Blog

Beton, betonheinings

Basiese beginsels van beton. Produksie van beton en beton omheining.

Beton is 'n boumateriaal wat maklik is om mee te werk, jer is baie "gehoorsaam" en bruikbaar vir verskillende huishoudelike takewerke en vir tuinwerke. Dit kan van beton gemaak wordheining, bankie in die tuin, paadjie in die tuin, terras, ens. en dit kan weesen verf.

 

Basiese beginsels van beton

Beton is 'n kunsmatige boumateriaal en bestaan uit driehoofwerke: addisionele materiaal, sement en water. Van priinheemse addisionele materiale wat gebruik word, is rivier of mynegruis, dws. sanderige gruis, en minder dikwels gebreekte klip ofklipagtige vaste stof.

Kunsmatige addisionele materiale is: ketelslak, slakvan hoogoonde, perliet en uitgebreide klei. Dit is noodsaaklik dat die addisionele madie materiale het ongeveer dieselfde korrelgrootte as wat voorsien worddeur sif.

Die bindmateriaal van beton is sement. Volgens die klassifikasiesterkte (hoër getalle dui op 'n beter gehalte) word gebruikis sementmerke 300, 400 en 500. Vir vermenging kan gebruik wordrebiti as gemeenskaplike water, sowel as rivier en meer, maarvry van chemikalieë wat skadelik is vir sement (kalsium, magnesiumzium, suiker, mineraalwatersulfaat) met pH-waardenie minder nie as 6 en nie meer nie as 8,5). Beton kan deurindien nodig, voeg antivriesmiddel by, virbindversnelling, kleuring, ens. Middel tot voorkomingvrieskaste is kalsiumchloried en 'n middel genaamdTricosal S III. Dit is ook middele om die binding te versnel.Albei middels kan slegs volgens die instruksies gebruik wordomdat dit die finale sterkte van die beton en aanval beïnvloedbetonyster. 'N Groter bedrag van hierdie fondse kanlei tot chemiese ontbinding van beton. (Hoeveelheid kiemehumiese chloried mag 'n maksimum van 3% van die hoeveelheid weessement in beton sonder wapening, en in gewapende beton1,5%). Binding word verhoog deur Tricosal Normal.

Oksied ofmangaanverf, wat bestand is teen chemiese invloedesement. Dit is nie nodig om die hele dikte van die beton te verf nielaag. Slegs die buitenste bedekkingslaag is geverf.

Die hoeveelheid materiaal vir die maak van beton hang af vanbeton kwaliteit. Vir beton wat dien as basis of asdie vulstof stem ooreen met kwaliteit B 70. Vir 1 m3beton benodigis 1,1-1,3 m3addisionele materiaal, 150 kg sement 400en ongeveer 130 liter water. Betonkwaliteit vir gewapende betonkonstruksie moet ten minste B 140 wees. Vir hierdie kwaliteitbeton benodig ook 1,1-1,3 m3gruis, 210 kgsement en 120 liter water.

Voordat die beton gemeng word, moet addisionele materiaal gesif wordsodat slegs materiaal van dieselfde grootte by een groep gevoeg wordkorrels. By hierdie materiaal, wat nog in die droë toestand is, moet daar gevoeg wordgesifte sement sonder klonte en voordat water bygevoeg wordRoer die mengsel minstens drie keer met 'n graaf (verkieslikmeng dit op 'n staalplaat of -borde): aan die gangherhaal twee oordragte van 'n mengsel van gruis en sementdie benodigde hoeveelheid water moet bygevoeg word met 'n graaf van 'n klein hoogtegebruik 'n emmer met 'n spuitapparaat (sodat die water nie die sement wegspoel nie).Na vermenging moet die lugvog van die beton identies weesmet grondvog. (Let op! Die skynbaar droë beton is nog steeds op sy eievan gis!).

Los en nat terrein sowel as vuil van die plek afwaar ons beton wil gebruik, moet die oppervlak verwyder wordwat met die beton in aanraking sal kom, moet benat word. Betonons mag nie van 'n hoogte of gooi neerdaal nie. As dit in geplaas wordsjabloon, dit moet goed gelaai wees. Die beste vir huishoudelike takeis 'n manuele metode om te laai. 'N Betonverdichter kan gemaak wordvanaf 'n staaf met vierkantige of sirkelvormige deursnit, wat 10-17 kg weeg,met 'n handvatsellengte van 1,2 m. Laai moet deurlopend weesen sorg moet gedra word dat dele wat nie gelaai is nie agterbly nie. Dikkerbetonstrukture moet ongeveer elke 20 cm gekompakteer word.Beton wat meer plastiek is, veral vir gewapende betonkonstruksies, kan op so 'n manier gelaai word dat die yster'n puntige staaf met 'n deursnee van 20–30 mm word in die beton gedryftotdat 'n vloeistofagtige laag op die oppervlak vormop gips.

Die geïnstalleerde beton moet minstens twee dae daar weeskonstant klam en daarom moet dit af en toe natgemaak wordwater of bedek met 'n klam kombers. Beton moet beskerm wordvan weerrampe, aardbewings, sterk son, wind enverskillende chemiese invloede. Al hierdie invloede is skadelik vir die prosesbinding van beton, en in verband daarmee, vir die sterkte van beton.

 

Produksie van gekleurde beton

Wanneer gekleurde beton gemaak word, word dit by die beton gevoegverneuk pigmente en verf materiaal.

 
pigment
 
Waarvan - hoeveel?
Die toevoeging van verf verminder in elk geval die sterktebeton en moet dus versigtig en net matig weesvoeg kleur by. Die toegevoegde kleur mag nooit meer as 10% wees niegewig van sement. Die toon wat dikwels verkry word, hang af van wiepersoonlikhede van bygevoegde kleur (bv. deur 6% ysteroksied-geel by te voeg'n sterk geel is verkry, en deur 'n hoeveelheid van 2% by te voeg, is dit verkryroomkleur). Deur meer tone te meng, kan nuwes verkry wordvariante. So kan bv. deur die toevoeging van 4% ysteroksiedrooien 4% ysteroksiedgeel kry 'n sterk rooi baksteenkleur.Deur die tone te meng, is yster-oksied-geel en chroom-oksied-groen sal 'n baie mooi groen kleur gee. Asin plaas van chroom-oksied-groen kleur meng ultramaryn, betonturkooisblou sal wees. Deur 'n klein hoeveelheid swart by te voegdie toon vervaag tot 'n mate.
 
Die verf wat ons aan die beton toevoeg, moet 'n goeie po hêskuldkrag en die krag van inkleur (met die toevoeging van 'n klein hoeveelheidkleur kry 'n egalige toon). Die beste is organies en sommigesintetiese pigmente. Verskeie kwantitatiewe data: vir een'n sak sement benodig 1,5-4,5 kg verf. Aanhangsel 1kg sementverf vir 'n bedekkingslaag van dikte 1 swart (bv. virsypaadjie) word gekleurde beton verkry om ongeveer 1m te bedek2 oppervlaktes.
 
Die mees gebruikte kleure
 
Bauxiet rooiis 'n slyp wat ongeveer 20% bevatysteroksied. Weerstand teen weer, lig endie temperatuur van hierdie verf is identies met die weerstand van ysterminium, maar het minder kleurvermoë.
 
Kobaltblouis 'n kunsmatige anorganiese kleurstof wat bevatkobalt en alumina. 'N Ligter kleur van hierdie kleuris 'n blou blikoksied wat bevat. As gevolg van die kleinbedekkende krag en kleur effek moet bygevoeg word in groterhoeveelhede beton wat barste kan veroorsaak.Dit kan gemeng word in kleure wat bestand is teen die atmosfeerinvloede, op die lig en op die temperatuur en wat verbind word met die cement.
 
Groen chroomoksiedis 'n kunsmatige anorganiese kleurstof.Dit is bestand teen ligte, atmosferiese invloede, temperatoer, op sure en basisse. Dit kan saam met sementbinder gebruik worden kan met alle pigmente gemeng word. Hetuitstekende bedekkings- en kleurkrag.
 
Mangaanbruinis 'n kunsmatige anorganiese kleurstof watbevat 20% mangaanoksied. Dit is bestand teen lig enatmosferiese invloede en kan met alle binders gebruik wordop 'n manier, maar deur met pigmente wat swael bevat, te meng'n swart toon sal verkry word.
 
Mangaan swartis samlevma natuurlike anorganiesestowwe (aardkleur) met yster- en mangaaninhoudvan hierdie oksied. Dit is bestand teen kalk en sement, teen die swakkessure, tot ligte en tot atmosferiese invloede. Sy het 'n wonderlike eenkrag dek en goed bestand is teen temperatuurinvloede.
 
Okergeelis 'n natuurlike anorganiese kleurstof. Die kleur van hierdie kleurdit verander van liggeel na bruin en word gemaak inbaie kanse. Bevat ysteroksiedhidraat (Fe203-N2O) en mangaan. Ysteroksied gee dit rooi en mangaandonker toon. Dit is bestand teen ligte en atmosferiese invloede,dit is swak bestand teen sure en temperatuur.
 
Smaraggroen(Guignet –– groen) is 'n hidraat van chrovan my oksied. Dit het 'n effens vuriger toon as chroomoksied en die groter weerstand teen temperatuur.
 
Spaans rooiis 'n natuurlike anorganiese kleurstof watverkry deur ontbinding van hematiet (rooi ystererts).Dit bevat 80-90% ysteroksied. Dit het groot kragkrom en inkleur, is dit bestand teen lig, is dit atmosferieseffekte, op temperatuur en kan met alle bindmiddels gemeng wordfondse.
 
Ultramarienblouis 'n kunsmatige anorganiese kleurstof watbevat natrium- en aluminiumsilikaat met swaelinhoud.Dit is bestand teen lig, teen temperatuur, maar is nie bestand teen nieatmosferiese invloede, omdat die rookgasse van die lug dit aanval.Kan nie gemeng word met pigmente wat lood, koper,kobalt en yster. Dit kan gemeng word met materiale wat isbind met waterglas, kalk of sement. Op dieoppervlaktes veroorsaak soms vlekke. Vir kleuring van ceslegs suiwer ultramarien kan gebruik word.
 
Ultramariengroen. Ultramarienblou in die eerste fase van die prosesproduksie het 'n groen toon en in hierdie vorm ookverkope. Die eienskappe van ultramariengroen is ongeveer dieselfde asblou, maar die kleurvermoë en ligweerstand is laer.
 
Umbra (fluweelbruin)is 'n natuurlike anorganiese kleurstofmet yster- en mangaanoksiedinhoud. Sy is die enigste eendonker aardse kleur. Dit is bestand teen atmosferiese invloede,tot lig en het 'n medium weerstand. Kanmeng met alle bindmiddels en pigmente.
 
Yster mini(rooi ysteroksied, ysterpiriet) is 'n natuurlike anorganiese kleurstof wat 75% yster bevatoksied (Fe203). Dit is 'n aardse kleur, maar kan verkry word en gebraai wordystererts en klei. Dit is bestand teen atmosfeereffekte, op lig, op temperatuur en op swak sure.Dit word gereeld gebruik en het 'n uitstekende dekkrag.
 
Swart ysteroksiedis 'n kunsmatige anorganiese saakmet ysteroksiedinhoud (Fe304). Gebruikbaaris vir verf met sementbande, dit is bestand teenatmosferiese invloede, op lig, op temperatuur en op invloedeswak sure. Dit het 'n blouswart kleur en goeie kragdekking.
 
Geel ysteroksied(Marsgeel, oksied-oker, ens.)is 'n kunsmatige produksie van okeraardkleure. Hul eiendomme isidenties.
 
gekleurde beton
 
As u beton maak, is dit baie belangrik om te verfmeng so goed as moontlik as dit eers in die laaste keer toegedien wordlaag, om dadelik op die basislaag aangebring te word en te verdig.Dit is ook belangrik om die bekisting met paraffienolie te bedekom dit makliker te onttrek. Om plaveiselplate uitstekend te maakdie sjabloon kan met behulp van verskeie aluminiumvorms gemaak wordstroke, gebuig, L-vormig, 10 cm breed, dik1-2 mm en sekere lengtes in die gewenste vormhulle kan aan 'n basisbord vasgespyker word.
 
Daar moet op gelet word dat die kleurtoon na droog isbaie helderder, dus is dit raadsaam om eers een te maakvoorbeeld toon.
 
 
Betonheining
 
 
betonheinings
 
Die sierheining is gemaak van betonelementewat op die basis van twee rye bakstene en tussenin geplaas wordbaksteenpilare. Elemente word in templates gemaak. Basisen die sjabloonraam is gemaak van geskaafde bord. Tweedie skuins teenoorgestelde rande van die patroon is aan mekaar vaswigvormig vas, moontlik met spykers of skroewe;die derde is met skarniere vasgemaak, en die vierde moetinstalleer twee ringskroewe elkonder die ander (Fig. 1, 1 deel). In 'n medium houtkubusen in die onderste gedeelte van die houtinsetsels (4 stukke in die vorm van die letter L)houtproppe moet in die onderste bord geplaas wordtoepaslike propgate moet geboor word:Wanneer u betonelemente maak, moet dit eers geïnstalleer wordhoutinsetsels op hul plek, maak die sjabloon toe en maak dit vasmet 'n pen (houtprop) in die ring geplaasskroefkop. Dan moet die sjabloon gevul word met beton watis 'n mengsel van fyn gruis en sementgraad 300. As dit isbeton half gebind moet die sjabloon uitmekaar haal, verwyder die insetselsen gaan voort met die skep van die volgende element.
 
As ons reeds gemaak hetvoldoende aantal betonelemente kan ons begindeur 'n heining te maak. Plaas dit op beton indien moontliksubstraat of op 'n klipsubstraat, twee rye stene en>> laat ons die << pilare lig.
 
 
betonheining
Figuur 1
 
Betonelemente moet in sementmortel geplaas wordom beter te bind en stywer te wees. Vir groter sterkte van die heining,betonelemente moet aan baksteenpilare "vasgemaak" word.Bo die ry elemente moet sterk stukke in die pilare gedryf wordstringe gebuig in die vorm van die letter U en hulle bo die ry elementeverbind met draad. Op hierdie manier sal voldoende voorsien wordsterkte (Fig. 1, deel 2).
 
As u bou, moet ons dit vanaf die tweede ry gebruikvlak en slinger, want oneweredig geboude heining gee 'n baieswak estetiese indruk, hou 'n potensiële gevaar virongelukke en het 'n korter lewensduur.
 
Die verbindings tussen die elemente moet met mortel gevul wordteenoorgestelde kleure en noukeurig in lyn gebring. Wanneer die antwoord bereik worddie misleidende hoogte, die bokant van die elemente en die pilare moet bedek weesbetonplate. Wanneer u betonplate lêons moet nie spyt wees oor die sementmortel nie, want anders is die plaathulle kan maklik val.
 
Die dekoratiewe betonheining is langdurig en mooi. Op diereguit, kan elemente van 'n ander vorm gemaak word asgeskikte templates te skep. Dekoratiewe heining effekkan verhoog word deur kruipende plante.
 


 


Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking