Blog

dek

Mariene of Sweedse Vloer, parket en flooring lepljeni

Timmerwerk vir konstruksie
 
Die gesegde "Ek het my bene uitgeput" word gereeld gebruik, maar eintlikbaie selde word die voete gedra, en veel meer die patos waarop hodamo Die dra van patos en parket kom egter nie alleen voor nieas gevolg van die feit dat ons daarop loop, maar ook van baie anderredes. Om sulke foute suksesvol te kan regstel,dit is nodig om - selfs uit die prentjie - die konstruksie te leer kenen die samestelling van patos. Die naam van die mees algemene patos is skip ofSweedse vloer.
 
Vloerplanke word in die vorm op die vloermatte geplaasbalk, en onder hulle is 'n substraat van patos in een of twee lae.
 
Die individuele vloerplanke is reguit met mekaar verbindverbindingsoppervlaktes, met vou, op die tong en groefen met 'n insetsel (Fig. 1).
 
planke lê vir patos
Figuur 1
 
As u die patos verhoog, is die hout wat besmet isdie wond met sampioene moet natgemaak, geskei word en indien moontlik,brand later. As die planke goed is en ons dit weer wil hêneem voordeel, dan moet ons versigtig wees as ons hulle verhoogons sou nie hul tru met spykers beskadig nie. Veral nodigsorg dat die groewe van die planke nie beskadig word nie, want dit is vasverborge naels. Dele van die patos wat gelap word, kanons kan dit so plaas dat die "kolle" onder die meubels is. Asdie patos is redelik verweer, dit moet tydens die herstel vervang wordnie net verslete onderdele nie, maar ook die omgewing.
 
Bootvloere van sagte hout kan herstel wordslegs borde wat dieselfde breedte as die bestaande het en wat ook isstel met aansluiting. As slegs individue nodig isborde verander, dan is dit veral belangrik dat die materiaaldieselfde breedte hê.
 
Borde van die kleinste dikte moet gebruik word om te herstelvan 5 cm. Nuut geïnstalleerde elemente behoort ook te behoortop die vloermatte. Beskadigde dele moet nie met 'n beitel verwyder word nie,as met 'n gedeeltelike opheffing met 'n wig gesny met 'n saag(Fig. 2).
 
vervanging van beskadigde onderdele met 'n saag
Figuur 2
 
Sweedse patos is dieselfde as skippatos, maar die borde is indit is korter en word geplak, soos 'n baksteenmuur.Die verhoging en herstel van hierdie patos word op dieselfde manier gedoen asmet skeepspatos, met die voorwaarde dat nuwe onderdele afgewissel moet wordkamerbind (Fig. 3).
 
herstel van Sweedse patos
Figuur 3
 
Parketvloere
 
Parketvloere word met verskillende hegtings gelê(parallel met die muur, skuins, gegroepeer in reghoeke).As die planke in koue of warm gom geplaas word. dan is hulle metswaelstert, en as dit op die vloermatte geplaas wordbord basis met klink, dan is hulle met 'n veer en 'n groefof met 'n groef en insteek (borde slegs met 'n groef daaraan vas)is klein houtinsetsels), Figuur 4. By herstelwerkdie parket word met 'n skerp beitel verwyder. Spesiale aandag moet gegee wordsodat u nie uself beskadig wanneer u die bord met die groef en die pen oplig niegroewe en vere.
 
installasie van parketvloere
Figuur 4
 
Geplakte parket word verhoog deur dit te beitellae gom en slegs die onderste bord is beskadig, en die resonderdele moet onbeskadig bly.
 
Wanneer die herstelwerk gedoen word, word die planke op dieselfde geplaasdie manier waarop die hele parket gelê word, maar wanneer dit gelê worddie agterste planke is slegs die dwarskant met die groef ingroef, en 'n koplose spyker word in die onderkant van die bord gedryf. Op diedie veer moet aan die verlengingskant afgesny word en met hamerhoue gebring word'n bord in sy plek.
 
Die borde wat afsonderlik vervang word, moet verwyder wordbeitel. Die installering van nuwe borde kan op meer gedoen wordVind op:
 
op die manier wat voorheen beskryf is,
- deur die vere aan die langskant te verwyder en
deur die onderste gedeelte van die gegroefde langs af te sny.
 
Parket met insetsel word op dieselfde manier herstel asindividuele planke, maar natuurlik is geen insetsels nodig nie.
 
Parket wat op die asfalt vasgeplak is, kan baie maklik gemaak wordmaak, want die planke word eenvoudig langs mekaar geplaas.Op dieselfde manier kan parket herstel word in die vorm van moMaar dit is nodig om slegs een bord met 'n beitel te verwyder,en die ander kan dan maklik verwyder word.
 
Die herstel van gegote warm vloere is al minder eenvoudigdit moet aan 'n kundige toevertrou word met inagneming van die volgende:
 
In die geval van 'n magnesietvloer is dit nodig om dit op die regte manier te merkvorm die onderdeel wat herstel moet word.
 
Die verbindingslyne van nuwe of nuwe onderdele moet gevorm worddilatasiegapings.
 
Vir bitumineuse emulsievloere as gevolg van donker kleur enelastiese eienskappe kan herstel word en groter dele.Nuwe onderdele kan direk gekoppel word aan bestaande delemet verloop van tyd sal die verskille tussen die nuwe en ou dele verdwyn.Kleiner dele van deurlopende vloere kan ook herstel wordvan plastiek, maar die spoor van herstelwerk sal altyd bly.Dit is 'n goeie oplossing as die skade met dieselfde materiaal herstel wordbreuk waarvan die onderste lae is en dan op die hele oppervlak, daarnadeeglike skoonmaak en skuur, dien 'n nuwe dun laag toe.
 
Geplakte vloere
 
Dit is ietwat voordelig vir die herstel van PVC- en linoleumvloeremy situasie. Die oorsake van skade aan hierdie vloere kom meestal voor inswak kleefkwaliteit, by onbehoorlike voorbereiding van die substraatof nie-nakoming van die lêtegnologie. Ondergrond is die meestemisluk as gevolg van oormatige humiditeit of swak en oneweredige podie oppervlak waarop dit geplaas is. As die teëls nie geplak word nievoldoende verouderd is, kan 'n blaas op hulle verskyn ofom die rande te verhoog.
 
Borrels vorm gewoonlik as gevolg van:
 
buitensporige dikte van die kleeflaag (daarom radie skepper verdamp hard),
- mislukking van die belyning na lijm en
'n geringe of onvoldoende dikte van die kleeflaag.
 
Geplakte vloere moet met die hand en met 'n spatel geskiedlom. Nadat dit opgehef is, moet die rol en die basis van gom skoongemaak wordoplosmiddel en spatel. Dan moet die substraat herstel word.Sit die beste kunsmatige ma daarop aanterriërs. Nadat hierdie laag gedroog is, moet die teëls weer verseël worddrink (Fig. 5).
 
gomvloere oplig
Figuur 5
 
By die herstel van kleiner dele, beskadigde onderdelemoet eenvoudig van die vloer af gesny word. Nuwe materiaal wat saldie stel moet dieselfde kleur, patroon en dikte hê as die ouvloer. As ons die gesnyde deel uithaal, moet ons die basis skoonmaakgom en plaas 'n nuwe stuk wat effens groter isvan die ou. In teenstelling met die presiese dimensie, die teenoorgesteldedie sye moet tydelik met spykers vasgemaak word om te verhoed dat dit uitreikverplasings. Sny moet altyd met 'n liniaal gedoen wordom die komposisie plat en sonder gapings te maak. Nuut geplaas stukna die gom moet dit gelaai word met die gewig waaronder dit geplaas wordfineerpaneel (Fig. 6).
 
herstel van beskadigde onderdele deur te sny
FIGUUR 6
 
As u sny, moet die rande van die ou en nuwe bordehet 'n vou van 4-5 cm. Onder hierdie oorvleueling moet u poplaas 'n strook staal, fineer of molina maxi op die ondergrondklein breedte van 0,5 cm. Bokant hierdie strook, met behulp van staalliniaal, moet die ou en nuwe borde terselfdertyd gesny word. Laterdan moet u die kleefband verwyder, die oppervlak met gom smeerbreek, verwyder die gesnyde repies en plak die borde op hul eieplek. Op 'n soortgelyke manier word tapyt van muur tot muur vasgeplak (»tapisons ”,“ itisons ”, ens.).
 
Geskikte kleefmiddels vir linoleum, rubberborde en PVCvloere kan verkry word in winkels met toepaslikeaanwysings.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking