Blog

tuinhekke

Heinings en hekke vir 'n eenvoudige tuin

Omheinings
 
Tydelike heining
 
Ons kan 'n eenvoudige, goedkoop en tydelike heining maakgemaak van takke, 'n paar spykers en doringdraad respmisleidende lengtes. Die draad kan aan die buitekant vasgemaak wordtak deur middel van spykers. As die takkies jaag, sal onskry 'n heining.
 
Die heining sal baie duursamer wees as die ente van die droë takke iswat ons in die grond plaas wat vooraf deur teer deurweek is,en smeer die doringdraad en die spykers om dit vas te maakdik olieverf. Ons kan ook die boonste punte doentakke - wat voorheen met 'n saag gesny is sodathorisontaal wees - smeer die oorblywende verf aan hullebeskerm teen water. Natuurlik is 'n heining net om die draaivan tydelike karakter en het geen besondere estetiese voorkoms nie. Op diegrond wat heeltemal ingerig is en in sommige geleë isgereël nedersetting vir rus en ontspanning, kan nie bly nienie eers tydelik nie (Fig. 1, deel 1).
 
soorte heinings
Figuur 1
 
Omheining met pale en doringdraad
 
Ons kan ook 'n eenvoudige heining van dunner maakspel (armdikte) deur die spel in die grond te dryfen plaas daar doringdraad van die kant af in verskeie rye(Fig. 1 - 2, 3 en 4). Die punte van die koeke word aanbeveeldoop in teer voordat dit gelaai word. Die beste sal wees asdie punte van die koek is so met teer besmeer dat dit na verdigting plaasvinddaar is nog 5-10 cm gesmeerde dele bo die grond.Die boonste dele van die koek (voorkop) moet ook met katra besmeer wordom beskerm te word teen water en verval. Omheining hoogtedoringdraad is gewoonlik 1,3-1,7 m. Die afstand tussenindividuele rye doringdraad is 20-30 cm. Dit is bedraadmaak vas met U-vormige naels.
 
Omheining met pale en verskillende drade
 
Ons sal die heining selfs goedkoper maak as in plaas van doringdraaddrade gebruik 'n eenvoudige gladde draad met 'n deursnee van 1,5-2 mm, en slegs vir die boonste en moontlik onderste ry wat ons gebruikdoringdraad. Die heining sal baie sterker wees as die spel,wat op die hoeke geleë is, ondersteun ons. Ondersteunings kanwees ook effens dunner as randstokke. Onder die punte van die stutteeen groter klip of geheel moet in die grond geplaas wordsteunbeugel van gruis. Dit geld ook virringe, dws. die spel moet in die uitgegrawe gat geplaas wordgevul met gruis of gruis (Fig. 1 - 4, 5 en 6).
 
Ons kan 'n heining maak met verskillende soorte dradeom doringdraad ook vir die boonste en onderste rye te plaasons weef skuins met gladde drade. Vir die heining kan onsons sal ook draaibanke gebruik, sodat ons dit eenvoudig 'verweef'dikker draad en sal in hierdie geval nie lank benodig nieonderbanke. Dit sal nog beter wees as die draad op elke staaf byons verhard ook met een U-vormige spyker. Na verf,ons maak die vlegsels vas aan die spel wat in die grond geplaas wordop 'n afstand van 2-3 m van mekaar af. Die punte van die houten metaalkoeke moet so gevorm word dat dit solied ishandvatsels vir grond (gruisbed) of beton. Oplossings watword in die figuur gegee so 'n posisie gegee dat die belang niekan swaai (Fig. 2, deel 1).
 
gegalvaniseerde heining
 
Die proses om die punte van die koek met teer te smeerversnel as ons 'n eenvoudige toestel vir hierdie doel maak.'N Staal- of metaalpyp met 'n groter deursnee (plaatmetaal) moet gebruik wordsit die pyp vir die "chunak" -oond styf en plaas dit stewig aan die een punt van die pyphoutprop. Van dikker draad of betonyster moet onsmaak 'n geskikte staander vir die pyp. Einde van die pyp met propmoet op 'n enkele baksteen geplaas word, gooi teer of bitumen in die pyp amaak 'n vuurtjie om dit. Ons sal die materiaal smeltdoop dan die punte van die koeke af (Fig. 2, deel 2). Natuurlik,die kolomme moet geruime tyd in die gesmelte materiaal gehou wordom teer te kan verhit en week. Op 'n soortgelyke manier -natuurlik sonder vuur - ons kan die punte verfpilare met olieverf of dikker nitroverf.
 
Omheiningposte
Figuur 2
 
Heiningpale van gewapende beton
 
Die verkryging van hout is dikwels problematieshout is nie so 'n duursame materiaal soos beton of metaal nie. Nou,ons sal raad gee oor hoe dit gemaak kan word (op die beginsel van "doen dit self") duursame en esteties ontwerpte omheinings van gewapende beton.
 
'N Mooi en goedkoop oplossing is bv. betonheiningstutte met 'n staal geraamte. Betonbalke word gemaaksodat die pilaar met rou beton bedek is. Vir vertikale pilare'n hoekyster van minstens 35x35 mm of soortgelyk moet geneem wordafmetings van profielyster L, U, ens. Horisontale verbindingdie elemente tussen die pilare is ook profiel of platsnatog yster. As daar geen plat yster is nie, is dit ook geskikdikker draad van 5-6 cm. In hoekysterrameomheiningsmateriaal kan na wense geïnstalleer word bv.doringdraad, gaas, plaatwerk, ens.(Fig. 3).
 
betonbalkheining
Figuur 3
 
Dit kan ook gemaak word volgens die beginsel van "doen dit self"omheiningpale van gewapende beton met behulp van 'n passtuksjablone. Die sjabloon kan van hout, metaal,en rond en van asbesementpype gemaak. Sjabloonomslaghulle is van hout gemaak met toepaslike openinge vir die armrond. Die binnekant van die pyp moet tot beton gesmeer worddit hou nie daarby nie (Fig. 4). Ons moet natuurlik nie vergeet nieook nie openinge vir die bevestiging van drade of gaas aan die heining nie,omdat hulle later baie hard geboor word. Hierdie openinge moet weessodanig dat stukke draad van 2-3 mm daarin geplaas kan worden die drade sal later gesementeer word en 'n mat daaraan vasgemaak wordrial heinings. Die boonste ry doringdraad kan aangeheg wordvir betonyster wat bo-op die trap uitsteek. Konačno, aan die punte van die pilare kan ons van sement maak »pette ”in die vorm van’ n piramide.
 
skroefdraad dra
Figuur 4
 
Omheinings met tralies en insetsels
 
Duursame en pragtige heinings kan van yster U pro gemaak wordvulsel 30-35 mm, met profiele van geprofileerde yster en met betonskuif- of klippilare. Vertikale roosterelemente,wat van U-profiele van toepaslike lengtes gemaak is, byword aan die horisontale profiele van die raam vasgemaak met klinknaels van4-6 mm, wat voorverhit is om te gloei. Na hierdiemetodes - in die geval van klippilare - die afstand tussen die pilarekan verhoog word tot 4 of 5 m. Op die boonste horisontale ysterons kan die profiel vasmaak deur te spyker of deur te gebruikrotasies - en "dorings" gemaak deur smee,
 
Omheinings kan ook gemaak word van gereedgemaakte insetsels metraam wat by die winkel gekoop kan word. Dit is die beste asvir so 'n heining is die basis van klip en die insetsels gemaakmaak dit vas aan buis- of geprofileerde ysterkolomme. Sedertis die lengtes van die insetsels, tesame met die raam, 1,6 m, tussen mekaar?tussen die pilare word dus ondubbelsinnig bepaal. Rame umesodat hulle aan die pilare vasgemaak is met kettings in die middelkamerafstand van 1,7 m.
 
U kan ook gereedgemaakte hekke in winkels koop, maar ookons kan die hek self van 'n raam met 'n profielyster maaken dik gaas, deur te klink of met behulp van skroewe.Pypkolomme moet met 'n prop ingeprop word, wat verskeie kere geverf is,van hout of kunsmatige materiaal sodat water nie bereik niedie binnekant van die pyp en het korrosie veroorsaak.
 
tuinheinings
 
 
Eenvoudige hekke vir tuine
 
Met die gebruik van hout- of metaalmateriaal kan ons self klein hekke vir die tuin maak. 'N Groter klip moet onder in die gat geplaas word vir die hoofsteunpilaar om te verhoed dat die pilaar sak. Die pilaar moet andersins minstens 50-60 cm in die grond begrawe word. Die sterkte van die trappe kan vergroot word deur gebreekte klip rondom die trap te gooi, beton daarop te gooi en liggies te verdig. 'N Stuk metaalpyp met een staalkogel moet in hierdie betonlager geplaas word - natuurlik voordat die beton bind, soos in die tekening in detail getoon. Die hek sal op die bal rus deur middel van 'n metaalas. Aan die boonste gedeelte van die hek word dit op 'n plat vervalste laer met 'n draad geplaas (gehang) (Fig. 5)
 
skroefdraad dra
Figuur 5
 
Die raam van die hek kan van hout of gemaak weesvan metaal. In die raam, wat van skuins versterkings voorsien wordons kan dan latte of gaas plaas. Die hekkan ook van getrek of gerolde staalpyp van een gemaak wordkola. Die pyp word tot die gewenste vorm gebuig sodat een van haardie punt word met 'n houtproppie ingeprop, dan word die geheel gevul met sand enhou ook die ander kant toe. Die pyp word op die buigpunt verhittotdat helderrooi gloed en uiteindelik die gewenste buiging uitgevoer word.Nadat die sand verwyder is, word staal in die een punt van die pyp gelaai'n prop met 'n pen volgens die detail van die tekening, en hierbo geplaasdeur die skarnierring te klink of te skroef en dan die latte ofdraadnetwerk. 'N Stuk word ook as 'n onderste skinkbord gebruikmetaalbuise met staalbal.
 
Die goedkoopste en relatief duursame heining is gemaak vandrade. Dit word aanbeveel om draadbreiwerk tuis uit te voer, wantdie breioperasie kan relatief eenvoudig uitgevoer wordgereedskap en middele.
 
Maas brei masjien
 
Die net brei masjien word gemaak afhangende vanvan watter dimensie van die net ons vir die heining wil hê. Gewoonlikons gebruik lusafmetings 80x80, 60x60 en 45x45 mm.Hier sal ons die afmetings van die lusmaakmeganisme toon80x80. Ons sal die benodigde toestelle in die volgorde van die stroom beskryfdrade in die vervaardigingsproses (Fig. 6,7,8).
 
heining net
FIGUUR 6
 
Die draadwikkelaar verhoed dat die draad verstrengel raak. In die middel'n horisontaal geplaasde staander plaas 'n groter as'n bed, 'n plat bord daarop en 'n emmer op die bord. Draadspoelword konsentries rondom die emmer geplaas wat volgens gewig vasgemaak word.Die draad word van die spoel na die spanner getrek. Die spanner bestaanvan 3 stukke haspel in 'n gebuigde behuising. Spanningverhoog of verminder deur die posisie van die middel aan te paskatrol. Hulle word op die skroewe geplaas, wat die as van die haspel vormstukke pyp waarop die spoele maklik draai. Pypwydtesdit moet 1,5-1 mm groter wees as die breedte van die haspel.
 
netto breimasjien
FIGUUR 7
 
Na die spanner kom die vetpistool. Dit bestaan uit k'n stuk lap om 'n draad toegedraai. Die ander draad is 'n lapaan die hakie geheg. Die lap word af en toe in olie geweek. Ekdie spanning en smeermiddel is stewig aan die grond vas.
 
Die basis van die masjien is 'n plat bord met 'n ligte oppervlak.Die lengte van hierdie bord is 'n halwe meter hoër as die gewenste hoogtenetwerke. Die bord saam met die masjien moet op 'n vaste stof geplaas wordlessenaar.
 
'N Dikker staalpyp is 'n deel van die lusbuigmasjienmuur en gladde binneste oppervlak. Binnedie pyp word gedraai deur 'n mes van soliede plaatmetaal met harde oppervlaktes.'N Skroefdraad (groef) van 4-5 mm breed moet op die staalpyp gesny wordmet 'n hellingshoek van 45 °, 5 cm voor die einde van die pyp, en aan die eindedie draad moet 'n gat met afgeronde rande geboor word. Pypdit moet in 'n V-vormige laer gesweis word sodat dit nêrens sluit niefreesdraad. V-vormige peiling tesame metdie pype moet aan een metaalplaat vasgesweis word. Danjy moet 'n as maak en die laer wat heeltemal is, monteergetoon in Figuur no. VII-37 b. Dit is beter om te dra om iets te maaklaer, want die hoogte kan later verstel word wanneer dit kronkelonderbanke. Die mes word met 'n skroef aan die asgroef vasgemaak.maar dit kan ook 'n lont wees.
 
gaas brei masjien onderdele
FIGUUR 8
 
Die as moet maklik in die laer en in die roldeel draaiwat nie gedissekteer word nie. Die boonste deel van die laer moet geboor wordsmeergat. Die gaping tussen die mes en die binnekantdie rol moet 0,5-1 mm wees.
 
Die posisie van die lessenaar moet so verstel worddie net kan maklik gaan, skuins opwaarts gerek.
 
'N 2 "-slang kan vir die winder gebruik word'n houtrol of 'n houtlat wat maklik gedraai kan word. Op hierdiedie vlegsel sal gewond word. Dit kan gebruik word om vas te trekverskeie bakstene aan een sterk draad vasgemaak. Die einde van die draad moetvorm in die vorm van 'n haak wat aan die net heg. Plaashaakhakies moet gereeld beweeg word.
 
Die werkprosedure is soos volg: die werk moet onmiddellik begingaapmasjien en spanner. Op die draad wat ons deur die spanner en deur die smeerder gelei het, moet dit gemaak word deur te buigdie helfte van die lus en dit moet vasgehaak word (oor die groef inroller) vir die rand van die mes. Deur die hendel te draai, moet u dit doendraai een draad, waarvan die lengte anderhalf lusse langer is asgewenste heininghoogte. Hou op om dan te rol wanneerdie draad van die draad wys die kronkelrigting. Na hierdiesterk haaknaels van 3-4 mm (sonder kop) moet ingedryf wordin 'n bord vir 2-3 lusse weg van die punt van die draad na binnešnjosti. As die net langer as 1 m is, moet dit in die middel weestik een spyker. Ons moet die spykers inry sodat hulledie posisies is nie op die onderste draaie van die lus nievanaf die plank, as met die helfte van die hoogte agtertoe by die boonste draaie.Dan op 'n afstand van die helfte van die hoogte van die lus van die mes en die kodesny die draad in die helfte van die breedte van die lus.
 
Ons trek die eerste draad met 'n halwe lus terug en haak dit vasvir spykers, trek dit met die hand en tou vas terwyl dit kronkel(in die eerste) en die tweede draad. Wanneer ons 'n ander draad moet snyons neem in ag dat dit nodig is vir die onderling verbind van dradedie helfte van die lengte van die lus. Sit die beste wit op die bordpapier, want dit sal dit makliker maak om mekaar te draailusse en moontlike wanfunksies. Sodat die draad nie kant toe gaan nie,die ingang einde van die draad moet gepas gebuig wordmota. Die masjien kan 'n net van die gewenste hoogte en neo breibeperkte lengte. Die beste materiaal vir die heining is gegalvaniseerbad sagte draad van 2,2 mm. Van hierdie gevlegte draad'n lengte van 1 m benodig 'n lengte van 1,45 m. By die heiningmet 80 x 80 lusse vir 1 meter neem dit dus 25 dradevir 1 m2benodig 36,35 m draad, waarvan die gewig 3 dkg per draad is,resp. altesaam 1,10 kg.
 
draadgewig
 
Dit kan 3-4 minute lank gebrei word2heinings per uur.
 
Nog 'n paar goeie wenke: met goeie smeerminder energie sal benodig word, en die masjienmeganisme ook nieoorlaai wees. As die draad te hard is, moet 'n vlegvuur aangesteek word rondom die draadspoel en dan stadig laat afkoel. Hierdie metode sal die draad dienooreenkomstig sag maak.
 
Natuurlik is daar vandag meer moderne masjiene om drade te brei, en die beginsel van hul outomatiese wikkeling word hieronder getoon.
draadproduksie

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking