Blog

herstel van wasbakke, kraan, sifonne

Los wasbakke, kraan, wasbakke, dreinering en rioolvuil pype

Onderhoud
 
En dan as die loodgieterswerk en riool klaar is, »meesterin die huis 'kan hy nie op sy louere sit nie, want hy laat dit oorbesorgdheid oor instandhouding.
 
Die basiese reël is dat u moet leegmaak voor elke herstelwerkook nie, dit wil sê, dreineer die water deur die klep van die onderdeel toe te maaknetwerke waar die fout voorgekom het. Dit moet ook vooraf bepaal worddie tipe materiaal van die beskadigde water, want die prosedure hang daarvan afherstelwerk. Dit is baie maklik om 'n loodpyp te herken, want dit het 'n oppervlakop grys en kan maklik gekrap word. Dit is die maklikste om te herstel.As die water effens uit die pyp lek, is dit genoeg om die plek te bepaalmikroskure en na 'n paar hamer blaas skeuresal verstop. Groter krake moet gesoldeer word. Plaaskrake en die omgewing moet deeglik met 'n lêer of mes skoongemaak worden sny 'n bietjie, verhit dan die kraak met petrol of 'n anderlamp en installeer 'n blik soldeersel. As die soldeersel ongelyk isversprei, moet ons dit in lyn bring met 'n doek wat geweek istalg. As die skeur aan die einde van die pyp is, moet die blik smelten smeer. Die loodpyp is dikwels verslete genoeg om te eetonderdele moet volledig aangepas word. Ons moet hiervoor koop'n stuk pyp 20-22 mm langer as die beskadigde. Eendie einde van die nuwe pyp sowel as die onderste punt van die geïnstalleerde pypbrei uit met 'n kegelvormige prop en maak die binnekant goed en die punte skoonmaak die pype skoon met 'n vyl en maak dit so dat dit voorheen 6-8 mm isbyt. Besprinkel die voeg met poeieragtige hars of daaropsmeer met soldeersmeer, dan soldeer dit met 'n petrollamp.Wees versigtig om die lood nie te warm te maak nie, want dit smelt alteen laer temperature (Fig. 1).
 
soldeer met 'n gaslamp
Figuur 1
 
Dit is baie moeiliker om staal- en gietysterpype te buig.Hulle kan tydelik herstel word deur te waaikotina verstop met sleep en walvis. Dit word dan met hars of gesmeerbitumen en goed toegedraai met isolasieband. Aan die eindeword aangetrek deur 'n ketting (boei). Dit moet egter steeds gevra wordinstalleerder en as die lekkasie tydelik opgehou het. Ons sal heeltemalelimineer die gevaar van verdere lekkasie as die ente barsboor en soldeer met koper. As die materiaal nie kan niesoldeersel en ons het 'n sweismasjien wat geboorplekke benodigsweis.
 
Wasbak en kraan herstel
 
As die wasbak in die badkamer breek, moet dit vervang word,stel 'n nuwe een op. Wasbakbeugels moet eers geïnstalleer word. uMuur. Soos die boonste rand van die wasbak gewoonlik moet wees80 cm van die vloer af, moet die hakies so geplaas word dat dit bo-op isvlak op 75 cm van die vloer af. Op plekke waar die konsoles wilom vas te maak, moet die muur geboor word en in gipsplate geplaas wordonderbanke. Nadat ons die pleister vasgemaak het, maak ons dit vashakies met behulp van houtskroewe. Die uitlaatpyp moetis 52 cm en stoot 50 cm van die vloer af (Fig. 2).
 
afvoerpypposisie
Figuur 2
 
Dit gebeur dikwels dat die wasbakkraan los word. KodeHerstelwerk moet baie versigtig wees. Eerstens moet u die kraan verwyder enmaak die skroefdraad-deel skoon, verseël met pleister of stopverf en weerword op sy plek gesit. Voordat ons egter isdraai die onderste moer vas, ons moet 'n lood daaronder plaaskussing (Fig. 3 linkerkant).
 
wasbak herstel
 
Die vervanging van muurkraan is ook eenvoudig. Drukpyp moet 115 cm van die vloer af wees. Die einde van hierdie pyp,wat gewoonlik in die vlak van die muur geleë is, dien om die kraan aan te sluit.Die afvoerpyp is ook hier op 52 cm van die vloer af. By die montering van die posons sit 'n muurkraan op die muur en merk die gate sodat ons beginvanaf die drukpyp. Nadat ons die muur gemerk en gesny het, plaas ons dit inhoutkussings van gips en nadat ons die gips vasgemaak het, voer ons matažu. Plaas laastens die kraan op sy plek (Fig. 3, regterkant).
 
die kraan instel
Figuur 3
 
Kraan herstel
 
Twee tipes kraan word in die loodgieterswerk gebruik:tap krane en afsluitkrane (lek krane) af.Met behulp van krane toedraai kan ons die individuele leegmaakdele van die watervoorsieningsnetwerk. Krane is van koper,aluminium, verskillende legerings en gietyster. Een van die bestebelangriker dele van die kraan is die klepsitplek wat in verband metdie klepskyf voorkom dat water deurloop. Om hierdie twee dele te maakgoed en foutloos gesluit word die gang tussenin geplaasdit sagte rubber of leerplaat, as 'n seëlmiddel. Ubinne die kraanlyf is daar 'n skroefdraad-onderdeel wat reguleer,direkte of indirekte klepspindel. Die deel tussen die lykekrane en spindels (seëlhuls) word met insleepwerk verseëlgesmelte talg en met 'n skroef vasgemaak.Onderaan die spil is daar 'n plat skyf waarop'n seël is aangebring. Aan die ander kant van die klepspindeldaar is draaihandvatsels (Figuur 4).
 
kraanonderdele
Figuur 4
 
Die algemeenste kraanfunksie is dat wanneer die seël beskadig wordkraan lek. Die fout kan reggestel word deur die behuising uit te skroefkleppe en sit 'n nuwe seël, maar wees vooraf goedmaak die klepsitplek skoon. Die kraan word vir koue water verseëlmet sagte rubber, en vir warm water met klingeriet. Die kraan sallek ook as die klepafdichting lek.Hierdie defek word uit die weg geruim deur die ou hennepseël te vervang.Draai eers die kleplyf om en verwyder die ou seëldus in die teenoorgestelde rigting van die draad draai ons 'n nuwe sleep aanklep liggaam. Nadat u die seël met talg geweek het, is dit moontlikskroef die klephuis vas.
 
Na langdurige gebruik kan die seëlhuls lekstel water vry. Hierdie gebrek kan reggestel word deur verseëlingdraai die ring een of twee draaie met 'n moersleutel of tang.As die water nog lek, moet ons dit op die reeds bekende manier installeer'n nuwe tou besmeer met talg in 'n seëlhuls. Dikwelsgebruik isolasietape in plaas van henneptouwat aan 'n draad gewikkel is.
 
Baie woonstelle gebruik krane wat oopgaanen sluiting word gedoen deur die ontladingsdeel uit te breibeweeg links of regs. Lekkasie van so 'n kraan word uitgeskakelnet deur te maal. Draai die moer afonderste deel van die kraan en verwyder die draaiende deel. Draai dan omdie deel word gesmeer met 'n mengsel van skuur sand wat in olie geweek isen draai in die laer. Na 'n paar minute skuur, dreineerword uitgehaal en weer skoongemaak. Maal duur voort totdie pas van die twee oppervlaktes is nie foutloos nie.
 
Sifon herstel
 
Sifons, wat in die afvoerpype ingebou is, voorkom ditlaat onaangename reuke van afvalwater uit rioolwaterpype. As die sifon êrens water lekmoet die seël ondersoek. Die moer moet losgedraai wordmaak 'n nuwe seël skoon en installeer wanneer u die afvoerpyp verbind.Dit is ook moontlik dat die sifon gebars en water lek.Krake op loodsifons kan met houe verwyder wordhamer of soldeerwerk. Sifone is daarenteen van koper en gietwerkyster kan tydelik herstel word deur pu te maaksmeer die helling en omgewing goed met hars of teer entrek met 'n staalhalsband vas. Beskadigde plastiek sifonsons kan met PVC-gom gom, maar dit is die beste om dit te verander.
 
As ons die sifons gereeld skoonmaak, verleng ons hul lewensduurduur en sal selde verstop raak. Kode van metaal sifonsjy moet die skroef aan die onderkant en 'n stuk draad losdraaivuil verwyder. Die onderste gedeelte van die plastiek sifons is verbindgeryg sodat dit verwyder en skoongemaak kan word. By skoonmaakdit is nodig om die sifon met water te was. Nadat u die pet teruggesit het, dwsonderkant van die skroefdraad, moet dit goed gedoen word
 
Herstel van toiletspoel
 
Ons het selde probleme met die toiletspoel, en dit is hoekomdit moet uiteindelik reggestel word, ons moet dit vooraf goed regstelbeskou. Laat ons eers die aanhegsel van die ketel ondersoek, dit wil sê. dat hulle nie is niemiskien het die tenkhouers in die muur losgeraak. Indien nodig,die houtskroewe moet verwyder word en op hul plek gelaai wordstukke hout en sit die skroewe terug. As die ketel êrens lek, kan ons dit herstel deur te soldeer(Fig. 5, boonste gedeelte). Somsdit is nodig om die interne meganisme van die ketel te herstel. Naj'n meer algemene mislukking is wanneer die kraan nie goed toemaak nie en voortdurend water krylekkasies. In sulke gevalle moet die veiligheidsgleuwe gesluit weeswingerdstok, trek die waterkraan uitmekaar en vervang die seëlrubber. Hierdie eenrubber kan as 'n finale produk gekoop word, maar ons kan dit ook self koopmaak (Fig. 5, middelste deel). Wanneer die meganisme saamgestel word, moetkyk en dryf. As dit deurboor is, moet ons dit uitstortsoldeerwater en gaatjie. Ons kan 'n plastiekvlotter plakPVC gom. In sommige gevalle kan 'n wanfunksie voorkomen as gevolg van swak gewigsaanpassing of rubberplaatverslyting,wat daarop geleë is. In die eerste geval moet dit aangepas worddie lengte van die handvatsel waarop die gewig hang, en in die ander, deur die skroef aan die onderste deel van die gewig af te draai, vervang die rubberplaat.
 
ketel herstel
Figuur 5
 
Herstel van dreinerings- en rioolpype
 
Afvalwater uit wasbakke, wasbakke, toilette en baddenshulle word deur 'n rioolstelsel uit die woonstel gedreineer. By die onthaalplekke moet rekening hou met die hoeveelheid water wat per sekonde vloei,die kleinste deursnee van die rioolpyp waarvoor nodig iswaterafvoer, sifon se deursnee en sluiterhoogte in sifon.Die belangrikste deel van hierdie toestelle is die sifon wat dit gewoonlik hetdie vorm van die letter S, V of P. Die waterdig is in 'n kurwe gestelvir ons. Dit is baie belangrik dat sifons gereeld skoongemaak en onderhou word,want die opgehoopte afvalwater kan net oor gedreineer wordsifon. Dreineringspype is gemaak van lood, gietyster, PVCof ewigheid. Loodpype kan maklik met houe gevorm wordmet 'n houthamer as ons dit vooraf met sand vul.Hulle word deur soldeerwerk verbind. As dit in 'n muur of grond geplaas word,dit moet vooraf bedek wees met bitumen of teer, en indiengelaai is met vrag, moet dit in die kanaal geplaas word enom 'n baksteen bo die pyp te plaas. PVC pype kan wees:saag, maklik om in warm water te vorm, warm lugof sweis met warm metaal, gom met PVC-gom.Die vasmaak tyd van die gom is 14 uur. Dit word nie aanbeveel om PVC-pype vir warm water te gebruik nie, omdat dit vinnig verval. Pypegemaak van PVC word in twee eienskappe vervaardig. "Druk" pypeis sterker en kan hoër druk van die watervoorsieningsnetwerk weerstaan.Rioolpype het laer sterkte, dit is aansienlik goedkoperdit is nie en kan slegs as rioolpype gebruik word nie. Pypegietyster word gewoonlik buite die mure geplaas. Wegdie gietysterpype is 50-150 mm. Hulle smelt saam met die gesmeltelood of bitumen en die gewrig word met kettings versterk. Eternitgeen pype kan maklik met 'n saag gesny word nie. As dit in geplaas wordgrond, word beskerm teen grondwater met bitumen en buite envan die binnekant. Koppelings word altyd aangebringop die boonste gedeelte van die pyp, en in die geval van horisontale pypealtyd teenoorgestelde van die rigting van die vloei. Verseëling word tuis gedoenen sementbedekking.
 
Rioolpype kan met 'n skraper skoongemaak wordop 'n draad met 'n deursnee van 4-5 mm, 'n draadborsel, ens. PropDie maklikste manier om letsels op toestelle te verwyder, is met 'n pompteen verstopping. Sulke pompe kan gekoop word,maar ons kan dit ook self maak met 'n ronde houthandvatsels en ou rubberballe. Die bal moet gehalveer en geslaan wordjy in die middel, maak dit dan vas met 'n houtskroef en 'n wasservir die handvatsel. Wanneer die verstopping verwyder word, moet die wasbak aan weesvul met water en plaas die pomp op die opening en druk goed.Pomp moet herhaal word totdat die afvoerpyp nie is niereinig. Op 'n soortgelyke manier kan ons die verstopping van die toilet verwyderbekers. As ons op hierdie manier misluk, moet dit op die draad geplaas wordom die rioolpype een haak skoon te maak, druk dit indie toiletopening en dan heen en weer beweeg en gedurig draaikoppel die koppie uit. Vul eers die toiletbak natuurlikwater. As ons die verstopping verwyder, gaan die water weg sodat ons kanverwyder die draad (Fig. 5, onderste deel).

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking