Blog

beskerming en noodhulp

Beskerming en noodhulp

Selfs met die noukeurigste werk kan ons seerkryhand met 'n beitel, om giftig in te asem wanneer daar met chemikalieë gewerk wordgas, of om tydens installasie van 'n leer af te val.
 
Die mees algemene ongelukke en voorsorgmaatreëls
 
Brandwonde. Gevaarlike plekke, winkels en middele: kombuis,waskamer, badkamer; vet smelt, sweis; ysters, stowe,foutiewe verwarmers, reshoi. Veral vlambare materiale: petrol,eter, alkohol, terpentyn, veral as skoonmaakmiddels eninsekweermiddels.
 
Voorsorgmaatreëls: Moet nie ophoop nieafval, koerantpapier, lappies; ons moenie die as inlaat niehoutkissie of mandjie; op stowe en oondskottels virkook moet so ingestel word dat hulle handvatsels (handvatsels) nie is niena die veld; met vlambare skoonmaakmiddelstree baie versigtig op; vuur of oop vlam moet ons nielaat sonder toesig.
 
Koolstofmonoksiedvergiftiging, rook. Strykop steenkool, 'n foutiewe verbrandingsoond of 'n geslote oondvoor die tyd, foutiewe skoorstene.
 
Voorsorgmaatreëls: skoorstene en stowemoet voortdurend gemonitor en skoongemaak word; met houtskoolysters yster by die oop venster; ons is nierook in die bed; as ons die motor in die motorhuis parkeermoet dan vir 'n geruime tyd oopgelaat word.
 
Gasvergiftiging, gasontploffing. Nadele van die pypleidingliggas. onbehoorlike hantering van waterverwarmers (geveglerima), defekte of nie-geslote kleppe. Drie soorte gevare:ontploffing, brand, gasvergiftiging.
 
Die gevaarlikste komponent van liggas is koolstofmonoksied.Tekens van vergiftiging is: bleekheid, hoofpyn, swakheid, duiseligheid,ledemaat gevoelloosheid, braking, diarree, slaperigheid, af en toespierbewing, bewusteloosheid. Ten slotte, as gevolg van asemhalingorgane, kan die dood voorkom.
 
As vergiftiging geleidelik plaasvind, oor 'n langer tydperktyd (bv. stadig en konstant smeulende gas in die woonstel), is die tekens:kenmerkende ligte blougrys gelaatskleur, spierswakheid,moegheid. senuweeagtige harsingskudding, bewende mond, arms en bene, floute(veral as jy opstaan) gehoor- en gesiggestremdheid, neeveilige loop, geheuevermindering en konsentrasiekrag, angs en verminderde wilskrag.
 
Voorsorgmaatreëls: as ons ruikgas, deure en vensters moet onmiddellik oopgemaak word, moet langer geventileer wordmoet ons nie 'n vuurhoutjie aansteek nie, dit is verbode om aan te skakelelektriese beligting; die gaswaaier het heeltemal nodignaby; u moet nie 'n rubberslang vir gasleidings gebruik niesonder stofinvoegsel; verseëling van gasinstallasies is ons niebeheer jouself met 'n oop vlam, net met seep!
 
As die gaskoker nie begin nie, moet dit dadelik beginmaak die warmwaterkraan toe en wag minstens 10 minutetotdat die hele hoeveelheid uitlaatgas verdamp. Na hierdie,die ontstekingsvlam moet eers aangesteek word en dan eers oopgemaak wordwarmwaterkraan.
 
Die verbranding van die gasvlam moet voortdurend gemonitor word.As die vlam geel van kleur is met 'n lang en verbleikte rekeningraam, dan is die verbranding onvolledig. Toestel met nepotpuverbranding mag nie gebruik word nie. Verbrandingsproduktegasstowe moet oor die skoorsteen geneem word. Waardit word nie opgelos nie, en daar moet baie aandag aan ventilasie gegee word.
 
Elektriese skok. Defekte lyne, huishoudelike toestelle,gereedskap, nie-geïsoleerde geleiers, verslete skakelaars, proppe, voetstukke;veral in die kombuis, in die badkamer, in die waskamer en in die kelder;draagbare gloeilampe, onbehoorlike herstelwerk aan foutiewe versmeltings(bv. met draad).
 
Voorsorgmaatreëls: alle s moet verwyder wordvryhangende elektriese lyne; ons moenie swak en gebruik nienie-geïsoleerde skakelaars en bykomstighede; enige onklaarraking moet onmiddellik weesotkloniti; ons moet nie skakelaars en drade natmaak niehande!
 
Algemene voorsorgmaatreëls in die tuiswerkswinkel
 
Werkswinkel, masjiene, gereedskap en beskermende toerustingdit moet gepas, duursaam en korrek wees.
 
Die vloer moet glad wees, maar nie glad nie, in 'n goeie toestandtoestand en geskik vir die behoud van netheid.
 
Die werkplek moet ruim, helder, metvrye ruimte minstens 80 cm breed.
 
Laat ons slegs sulke lere gebruik wat die regte ensterk stappe en wat voor gebruik getoets is! Eenvleuelere moet beveilig word teen gly. Dubbelvlerkverbindings of kettings moet beveilig word sodat dit nie oopgaan nie.As u op hoogte werk, moet u die veiligheid o gebruikweiding.
 
Maak en gebruik slegs elektriese toestelle in ooreenstemming metmet toepaslike standaarde en regulasies.
 
Natuurlike en kunsmatige beligting moet voldoende weesen feitlik geen skaduwees in die werkplek en hande nie, en terselfdertydons moenie skitterend wees nie.
 
Werkklere - veral langs gevaarlike masjiene - is nodigdat dit gepas is. Ons moenie los klere met onderdele dra niewat vrylik hang; voorskote, serpe en dasse word nie toegelaat nie.Hare moet met 'n pet beskerm word.
 
Beskermbrille en maskers moet gebruik word as die gevaar van laaghout, vonke isen 'n druppel bytende vloeistowwe. Teen sterk lig moet gebruik worden ook 'n behoorlike donker bril.
 
Ontvlambare en plofbare gasse, dampe en stof moet met sterk uitlaatgasse verwyder word.As daar brandbare of plofbare gasse, dampe ofstof, ons word nie gebruik nieverhitting of beligting met 'n oop vlam. Net soenjins met moet nie in sulke kamers geplaas word niebinnebranden of maalmasjiene. Ventilasiespesiale aandag moet aan sulke persele gegee word. Asdaar is middele en toestelle (handmatig) om brande te blus, dit moetwees altyd korrek en oefen dit soms om te hanteer.
 
Dit is verbode om selfontbrandende stowwe, laaghout envetterige lappe!
 
So 'n skild moet op die bewegende dele van die masjien geplaas wordwat die toevallige moontlikheid van wedersydse kontak uitsluitvan hierdie dele.
 
Noodhulp na 'n ongeluk
 
Stop die uitwendige bloeding. Die belangrikste is die tronkgrawe die beseerde are en beskerm die wond teen infeksiemet 'n verband (Fig. 1). Hulle moet nie uit die wond verwyder word niebloed- en wondreste moet natgemaak en met vloeistowwe gespoel word. Goeddie toegepaste verband verminder die pyn van die ongevalle. Hulle is 'n manuitwendige bloeding moet sit of gaan lê en skei'n bloeiende liggaam (moet opgelig word). Materiaal benodig virnoodhulp is: steriele gaas, watte en verbande. As dit 'n wond is ofsy omgewing besoedel met stof, modder of ander besoedelingstowwe, dan moet die wond met steriel afgevee wordgaas (of stuur waterstofperoksied), en plaas dit rondom die wondsmeer dun met 5% jodium (as daar geen jodium is nie, dan alkoholsaal of Keulen).
 
Bloeding van kapillêre, ondersteunende vate en moet onderskei wordhoofslagare (coccygeal vate).
 
Geringe kapillêre bloeding word eenvoudig gestaakdekverband (Fig. 1, Deel 1). Swaarder bloeding stopmet 'n kompressieverband. Steriele gaas word op die wond geplaas, aop gaas watte. 'N Tampon, gaas of watte word dan gevormgerol in gaas en gebuig in die vorm van 'n bal (die grootte van 'n okkerneut, eier of vuis, afhangend vanvan die grootte van die wond) sit oor watte en draai 'n bietjie stywer toe. (Direk na die wond nrons sit watte aan!) As bloed breek, hoef u nie die verband te verwyder nie, plaas 'n nuwe verband daaroor!Die geskikste om wonde aan te trek, is die sg eerste verbande, bestaande uit steriele gaas(in die vorm van 'n kussing) en 'n steriele verband. Bloeding van groot vateledemate word gestop deur 'n verband oor die wond te plaas (Fig.1, deel 2).
 
Besering van die coccygeal-aar kan aan wat herken worddie bloed kom in 'n sterk stroom uit en het 'n baie sterk rooi kleur. Kodebeserings van die ondersteunende vate, afhangend van die grootte van die wond, bloed vanlê uit die wond in 'n straal of lek net effens. In albei gevalleons kan die bloeding net stop deur 'n verband aan te trek.Bloeding van die ledemate is makliker om te stop as die deel wat bloeiverhogings (Fig. 1, deel 3) en as dit styf buig, beginvan die einde tot die liggaam. Hierdie prosedure is veral nodigas die beseerde baie bloed verloor het, want ons sal dit so doenherstel normale bloeddruk. Drukverband, uin die geval van bloeding van die coccygeal-aar, moet dit tussen die harte geplaas worden die beseerde plek, en in geval van bloeding van die ondersteunende are, aandie deel van die ledemaat wat na die vingers is. Voor hy huilmo ranu, treba povređeni deo, malo podići jer će se takoverminder bloeding. Vir 'n verband om bloeding te stopdie geskikste is: 'n wye rekkie of 'n rubber slang.'N Belangrike reël is dat die hangertjie slegs toegepas moet word asons kon nie met 'n bedekkings- of kompressieverband stop niebloeding. Afgesien hiervan is dit baie belangrik dat die hangertjie nieons kan meer as 1-1.1 / 4 uur op die been of arm laat, want dit salgevoelloos. (Dit beteken dat 'n vinnige mediese ingryping nodig isof stuur die beseerdes onmiddellik na 'n hospitaal). Op baie moeilikbloeding moet probeer om die bloed te stop deur te drukvingers (Fig. 1, deel 4) in geval van letsel van die coccygeal aar tussenhart en beseerde plek en in die ondersteunende are na die veld.Bloeding van die coccygeal-aar, aan die nek, kan tot stilstand komdie aankoms van 'n dokter deur net op u vingers te druk. Aan die pasiënt,wat baie bloed verloor het as hy by sy bewussyn is en geen irritasie het nievir braking moet koffie of tee gegee word en 'n enema uitgevoer wordmet 'n louwarm oplossing van gewone sout.
 
noodhulp na 'n ongeluk
Figuur 1
 
Neusbloeding stop. Die pasiënt moet in 'n sittende posisie geplaas word, met sy kop agterooren druk die kraakbeen met u duim vir 10-15 min. As ons nie die bloeding op hierdie manier kan stop nie,die neusopeninge moet gevul wees met skoon gaas of watte, die kop moet vorentoe gebuig word en in hierdie posisie wag totdie bloeding stop.
 
Brandwonde. Die persoon wie se klere aan die brand geslaan het, moettrek 'n dik kombers of jas aan en giet water daaroor. Op die wondvan die brandwond moet gaas geplaas word of 'n sagte lap wat geweek isvetterige of olierige room en dan verband. Gebrandplekke moet nie met vingers of voorwerpe aangeraak word nie,(steek die blaas, ens.) totdat die dokter opdaag.
 
Ingevolge brandwonde van sterk sure, moet die suur afgevee word,spoel die plek onmiddellik uit met water, sit gaas daaropvet en verband.
 
Kontusie. Die kontusieterrein is pynlik, geswel en rooikleure. As die vel beseer en gekrap word, moet dit dun weessmeer met alkohol of jodium en smeer 'n verband.
 
Dit sal buig. Besering van die artikulêre bande wat bevestig endie beskerming van die gewrigte gaan gepaard met pyn, maar nie so erg niesoos in verstuikings. Noodhulp: vrede en koue kompresse.
 
Ontwrigting. Onbehoorlike posisie van die punte van die bene in die gewrigvima na die besering het met groot pyn gepaard gegaan. Die vormdie gewrig verander en die beseerde kan nie beweeg nie. Ons is nie 'n leek nieprobeer om die ontwrigte gewrig te plaas, want dit sal dit net verhoogmoeilikheid. Die beseerde persoon moet kalm geplaas word en gebel worddokter. As die ontwrigte gewrig vinnig verstel word, sal die pasiënt vinniger beweegte genees.
 
Beenbeserings. 'N Beenbreuk is 'n breek in kontinuïteitbene. Die pasiënt kan nie die beseerde deel van die liggaam beweeg nie, needit kan byvoorbeeld op 'n gebreekte been staan. Fraktuurbene kan in verskillende grade wees: krake, met gebreekteklein dele van 'n breuk, breek of barsting en uiteindelikoop fraktuur. Van die beserings is die ernstigste 'n oop fraktuur,wat op sigself die gevaar van infeksie verberg. Daarom is hy beseerdie plek word met steriele gaas geplaas. As ons vind, of die vermoede bestaan dat dit werkoor 'n gebreekte been en as ons vinnig mediese hulp kan kry, is dit die besteis om die pasiënt in 'n rugliggende posisie te plaas en op die dokter te wag.As die pasiënt aan die ander kant gedra moet word, moet ons die beseerde been immobiliseer (Fig. 2).Die uittrek van die klere van die pasiënt moet begin aan die kant waar daar geen letsel is nie(aantrek in omgekeerde volgorde). Kleredit moet op die naaldwerkplekke gestoom word, en let daaropons beweeg nie 'n onnodig beseerde deel van die liggaam nie. immobilisasiedie arms word gedoen deur die arm aan die bors vas te maak. Dit is moontliken sonder binding (Fig. 2, deel 1). of verband, dws. doeksjaal (Fig. 2, deel 2). In geval van 'n gebreekte been beseermaak die been vas aan die onbeseerdes. As ons nie seker is daaroor nieas dit 'n breuk is (dit kan 'n ontwrigting wees), moet u steeds vasly asof dit 'n fraktuur is. 'N Gebreekte been moet geïmmobiliseer wordlyse met twee aangrensende gewrigte saam: 'n gebreekte armsaam met die pols en elmboog; 'n gebreekte beensaam met die knie en enkel (Fig. 2, deel 3). Fondse virimmobilisasie kan 'n stok, 'n sterker staaf of 'n plat voorkant weesontmoet het. Al hierdie middele moet vooraf in 'n bietjie materiaal toegedraai word.
 
eerstehulp
Figuur 2
 
Daar moet op die gebreekte ledemaat gesteun word tot noodhulp'n plat vlak (Fig. 2, deel 4).
 
Koolstofmonoksiedvergiftiging kan voorkom:uit gebrekkige of onbehoorlike geslote oonde;in 'n motorhuis; tydens gassmeul (gebrekkigleidings, kleppe, foutiewe vlamverbranding, ens.).Aanvanklike tekens van vergiftiging: hoofpyn, duiseligheid, naarheid,irritasie van braking. Later kry hy so 'n mate van swakheiddat die pasiënt nie kan loop nie, maak nie saak wat niebewussyn kan nie ontsnap nie. Asemhaling word eers versnel en later daarnadie slagoffer begin verstik en asemhaal word makliker. Beseerhy moet dadelik in die lug opgeneem word (en die kamer moet geventileer word), as hy by sy bewussyn is, het hy dit nodigsê vir hom om diep asem te haal en gee hom sterk koffie of tee as hy kan sluk. As dit bewusteloos is, moet dit toegedien wordKPR.
 
Koolstofdioksiedvergiftiging. Dit is eintlik versmoring as gevolgsuurstoftekort. Dit word in diep kelders gevorm tydens die gisting van wyn,in rioolpype en wanneer dit in ou putte afdaal. Die redder moet beskermende toerusting hê(suurstoftoevoer) wanneer u hierdie kamers binnegaan of as daar nie sulke middele is nie, moet dit sterk bind'n tou om die middellyf, waarvan die buitekant deur die buitekant gehou word, om diep asem te haal as u binnekom en probeer redresp. haal die ongevalle uit sonder om asem te haal.Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking