Blog

sentrale verhitting

Seleksie van sentrale verhitting stelsel

Watter stelsel om te kies?
 
As die ketel aansienlik onder die verkoelers geleë is (bv. Inkelder) dan is dit 'n sentrale verwarmingstelsel, en indiendie verkoelers en die ketel is op dieselfde vlak, dan is dit 'n verdiepingverwarming.
 
Daar is twee pypleidingoplossings vir sentrale verwarming.Wat in 'n gegewe geval toegepas sal word, hang in die eerste plek afvan die karakter van die gebou (woonstel).
 
In 'n swaartekragstelsel met 'n laer rangskikking enwarmwater verspreidingspype wat van die ketel af komsowel as versameling - retoerlyne met afgekoel en afgehaalwater van die verkoeler na die ketel, is gekoppel aan die verkoelersvan onder af (Fig. 1). Verspreidings - en retourlyne volgensdie verste verkoeler, styg hulle eweredig nawanneer die water gevul is, het al die lug uit die pyp gestoot. Kantelhoekhoogte moet minstens 3-5% wees (ro stroom meter3-5 mm). Met hierdie stelsel word elke individuele pridie sleutel op die verkoeler moet langs die klep weeslasie, dws. sluiting, en 'n spesiale klep of kraan vir endie lug laat sak. Wanneer die stelsel gevul word, is alle kleppe nodigmaak individueel oop om lug van almal te laat ontsnapplekke. In hierdie gevalle moet krane onder die ontlugtingplaas een groter houer (emmer) en maak die kraan eers dan toeas water sonder lug lek.
 
In groter aanlegte is die ontlugtingskranke vervanguitlaatpype van dun buise (3/8 ''). Die kodekleiner plante is dit nie nodig nie, dit sou net skeponnodige werk en koste. Die onderste skedule is moontlikberig hoofsaaklik waar die kelder hieronder strekdie hele woonstel, of daar is 'n moontlikheid om 'n kanaal vir te maakpypleidings sonder om die vloer te verhoog (bv. wanneer 'n gebou in aanbou is).
 
'N Bykomende element van die verhittingstelsel is baie belangrikuitbreidingsvat (Fig. 1, d). Die uitbreidingshof is altyd die hoogstesha punt van die plant. Die uitbreidingshof se taak is om pridie verhitting van die stelsel ontvang die oortollige water wat as gevolg daarvan geskep wordtemperatuurdilatasie, tot by die water wanneer die stelsel verkoel word(as dit nie verhit word nie) keer terug na die stelsel. Dit is hoe die stelsel bereik wordgedurig aangekla word. Benewens hierdie, die taak van uitbreidingdie hof moet ook oortollige water uit die oorloop verwyder'n oorvol stelsel. UitbreidingsvolumeDie oppervlak van die vaartuig moet 0,06-0,07 m wees en 'n deel van die totale volume weesplante. Aangesien hierdie soort begroting lank is, kan onsneem die termiese prestasie van die aanleg op grond van die berekening, dws.neem 2-2,1 liter volume vir elke 1000 kcal / uuruitbreidingshof. So kan bv. vir 'n plant van 15.000 kcal /uur geneem kan word 15 x 2 = 30 liter. Kodestelsel met laerskedule, is dit raadsaam om die uitbreidingshof in te plaaseen kamer met water (bv. badkamer, toilet, kombuis), en ditonder die plafon. Geen maatreëls is op hierdie manier nodig nieanti-vries, en die oorloop kan maklik gebruik wordskakel die riool aan.
 
Vir plante met 'n boonste uitleg (Fig. 1, b)verhitte water bereik die solderruimte via die spruitstukwater onder die plafon of oor die vertikale sogenaamde.hoofstygers. Vanaf die verspreidingspyp gaan die water af na die verwarmingna liggame via stygers en vanaf verkoelers d.m.v.versamelpype, wat onder die verkoelers geleë is, keer terug naketel. Met hierdie oplossing is die verspreidingspyp van die verste puntverkoeler na die hoofverhoger moet hêselfs styg, en menigvuldige val eweredig naketel.
 
sentrale verwarmingstelsel
Figuur 1
 
Die uitbreidingsvat moet op die solder geplaas word en beskerm wordbeskerm teen vries. Dit is die maklikste manier om dit op te losmet 'n papieromslag en isolerende materiaal tussen die vateen omhulsels (droë saagsels, strooi, lappe, ens.) Isolasiediktebeenlaag moet minstens 15 cm wees. Die oorloop pypstellesodat die water oor die dak in die geute vloei.
 
Dit is nie nodig vir plante met boonste verspreiding niespesiale ontlugtingskleppe. Wanneer u die waterplant vuldruk die lug daarvoor in die uitbreidingswater. Die sisteemmet die boonste egskeiding word gewoonlik gemaak waar daar geen gebied is nieonder die woonstel, en die probleem is die huisvesting van retourwater invloervlak. Horisontale verspreidingsnetwerk in elk gevalons moet dit nie op die solder plaas nie (al sou dit die gunstigste wees)estetiese terme), want dan sou hulle dit moes doengoed warm geïsoleer, so selfs al sou hulle baie ernstig weeshitteverliese.
 
Sentrale verwarming (Fig. 1, c) is 'n spesiale produksie van bonewarmwaterverhitting met die boonste verspreiding waar dit isalle toestelle, toebehore, sowel as die hele aanleg opdieselfde vlak van die gebou. Die ketel is gewoonlik in een prodie geskiedenis van die gebou (wat andersins verhit moet word) en daarin eenvoudigriju, onder die plafon, word 'n kondensvat ook geplaas.
 
Deur die verhittingstelsels te vergelyk, kan dit gesê word vir die stelselmet die laer verspreiding benodig dit ten minste 'n pypleiding en dit moet met hierdie een weesstelsel die eenvoudigste installasie. Sy nadeel is datwat dit moeiliker maak om lug daaruit te verwyder. Die voordeel van die stelsel is:die boonste verspreiding is dat die pyp groter word as dit afgekoel worddie effek van sirkulasie en lug is nie 'n probleem nie.Die nadeel van hierdie stelsel is dat die installering daarvan,ingewikkelder en benodig meer materiaal daarvoor.
 
Toe ons die gunstigste stelsel vir ons kiesdit is moontlik om 'n lyndiagram te teken. Dit word aanbeveel om 'n skema te maakdraai aksonometries (want dit is duideliker) en gebruik verskillende kleure vir warmwater- en retourlyne. Die tekening moetalle rigtings verander, selfs die sogenaamde. vloerverbindings en metvoeg die toepaslike lengte by elke deel. Dit werk vir verbindingskleppe moet voorsien word, en terugslagkleppe slegs daarwaar nodig.
 
In die finale fase van die ontwerp is dit nodig vir individuele onderdelepypleiding bepaal die deursnee van die pyp. Vir pypgroottestel eers die krag van die huidige sirkulasie vas, dws. moet bepaal wordbeskikbare druk. Dit is, soos reeds genoem, verkryas die verskil tussen die spesifieke gewigte wat verhit (verdun) en afgekoel wordvrouens (terugkeer) water. Die druk word bereken uit die vorm p = a x h,waar r die beskikbare druk in millimeter waterkolom is,a - is die verskil tussen die spesifieke gewigte van die verwarmde en teruggevoerde wateru u kp / m3; x - is die effektiewe hoogte, die afstand van die middellynketel en verkoeler in meter (Fig. 2, a).
 
Die dwarsdeursnee van die pypleiding word deur berekening bepaal.Dit moet voldoende wees om sirkulasie af te dwing (beskikbaardruk) oorkom verliese as gevolg van wrywing in die pype en as gevolg van promy aanwysings en om soveel water deur die verkoelers te geeuur om die benodigde berekende hitte te voorsien.Byvoorbeeld deur 'n verkoeler wat ontwerp is om af te geehitte van 200 kcal / uur moet minstens 100 liter verbygaantarra water per uur.
 
sentrale verhitting
Figuur 2
 
Die grootte van pype word uitgevoer deur kundiges wat tabelle gebruik.Op foto nr. 2, b toon die vloerverwarmingskema van eengesinsgeboue. Met vloerverhitting is die effektiewe hoogtedie minimum en beskikbare druk is byna uitsluitlik verkryweens verkoeling van die pyp. Ons moet nooit hier dimensieer nieby grenswaardes moet ons altyd die veiligheid verlaatreserwe. Met verkoelers wat nader aan die ketel is, moet dit gelaat word10-15% reserwe, omdat die sirkulasie daar kleiner en dus kleiner isen hitte toevoer.
 
Ons het die ontwerp voltooi deur die afmetings van die pype te berekenen ons het alles wat ons nodig het om die plant te boudata. Op grond daarvan kan ons behoeftes verkrypype, toebehore, profiele. (Verkryging van gegalvaniseerde pypedit sal net die koste onnodig verhoog.) Installasie van pypleidingdit kan op twee maniere gerapporteer word deur te sweis of aan te wenddraadbevestigings. Die sweismetode is vinniger,en dit is esteties mooier, maar dit is moeiliker om op te los volgens die beginsel om dit self te doen.Sweiswerk benodig 'n apparaat en ek kan net daarmee werkgemagtigde personeel. Benewens hierdie voorwaarde is dit nodig dat die persoon watverrig werke het ervaring in werke met pypleidings.
 
By die montering van die pypleiding deur te sweis, virverander van rigting, die pype buig in die warm toestand. Pypekleiner deursnee (tot 1 ”) met 'n bietjie ervaring kan weesbuig "leeg", terwyl pype met 'n groter deursnee buig sodatis vooraf met sand gevul. Die installasie sal vinniger uitgevoer wordas ons vooraf gebuigde pype vir pype met 'n groter deursnee krydele. Uit hierdie stukke kan ons dan ander maakelemente (bv. boogverbindings).
 
By die installering van pype met koppelings word dit toegepas soos in die kodeloodgieterselemente van gegote. Ons monteer die elemente opdie gewone manier met die invoeging van geweekte tou tusseninkrulle. Hierdie monteermetode is nodig as gevolg van die draadmeer werk, maar ook minder kundigheid.
 
Ons kan na die installering van die pypleiding beginketels en verkoelers. Die verwarmingskleppe moet eers geïnstalleer wordliggame om dit in ag te neem wanneer pype gesny word. Die kleppe trek vashulle word met behulp van 'n Nederlandse aan die skroefdraadverbinding gekoppelneute. Vir verbindings met die Nederlandse moer en randasbesrubbersegels moet gebruik word. Nabysakke van leer en harde papier is nie bevredigend nie, want hulle het kleintjieslewensduur. Voordat die finale installasie plaasvind, moet die seëlring weessmeer met olie. Die kleppe moet nie omgekeer word nie, wanthul weerstand teen vloei is baie hoër. Na die instellingkleppe moet die nodige openinge in die mure en plafon aanduiboor hulle selfs. Ons moet let op die afmetings hiervanopenings sodat ons dit nie tydens die installering kan uitbrei nie.
 
Die installering van die pyp moet vanaf die ketelverbinding begin enlê eers die hoofstygings en verspreidingslyne, en danvertel hulle die verbindings vir die verkoelers. Dieselfde moet gedoen worden met die installering van retour- en opvanglyne. Tydens die installasiemet pypmoere, spruitstukke, resp. versamel pype, moetmonteer dit in individuele dele van die pypleiding sodat dit geïnstalleer kan worden vereiste verbindings. Vir pype wat horisontaal geplaas wordmet 'n waterpas moet die vereiste grootte en rigting egter beheer wordgradiënt. Op enige plek waar die skepping van lug verwag worddie sak moet met ontlontingskraan toegerus wees, maar pas opdie kraan is op die hoogste punt van die sektor. Waar die pelotonkruis die muur, moet dit tydens die installering op die pyp geplaas wordkokon, dws. 'n stuk pyp wat minstens 10 mm langer is as die muur en ietsgroter deursnee as die pyp (2-5 mm.) Op hierdie manier moet die pyp verskuldig weeshitte-uitbreidingsvoeë beskadig nie die muur en pleister nie.
 
Lyne, wat horisontaal geplaas word, elke 2-3 m moet vasgemaak word met hoekstaalstutte, alanger vertikale lyne houers. Bevestigingsmiddelsdit is nie nodig om te veel vas te trek sodat die pyp weens olie-uitbreiding nie verwyd word nierekwisiete of hakies behandel. Na montering weergaan die hele netwerk, verbindings en verbindings in detail napype om foute op te spoor.
 
Na visuele inspeksie kan waterbeheer uitgevoer word.Alle verkoelingskleppe moet oopgemaak word vir waterbeheer.Die kode is geleë vir drein- en laaiverbindingons verbind die ketel met die watertoevoernetwerk met behulp van 'n rubber slangof een put pomp en vul die stelsel met water. Uindien nodig, kan die stelsel ook via openings gehef wordkondensvat (emmer), maar die vulsel is op hierdie manierbaie vermoeiend en langdurig omdat die lug moet vertrekinkomende waterstroomstelsel.
 
U moet uself deurlopend monitor tydens laaistam en as dit êrens begin lek, stop dan dadelik met laaien gaan voort na ontfouting. Ons moet ook nievergeet om die ontlugtingskleppe (waar daar is) oop te maaklaai stelsel. Die stelsel word gelaai wanneer dit verby isdie oorloopwater kom uit die kondensvat en wanneerrimo-ventiele om water deurlopend deur hulle te laat vloei.As dit nêrens lek nie, kan ons voorberei vir 'n verhoorverwarming.
 
Ons maak eers vuur in die ketel deur die stoof vol te maakkoerantpapier (konsepreguleerder moet oopgemaak word.)Op hierdie manier sal ons die ketel oorverhit en die pro gaan kykMei. As alles reg is, kan ons dit gereeld aansteekoond. As dit moontlik is, moet hout gebruik word vir verhitting,die plant sal op hierdie manier die vinnigste verhit. 'N Paar van onsmoer na ontsteking moet ons 'n warm stroom voelwater in die lyne, en na 15-40 minute, afhangende van die grootteplante en verwarmingsintensiteit, moet verhit word enterugkeer peloton, gee die sein dat die water 'n volledige sirkus uitgevoer hetlasie.
 
Toe die watervloei in al die verkoelers begin, moet u drieba verhit water tot 90 ° C. Die stelselkode isdie onderste spruitstuk moet om die beurt al die ontlugtingskleppe oopmaakvir 'n paar sekondes en herhaal dit 'n paar keer gedurendeverhitting verhoor. Op hierdie manier sal ons bereik dat die gasse,wat as gevolg van temperatuur uit die water vrygestel word, kan dit vrylik weesverlaat die stelsel. Toe ons seker maak dat die plant gereed iskorno werk, laat die vuur uitgaan en die plantkoel, sodat ons die afwerkings kan doen. U moet eersmaak die mure reg waar ons geboor het, en dan ofarbati-pyplynnetwerk. Verf moet gedoen word na skoonmaaken ontvetting in drie lae (sien aankoopinstruksiesspesiale verf) Tussen die toepassing van individuele lae moetlaat die net minstens 24 uur droog word, selfs voordat dit toegedien worddie laaste laag en meer, want dit is 'n emalje met 'n nitro basis en as die basisdie laag is ook nie droog genoeg nie, dit sal plooie veroorsaak.
 
Die water moet slegs verhit word tot 'n mate wat u kan voorsienmonitor die gewenste temperatuur van die kamer wat ons verhit. Temwatertemperatuur hang af van die buitetemperatuur en die reguleringkamertemperature kan geleidelik gedoen worddeur die verkoelingsklep naaldwerk.
 
Watervlak in die uitbreidingsvat, ten minste een keersny, moet beheer word of. aan te vul. Water uit die stelsel isons laat net in baie geregverdigde gevalle vry.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking