Blog

Eaves, atule

Wat is die eaves, en wat is die atule. Of vir gerief of net skoonheid

Die dakrand is om die kante van die mure teen water en son te beskerm en verbygangers te beskerm. Atulas dien hoofsaaklik dekoratiewe doeleindes, en onder die vensters speel hulle die dakrand.

Verouderde solder

'N Paar dekades gelede was daar gunsteling fasades wat solder genoem word(Fig. 1, deel 1). Kode vir samestelling van dak en muur, mureword bo die dak gelig en die dak rus op 'n hoogtevoorste muur. Neerslag word tussen die geute versamelsolder en dak. Die boonste en soms die buitekant van die solderdit is gevoer met gegalvaniseerde plaatmetaal. Dit is die oplossing vandagreeds verouderd weens talle tekortkominge.

Een van die nadele is, bv. dat die geut nie kan niedreineer groter hoeveelhede water sodat as gevolg van versamelingwater kan onder die teëls in die solderruimte kom. Dan,as die bekledingsvel beskadig word, word die solder nat,en die herstelwerk is tydrowend. Ook kan geutherstelwerk gedoen wordslegs vanaf die dak uitgevoer word, want die leer kan nie genader word nieskade. Wanneer u geute herstel, is dit nodig en verpligtendis die gebruik van 'n beskermende tou om vas te maak. Regstellingdit moet begin deur die geut skoon te maak, dit dan te vind en te verwyderfout. As ons die beskermende plaat verwyder het, moet dit nagegaan worden die korrektheid van die muur en pleister. As die beskadigde deel uitsteek enonder die dakbedekking moet die bedekking ook verwyder worddeel.

 
 
dak1
 
 
Eenvoudige dakrand
 
Die eenvoudigste dakrand word deur spiese gemaak,wat teen die krans van die sywande leun, uitsteek en skeiwat oor die sywande loop, stel die dakrand voor (Fig. 1,Deel 2).
 
Op die onderste dele van die sosatiestokkie word borde geplaas watdit vorm die plafon van die dakrand en pleisterwerk word op die planke geplaas. Bodie balke se rande is ook gevoer met planke waaraan dit vas isgeuthouers (Fig. 1, deel 3). Die mees algemene probleem is verrottingplanke waarmee die balke gevoer is, asook skade aan die onderste balkepleister. Skade aan die pleister word herstel deur weer te pleistermet 'n droom. Dit is belangrik dat die skoongemaakte deel goed benat is,omdat dit gewoonlik baie droog is. As die planke beskadig word, moet dit gebeurhaal dit af, knip nuwes uit, maak met spykers vas en weergepleister.
 
dakkeFiguur 1
 
Atule
 
Figuur 2
 
 
Die dakrand word dikwels opgelos deur dit vas te skroefhulle word heeltemal op die krans geplaas en met sterker planke verleng. Daardieis dan afdakbalke. Die herstel van hierdie balke is dieselfdevetna met vorige herstelwerk, is selfs makliker, want naindien nodig, kan u die verlengstuk ook verwyder (Fig. 1, deel 4).
 
Met twee verlengings van die horings is 'n afdak verkry'n kleiner hellingshoek vanaf die dak sodat die span verminder worddie kinetiese energie van neerslag voordat dit die geut bereik.Die voordeel van hierdie oplossing is dat die horings "vassit"op die krans, en die afdak is op die hoogte van die mure.
 
Hierdie afdak word gedeeltelik aan die buitekant herstel, ais gedeeltelik solder. Op hierdie manier word konstruksies ook opgelosmet balke van gewapende beton en staaldragers sowaarop die bykomstighede met skroewe vasgemaak word.
 
Atula herstel
 
Groot muuroppervlakke bo en onder die vensters van groter zdie stede was vroeër met atules versier. Vandag is hulle aldit word vermy omdat dit moeilik is om te herstel, dit hou stofen neerslae, en buitendien is hulle ook nie dekoratief nie. As vanatule breek 'n bietjie kleiner stuk, herstel na goedbenatting kan met 'n sterk mortel gedoen word. Die mortel word gevormklein gordyne en troffels in 'n vorm identies aan die prethodnom. As 'n groter stuk ontbreek, is atules nodigbreek tot by die muur (Fig. 2, deel 2), alles voorheen nodigteken die bestaande profiel akkuraat op (neem die patroon) en vanaf die bordmaak 'n sjabloon vir die maak van 'n atule. Op die sjabloon af en opdie houtgeleiers moet reghoekig geplaas worden met dwarsbalke vasgemaak (Fig. 2, deel 1).
In die plek van die deel wat gebreek is, na die gepaste deelstaalstawe en gaas word geplaas vir skoonmaak ensovoortsin verskillende lae met mortel bedek. Die laaste laag mortel is nodigtoegepas sodat die nuwe deel van die atel dikker is as die bestaande.Na 'n kort droogte word die atule met 'n sjabloon verwerk. Sjablooneers moet jy liggies druk, en later harder, sodatskraap die mortel af en ons kry 'n profiel identies aan die ou.
Atulas word ook van beton gemaak, selfs meer nogvoorafvervaardigde elemente word ook gebruik. Hierdie elemente is baiedit is moeilik om te herstel, en dit is nuttiger in geval van skadevervang. As 'n splinternuwe betonatule gemaak word,aandag moet gegee word aan die boonste buitenste oppervlak daarvanheeltemal glad wees en minstens 5 ° helling hêveld. Dit is ook belangrik om 'n watergoot aan die buitekant te maakdie onderste rand en ten minste 2 cm diep.Atulas onder die vensters is gewoonlik gevoer met gegalvaniseerde plaatmetaal.Die rande word gelaat om water te laat drup.
 
Deeglike blikmakery is nodig om hierdie voerings te herstelkennis (Fig. 2, deel 3).
 
Atulae word dikwels bedek met plate kunsmatige materiaal. Die nodige plate word ter plaatse gesny en deur sweiswerk vasgemaak. Aangesien dit moeiliker is om hier druppels van water te maak, is die voorplaat 'n bietjie langer en dien dit.

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking