Blog

solder

Konstruksie van Counter latte kamers

Bou van 'n solderkamer - solder
 
Die basiese voorvereiste vir gemak is genoeg ruimte. Ugesinsgeboue kan die gebruik van ruimte verhoogmet, vandag al hoe minder nodig, solderruimteom 'n solderkamer te bou.
 
Opeenvolging van bewerkings
 
Dit begin met die hermodellering en versterking van die trappe. Terwylideale trapdiepte 30 en hoogte 15 cm, by die trapvir die solder kom ons ook hoogtes van 22-25 cm met 'n diepte vanslegs 12 cm waarvan ongeveer 6 cm onder die volgende stap iseenhede (Fig. 1, deel a). As die soldertrap baie steil is,die moontlikheid om 'n nuwe trap te bou, moet oorweeg word,moontlik buite 'n gebou bedek met sinkplate vankunsmatige materiaal. In elk geval is die basiese vereistedat die trap 'n goeie reling het en trappies wat nie glad is nie.Die heining moet tot by die solder strek sodat niemandhy val by die trappe af.
 
Op die onderste trap na die solder, op die grondvloer, moetinstalleer 'n vuurvaste deur (gevoer met plaatstaal) jaaan brandbeskermingsvoorskrifte sou voldoen.Dit is raadsaam om die vuurvaste deur met onbrandbare, maardekoratiewe materiaal, wat beide termies en akoesties isisolator (glaswol, ens.).
 
Dit is baie belangrik om al die skoorstene, en die, te beheer en aan te paswat in die leefruimte met keramiek gevoer isteëls om meer dekoratief en net so belangrik te wees,veiliger in terme van brand. 'N Belangrike algemene reël is omtussen skoorstene en nuwe muurbekledingsmateriaalinstalleer termiese isolasie en vuurvaste asbesafval, ens. Meubels, tapyt of ander vlambare voorwerpe mag nie naby die skoorsteen geplaas word nie. Daardie deel moet so gevorm word dat dit 'n soort gratis kaggelruimte word.
 
Ons moet voorsiendie venstervir natuurlike wraaken ventilasie. As een muur van die kamer 'n gevelwand vormsolderruimte, dan kan ons 'n venster op die muur plaas.Die prosedure is soos volg: op die plekke waar die boonste een geplaas gaan worddrempel moet een ry stene uithaal sodat dit eers aan die kant isplafon verwyder droë mortel, stel die verlengbord virboonste drempel en gaan dan voort met die aflaai van buite enons bestuur die bord heeltemal. Begin van bo na onder, moet jyhaal die stene uit die plek van die toekomstige venster, maar terselfdertydmoet een steunkolom vir die deel bo die opening en met plaastwee penne tydelik vasgemaak. Laat ons laastens die muur oopmaak om dit te houtalgoppervlaktes (Fig. 1, deel b.). As die gewelmuur een isbakstene (muur 12) word aanbeveel om die hele muur weer af te breekbou op 25 cm, of beter nog op 38 swart. Dit is al in hierdie muurkan 'n vensterraam installeer. 'N Mens moet baie versigtig wees, wantuiteindelike sloping van die muur op straat kan ernstig veroorsaakongelukke, en die breek van stene in die solderruimte kan veroorsaakhandvatsels breek selfs die plafon.
 
Dit is 'n baie ingewikkelder saak as geen van diedie mure van die solder val nie saam met die gewelmuur nie, want daarinin hierdie geval moet die beligting deur 'n dakvenster opgelos word.Die verskil tussen hierdie twee soorte solder is baie mooizana in Figuur 1, deel c.
 
konstruksie van 'n solderkamer
Figuur 1
 
In die figuur word 'n gedetailleerde aansig van die dakvenster gegeegeen. 2. Verwyder die dakbedekking en maak die dakdie konstruksie van die dakvenster moet toevertrou wordkenner. Die werk sal makliker wees as daar afstande tussen hulle isdie kornea van die dakstruktuur is groter, want dan kan die vensterplaas tussen twee korneas sonder om te beweeg (Fig. 2, deelb). Maar as u 'n groter venster wil instel, dan is die konstruksiedie dak moet volgens die tekening deur 'n aanhangsel opgelos word (Fig. 2, deel a).
 
dakvenster
Figuur 2
 
'N Breër venster kan geïnstalleer word as 'n kompromie-oplossingsodat die korneas nie beweeg nie, maar voor die venster gelaat word. Natuurlik kan die venster se venster slegs in die rigting van die veld oopgemaak word, en dit is seker dat die hare van die kornea tussen die linker- en regterraam van die venster nie die beste oplossing is nie (dit kan moontlik gebruik word vir 'n driehoekige afskorting.muur met kunsmatige bekleding). Dit is baie belangrik om aan te weesdie buitenste deel van die dakstruktuur van die dakvenster bysit klein geute, en aan die wortel 'n geut vir dreinering.
 
Die mure van die solderkamer kan eers geïnstalleer worddie maak van geraamtes van 7.5 / 12 balke wat voorheen beskerm isvan die vuur af. Dit bestaan eintlik uit toenamedie aantal balke van die dakstruktuur en in die bekleding van die bestaandeaan die binnekant. Die binnekant van die dakrakkemoet gevoer word met planke van dieselfde breedte, maar slegs 1/2 "dik -1 "(12-24 mm) sodat hul binneste oppervlaktes binne isdieselfde vlak as die nuwe "verdikte" balke, dakbalkema.
 
Natuurlik moet die skelet uiteindelik so vormstem ooreen met die bestaande dakstruktuur van die gebou. Dis belangrikdat spykers en skroewe vir die bevestiging van die skelet nie verby is niedimensioneel gedimensioneer om die dravermoë nie aansienlik te verswak niebalke, nokhorings van die dakstruktuur. Bekledingspaneledit moet in plaas van spykers vasgemaak word, deur vas te plak of, indien niegenoeg, dan (deur gate te boor) met behulp van 'n skroefnjeva vir hout. Noukeurige beplanning van die soldermure(miskien nie almal nie) kan bo die draende mure geplaas wordland. Soldermure moet ten minste van baksteen gemaak wordafmetings 38 cm.
 
As die skelet gemaak word, kan nutsdienste gelê word.
 
Kraglyne moet so min as moontlik gelei wordroete, herhaaldelik geïsoleer, in Bergman-pype. Solderons moet nie rommel maak met elektriese installasies nie. Dis genoegeen beskermende geleier met skakelaar, veelvuldige prop en eenplafon (of muur) gloeilamp. 'N Peloton moet opsetlik gebruik wordsterker afmetings met noukeurige isolasie. Hoofskakelaarmoet op die grondvloer geleë wees by die ingang met die kontrolesisodat ons die elektrisiteit kan afskakel as daar niemand is nieop die solder. water moet ook op die kortste roete gebring word'n leiding vir een kleiner wasbak asook 'n rioolpyp.Daarom is dit die beste om die solder langs of bo die nat knooppunt te plaas.Ons kan die pype langs mekaar bring om dit saam te voorsientermiese isolasie (water kan in die winter vries en in die somer so warm word dat dit nie word nie)kan as drinkwater gebruik word). Behalwe vir die wasbak, is dit niegoed om ander verbruikers van water op die solder te hê.
 
Die beste manier om die solder te verhit, is stoomverhitting of warm water. As verhitting nie opgelos kan word nieop hierdie manier word gaskonvektore en oliekonvektore steeds oorweegstoof of moontlik elektriese verwarmers geleë langsaan virsuiermuur en slegs as 'n laaste uitweg, 'n verwarmingsstoof.
 
Na die oplossing van nutsdienste, geraamtes en trappe word die vloer gelê.
 
As die plafon van die gebou al so gebou is dat dit isin ag geneem word en die konstruksie van die solder, dan is dit net nodigtot op die vloer, wat reeds gelyk is en wat bestand is teen die opteoplossing, stel die materiaal vir versiering en termiese isolasie(PVC-staaf of tapyt van muur tot muur).
 
Die gewone plafonne word egter nie so gemaak nie, so is dit ook sodit is nodig om die ontvangborde eers op die verbindingsbalke te plaasvrag, en op hierdie skeepsvloer bedek met tapyt ofPVC. Dit is belangrik dat dit in die ruimte tussen die planke en die vloer isterselfdertyd installeer ons goedkoop, nie-vlambare isoleringsmateriaalwat die hele ruimte vul. Dit kan vir hierdie doel gebruik wordskuimmateriaal en glaswol in die vorm van sakke en quilts, jdit is dus makliker om in plek te sit.
 
Hierna moet die binnekant van die planke aangebring wordvan 1/2 "wat teen vuur beskerm word. Aan die bokant hiervan,kom voering van veselplate, laaghout,laaghout, paneelens. (Fig. 3). Klik op om die sny van laaghout, MDF en ander borde te bestel en te onderhouDIENSSNY VAN PLYWOOD
 
die plafon maak
 
Figuur 3
 
Uiteindelik moet dit geïnstalleer word, net soos die vloerbuitenste isolasie laag. Dit is die maklikste om met isolerende ma te werkmet 'n materiaal wat in die borde verkry kan word, hoewel dit iets isduurder.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking