en steek 'n pen aan met die vlam van 'n vuurhoutjie of kers. Sleuteldruk terug in die slot en die plekke wat as gevolg van die vlam isskoongemaak oturpijati, omdat dit maklike omkeer voorkomsleutel. Die sleutel, dws. pen totdat dit verstel moet word totdat dit beginom die sluitvlak maklik en glad te draai en te beweeg.
 
Wanneer u sleutels met twee vere met spesiale sorg maakalbei vere moet gevorm word. Dit is gewoonlik omgekeerde beelde inspieël, daarom moet hulle op presies dieselfde afmetings gelê wordis. As die twee vere nie gelyk is nie, sal die sleutel nie die slot oopmaak nie.Eerstens moet die arm altyd volgens die vereiste dimensie genommer worden vorm dan die hoogtes van die vere. By finale aanpassingdie afmetings van beide vere en afstande moet noukeurig beheer wordvanaf die arms en onderlinge afstande.
 
Die maak van sleutels vir silinderslotte lyk nieingewikkeld, maar eintlik 'n baie moeiliker taak as ditis die maak van die sleutels wat tot dusver beskryf is. Ons kan hierdie sleutels doenmaak slegs op grond van die oorspronklike.
 
Die monster en die onbewerkte sleutel moet op mekaar geplaas wordsodat die lengtegroewe voor mekaar is enhulle pas presies. Draai beide moersleutels in die klampe en toonbank vasons ontneem die geute van bedekking. As hulle verhuis word, moet hulle padgeemengele en stel die sleutels terug.
 
Eerstens moet u die diepste groef in die nuwe sleutel inlê,sorg dat die oorspronklike ongeskonde bly. Dankleiner "tande" moet ook op die nuwe sleutel gevorm word. Soos hierdiedie nuwe moersleutel moet dan geleidelik op die vorm aangepas wordslotte. Wanhoop oor die sleutel sal dinge ook hier vergemaklik.
 
As die sleutel gereed is - as dit al die slot goed oopmaak - moet dit met petrol en 'n kwas gewas worden ons sou roet en saagsels verwyder.
 
Veiligheidssluitpenne (bv. Vir lessenaars) is byreguit voor en lateraal getrap. Wat meer isstap hiermee is 'n groter aantal variasies om te sluit, en die slot isveiliger. 'N Pen in drie stappe het byvoorbeeld ses variasies,met ses stappe 720, en met agt stappe 40320 variasie.
 
En 'n gewone slot kan herontwerp word om veilig te weesslaap. Dit moet eers op 'n stadium in die draaiende vlak uitmekaar gehaal wordsleutelboor 'n 2mm gat. Met 'n paar deursnee spykers3 mm moet in 'n stuk van 5 mm lank gesny word. Die een kant hiervanstukke tot 'n deursnee van 2 mm. met 'n lengte van 3 mm.Kom ons plaas die sleutel nou op sy plek en merk dit op die penplek van kontak met hierdie vasgenaelde pen. Op plekwaar ons die veer gemerk het, moet een groef van 3 mm breed aangebring worden 'n diepte van 2 mm. Op hierdie manier word die slot oorspronklik.Natuurlik deur die posisie van die spykerstukke en syne te veranderdimensie verskillende variasies kan verkry word.
 
As u 'n slot koop, is dit skynbaar onbeduidend, maar'n baie belangrike faktor is inderdaad of die deure of vensters links is ofreg. Ons kan dit bepaal deur ons teenoorgestelde te steldeuropeningrigting (Fig. 3, boonste deel)
 
Die grootste veiligheid word deur die sg Yale (Jel) silinderslotte (het 'n silindriese vorm). Aandag! Volgens die kennerveiligheidsterminologie, net hierdie en die sogenaamde Wertheim (Verthejm) slotte (het 'n sleutel met twee vere) sekuriteit. As inons het nie sulke beveiligingslotte in die woonstel in geval van inbraak niediefstal met die oopmaak van die slot, is daar min hoop wat ons sal kryskadeloosstelling (Fig. 3, middelste deel) In die silinder Yale draai die slot eenbinneste kleiner silinder en slegs as die sleutel watstem ooreen met die slot beweeg die hakies van albei silinders na die gewenste polotee. Yale-tipe slotte werk eintlik voor toe of. ek kanis ook spesiaal vir enige slot gemonteer.
 
slotte
Figuur 3
 
Die slotte sal slegs foutloos werk as hulle dit doendeure en vensters sluit goed. Basiese toestand vir altyddie deure en vensters te sluit, is dat dit skarniere is waaraan hulle housluitmeganismes, korrek en goed onderhou.
 
Eenvoudiger skarniere moet slegs met spykers vasgemaak word, en dit is beter om die o in te voeg of in te tikvreemdeling. As u die skarniere vervangons moet gereeld boekies toepas (wanneer die materiaal nuut isskarniere dunner) of skarnier upustltl (indien dikker).
 
Vir die mat kan ons 'n fineer teël gebruikdit het dieselfde vorm as die ingeslote deel en 'n dikte gelyk aan die verskildie dikte van die materiaal van die twee skarniere. (Fig. 3, onderste deel)
 
Daar is baie soorte skarniere. Hulle name is nie in nieverband hou met hul huidige gebruik. Daarom is dit beter,in plaas daarvan om daardie name te onthou, kies persoonlik die name wat ooreenstemparadys van ons behoefte.
 
Dit is belangrik om die afmetings, materiaal, rigting van die opening in gedagte te houwonde, die grootte van die openinge en die vlakke van die deurkosyn.
hoe die sleutel werk

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking