Blog

verwarming

Verwarming (behoeftes in kalorieë, verwarming, die aarde, konvekciono eienskappe van brandstowwe)

Die volledige reëling van die woonstel sluit ook die voorsiening van verwarming in.Sentrale verwarming is die mees moderne en gunstigste oplossing.As ons sulke verwarming in die woonstel het, is al wat ons oor hetinstandhouding van die pypleidingnetwerk en verkoelers. En nog iets -beskerming van die mure bo die verkoeler teen swart kolle wat verbrand hetstof.
kaloriebehoeftes
 
Dit is nie genoeg om te weet om die behoefte aan verwarming te bereken niekalorieë van die verbrandingsmiddel, want die berekening hang ook daarvan afbaie ander faktore soos bv. windrigting,isolerende krag van mure, ens. Die begroting is ingewikkeld (en nie.)gee die akkuraatste resultaat), dus is die tabel insiggewenddata benodig hitte. U moet dit nog steeds weet wanneer u dit gebruikvan vaste brandstowwe beloop hitteverliese 20–50%, en wanneer dit gebruik wordelektrisiteit, vloeibare brandstof en gas 10 20%.
 
Op grond van die gegewe data kan die nodige geskat wordhoeveelhede hitte vir die verhitting van kamers van verskillende oppervlaktesen posisie.
 
Gasverhitting
 
Alhoewel gasverhitting modern en goedkoop is, is dit steedsdaar is talle gevare in die hantering van gastoestelle enhul installasie. Natuurlik net as ugevare is nie genoeg bekend nie of word onverskillig behandelaan hulle. Dit is bekend dat die aantal beserings nie die grootste op die pad is nieen fabrieke, eerder as in huishoudings. Onderhierdie ongelukke word veroorsaak deur onprofessionele gebruikgas- en gastoestelle. Die doen-dit-self-reël vir gas is nie beperk tot niedat dit nie wenslik is nie, maar in die meeste gevalle is dit streng verbode!Maar hierdie verbod beteken nie dat die meester in die huis 'n span is niebuom «ons stel glad nie belang nie. Inteendeel, dit is selfs wenslikom hierdie gebied te ken waarin 'n sekere kundigheid benodig wordnost. Dit sal dit makliker maak om die bestaande gevare te beoordeel en in staat te wees om dit te doenom te besluit hoe lank ons die gas kan herstel en onderhouinstallasie.
 
die maklik vernietigende effek van die gas is baie keer groter as die effek van die elektriese stroom, maar tog is die gas nie so verraderlik soosdie gevaar daarvan word makliker en vinniger raakgesien. Vandag word hulle gebruikdit benodig drie soorte gas: gas van die stadsnetwerk, genaamd stadsgasof liggas, gas wat uit die grond en pypleidings onttrek worddi aan die verbruiker, natuurlike gas, en laastens, propaan-butaan, watvervoer in staalbottels en afgekort as RV-gas
 
Die belangrikste kenmerke van hierdie gasse word in die volgende tabel gegee:
Gas Relatiewe soortlike gewig van lug
(0 - 1) kilokalorieë / m3
Stadsgas 0,64 3600 - 4000
Aardgas 0,62 9000 - 9900
RV - gas 1,89 27000 - 29300
 
Die belangrikste is om die volgende instruksies te volg:as ons gas ruik, is dit STRENG verbodeskakel elektriese beligting aan, steek 'n vuur aan, betree die prostorie met skoene wat blokke het, aan- of afskakelprop, skakel die waaier aan! Staalbottels PB-gas verbodeis om te gebruik of op te slaan in kamers wat onder die vlak isterrein of langs deure en vensters, omdat die gas later, as gevolg daarvanwat swaarder is as lug, kan dit nie eers deur ventilasie verwyder word nie.As die vermoede bestaan dat die gas êrens gelek het, moet dit verwyder wordskoene en gaan die kamer binne, maak die deur versigtig en stadig oopvensters.
 
Pypleidingverbindings moet stelselmatig beheer word, guvervangingsslang- en PB-gasaansluitings, asook funksionaliteitkleppe. Nie een van hierdie dele mag gas lek nie.Die deurlaatbaarheid van vlamme is GEVAARLIKLEWE en daarom VERBOD! Ons kan beheervoer deur die verdagte dele swaar aan te smeernjanom water. As borrels vorm, is dit 'n seker tekendaardie deel lek gas.
 
Dit is veral belangrik dat ons gasstoof konstant isskoonmaak. Verbrande vuil, benewens die estetiese voorkomsstoof, beïnvloed die verbranding van gas en kan selfs weesoorsaak van vlamblus en krake in die toevoer. Die belangrikste deel'n gasstoof is 'n brander of 'n 'pyp'. Lula is in werklikheid eenBunsen-lamp, wat so werk dat dit gas lekdeur 'n klein blaser, alhoewel die gasdruk net effens hoër isvan die lugdruk. As gevolg van die klein deursnit van die blaser,die gas kom vinnig in die menger wat meer gate in hetkante. As gevolg van die hoë spoed van die gasvloei, word die omgewing opgesuigdie sogenaamde lug. primêre lug. (Fig. 1, linkerkant).
 
gasvloei
Figuur 1
 
Deur die openinge aan die kop van die pyp,die mengsel van gas en lug vloei al en hier suig dit weer(nou sekondêre) omringende lug. As gevolg van hierdie dubbelewat vermenging 'n Bunsen-vlam sonder roet skep. Vlamdit brand met 'n blou kleur, en dit gee amper geen lig nieverlore, en sy murg is duidelik groen. As dit in 'n mengsel isbaie lug, dan is die verbranding onrustig, daar is roet, adie kleur van die vlam is geel. As daar baie gas in die mengsel is,en die vloeitempo is hoog, dan sal die gas vry uitkomruimte vinniger as die moontlikheid van verbranding en sal "verdeel"van die kop van die pyp af en die vlam sal geblus word. Dit is baie gevaarliksituasie, want ongeag die feit dat die vlam geblus is, is die gas steedsuitgange. Maar dit is nie minder gevaarlik niete min vloeitempo laat die vlam terugkeer na die menger endaar met krake en geringe ontploffings brandwonde (Fig. 1, regterkant). Redeoormatige gasvloeitempo's kan 'n uitbreiding weesblasers of verhoogde druk, en te lae snelhede - verstopblasers of verminderde druk. Drukregulering word uitgevoergebruik van 'n drukverminderingsklep en hierdie werk moet toevertrou wordkenner. Die vervanging van 'n uitgebreide blaser is ook net 'n kundigenjak kan uitvoer. 'N Verstopte blaser kan en moet skoongemaak worddeur met sagte (koper) draad te boor. Sodoende moet ditpas op dat die blaasopening, waarvan die deursnee nie, vergroot word niebeloop slegs 'n paar honderd dele van 'n millimeter. Hulle is in die pyptwee blasers gehuisves. Die boonste blaser dien as normaalfunksionering, en die onderste vir verminderde vlam. Gasvoorsieningvan die water na die blaser word deur die koniese klep gedoen (Fig.2, boonste gedeelte).
 
Daar is 'n verstelskroef aan die onderkant van die pypvlamme. Ons kan dit gebruik om die afstand tot 'n sekere mate aan te pastussen die brander en die onderkant van die pan, maar moet omgekeer wordaandag daaraan dat deur die posisie van die pyp te verander, dit ook tussen veranderkamerposisie tussen die klephuis en die pyp, wat 'n groot invloed hetvan die inspuit-suig-effek van die menger. Deur die rooster op te ligDie verbrandingspyp kan maklik op en uit beweeg word.Verstopte dele van die pyp, sierrooster en bedekking, kan sterk weesborsel skoon van roet en verbrande voedselreste. Laterskoonmaakonderdele moet deeglik met wasmiddel eneers na volledige droogte weer terug na sy plek(Fig. 2, middel).
 
In die winter kan die verhitting van die kombuis deur vlambesparing opgelos wordnjaka. Dit is net oënskynlik bekostigbaar en ekonomies. Naamlik,die verbranding van een kubieke meter gas skep 600gram water in die kamer in die vorm van waterdamp. Hierdie watergryp meubels, lek daarop en bevuil dit, en virgesondheid is skadelik. Daarbenewens sal die kamer vinnig nat wordnaai lug, en in verband daarmee suurstof. Gebrek aan suurstoftot 'n mindere mate kan dit hoofpyn en makliker tro veroorsaakvanje. maar dit gebeur ook dikwels dat die suurstofinhoud verminder worddit is nie genoeg vir verbranding nie, dus word die vlam geblus en die afvoergas gaan voort.
 
gasverhitting
Figuur 2
 
In sulke gevalle word die persone in die kamer blootgestelgevare van vergiftiging. As daar niemand in die kamer is nie, kan prielektriese beligting kan in- en aanskakel kan ontplofraak die hele gebou. Daarom, wanneer u die woonstel spesiaal verlaatmoet sorg gedra word om die voorraad onvoorwaardelik te sluitgas. Ons moet dit noem vir groter gastoestellegebruik die sg suiwer gasbranders. Anders asBunsenbranders meng nie primêr met lug endaarom is die kleur van die vlam daarin geel.
 
Verwarming vir konveksie
 
Gas word dikwels gebruik om te verhit.Ongelukkig. infrarooi verwarmers is ook baie problematiesdaarom beveel ons minder aan, maar daarom beveel ons konveksie aanioonverwarming. (Konveksie - warm lugvloeiha). Die voordeel van hierdie gasstoof is datlug benodig vir verbranding en verbrandingsproduktedit word buite ingetrek en die verbrande gasse word uit die kamer gehaal.Daarom is 'n skoorsteen nie nodig vir die oond nie, dit is nodigeen gratis muur van die kamer wat kontak met die lug hetbuite, want die konvektor kan net op 'n muur soos hierdie gemonteer word.
 
Die hitte wat in die gaskonvektor opgewek word, word oorgedrana die omringende lug deur middel van die oondomslagmeganisme alug weens die invloed van hitte maak 'n sirkelbeweging. Najpodit is beter om die konvektor onder die venster te plaas, want daaropdie plek kry koue lug in die kamer en daarmee saam kom die effekverhitting die grootste. Direkte termiese werking van die konvektormet bestraling is relatief klein.
 
Die verbrandingsruimte van die gaskonvektor is voltooigeslote, (wat beteken dat dit onafhanklik is van die kamerlug),benodigde lug vir verbranding is van buite verkry, en proverbrandingskanale gaan uit deur 'n dubbele pyp in die vryeruimte. Terugvloei is onmoontlik, want die rookgasseuitgang, en lug gaan onder dieselfde druk in, dws. die proses isspeel in 'n ruimte van dieselfde druk. Op hierdie manier vooraf'n goeie trek met die hitte van die produk word voorsienverbranding (Fig. 2, regs onder).
 
Die gaskonvektoreklep kan ook deur die toestel gereguleer wordis toegerus met die sg. gas tekort lont. skoenlapperbrander en ontsteking vlam lont. Bo'n gedeelte van die gaskonvektoromhulsel het gewoonlik 'n opening. GraadDie effektiwiteit van die konvektor is baie gunstig en beloop ongeveer 80 - 85% en kan dus gebruik word om groter te verhitkamer (30-40 m2). In een kamer kan u poindien nodig, installeer meer konvektore. Op 'n blok of paneel eledie geboue van nuwe nedersettings wat reeds in die konstruksie van hierdie elemente gebou ismaak openinge vir die konvektor. En dit dui aan dat dit so iskonvektor verwarming moderne verwarming.
 
Die voorwaarde vir die installering van 'n konvektor is toepaslikboupermit, en die installering kan slegs deur 'n gekwalifiseerde onderneming uitgevoer wordof ambagsman.
 
Ons moet ook sê dat gasverhitting buitensporig baie verbruikkamer suurstof. As dit nie behoorlik voorsien word nieas gevolg van suurstofgebrek, sal die vlam geblus word,en giftige gas sal in die kamer bly ontsnap. (Op nuwertoestelle is reeds geïnstalleer en kleppe wat, indien enige, beheerdie blusvlam sluit die gastoevoer).
 
Dit is seker dat elektriese verwarming voorsien worddie grootste gemak, maar dit is ook die duurste. Elektriese verkoelersvan 220 V en 0,5 tot 10 kW mag slegs streng gebruik wordvolgens regulasies. Installasie (montering) en instandhouding hiervandie toestel is slegs die taak van 'n kundige.In bykomend tot moderne verwarmingsmetodes meer en meerhulle pas meer toe, maar dit is steeds die algemeenste in huishoudingsgebruik die konvensionele metode om met 'n oond te verhit. Hierdit bevat ook olie-stowe, want dit verskil net daarinsteenkoolstowe, wat skaarser is en op 'n ander manier plaas.
 
Vir ekonomiese verhitting is dit nodig om die hitte te kenkrag van individuele brandstowwe, die benodigde hoeveelheid lug, vir metverbranding, asook die benodigde ruimte vir brandstofberging. OORhierdie waardes word in ons volgende tabel gegee. Priontleding van hierdie data kan ook tot die gevolgtrekking kom dat dit »duur isbrandstof goedkoper ”.
brandstof eienskappe
 
 Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking