Blog

waterputte

Besit jou huis watervoorsiening stasie

Op plekke wat ver van dorpe en dorpe af is, nrwater kan vanaf die openbare watertoevoer voorsien word.As daar geen moontlikheid is vir meer gesinne nie, of,uiteindelik die hele nedersetting, verenig en hul eie boumini sentrale watervoorsieningstasie, bly dit waarskynliklos die soldeersel op met u eie waterstasie by u huis. Op dieHierdie probleem moet natuurlik aangespreek word wanneergrond word aangekoop of wanneer die ligging van 'n gebou bepaal word.U moet seker maak of daar een in die omgewing van die gewenste konstruksieterrein isbruikbare waterbron, in watter lae die grondwater geleë iswater en watter gehalte dit is. As daar 'n put naby is, moet uneem 'n monster water in 'n goedgekookte bottel en gee dit vir ontledingaan die bevoegde Higiëne-instituut. Water uit die stroom kan gebruik wordtiti net direk vanaf die bron, want dit is net suiwer, sonderbesoedeling. Dit is ook vir die dreinering en gebruik van fonteinwaterdit is nodig om 'n permit van die bevoegde owerheid te bekom.
 
Die grondwatervlak beïnvloed die oplossing van die tuiswatertoevoerstasie aansienlik indien die grondwatervlaknie minder nie as 7 meter, kan gewone en goedkoop suigputte gebruik worden as die vlak laer is, is putte met wiele nodig of hulle, mnrgaan duurder en werk aan die beginsel van druk. In die vlaktes,langs riviere en mere is die grondwatervlak gewoonlik 4-5meter, en in heuwelagtige plekke hang af van plaaslike omstandighede
 
Die eenvoudigste put
 
Die eenvoudigste put is die grawe.Die grawe van putte kan slegs deur 'n kundige met 'n antwoord gedoen wordrajujom-toerusting, want benewens fyner graweputte benodig 'n mate van kundigheid en ervaring, daardie werkis ook baie gevaarlik.
 
Klaargemaakte putte word steeds gebruik om gegrawe putte te grawebetonringe met 'n deursnee van 80, dws. 100 cm, hoogte 80 cm, metgegroefde flense vir verbinding. Vir die eerste ring is'n gat van presiese afmetings word gegrawe sodat dit daarin geplaas kan wordring. Gaan dan voort met grawe sodat die ring glyaltyd laer en laer. As die eerste ring heeltemal onder water is, stel ditis ander ensovoorts. Die uitgegrawe aarde is eerste eendit word stadig uitgegooi en later met 'n emmer gehaal.
 
grawe putte
 
Dit is die maklikste, en terselfdetyd die gevaarlikste, om 'n put in te grawesand. In los grond beweeg die ringe naamlik ook maklikdaar kan skielik sand binnedring. In die laaste fasegrawe putte die laaste ringe sak al in die natland, moontlik selfs in die water. Die putgrawer is aan die werkdus voortdurend blootgestel aan die gevare van indringende sand en waterdie leer in die put moet te alle tye byderhand wees, en die graaf moetword met 'n tou vasgemaak en ons mag niemand sonder toesig laat nien oomblik. As die put klaar is, kan u my maakwaterverhogingsmeganismes.
 
Suigputte
 
Waterhysertoestelle werk meestal op een vandrie beginsels: meganiese toestelle lig gewoonlik water opslegs tot by die boonste gedeelte van die put; by die put metpunt, die verhoging van water word gedoen met lepels wat geplaas worddeurlopende ketting (Fig. 1, boonste gedeelte), putte werk volgens die beginselkompressordruk veroorsaak oordruk in die luikerenome goed, wat water deur 'n enkele pyp druk.
 
Die voordeel van hierdie putte is dat die water ook kan stygbo die put, bv. in 'n tenk wat op die dak of vloer geplaas is.Wateroptelimiet van meganiese putte volgens die beginsel van pridrukwerk is teoreties nie beperk nie, wat beteken dat dit kan ligwater en uit groter dieptes. Suigputte daarenteen suiglug bo die water in die put. Die gewig van die lug is dieselfdewaterkolom van 10 m. Daarom, suigputte en teoretiesis beperk tot 10 m, maar kan in die praktyk die meeste gebruik wordmeer tot 7 m diep.
 
goed met wiel en norton goed
Figuur 1
 
Watervoorsiening vir gesinsgeboue en naweekhuisedie eenvoudigste en goedkoopste wat ons met suigputte kan oplos(as die water nie dieper as 7 m is nie) In die vlaktes en langs die vloeibare wateren rustige waters is die grondwatervlak gewoonlik hoër as dit.Die eenvoudigste en goedkoopste suigput is die sg Nortongoed met pomp en hefboom op handrat en gelaaipypput (Fig. 1, onderste deel). Gegalvaniseerde staalpype van1 1/4 ”, gewoonlik 2 m lank, word in die grond gedryf tot by die water.'N Geperforeerde kop met 'n kegelvormige punt word op die eerste pyp geplaas,en as die terrein sanderig is, neem die filtereffek toe totdeur 'n dik gaas van brons te las. Vir die eerste stukreeds gelaaide pype word met koppelings aan die volgende pype verbind.Nog 4 m is verbind met die kop van die 1,5 m lange pypputstukke pyp van 2 m. Die laaste stuk pyp word dus gelaaiJauit die grond uitsteek ongeveer 'n halwe meter. Aan die boonste punt van hierdie pyp, watvan draad voorsien word, word 'n gietysterpomp gekoppelyster, dws. haar flens. Dit is belangrik dat die kleppedie pompe sluit goed, sodat die pompsuier maklik beweeg en volledig isdie put en pomp is hermeties verseël. By die plasingdie pomp wat aangedryf moet word, is eers 'n paar keer van bo nodigvul met water en pomp tot skoonwater. As daar 'n risiko vir vriespunt is, pomp dit goedmoet leeggemaak word.
 
Norton se put kan ook in gegrawe putte geplaas word(Fig. 1, onderste deel). Die kapasiteit van hierdie put teen een drukhandvatsels is 0,3 - 0,8 liter aan die higiëniese kant bevredigendomdat water en neerslag dit nie kan bereik nie. Hou vasing bestaan slegs daarin dat die leer suier en die onderste klep tmoet een keer per jaar verander word. Dit kan nog steeds toevallig weesdie staalstoel van die hefklep verslyt, wat veroorsaak dat die klep vasloopof sand om onder die voetklep te kom, sowel as jais te wyte aan swak montering of as gevolg van swak verseëling van die elementeputte word nie verseël nie. Norton se put is ideaalvir huisies (as die grondwater nie te diep is nie).
 
Suig- en afvoerputte
 
Die goeie eienskappe van suig-afvoerputte verenig die suigmaar-stooters. Die twee hooftipes van hierdie putte is baiewydverspreid. Vir dubbele suier toestelle eendie hefboom beweeg die suiggedeelte soortgelyk aan dié van die suigputte.Die water wat hier ingesuig word, gaan egter nie die vrye ruimte binne nie,dit kom eerder in 'n ander geslote silinder waarvan die suier ook isbeweeg as gevolg van dieselfde hefboom op en af. Die klep van hierdie silinderdie omgekeerde werk in verhouding tot die suigdeel, sodat die suierdit suig nie, maar stoot die water verder. Suigdruk toestellekan gebruik word bv. vir die natmaak van die tuin asook vir die volmaak'n tenk wat 'n paar meter bo staanwel. Dit kan ook op pypputte geplaas wordsowel as Norton se put. Hierdie put (toestel) gee slegs waterdan as die hefboom beweeg, dus vir ononderbrokewatertoevoer van die gesinsgebou gebruik kan wordslegs gekombineer met 'n spesiale reservoir (steltot 'n sekere hoogte.) Hierdie putte is in wese soortgelyk aansuigafvoerpomp met vlerke. En hier is die suiging enwater stoot verskaf deur afwisselende verplasing'n gevleuelde pomp voorsien van 'n dubbele siklepstam. Die nadeel is dat dit soortgelyk is aan die toestel met dmet 'n wassuier, kan slegs tot 7m diepte gebruik word (Figuur 2, linkerkant)
 
suigdruk goed
Figuur 2
 
Met die suigdrukker kan ons reeds voorsiendeurlopende voorsiening van die gesinsgebou slegs met waternodig vir die dak van die gebou, solderruimte ofons plaas een tenk van 200-500 op 'n hoë standliter. Die water uit die put moet dus na die rivier oorgedra word'n reservoir wat toe is, maar nie hermeties verseël is nie. As die tenklyn met termiese isolasie materiaal (bv. glas vunom) die water daarin sal altyd aangenaam wees. Naby die bokantdie oorloopverbinding moet aan die rand van die tenk geplaas word, alei die oorlooppyp na die riool (Fig. 2, regterkant).
 
Tussen die suig-afvoerpomp en die tenk waarin ons kanlaai lyn draai die luik aan. Terselfdertyd moet umaak 'n ander tak, omseil die tenk, nadie toestel kan ook in die winter gebruik word. Ons lei vanaf die onderste deel van die tenkwater na verbruikersplekke (muurkrane, toilette, storte, ens.).Die druk sal natuurlik minder wees, dus gebruik dit die bestewatt pype en krane met 'n groter deursnee. Die tenk moet voorsien worden 'n goed gemerkte vlakaanwyser (Fig. 3).
 
suig stoot pomp tenk
Figuur 3
 
Motor goed
 
Waar daar elektrisiteit is en waar verwag wordwaterverbruik dit regverdig, is dit ekonomies om mo te maaktornu watervoorsieningstasie, wat ook volgens die stelsel werkdruk. Die essensie van so 'n stasie is dat die ruimte bo die put is(moontlik 'n groter gegrawe pypput) hermeties nabyen in hierdie ruimte skep ons 'n oordruk met 'n kompressor.'N Oordruk van 1 atm kan water tot 'n hoogte van tot10 m. As die kompressor dus oordruk lewervan 3 atm, kan water tot 30 m gedruk word, oftot 'n hoogte van tot 10 m sodat die waterdruk by die uitgang vanafkraan 2 atm.
 
hidroforie
 
Daar is ook so 'n stelsel, waar slegs die kraan oopgemaak worddit skakel die pompmotor aan en begin met die watertransport, maar sodie stelsel oorlaai die elektriese stelsel as gevolg van konstante aanskakelmotor en pomp. Dit is waarom stelsels methidroforie. Met hierdie stelsel, 'n enjin van 1,5 perdekragbegin die kompressor wat die water in een houer druk. Waterbetree hierdie tenk net so lank as wat die lugdruk isbo die watervlak in die tenk, is dit nie die druk in die put nie. As die druk stygtot 'n sekere waarde, 'n skakelaar gekoppel aan 'n manometerin die tenkstopkompressormotor. Water kan ongehinderd gedreineer wordvanaf die tenk totdat die druk tot 'n sekere minimum daal.As hierdie minimum bereik word, sal die manometer of.skakelaar, skakel die kompressor weer aan. Deur die aantal te verminderom aan te skakel, verhoog die lewensduur van die toestel aansienlik (Fig. 4)
 
motor goed
Figuur 4
 
Waar daar elektrisiteit is en waar die grondvlak hoog isHierdie toestel kan ook aan 'n pomp gekoppel word. Kom'n binêre toestel met 'n elektriese aandrywing is in werklikheid aansuig-afvoer-beginsel. Die suiggedeelte styg aanhoudendwater uit die put, en die stootgedeelte stoot in die hidrofoor, dit wil sêin die huis se watervoorsieningsnetwerk, en hou dit daar soos nodigdruk.
 
Laastens 'n paar belangrike wenke vir tuisbouerswatervoorsieningstasies:
 
1. Die put moet 10 of selfs 20 m van die naaste weesToilette, vullishope en sedimentasie tenks. Die plek van die put moet weessodanig dat die grondwatervloei geensins binnedring niemeld water by die put aan.
 
2. Die put moet beskerm word teen neerslag, stof, vuil, otpadnih voda en let op dat die onttrekte water niekeer terug na die put.
 
3. Die vlak en proses moet ondersoek word voordat die konstruksie begingrondwater vloei in droë weer. EksamensOns kan dit uiteindelik doen en by nabygeleë putte.
 
4. 'n Algemene gebrek aan suig- of afvoerputte is hoofsaaklikonbevredigende digtheid. Kyk vir lekkasiesons kan dit doen deur te tik (tik)van die oor) bepaal ons of en waar daar penetrasie islug of water.
 
5. Installasie werk aan elektriese installasies kanons kan dit net doen as ons voorheen die elektrisiteit afgeskakel het.Let op dat dwaalstrome (fukstrome)dit kan ook op baie lang afstande in die watervoorsieningsnetwerk gebruik wordveroorsaak 'n dodelike slag!
 
6. As ons water voor die winterperiode van si verwyderons sal voorkom dat die stelsel of stelsel vriesgevolge.
 
Vir filtrasie word dit vandag toenemend besoedel en chemies skoongemaakwater, kan 'n baie doeltreffende filter gemaak word. Dit bestaanvanaf 'n tenk met 'n volume van ongeveer 1 liter te vulgeaktiveerde koolstof. Steenkool bind sekondêre stowwe aannaarheid en water wat uit die filter kom, sal van so 'n gehalte wees datkan as drank gebruik word.
 
Die tenk kan van groot plastiekpype gemaak worddeursnee, bv. dimensie van termosfles of soda-bottel somaak dit in 'n vertikale posisie aan die muur vas. In die middeldie boonste en onderste tenkdeksels moet geplaas wordmoersleutel van rubber. Laer aansluiting en slang byons verhard deur te plak. Die deksels is aan die tenk gekoppelgeryg, maar dit moet met 'n rubberring verseël word (Fig. 5).Koper of koper moet op die onderste deel van die tenk geplaas wordmaar 'n sif met so min gate as moontlik, en boonop in die hele ruimtereservoir geaktiveerde koolstof so groot soos 'n ertjie. Boontoedie sif moet ook aan die kant bo die vulsel geplaas word. Waterword in die filter van onder af ingebring en die skoongemaakte word afgetapdie boonste kant sodat die water van onder af op die beste manier vloeikan nie saamneem nie, inaas heeltemal onskadelike stukke steenkool.
 
plastiek tenk
Figuur 5
 
Een filterpatroon is genoeg om die benodigde te filterdrinkwater vir 'n gesin van vier vir 'n half jaar.Dit is natuurlik onnodig om die waswater te wasen bad. Daarom is dit goed om 'n tak op die kraan te sitasof ons die water wat regtig nodig is, vrystel.


Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking