Blog

elektriese installasies

Elektriese installasies-alle kennis en terme is voldoende vir basiese begrip en beginsels van bewerking

As ons per vliegtuig reis, is ons baie opgewonde; as ons die straat oorsteek, is ons baie versigtig, ons swem meer behoorlik in diep water, maar ons is dikwels onverskillig wanneerons werk met elektrieselektrisiteit, wat baie gevaarliker is as enigiets. Onversorging,kom waarskynlik uit die feit dat elektrisiteit ons s'n geword het'n alledaagse metgesel en ons kan ons die lewe amper nie voorstel nienje.
 
Elektrisiteit is egter lewensgevaarlik en ons moetwees veral versigtig wanneer u daaraan werk. Die sogenaamdelae spanning netwerke (110 - 220 - 380 V) lewensgevaarlik,wat nog te sê transmissielynspannings van tienduisende volt.Spanning word op veral gevaarlike plekke gebruikvan 42 V, maar selfs hierdie spanning kan elektries veroorsaakskok, en spanning bo 50 V sal dit sekerlik veroorsaak.Elektriese skokke van toestelle wat werk met batterye met die sg.mikro-spanning is al minder gevaarlik, maar dit moet ook hier weeswees versigtig, want sommige van hierdie toestelle kan (byvoorbeeld lamptoestelle)tentbeligting) het hoë spanning getransformeerlewensgevaarlik.
 
Uit bogenoemde kon die gevolgtrekking gemaak word dat die gevaar vanlewe in elektrisiteit hang net van spanning af. Maar,benewens die spanning, het die sterkte van die stroom wat gegenereer word, 'n beduidende invloedjava in ampère (merk A). Die produk van hierdie twee hoeveelhedegee die krag (effek) van 'n elektriese stroom, wat uitgedruk word inwatt (merk W). Spanning, volt, (merk V)dit is op elke gloeilamp en op elke elektriese een gemerktoestel. Huidige gradering, ampère (A), al minder algemeenons ontmoet.Hierdie grootte word gewoonlik deur die lont gespesifiseer en beteken jaas die waarde daarvan oorskry word, smelt die lontdraad en auskakel die kragtoevoer outomaties af. Merk die effek van watons kom meer gereeld bymekaar: dit is op elektriese toestelle en merke geleëhoeveel krag die toestel "ontvang", dws. hoeveel watt is daar?
 
As ons twee van hierdie drie gegewens ken, is die derde maklikkan ons bereken met behulp van 'n eenvoudige formuleV x A = W,,waaruit dit isA = W / VofV = W / A 
 
Die spanning, aangedui deur volt (V), kan vergelyk word metdruk in die watervoorsieningsnetwerk, en die stroom gemerkampère (A), met die hoeveelheid water wat uit die hoofstroom stroomeen sekonde, afhangend van netwerkdruk en bandwydtekraan. Bandwydte word hier bepaal deur die deel van die netwerken verbindings met die laagste deurvoer en die hoogste weerstand.Die effek of krag wat in watt uitgedruk word, kan vergelyk word metdeur die energie van die water wat uit die kraan kom met die vermoë omwerk verrig, bv. om die waterwiel te draai (Fig. 1).
 
volt ampère watt
Figuur 1
 
Een voorbeeld: 220V kookplaat en werkverrigtingvan een kilowatt (1000 watt) werk met 'n stroom van1000: 220 = 4,5 ampère.
 
As ons netwerk deur 'n 6 amp-lont beskerm word,dan wanneer u 'n ander 500 watt-verbruiker aanskakel (bv.elektriese strykysters), sal die lont smelt en ons sal agterblyelektriese strome.
 
As dit by versmeltings kom, is dit 'n geleentheid om dit te leer kenin meer besonderhede. Sekerings beskerm huishoudelike toestelle enander netwerkinstallasies van die woonstel asook lyne in die mure vanoorbelasting, as gevolg van kortsluitings en voorsienkontak spanning beskerming.
 
'N Oorbelading kan voorkom as die bestaande netwerk bestaanons belas een woonstel met nuwe elektriese toestellevir die huishouding en ons gebruik dit terselfdertyd, maar ons kankom selfs dan voor, as bv. in die wasmasjien, wie sedie las word onder normale omstandighede deur die netwerk gedra,die wasgoed sit vas en die enjin stop. In sulke gevalledie motor 'trek' van die netwerk 'n paar keer meer stroom as die nominalenie. Dit is dikwels die geval dat oorlading plaasvind omdatal die kookplate en selfs die oond van die elektriese stoof op dieselfde tydons gebruik, wat ook nie deur die bestaande netwerk geduld kan word nie.Dit is van 'n heel ander aard, die 'kortsluiting' wat gewoonlik voorkomwanneer 'n metaalverbinding van geleiers onder verskillende nekke gevorm wordhulle, in die meeste gevalle as gevolg van isolasieversaking (bv. as die kanonons raak per ongeluk die isolasie van die verbindingslyn met 'n gebreekte strykyster).
 
Die werking van versmeltings is soos volg: tansdie stroombaan wat beskerm moet word, is aan een so 'n geleier gekoppelwaarvan die deursnee slegs die toegelate stroom deurlaaten wat onder die invloed is van gekonsentreerde hitte met 'n sterker stroomsmelt. Om maklike en veilige beskermingsverandering te biedgeleier, sowel as die maklike verbinding met die netwerk,versekeringe word aangebring. Sekerings bestaan uit vier dele -basisse (sole), gekalibreerde ring, doppies (koppe) metgeryg en plaas (Fig. 2).
 
smeltonderdele
Figuur 2
 
Geen uitleg is nodig vir die basis of die skroefdop nienjenje. Die gekalibreerde ring is van porselein of vekrukke en in die gemonteerde toestand rus op die onderste deelbasis. Die opening in die middel van die gekalibreerde ring word bevestigdat die stroombaan slegs gesluit word deur 'n smeltbare insetsel, watgaan deur hierdie opening. Die boonste oppervlak van die gekalibreerde vingerdit is nie gekleur nie en hierdie kleur moet dieselfde wees as die kleursmeltbare insetselskyf. Die gebruik van 'n insetsel is ook toegelaatander kleure, as ons aanvaar dat die holte gekalibreer isdie ring verhoed nie die plasing van die insetsel, dws. in te voegsmelt teen 'n laer stroom (kleure en hul ooreenstemmende sterktestrome word in die tabel gegee).
 
Oplosbare insetsels kan vinnig en traag wees, dws. terselfdertydoorlaai van die eerste sal vinnig smelt en die tweede sal makliker smelt.Die smelttyd hang af van die grootte van die oorbelasting, maar in die gevalkortsluiting, beide soorte versmeltings sal uitbrandsplit sekonde.
 
Die oplosbare draad in die inlas word in kwartsand geplaasom nie deur 'n aardbewing onderbreek te word nie. Dit is belangrik om te weet dat indie woonstel word die veiligste deur elektrisiteit afgeskakel deur versigtig te draailont. Tipe aanduiding van die versekerde gebruikvir huishoudelike elektrisiteit is DZ II (verduister, met normaal ongeveerVerwarmingsdraad).
 
Kenmerkende kleure van oplosbare insetsels tipe DZ II:
Nominale stroom, 'n kleur
2 pienk
4 bruin
6 groen
10 rooi
15 grys
20 blou
25 geel
 
Behalwe vir sekerings, is daar ook ander oplossings en toestelle virbeskerming van persone wat met elektrisiteit werk. Hierdie oplossing is bv.dubbele isolasie met 'n beter gehalte tuismasjiengereedskaptannie. Dit is nie nodig om sulke beskermde masjiene te isoleer niehulle het nie spesiale terminale vir beskermende geleiers nie, dit is genoegsteek die stekker eenvoudig in die sok. Merk tweedie beroep isolasie wat aan klasse II-aanraakbeveiliging behoort, is eengroter en een kleiner vierkant daarin. Klas O-toestelle isdiegene sonder beskerming, moet klas I beskermend gegrond wees, en klas IIIbestaan uit laespanningstoestelle.
 
Daar is 'n spesiale een vir beskermende watersistemedie derde lyn in die netwerk wat aan diedie derde water in die toestel. As 'n kortsluiting in die toestel voorkomverbinding, sal stroom ook in hierdie beskermende derde lyn vloei.As dit die meter bereik, maak dit die masjien toe of skakel dit uitklein lont. (Dit is eerder 'n klein outomatiese toesteloutomatiese stroommeter met sluitblad wat virSkakel die toevoer vir 5 sekondes in die geval van 'n kortsluitingelektriese stroom. As die fout reggestel word, kan dit herstel wordskakel aan deur op die groter donker en vierkantige knoppie te drukvorm)
 
Dit is baie belangrik om toestelle met aanraakbeskerming te gebruikverbinding met die netwerk waar daar 'n derde beskermingslyn is. Dit isbied 'n spesiale vorm van die beskermende prop wat hullemoontlike verbinding met 'n ongeskikte aansluiting. Utikaen die aansluiting met aanraakbeskerming kan maklik weesherken aan ingeboude metaalrails in parallelproppe (Fig.3).
 
proppe en voetstukke
 
Figuur 3
 
'N Algemene en lewensbedreigende fout is wanneer iemand se kabeldie toestel verleng dit sodat die een punt daarteen beskerm wordraak, en die ander kant, waar daar 'n prop is om aan te skakeldie netwerk word nie beskerm nie. Op hierdie manier kan die verlengstuk weesverbind met 'n netwerk met aanraakbeskerming, maar ook metnetwerk daarsonder. 'N Kabeltoestel kan aan die ander kant gekoppel wordmet aanraakbeskerming en die gebruiker het die indruk dat hy beskerm wordteen aanraking, terwyl dit in werklikheid nie is nie. Daarom moet dit gebruik word'n verlengkoord wat beskerm is teen kontak aan beide kante ofmet albei kante sonder beskerming. Net hierdie oor verlengers:dit is raadsaam om hul elemente saam te gebruikmaak dit so vas dat dit later geskei kan word(bv. rekkie); dit mag nie op die grond geplaas word nieas op 'n tafel, stoel of haak aan die deur om nie in te kom niekontak met water.
 
Geleierisolasie kleur
 
Om die kleure van die geleiers te ken, is belangrik omdatdie kleuretikette het verander, en nuwe kan gevind wordou etikette. Beide nuwe en ou etikette vir eenfase- en driefasestroom is die kleur van die fasegeleier swart.Die reis van die nulgeleier was vroeër grys, en nou is ditblou. Voja van die derde dirigent vir beskerming teen kontak voorheenwas rooi, en die huidige kleur is groen-geel (lengtestrepe).
 
Die installering van elektriese installasies is nie 'n uitdagende taak nie.Dit is veral nie die geval as die netwerk lae spanning het nie (en nie mikro nie).Dit is die beste om slegs elektriese installasiewerk toe te vertrougekwalifiseerde meesters selfs dan vir werk van'n paar minute met hartseer moet ons meer aandag geebedrag. Dit geld ook vir die installasie van nuwe geboue en woonstelle,alhoewel ons met vrymoedigheid hieraan kan werk, solank daar geen elektrisiteit is nieingesluit. Natuurlik kan ons hier slegs 'werktuigkundige' aanvaarke «werk met inagneming van die volgende:
 
-Op elke m2die oppervlak wat ons verlig, moetons tel ongeveer 10 watt.
 
-Dit word aanbeveel om verligting te bied met beskerming oglans, want hoewel daar minder helderheid is (as gevolg vanverstrooiing en ligbreking), maar tog beskermde ligdit beskerm ook ons oë.
 
-Boven of langs permanente werksgeleenthede en werkpersonestora (bv. kombuistafel, stoof, lessenaar,spieëls in die badkamer) moet 'n spesiale gloeilamp ontwerp word.
 
Beligtingsskakelaars moet op die benadering geplaas wordop mooi plekke met bevrediging en estetiese vereistes, of jawees minstens 1,2 m van loodgieterswerk en ander afelektriese installasie. In kamers met vogtige lug enstoom (wasgoed, badkamers) moet vermy word om te installeerbeligting skakelaar.
 
-Skakelaars en proppe moet ooreenstem met die tegnieseveiligheidsvoorskrifte. Skakelaars moet bipolêr wees,en proppe wat moeilik vir kinders toeganklik is of "beskerm" word.
 
Let op die lig wanneer u lessenaars werkhulle kom aan die linkerkant. Soveel verbindings moet geïnstalleer wordna huishoudelike toestelle en draagbare ligbronnekan sonder 'n verlengkoord gebruik word. Uie uit sy plek getrekverbindings met 'n kabel lengte radius moet ingesluit worddie hele kamer.
 
-Die elektriese klok moet deur die reducer werkmet lae spanning, heeltemal los van lae waterSpanning.
 
- Die installering van die kabel kan slegs deur gemagtigde persone uitgevoer wordelektrisiën, wat die maksimum tegniese enveiligheidsvoorskrifte.
 
-Goeie bouer van 'n familiegebou wat nog gebou wordlaat ruimte vir groter groewe, openinge, ens. waar dit daarna sal weesgelê kabels en ander elektriese installasies en sodoende verminderstemming (Fig. 4).
 
installering van kabels en elektriese installasies
 
Figuur 4
 
- By pleisterwerk moet dieselfde gedoen word. Op plekkewaar die kabels geplaas moet word, moet ons die latte plaasdwarsdeursnee in die vorm van 'n ruit van 1,5-3,0 cm breeddat hul wyer kant uitkyk. Ons sal hierdie draaie doen voordat ons beginhaal die installasiewerke sonder skade uitinstallering van mortel, installeer beskermende pype en leidings.
 
As ons help met stikwerk, moet u dit beslis doenons gebruik 'n bril, moontlik 'n vingerbeskermer.Dit word aanbeveel om met kleiner beroertes te werk. Dit moet aangespreek wordwees versigtig om nie nuwe mure te beskadig nie, dws. moetmerk die plek en grootte waar nodig vooraf akkuraatte struikel.
 
In droë geboue is dit die beste om papierbeskermende materiale te gebruikpype wat weliswaar ietwat duurder is, maar daar is lyne inmaklik verander en herstel. Korter, maar korrek gebruikdie pype kan goed gebruik word vir korter tydperke na skoonmaakliefde. Onlangs is lyne met dubbele PVC-isolasiedit word direk onder die pleister geplaas. Hierdie oplossing is goedkopermaar meer onprakties, want om 'n moontlike wanfunksie te vinddie mortel moet verwyder word. Geen gebruik word verkieslik benodig nieom reeds gebruikte lyne te gebruik, want dit is baie moeilik vir hulleverborge interne onderbrekings te vestig. Gebruikte ISOmateriaal of voering is gewoonlik massastandaard of ismoeg sodat die gebruik daarvan gevaarlik kan weeslewe (die muur "skud") veral in klam kamers. Najmeer aandag moet gegee word aan die installasie en monteringhuishoudelike toestelle. Ons moet persoonlik navraag doen en vrakyk of die apparaat geaard is en indien wel, waardit moet gekoppel word, watter veiligheidsmaatreëls voorgeskryf wordin verband daarmee (bv. die installering van 'n reduksieklep in die ketelens.). Sorg moet gedra word dat kooktoestelle,verwarming, yskaste, ens. op maklik toeganklike plekke geplaas enop die gepaste hoogte asook vir hul omgewingbeskerm teen vuur.
 
Tipes en metodes om te beskerm teen per ongeluk kontak met die toestelhuishoudings en verbruikers, afhangende van die installasie-omgewingword in die toepaslike tegniese voorskrifte vir dieenergie-installasies in geboue (dubbele isolasie,beskermende lyn, ens.)
 
Die eienaar van die gebou kan ook help met die konstruksievan die huisverbinding in die bevestiging daarvan oor die dakbalke of meer as isolasie in die muur begrawe. Virhierdie een moet weet dat sonder 'n pilaar die afstand kan oorbrugmaksimum 25 m. As die afstand groter is, moet dit ingestel wordeen pilaar of meer pilare. Die hoogte van die lugkanaal moetis minstens 3 m, en as voertuie daaronder ry, ten minste5m (Fig. 5).
 
lugkanaalhoogte
Figuur 5
 
Die hoogte van die huisverbinding oor die dakrak moet weesdat dit minstens 100 cm is, en as die dak plat is, dan 200 cm.Die pyp moet op ten minste twee plekke aan die dakrak vasgemaak wordmet staaltou en dit is goed as dit gegalvaniseer is.
 
In die samestelling van die pyp en die daksteun word die finale vel gesoldeeren maak dit met stopverf aan die pyp vas sodat dit onder van die bokant isteël, en van onder af bo die teël. Dit is hoe ons lekkasies vermydak herstel. Die huisverbinding kan ook ingestel word opsywand van die gebou. In hierdie geval maak u klemme vashulle moet op 'n afstand van minstens 100 cm wees. Gedeeltelik'n leiding word tussen die onderste deel van die pyp en die inleidingspyp geplaasof PVC-pyp in die boog, sodat die onderste gedeelte van die pyp geboor wordas gevolg van die dreinering van water wat uiteindelik die pyp bereik het. As dit isbouhoogte bo 5 m, kan die huisverbinding nog voorheen opgelos wordwat isolasie in die muur moes begrawe. Die afstand tussen die isolasie en geut moet minstens 50 cm wees. 'N Inleidende pyp is nodigplaas aan die regterkant van die isolator (Fig. 6). In die woonstelle van jDie beste geleiers word in Bergman-pype geplaas (Fig. 7).
 
die afstand tussen die installasie en die geut
FIGUUR 6
 
bergman buise
FIGUUR 7
 
Behoorlike bedrading
 
Kraglyne moet op so 'n manier verbind word dat dit stroom hetdie sirkel is foutloos bereik. By die aansluiting van geïsoleerde lynespesiale sorg moet gedra word om te verseker dat die isolasie goed is.
 
Die punte van die lyne word die beste gesoldeer. Vir hierdie soort bindingisolasie moet van albei lyne verwyder word met 'n lengte van 20-25 mm en maak die punte van die lyntjies skoon met skuurpapier of verhitpapiersteek met 'n mes. Monteer die skoongemaakte punte, draai dit verskeie kere adan soldeer. Na die soldering moet die las goed geïsoleer word.
 
Die wikkel van die isolasieband begin op die geïsoleerde deelwater, gaan voort op die gesoldeerde deel en eindig weer op die isolasievanom deel. Dit is die beste as twee lae op die voeg aangebring wordisolasie onder mekaar (Fig. 8).
 
installasie van isolasie
FIGUUR 8
 
Die punte van die lyne kan verbind word sonder om te breek. Hierinas ons die punte van beide waters tot 'n lengte van 30-35 mm skoonmaakso skoongemaak, buig ons dit in die middel en draai dit styf opdie een op die ander. Laastens, isoleer noukeurig.Met noukeurige werk kan ons die stekker ook installeerskakelaars van die toestelle waarvan die verbindings geïsoleer kan wordontkoppel van die netwerk. Installasie en voorkoms van die mees gebruikteproppe word in die gegewe figure getoon.
 
In die onderstaande video kan u ook een van die beste maniere sien om drade aan te sluit:
 
 
'N Eenvoudige prop word gemaak as 'n mou met bene(1ste peloton, 2de are, 3de piesangs. 4de trekskroewe). Dis belangrikom die are net tot die vereiste lengte skoon te maak en dit nie te doen niesny of breek 'n metaaldraad en skroef dan vasdraai die are styf vas, sodat die kokonne ook stewig islaers en laastens, maak 'n skroef om die twee helftes vas te trekdraai die prop vas sonder om te knik (Fig. 9 en 10).
 
eenvoudige prop
FIGUUR 9
 
prop
FIGUUR 10
 
Skoon punte van inproplyne wat kan weerstaan enhoër vragte moet effens verstel word tydens die installasiefermer wees. Die einde van die water moet in die vorm van 'n lus toegedraai word en ditin die rigting om die skroef vas te trek sodat dit nie oopgaan as dit vasgedraai word nie.Los kontakprope kan met uitgebrei wordskroewedraaiers gemonteer in die kerf en tang. (1ste dirigent, 2de konsstawe, 3. vertin, 4. buig die einde, 5. lus) (Fig. 11).
 
 prop herstel
FIGUUR 11
 
Vir proppe wat beskerm word teen per ongeluk, moet u eers praatvoer die are uit vir stadiums en dan die groen-geel aar aanmiddel (Fig. 10). Vir kabels met reeds verslete tekstieleDit word aanbeveel om die omhulsel met isolasie vas te bind (Fig. 12, boonste deel).
 
fluoresserende lampe
FIGUUR 12
 
Een van die gereelde elektriese installasies is maandelikstaža fluoresserende lampe alhoewel die vanweë nie bekend is nievoordele word nie meer so waardeer nie. Hul voordeel,benewens lae kragverbruik, is dit in die feit dat met mininspanning wat ons in die woonstel kan stel. Langs die lamp, nadit is nodig om nog 'n hol bevestigingsplaat van binne te kry,een paar voetstukke (met handves), verstikkers en kondensator.
 
Eerstens maak ons laaghout of 'n dun sagte bordmontageplaat wat 5-6 cm langer is as die lamp. Umaak 'n holte van 6-7 cm in die plaat, waarons sal 'n smoor en 'n kondensator installeer. Gebruik danskroewe maak een sok aan die plaat vas, plaas die lampmaak die ander nek ook vas. Ons sit die voorgereg daarbyeen keel, en in die holte van die plaat 'n verstikking en 'n kondensator(Fig. 12, onderste deel).
 
Die lamp kan nou aangeheg word. U moet eersverleng een rooi-gekleurde smoorlyn en bind vashom vir een uittreksel van die lamp. Ons bind dit aan die tweede keeldie een korter lyn en die ander punt is aan die een keeluitlaat vasgemaakvoorgereg. (Dit is slegs nodig as die voorgereg en keel ishulle is nie gekoppel nie.) Nou moet ons een langer lyn vasmaakdie tweede uitlaat van die voorgereg, en die vrye punt van hierdie lyn virtweede lamptang. Ons bind ook die een aan die ander nekplatoon, en die ander kant hiervan bind ons aan 'n ander gratis rooieinde van die verstikking. Laastens verbind ons die punte van die netwerklyne aanwit gekleurde punte van die verstikking, mits dit voorheen kort wasdeur aanraking toets ons of die lamp werk. Dit is voor noudit bly om die punte van die kondensator aan die wit te binddie punte van die verstikking. Dit is belangrik om te weet dat fluoresserende lampeons kan net van die AC-hoofstroom af stroom en hulle wat maakminder moet in- en afgeskakel word.
 
Die belangrikste reëls vir prestasieelektriese installasie werk
 
1. Ons werk slegs op 'n nie-lewendige toestel(wat beteken dat die prop uitgetrek is). Kom ons wag daaropdie apparaat afkoel en die kondensators ontlaai. As ons aan werkdie onderdeel wat stewig aan die netwerk gekoppel is (skakelaar ens.), uitsodra die elektrisiteitsmeter verwyder word en die lont verwyder. Ook nie,as hulle alleen is, bied hulle nie honderd persent sekuriteit nie!
 
2. Die lont mag nooit gekoppel of "omseil" word niedikker draad!
 
3. Ons mag slegs met die regte elektriese installasie werkmet 'n geïsoleerde en onbeskadigde handvatsel.
 
4. Ons moenie met nat hande werk nie en daarom altydons moet 'n droë hand hê om ons hande af te vee.
 
5. Ons gebruik altyd 'n kabelverlenging wat by albei iseinde beskerm teen per ongeluk.
 
6. Wanneer u elektriese toestelle koop, moet u voorkeur genietaan diegene wat van behoorlike instruksies voorsien word.
 
7. Ons mag nooit die waterpyplyn, prys, raak niesentrale verwarming of verkoeler terwyl u enige elektriese houapparaat in hande.
 
8. Ons moet veral versigtig wees as ons daarmee werkelektriese toestelle in kamers met vogtige lug.Dus mag ons nie in die badkamer, in die bad raak nie die elektrieseskakelaar, lyn, ens. Slegs sentrifugeer, wasmasjienin die af-posisie laai ons op of maak dit leeg. As u wasen om te stryk, moet ons 'n rubber vloermat gebruik. Elektriesons kan die koffiemasjien en die koffiemasjien vulen maak dit net leeg as ons voorheen die prop uit die pri getrek hetsleutelbeen.
 
9. Gebruik slegs toepaslike geleiersdeursnee; die proppe mag nie uit die sok getrek word deur vas te hou niekabel Laat ons die isolasie van die kabel verwyder net in sy lengtenodig, kom ons isoleer slegs met die regte isolatoraan wie ons die vasgebinde band vasmaak en met draad vasmaak!
 
10. Ons moet altyd 'n sak langs die elektrisiteitsmeter hou'n lamp, 'n kontrolelamp, sekerings en 'n 'pen' vir die vondsoesfase.
 
11. U moet dit selfs met die minste twyfel en besluiteloosheid doenskakel die toestel af, stop die herstelwerk en gaan voort met werkkom ons vertrou 'n kundige.
 
12. Voordat u die herstelde toestel aandie netwerk moet deur 'n kontrolelamp gekontroleer wordwat op lae spanning werk met behulp van 'n battery.
 
13. In die geval van 'n elektriese skok, moet ons eers die elektrisiteit afskakel(trek die prop uit, verwyder die lont) en trek dit dan uithulp aan die beseerdes.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking